Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ

2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ-ΟΚΤΩΒΡΗΣ 1_Κάνω ομάδες, Μοτίβα, Αντιστοίχιση 2_Αριθμοί 0-5 3_Αριθμοί 6-10 ΟΚΤΩΒΡΗΣ-ΝΟΕΜΒΡΗΣ 4_Εισαγωγή στην έννοια της μέτρησης 5_Εισαγωγή στην έννοια της πρόσθεσης/αφαίρεσης 6_Ώρα ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ-ΓΕΝΑΡΗΣ 7_Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 10 8_Δισδιάστατη γεωμετρία

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΗΣ 9_Αριθμοί μέχρι το 100 10_Πολλαπλασιασμός και διαίρεση ΜΑΡΤΗΣ-ΙΟΥΝΗΣ 11_Εισαγωγή στα κλάσματα (Μάρτης) 12_Πράξεις μέχρι το 20 (Απρίλης-Μάης) 13_Μέτρηση (Μάης) 14_Στερεομετρία (Μάης) 15_Πρόσθεση και αφαίρεση μέχρι το 100 (Ιούνης)

4 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΝΩ ΟΜΑΔΕΣ, ΜΟΤΙΒΑ, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Ομαδοποίηση αντικειμένων με διαφορετικούς τρόπους. -Εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ αντικειμένων με βάση συγκεκριμένο κριτήριο. -Εντοπισμός μοτίβων στη φύση. -Συμπλήρωση, επέκταση, κατασκευή και μετάφραση μοτίβων. -Στρατηγικές αντιστοίχισης. -Εισαγωγή στις έννοιες «λιγότερα», «περισσότερα».

5 Επιλογή Κριτηρίου – Ταξινόμηση

6 6 Αναγνώριση, επέκταση και συμπλήρωση μοτίβων

7 7 Έννοια της αντιστοίχισης

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΑΡΙΘΜΟΙ 0-5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Διαφορετικές χρήσεις αριθμού. -Έννοια πληθικού αριθμού. -Αρίθμηση. -Συστηματική ανάπτυξη έννοιας αριθμού. -Αναγνώριση / Αναπαράσταση αριθμού με διαφορετικούς τρόπους. -Γραφή Αριθμού. -Σειροθέτηση αριθμών. -Διατακτική χρήση αριθμών. -Οικοδόμηση έννοιας περισσότερα/λιγότερα.

9 Α΄ ΤΑΞΗ Διαφορετικές χρήσεις του αριθμού

10 Α΄ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Εισαγωγή στους αριθμούς 6-10. -Καταμέτρηση με καταγραφή – πρότυπα αριθμών. -Πληθική χρήση αριθμού. -Διατακτική χρήση αριθμών. -Σειροθέτηση. -Χρήση αριθμητικής γραμμής. -Έννοιες «περισσότερο» και « λιγότερο». -Νομισματικό. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 ΑΡΙΘΜΟΙ 6-10

11 Α΄ ΤΑΞΗ Σχέση αριθμών με το 5 και το 10 Χρήση πλαισίου Ενότητα 2 Ενότητα 3

12 Α΄ ΤΑΞΗ Ανάλυση-σύνθεση αριθμών, αξιοποίηση νομισματικού

13 13 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Χρήση μη συμβατικών μονάδων μέτρησης στη μέτρηση μήκους. -Εκτίμηση μήκους. -Ανάπτυξη δεξιότητας μέτρησης μήκους. -Αναστοχασμός για το γεγονός ότι η χρήση διαφορετικών μονάδων μέτρησης οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα και συνεπώς υπάρχει ανάγκη για τη χρήση μιας ενιαίας μονάδας.

14 Α΄ ΤΑΞΗ Δεξιότητες μέτρησης

15 ΕΝΟΤΗΤΑ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Οικοδόμηση της έννοιας της πρόσθεσης και της αφαίρεσης μέσω ιστοριών και εικόνων – επικοινωνία. -Μοντελοποίηση πρόσθεσης και αφαίρεσης μέσω διαφορετικών αναπαραστάσεων. -Εκτέλεση πράξεων σε διαφορετικά επίπεδα (πραξιακό, εικονικό, -συμβολικό). -Εισαγωγή στις στρατηγικές πρόσθεσης και αφαίρεσης. -Διασύνδεση πρόσθεσης και αφαίρεσης με τα προβλήματα αθροιστικής δομής (αλλαγής, ομαδοποίησης και σύγκρισης). -Διασύνδεση πρόσθεσης και αφαίρεσης ως αντίθετες πράξεις.

16 Α΄ ΤΑΞΗ Μαθηματικές ιστορίες

17 Α΄ ΤΑΞΗ Προβλήματα αλλαγής

18 Α΄ ΤΑΞΗ Προβλήματα ομαδοποίησης

19 Α΄ ΤΑΞΗ Προβλήματα σύγκρισης

20 Α΄ ΤΑΞΗ Σχέση πρόσθεσης και αφαίρεσης ως αντίθετες πράξεις

21 Α΄ ΤΑΞΗ Μοντελοποίηση καταστάσεων με μαθηματικές προτάσεις

22 22 ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΧΡΟΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Έννοια χρόνου. -Ώρα σε ψηφιακά και αναλογικά ρολόγια.

23 Πρόσθεση Μέτρηση προς τα πάνω

24 24 ΕΝΟΤΗΤΑ 7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Υπολογισμοί με τη χρήση διαφορετικών στρατηγικών. -Στρατηγικές στην ανάλυση αριθμών. -Διασύνδεση πρόσθεσης και αφαίρεσης ως αντίθετες πράξεις. -Νοεροί υπολογισμοί. -Χρήση διαφορετικών αναπαραστάσεων για τη μοντελοποίηση της πρόσθεσης και αφαίρεσης. -Λύση προβλημάτων πρόσθεσης και αφαίρεσης / εφαρμογές. -Ανάπτυξη προ-αλγεβρικής σκέψης.

25 Ανάλυση και σύνθεση αριθμού

26 Μέτρηση προς τα πάνω

27 Συμπληρωματική πρόσθεση

28 Διακριτά και συνεχή μοντέλα

29 Ανάλυση-Σύνθεση Ανακάλυψη μοτίβων Ανάλυση 6=5+1 6=4+2 Σύνθεση 0+6=6 1+5=6

30 Διπλοί αριθμοί Συλλογισμοί

31 Α΄ ΤΑΞΗ Συστηματική ανάπτυξη προαλγεβρικής σκέψης

32 Α΄ ΤΑΞΗ Εννοιολογική κατανόηση του συμβόλου της ισότητας – Έμφαση στις σχέσεις μεταξύ των αριθμών

33 Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 8 ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Ταξινόμηση σχημάτων με διαφορετικά κριτήρια. -Σύνθεση και διαχωρισμός σχημάτων. -Αναγνώριση και ονομασία σχημάτων. -Διαισθητική αναγνώριση ορθής γωνίας -Ταξινόμηση σχημάτων με κριτήριο το πλήθος των πλευρών.

34 Ανάπτυξη οπτικοποίησης

35 Αναγνώριση σχημάτων

36 Μέτρηση πλευρών

37 ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Επέκταση της έννοιας του αριθμού μέχρι το 100. -Οικοδόμηση της έννοιας της δεκάδας. -Ανάλυση/σύνθεση αριθμών. -Διάταξη αριθμών. -Επέκταση της πρόσθεσης και αφαίρεσης μέχρι το 20, χωρίς υπερπήδηση και χάλασμα δεκάδας. -Μέρες της εβδομάδας. -Ημερολόγιο, μήνας.

38 Ανάγκη επέκτασης συνόλου φυσικών αριθμών

39 Συστηματική ανάπτυξη της ιδέας της ομαδοποίησης και ανταλλαγής

40 Συνεχές μοντέλο αναπαράστασης αριθμού

41 Ανάλυση αριθμού σε δεκάδες και μονάδες

42 Δομή αριθμητικού συστήματος

43 Α΄ ΤΑΞΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση, σύγκριση και αναλογία. -Πολλαπλασιασμός ως εμβαδόν. -Πολλαπλασιασμός ως καρτεσιανό γινόμενο. -Αντιμεταθετική ιδιότητα πολλαπλασιασμού. -Διαίρεση ως μερισμός. -Διαίρεση ως μέτρηση (ή επαναλαμβανόμενη αφαίρεση). -Διπλάσιο-μισό. -Πολλαπλασιασμός – διαίρεση ως αντίστροφες πράξεις. ΕΝΟΤΗΤΑ 10 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ

44 Α΄ ΤΑΞΗ Εισαγωγή στην έννοια του πολλαπλασιασμού ως πρακτική ανάγκη

45 Πολλαπλασιασμός ως ομαδοποίηση

46 Διερεύνηση έννοιας πολλαπλασιασμού ως εμβαδόν

47 Εμβαδόν

48 Πολλαπλασιασμός ως καρτεσιανό γινόμενο – Χρήση εφαρμογιδίου

49 Διαίρεση ως μερισμός

50 Διαίρεση ως μέτρηση (επαναλαμβανόμενη αφαίρεση)

51 Συστηματική χρήση μοντέλου με πλαίσια

52 Εννοιολογική διασύνδεση πολλαπλασιασμού και διαίρεσης

53 ΕΝΟΤΗΤΑ 11 ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Κλάσματα, 1/2, 1/3 και 1/4.

54 Διερεύνηση της έννοιας ίσα μέρη

55 Κλάσμα σε συνεχές μέγεθος

56 Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12 ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ - Οικοδόμηση της συμπλήρωσης και του χαλάσματος της δεκάδας. - Στρατηγικές υπολογισμών σε καταστάσεις πρόσθεσης που απαιτούν υπερπήδηση δεκάδας (χρήση πλέγματος, επιλογή κατάλληλων αριθμών, σπάσιμο προσθετέου, χρήση αριθμητικής γραμμής, χρήση υλικού Dienes, χρήση διπλών αριθμών). - Μοτίβα αριθμών. - Αναστοχασμός στους τρόπους χαλάσματος δεκάδας. - Αθροιστικές και πολλαπλασιαστικές σχέσεις. - Προβλήματα μίας και δύο πράξεων.

57 Α΄ ΤΑΞΗ Συμπλήρωση δεκάδας στο εικονικό επίπεδο με πλέγμα

58 Α΄ ΤΑΞΗ Διερεύνηση στρατηγικών πρόσθεσης με υπερπήδηση

59 Α΄ ΤΑΞΗ Χρήση διαφορετικών μοντέλων

60 Α΄ ΤΑΞΗ Στρατηγική - Διερεύνηση κατάλληλης ανάλυσης αριθμού

61 Α΄ ΤΑΞΗ Αξιοποίηση πλέγματος – Στρατηγική αφαίρεσης με διαδοχικά βήματα

62 Α΄ ΤΑΞΗ Αθροιστικές- Πολλαπλασιαστικές σχέσεις

63 Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 13 ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ, ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ - Μέτρηση μήκους με τη χρήση συμβατικών μονάδων (cm). -Αισθητοποίηση εκατοστόμετρου. - Εισαγωγή στην περίμετρο. - Εισαγωγή στον υπολογισμό εμβαδού με μη συμβατικές μονάδες. -Αρχή διατήρησης του εμβαδού.

64 Α΄ ΤΑΞΗ Αναλογικός συλλογισμός

65 Α΄ ΤΑΞΗ Εισαγωγή στην εκτίμηση μήκους με βάση δεδομένο μήκος

66 Α΄ ΤΑΞΗ Εισαγωγή στην έννοια της περιμέτρου μέσω επίλυσης προβλήματος

67 Α΄ ΤΑΞΗ Μη συμβατικές μονάδες μέτρησης επιφάνειας

68 ΕΝΟΤΗΤΑ 14 ΣΤΕΡΕΟΜΕΤΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Αναγνώριση, ονομασία τρισδιάστατων σχημάτων.

69 Αναγνώριση στερεών στο περιβάλλον

70 Α΄ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 15 ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ -Πρόσθεση και αφαίρεση διψήφιων αριθμών που είναι πολλαπλάσια του 10. -Πρόσθεση και αφαίρεση εντός της δεκάδας.

71 Α΄ ΤΑΞΗ Πράξεις με πολλαπλάσια του 10

72 Α΄ ΤΑΞΗ Κανονικότητα

73 Α΄ ΤΑΞΗ Συζήτηση 1 Να μελετήσετε τις πιο κάτω Εξερευνήσεις και Διερευνήσεις και να προτείνετε κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις.

74 Α΄ ΤΑΞΗ Ενότητα 2 Έννοιες περισσότερο και λιγότερο

75 Α΄ ΤΑΞΗ Ενότητα 5 Εισαγωγή στην έννοια της πρόσθεσης και αφαίρεσης

76 Α΄ ΤΑΞΗ Ενότητα 9 Δομή αριθμητικού συστήματος

77 Α΄ ΤΑΞΗ Ενότητα 12 Εισαγωγή στην αφαίρεση με χάλασμα

78 Α΄ ΤΑΞΗ Συζήτηση 2 Να προτείνετε την ενδεικτική δομή δύο διαδοχικών μαθημάτων που στηρίζονται στο πιο κάτω διδακτικό υλικό. Γενικός σκοπός: Λύση προβλήματος και ανάπτυξη προαλγεβρικής σκέψης

79 Α΄ ΤΑΞΗ

80

81 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

82 Α΄ ΤΑΞΗ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ


Κατέβασμα ppt "1 A΄ ΤΑΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google