Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Θέμα εργασίας: Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών προς τους χρήστες (Συγκριτική προσέγγιση) Ασκητή Βασιλική Αθήνα, 12/12/2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Θέμα εργασίας: Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών προς τους χρήστες (Συγκριτική προσέγγιση) Ασκητή Βασιλική Αθήνα, 12/12/2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Θέμα εργασίας: Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών προς τους χρήστες (Συγκριτική προσέγγιση) Ασκητή Βασιλική Αθήνα, 12/12/2005

2 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Δομή εργασίας: Δομή εργασίας: – Ορισμός Ψηφιακής Βιβλιοθήκης – Δομή Ψηφιακής Βιβλιοθήκης – Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών – Επίσκεψη τεσσάρων Ψηφιακών Βιβλιοθηκών – Σύγκριση και συμπεράσματα Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

3 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή βιβλιοθήκη: ένα κατανεμημένο τεχνολογικό περιβάλλον που ελαττώνει δυναμικά τα εμπόδια της: Edward A. Fox, Source Book on Digital Libraries http://fox.cs.vt.edu/DLSB.html – δημιουργίας, – διανομής, – διαχείρισης, – αποθήκευσης, – ολοκλήρωσης και – επαναχρησιμοποίησης των πληροφοριών από ιδιώτες ή ομάδες ερευνητών

4 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Διαμεσολαβητής Χρήστης US E R I N T E RF A C E Αποθήκηδεδομένων Αποθήκηδεδομένων Δομή ψηφιακών Βιβλιοθηκών:

5 12/12/2005 Η βιβλιοθήκη, ως οργανισμός παροχής υπηρεσιών, μεσολαβεί στη σύνδεση ενός δυνητικού χρήστη με το σύνολο των διαθέσιμων πληροφοριών: – Διεπαφή (user interface) και – μέσω του ξεφυλίσματος (browsing) – Αναζήτηση της συλλογής (searching) Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

6 12/12/2005 Διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα για την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών από το χρήστη: Διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα για την πρόσβαση και τη χρήση των πληροφοριών από το χρήστη: – Διατύπωση ερωτήματος από το χρήστη, – Ανεύρεση πηγών πληροφόρησης, – Εντοπισμός πηγών πληροφόρησης, – Αίτηση απόκτησής τους, – Παράδοση-απόκτησή τους και – Επιστροφή-απελευθέρωση θέσης Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

7 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών  Υπηρεσίες πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης:  Υπηρεσίες από τις πηγές της συλλογής της  Υπηρεσίες από πηγές άλλων βιβλιοθηκών ή οργανισμών  Ηλεκτρονικά περιοδικά  Είδος και επίπεδο πρόσβασης

8 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών  Υπηρεσίες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και πληροφόρησης : — Είδος π ληροφοριών που προσφέρει η βιβλιοθήκη — Online παροχές της βιβλιοθήκης — Δυνατότητες διαρκούς ενημέρωσης — Δυνατότητα online σύνδεσης με ιστοσελίδες άλλων οργανισμών

9 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών http://dlib.libh.uoc.gr/index1.html Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

10 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

11 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

12 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης

13 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων http://pc-3.lib.uoi.gr/digital/

14 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

15 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

16 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

17 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

18 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Berkeley Digital Library SunSITE http://sunsite.berkeley.edu/

19 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Berkeley Digital Library SunSITE

20 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Berkeley Digital Library SunSITE

21 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Berkeley Digital Library SunSITE

22 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Berkeley Digital Library SunSITE

23 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Berkeley Digital Library SunSITE

24 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Berkeley Digital Library SunSITE

25 12/12/2005 Stanford Digital Library Technologies Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών http://dbpubs.stanford.edu:8091/

26 12/12/2005 Stanford Digital Library Technologies Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

27 12/12/2005 Stanford Digital Library Technologies Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

28 12/12/2005 Stanford Digital Library Technologies Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

29 12/12/2005 Stanford Digital Library Technologies Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

30 12/12/2005 Stanford Digital Library Technologies Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

31 12/12/2005 Stanford Digital Library Technologies Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

32 12/12/2005 ΚρήτηςΙωαννίνωνBerkeleyStanford Υπηρεσίες από τις πηγές της συλλογής της Πρόσβαση στον OPAC √√√√ Βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων √√√√ Τράπεζες δεδομένων √√√√ Βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου √√√√ Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

33 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ΚρήτηςΙωαννίνωνBerkeleyStanford Υπηρεσίες από πηγές άλλων βιβλιοθηκών ή οργανισμών Πρόσβαση σε δημόσιους καταλόγους (OPAC) √√ Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων √√ Πρόσβαση σε Ηλεκτρονικά περιοδικά √√ Πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου √√ Πρόσβαση σε γενικότερες υπηρεσίες άλλων φορέων √√

34 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ΚρήτηςΙωαννίνωνBerkeleyStanford Ηλεκτρονικά Περιοδικά Πρόσβαση και σε Ηλεκτρονικά Περιοδικά √√√√

35 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ΚρήτηςΙωαννίνωνBerkeleyStanford Είδος πρόσβασης Ελεύθερη √ √ Περιορισμένη Συνδυασμός√ √

36 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ΚρήτηςΙωαννίνωνBerkeleyStanford Επίπεδο πρόσβασης Εντοπισμός εύκολος √√√√ Εντοπισμός Δύσκολος

37 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ΚρήτηςΙωαννίνωνBerkeleyStanford Είδος πληροφοριών που προσφέρει η βιβλιοθήκη Νέα, ειδήσεις √ √ Σκοπός, στόχος, πλαίσια δράσης, μελλοντικά σχέδια Σκοπός, στόχος, πλαίσια δράσης, μελλοντικά σχέδια √ √√ Ιστορικό της βιβλιοθήκης Ιστορικό της βιβλιοθήκης √ √√ Προσωπικό Προσωπικό √ Δυνατότητα ενημέρωσης σε Επιστημονικά και Επαγγελματικά θέματα √

38 12/12/2005 Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών ΚρήτηςΙωαννίνωνBerkeleyStanford Είδος πληροφοριών που προσφέρει η βιβλιοθήκη Επικοινωνία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο √√√√ Εκπαίδευση του χρήστη σε τεχνικές αναζήτησης √ Υπηρεσίες που προσφέρει √√√ Παροχή βοήθειας σε διάφορα θέματα / συχνές ερωτήσεις(FAQ) √√√ Συλλογές√√√ Εκδόσεις της βιβλιοθήκης (π.χ. πρόσφατα ψηφιοποιημένο υλικό) √


Κατέβασμα ppt "Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Θέμα εργασίας: Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών προς τους χρήστες (Συγκριτική προσέγγιση) Ασκητή Βασιλική Αθήνα, 12/12/2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google