Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1. Tipos de fotosíntesis 6 CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 60 2 CO 2 + 2H 2 S → CH 2 O + H 2 O + 2S FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA -Vegetales.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1. Tipos de fotosíntesis 6 CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 60 2 CO 2 + 2H 2 S → CH 2 O + H 2 O + 2S FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA -Vegetales."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1. Tipos de fotosíntesis 6 CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 60 2 CO 2 + 2H 2 S → CH 2 O + H 2 O + 2S FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA -Vegetales -Algas -Cianobacterias -Bacterias rojas del azufre -Bacterias verdes del azufre

3 2. Visión general de la fotosíntesis

4 3. Fotosistemas: complejo antena y centro de reacción (I) e - Antena Transferencia de energía Centro de reacción Fotón Moléculas de pigmento diana Aceptor de electrones

5 4. Fotosistemas: complejo antena y centro de reacción (II)

6 5. Pigmentos fotosintéticos : a) clorofila a y b b) α y β caroteno

7 6. Fotosistemas I y II

8 7. Cadena de transporte electrónico: fase acíclica (I) FASE LUMINOSA ACÍCLICA

9 8. Cadena de transporte electrónico: fase acíclica (II)

10 9. Cadena de transporte electrónico: fase acíclica (II)

11 10. Cadena de transporte electrónico: fase cíclica FASE LUMINOSA CÍCLICA

12 11. Cadena de transporte electrónico: fase cíclica y acíclica (diagrama en z)

13 12. Visión general de la fotosíntesis FASE LUMINOSA FASE LUMINOSA ACÍCLICAFASE LUMINOSA CÍCLICA FOTOFOSFORILACIÓN DEL ADP ADP + P i → ATP + H 2 O FOTÓLISIS DEL AGUA FOTOFOSFORILACIÓN DEL ADP FOTORREDUCCIÓN DEL NADP + ADP + P i → ATP + H 2 O H 2 O → ½ O 2 + 2H + + 2e - NADP + + 2H + + 2e - → NADPH + H +

14 13. Ciclo de Calvin (I) FASE OSCURA

15 14. Ciclo de Calvin (II)

16 15. Reacción global/fase Fase luminosa: 12 H 2 O + 12 NADP + + 18ADP + 18P i → 60 2 + 12 NADPH + 12H + +18 ATP Fase oscura: 6 CO 2 + 12NADPH + 12H + + 18ATP → C 6 H 12 O 6 + 12NADP + + 18ADP + 18 P i + 6H 2 O

17 16. Factores que influyen en la intensidad fotosintética Intensidad luminosa Concentración de CO 2 Temperatura Concentración de O 2

18 17.Esquema general de la quimiosíntesis

19 18. Bacterias que realizan la quimiosíntesis (I) - Oxidan el hidrógeno a agua: 2H 2 + O 2 → 2H 2 O

20 19. Bacterias quimiosintéticas (II)

21

22


Κατέβασμα ppt "1. Tipos de fotosíntesis 6 CO 2 + 6H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 60 2 CO 2 + 2H 2 S → CH 2 O + H 2 O + 2S FOTOSÍNTESIS ANOXIGÉNICA FOTOSÍNTESIS OXIGÉNICA -Vegetales."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google