Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ON-LINE ΥΠΟΛΗΨΗΣ (Reputation) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑ.Μ. 8010036 ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ.Μ. 8010167 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑ.Μ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ON-LINE ΥΠΟΛΗΨΗΣ (Reputation) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑ.Μ. 8010036 ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ.Μ. 8010167 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑ.Μ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ON-LINE ΥΠΟΛΗΨΗΣ (Reputation) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑ.Μ. 8010036 ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ.Μ. 8010167 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑ.Μ. 8010067 ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣΑ.Μ. 8010113 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: κ. Γ. Δουκίδης ΕΠΙΒΕΠΩΝ: κ. Στ.Ανδρουτσέλλης

2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ηλεκτρονικές συναλλαγές σήμερα Το κυριότερο θέμα που απασχολεί τον αγοραστή είναι η ανασφάλεια για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές Ασφάλεια συναλλαγών Η φήμη (brand name ) Το πιο βασικό από όλα όμως είναι η επιχείρηση να κερδίσει την εμπιστοσύνη του πελάτη για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές Peer-to-peer network (P2P) Business-to-business (B2B) Business-to-customer (B2C) Ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e- auctions)

3 ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Είναι το site ασφαλές; Είναι το προϊόν το ίδιο με αυτό με το οποίο περιγράφεται οn line; Είναι ο προμηθευτής αξιόπιστος; Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαδικτιακή δημοπρασία eBay. Η μεγαλύτερη person to person on line περιοχή δημοπρασίας με περισσότερες από 4.000.000 εκτελεσθείσες δημοπρασίες σε 1 χρόνο, έχει τη δυνατότητα να παρέχει στους «αγοραστές» και τους «πωλητές» ένα ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας που και οι 2 πλευρές αποδέχονται γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό κινδύνου

4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ REPUTATION SYSTEMS Οι Resnick και Zeckhauser προσδιόρισαν τρεις στόχους για τα συστήματα φήμης:  Η διάκριση μεταξύ ενός αξιόπιστου και ενός αναξιόπιστου εντολέα.  Η ενθάρρυνση του εντολέα να ενεργήσει με αξιόπιστο τρόπο.  Η αποθάρρυνση των αναξιόπιστων εντολέων από τη συμμετοχή τους στην υπηρεσία που ο μηχανισμός φήμης είναι παρών για την προστασία των χρηστών.

5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ON- LINE REPUTATION Το πρωτόκολλο CONFIDANT προσδιορίζεται ως η συλλογή των μερών ενός κόμβου που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να επεξεργαστούν και να παρέχουν τις πληροφορίες του πρωτοκόλλου. Στο σχήμα φαίνεται πως αλληλεπιδρούν τα μέρη του πρωτοκόλλου CONFIDANT. The Cooperation of Nodes (CONFIDANT PROTOCOL)

6 Collaborative Reputation Mechanism (CORE PROTOCOL) Το πρωτόκολλο CORE προσδιορίζει τρεις βαθμολογικές κλίμακες :  -1 (κακός)  + 1 (καλός)  0 (ουδέτερος), Στο πρωτόκολλο CORE κάθε κόμβος διατηρεί έναν πίνακα φήμης. Αυτός ο πίνακας αποτελείται από τις φήμες άλλων κόμβων, με κάθε είσοδο που αποτελείται από μια μοναδική ταυτότητα (ID).Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους ένας πίνακας φήμης ενημερώνεται :  Ένας κόμβος Α ζητά μια υπηρεσία από τον κόμβο Β, αλλά ο κόμβος Β αρνείται να εκτελέσει την υπηρεσία.  Μια σφαιρική διανομή της φήμης πραγματοποιείται μέσα σε μια φάση διάδοσης φήμης.  Οι φήμες μειώνονται βαθμιαία σε μια μηδενική αξία εάν δεν υπάρχει καμία αλληλεπίδραση με τον παρατηρηθέντα κόμβο.

7 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΗΜΗΣ ΒΕΤΑ Είναι βασισμένο στη χρησιμοποίηση των συναρτήσεων πυκνότητας πιθανότητας βήτα για να επιτύχει συνδυασμένη ανατροφοδότηση και την παραγωγή εκτιμήσεων της φήμης. Τα πλεονεκτήματα του συστήματος φήμης beta είναι: 1) η θεμελίωση του στη στατιστική θεωρία, 2) ευελιξία και απλότητα στην εφαρμογή. Δομικά στοιχεία:  Η συνάρτηση πυκνότητας της πιθανότητας βήτα  Η συνάρτηση φήμης  Η βαθμολόγηση της Φήμης  Συνδυασμένη Ανατροφοδότηση  Στάθμιση των βαθμολογιών που αποδίδονται από συγκεκριμένο χρήστη.  Απαλοιφή των παλαιών βαθμολογιών

8

9 EBay vs. ePier 1) Υπερβολικά μεγάλος όγκος πληροφοριών, προϊόντων. 1) Εργασία one-on-one στην οικοδόμηση της επιχείρησής σας 2) Απαιτείται πληρωμή έστω και για να μπει στον κατάλογο των προϊόντων ο χρήστης ακόμα και αν δεν αγοράσει. 2) Εμφάνιση λίστας με τα αντικείμενά των χρηστών δωρεάν (δεν προστίθεται καμία εισφορά). 3) Αυξανόμενα παράβολα3) Βαθμιαία μείωση των παραβόλων 5) Σύνθετες διαδικασίες..5) Απλές διαδικασίες. 6) Συχνές βλάβες κατα την διάρκεια της διαδικασίας. 6) Υποχρέωση να είναι διαθέσιμη όλη την ώρα. 7) Εταιρική κουλτούρα.7) Μέσο επίπεδο κουλτούρας 8) Χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών8) Εγγυημένη ποιότητα υπηρεσιών.

10 ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΦΗΜΗΣ H θεωρία της κατευθυνόμενης αναζήτησης (the theory of directed search) Ο διαχωρισμός σε πρωτεύουσα και δευτερεύουσες υποαγορές είναι μία ακόμα κατηγοριοποίηση για την ευκολότερη εύρεση και ανάλυση των πληροφοριών «Λεπτές» αγορές VS«Ογκώδεις» αγορές Αγορές με μικρό αριθμό πωλητών και αγοραστών και η σύγκριση είναι πιο εύκολη διαδικασία αλλά τα αποτελέσματα δεν είναι ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό Αγορές που ο αριθμός των εμπλεκόμενων φορέων είναι μεγαλύτερος, η σύγκριση αρκετά πιο δύσκολη αλλά τα αποτελέσματα δίνουν μια πολύ καλή εικόνα για την αξιοπιστίας της αγοράς

11 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ONLINE REPUTATION Η αντίληψη της βαθμολογίας ως αντιπροσωπευτική της φήμης και η συμπεριφορά των χρηστών. οι περισσότεροι αγοραστές δίνουν πολύ λίγες αρνητικές βαθμολογίες στους πωλητές και αντιστρόφως. Γιατί; Το πρόβλημα της ταυτότητας του χρήστη και της εισαγωγής ψευδών δεδομένων. Εύκολη η αλλαγή ταυτότητας. Προβλήματα σχετικά με τις μεθόδους των μηχανισμών. Αλγόριθμοι. Η αντίληψη της εμπιστοσύνης εξαρτάται από την κουλτούρα. Ελλείψεις εν σχέσει με συμβατικότερες μεθόδους δόμησης εμπιστοσύνης

12 ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ μεγαλύτερος αριθμών βαθμολογιών μεγαλύτερη αξιοπιστία του αποτελέσματος καλύτερη πρόβλεψη στατιστική ανάλυση παλιών εκτιμήσεών και εμπειρικών στοιχείων από άλλους μηχανισμούς ανίχνευση και απομόνωση χρηστών ή κόμβων που διαβιβάζουν άδικες βαθμολογίες. ευελιξία, απλότητα και ανάπτυξη των μηχανισμών με γνώμονες την ανάλυση εγγραφή χρηστών με χρήση κωδικού για διάκρισή τους σε αγοραστές και σε επισκέπτες. ύπαρξη ενός κατωτάτου ποσού βαθμολογίας του κάθε χρήστη το οποίο ισοδυναμεί με την αρχική βαθμολογία που έχει ο κάθε αρχάριος χρήστης ασφαλιστικές δικλείδες έλεγχος, ανάλυση (όχι αλλοίωση) στοιχείων, αποθήκευση σε βάσεις δεδομένων με εύκολη πρόσβαση ανάλυση της κουλτούρας του e-commerce για εξαγωγή συμπερασμάτων

13 THE WAY FORWARD Δημιουργία φήμης και χρησιμοποίηση μηχανισμών on-line reputation (υπόληψης) σε όλες τις επιχειρήσεις του διαδικτύου Η δυνατότητα χρησιμοποίησης των μηχανισμών αυτών από τους χρήστες Η έλλειψη ομοιομορφίας σε θεμελιώδες έννοιες Η σχέση μεταξύ των on-line και των off-line καταστημάτων Το συναισθηματικό δέσιμο του κάθε χρήστη με το προφίλ που έχει σε κάθε ιστοσελίδα Η ανατροφοδότηση Οι κοινωνικές προεκτάσεις, ο επηρεασμός των παραμέτρων Τα data sets ( πρότυπα σύνολα στοιχείων ).

14 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ  Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές έχουν αρκετά πλεονεκτήματα και οφέλη  Η προσωπική και στενή επαφή χάνεται διαρκώς  Η κουλτούρα και η ηθική παίζουν σημαντικό ρόλο καθώς επηρεάζουν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων  Οι μηχανισμοί on-line reputation θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στο μέλλον ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ


Κατέβασμα ppt "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ON-LINE ΥΠΟΛΗΨΗΣ (Reputation) ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΑ.Μ. 8010036 ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ.Μ. 8010167 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑ.Μ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google