Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική
ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

2 ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

3 Τα τελευταία χρόνια της Βασιλείας του Θεοδοσίου εχθρικοί λαοί Ούννοι- Γότθοι- Βάνδαλοι παραβιάζουν τα σύνορα και επιτίθενται στην αυτοκρατορία ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

4 ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΟΝΩΡΙΟΣ Ο Θεοδόσιος λίγο πριν το θάνατό του μοιράζει την αυτοκρατορία στους δυο γιούς του γιατί πίστευε ότι έτσι θα διοικούνταν καλύτερα . Έδωσε στον Αρκάδιο το Ανατολικό κομμάτι και στον Ονώριο το Δυτικό ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

5 Οχύρωσε με διπλό τείχος την Κωνσταντινούπολη
Ο Αρκάδιος με το γιό του Θεοδόσιο Α΄ που τον διαδέχτηκε αντιμετώπισαν τους εχθρούς με πολεμικά και διπλωματικά μέσα. Οχύρωσε με διπλό τείχος την Κωνσταντινούπολη ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

6 Έβαλε πλωτές φρουρές στο Δούναβη ποταμό για να εμποδίσει τις επιθέσεις των εχθρών.
ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

7 Άλλους τους πήρε σαν μισθοφόρους στο στρατό
Έδωσε χρήματα σε εχθρικούς λαούς για να μην επιτίθενται στην αυτοκρατορία Άλλους τους πήρε σαν μισθοφόρους στο στρατό Σε κάποιους έδωσε γη για να την καλλιεργούν ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

8 Αποδέχονταν το ρωμαϊκό νόμο, τη χριστιανική θρησκεία
Οι κάτοικοι του Ανατολικού κράτους εκτιμούσαν την προσπάθεια των αυτοκρατόρων για ειρήνη και βοηθούσαν στο έργο τους. Αποδέχονταν το ρωμαϊκό νόμο, τη χριστιανική θρησκεία και την ελληνική γλώσσα. Αυτά τα τρία ήταν τα κοινά στοιχεία που τους ένωναν παρόλο που ανήκαν σε διαφορετικά έθνη ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

9 Στο Δυτικό κράτος τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά.
Στο Δυτικό κράτος τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν ομαλά. Οι Γότθοι με αρχηγό τον Αλάριχο κατέλαβαν τη Ρώμη την λεηλάτησαν επί τρεις μέρες και πήραν μεγάλο μέρος από τους θησαυρούς της. ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

10 Καταλαυνικά πεδία Οι Ούννοι θέλουν και αυτοί να λεηλατήσουν τη Ρώμη με αρχηγό τον Αττίλα. Ο Ρωμαίος στρατηγός Αέτιος αφού συμμάχησε με τους Γότθους νίκησε τους Ούννους και διέλυσε το στρατό τους σε μια περιοχή που ονομάζεται Καταλαυνικά πεδία ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

11 Η μάχη στα Καταλαυνικά πεδία
ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

12 Οι Βάνδαλοι με αρχηγό το Γελίμερο πέρασαν από τη Γαλλία και την Ισπανία στην Αφρική κατέλαβαν την Καρχηδόνα και την έκαναν πρωτεύουσά τους ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

13 Το δυτικό κράτος δυαλύεται οριστικά
Οι Γότθοι κατέκτησαν τις δυτικές επαρχίες της Γαλλίας, Ισπανίας και Ιταλίας. Στην Ιταλία ο αρχηγός των Οστρογότθων Θευδέριχος ιδρύει το βασίλειο της Ραβέννας. Το δυτικό κράτος δυαλύεται οριστικά ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011

14 ΑΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΥΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΑΒΕΝΝΑΣ ΙΤΑΛΙΑ
Ας προσπαθήσουμε να κάνουμε τον εννοιολογικό χάρτη του μαθήματος ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΔΥΤΙΚΌ ΟΝΩΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Β΄ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΓΟΤΘΟΙ ΑΛΑΡΙΧΟΣ ΟΥΝΝΟΙ ΑΤΤΙΛΑΣ ΒΑΝΔΑΛΟΙ ΓΕΛΙΜΕΡΟΣ ΤΕΙΧΗ ΦΡΟΥΡΕΣ ΔΟΎΝΑΒΗ ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΥΣ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΡΩΜΗ ΑΕΤΙΟΣ ΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΑΥΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΡΧΗΔΟΝΑ ΓΗ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΟΤΘΟΙ ΘΕΥΔΕΡΙΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΡΑΒΕΝΝΑΣ ΙΤΑΛΙΑ ΟΥΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2011


Κατέβασμα ppt "Η αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google