Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Τα Οικονομικά των Βιομηχανιών Δικτύου και του Internet Main references: Economides, N., (1996), ‘The economics of Networks’, International Journal of.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Τα Οικονομικά των Βιομηχανιών Δικτύου και του Internet Main references: Economides, N., (1996), ‘The economics of Networks’, International Journal of."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Τα Οικονομικά των Βιομηχανιών Δικτύου και του Internet Main references: Economides, N., (1996), ‘The economics of Networks’, International Journal of Industrial Organisation. 14(2):673-699. Gupta,A.-Stahl,D.-Whinston,A.B., (1999), `The Economics of Network Management’, Communications of ACM, 42(9):57-63. Oz Shy, (2001), The economics of network industries. Cambridge University Press. Chapter 7.  Τα οικονομικά των βιομηχανιών δικτύου  Τιμολόγηση της κίνησης στο Διαδίκτυο  Τα οικονομικά του Διαδικτύου  Το εμπόριο στο Διαδίκτυο  Φορολόγηση του εμπορίου στο Διαδίκτυο

2 2  Κατηγοριοποίηση των δικτύων  Δίκτυα απλής κατεύθυνσης (one-way)  Δίκτυα διπλής κατεύθυνσης (two-way)  Συμπληρωματικότητα δικτυακών αγαθών και συμβατότητα Τα Οικονομικά των Βιομηχανιών Δικτύου S Α Β Γ Δ Ζ Ε SΑSΑ Α1Α1 Α2Α2 Α3Α3 SΒSΒ Β1Β1 Β2Β2 Β3Β3

3 3  Εξωτερικότητες δικτύου  Λόγοι ύπαρξης εξωτερικοτήτων δικτύου  Άμεση εξωτερικότητα  Έμμεση εξωτερικότητα  Εξωτερικότητες δικτύου και δομή αγοράς  Πρόσκληση για είσοδο  Ανταγωνιστικό αποτέλεσμα  Αποτέλεσμα δικτύου  Διασύνδεση ή απαγόρευση εισόδου από τοπικό μονοπωλητή Τα Οικονομικά των Βιομηχανιών Δικτύου

4 4  Τα οικονομικά της διοίκησης δικτύου  Η προσέγγιση των ποσοτικών ορίων (quantity limits)  Η προσέγγιση της τιμολόγησης (pricing)  Ποιότητα υπηρεσίας και τιμολόγηση  Τιμολόγηση της κίνησης στο Διαδίκτυο Τα Οικονομικά των Βιομηχανιών Δικτύου

5 5 Τιμολόγηση της κίνησης στο Διαδίκτυο  Η δυναμική τιμολόγηση έχει πλεονεκτήματα σε σχέση με την σταθερή τιμολόγηση και την τιμολόγηση βασισμένη στο χρόνο πρόσβασης  Καθαρή ωφέλεια ή ωφέλεια συστήματος = μεικτή χρησιμότητα καταναλωτή – αντιχρησιμότητα λόγω καθυστέρησης, πλεόνασμα καταναλωτή = ωφέλεια συστήματος – πληρωμές του καταναλωτή

6 6  Επιθυμητά χαρακτηριστικά του μηχανισμού τιμολόγησης στο Διαδίκτυο.  Οι τιμές πρέπει να ενθαρρύνουν τους χρήστες να χρησιμοποιούν το δίκτυο όταν είναι λιγότερο κορεσμένο μεταφέροντας τη ζήτηση μέσα στο χρόνο.  Οι τιμές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την επίδραση της υπάρχουσας ζήτησης στη μελλοντική.  Οι τιμές πρέπει να αντανακλούν το φορτίο που δημιουργείται στους routers και gateways.  Το σχήμα τιμολόγησης πρέπει να υπολογίζεται με αποκεντρωμένο τρόπο.  Οι τιμές πρέπει να δημιουργούν αποτελεσματική διαχείριση στο φορτίο αναδιανέμοντάς το μεταξύ των κόμβων.  Πρέπει να υπάρχουν συνδέσεις με διαφορετικές προτεραιότητες για να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές ποιότητες υπηρεσίας που απαιτούνται από τις διαφορετικές εφαρμογές και χρήστες. Τιμολόγηση της κίνησης στο Διαδίκτυο

7 7  Προσαρμογή δυναμικών τιμών  Μακροχρόνια μορφή ζήτησης (long-term demand pattern)  Βραχυχρόνια μορφή ζήτησης (short-term demand pattern) Τιμολόγηση της κίνησης στο Διαδίκτυο

8 8  Ιστορική εξέλιξη του Internet  Τιμολόγηση των υπηρεσιών του Internet με αναλυτική προσέγγιση  Υπάρχουν n πιθανοί χρήστες Internet  Ο κάθε καταναλωτής i μεταδίδει q i πακέτα στο δίκτυο (Σύνολο πακέτων σε μια ορισμένη χρονική περίοδο: Q=Σ q i ).  Η χωρητικότητα του δικτύου είναι Q  p είναι η τιμή του πακέτου που μεταδίδεται στο Internet Τα οικονομικά του Διαδικτύου

9 9  Η συνάρτηση χρησιμότητας για κάθε καταναλωτή i είναι: Χρήση ισορροπίας χωρίς τιμολόγηση βασισμένη στη συμφόρηση  Λύνοντας ως προς q i και Q έχουμε: Τα οικονομικά του Διαδικτύου

10 10  Συμπέρασμα: Η ατομική χρήση του Internet αυξάνεται εις το τετράγωνο με τη χωρητικότητα του δικτύου και μειώνεται με την αντι-χρησιμότητα που προκαλεί η καθυστέρηση. Τα οικονομικά του Διαδικτύου

11 11 Χρήση ισορροπίας με τιμολόγηση βασισμένη στη συμφόρηση  Θέλουμε να βρούμε την άριστη κοινωνικά χρήση του δικτύου όπου όλοι οι καταναλωτές έχουν το ίδιο επίπεδο χρήσης, q i =q για όλα τα i=1,2,…,n.  Επιλογή του q ώστε να μεγιστοποιείται η κοινωνική ευημερία: Τα οικονομικά του Διαδικτύου

12 12  Κοινωνικά άριστη ατομική και συνολική χρήση  Συγκρίνοντας το ατομικό και συνολικό επίπεδο χρήσης με την περίπτωση όπου δεν επιβάλλεται τιμή συμφόρησης συμπεραίνουμε ότι όταν το Internet παρέχεται δωρεάν το δίκτυο υπερ- χρησιμοποιείται κατά το τετράγωνο του αριθμού των καταναλωτών: q/q * =Q/Q * =n 2 Τα οικονομικά του Διαδικτύου

13 13  Εύρεση τιμής ανά πακέτο στο κοινωνικά άριστο επίπεδο χρήσης του Internet Τα οικονομικά του Διαδικτύου

14 14  Συμπεράσματα  Η κοινωνικά άριστη τιμή είναι 0 όταν υπάρχει μόνο ένας καταναλωτής και αυξάνεται με το n αφού ο κάθε χρήστης συνεισφέρει στη συμφόρηση του δικτύου.  Η αύξηση της άριστης τιμής με το n είναι πιο γρήγορη όταν το δ αυξάνει.  Η κοινωνικά άριστη τιμή μειώνεται με την αύξηση της χωρητικότητας γιατί με την αύξηση της χωρητικότητας μειώνεται η συμφόρηση Τα οικονομικά του Διαδικτύου

15 15  Ο καταναλωτής γίνεται το κέντρο. Οφέλη καταναλωτή:  Άμεση επιλογή  Συγκρισιμότητα επιλογών  Παγκόσμια αγορά Το εμπόριο στο Διαδίκτυο

16 16  Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φορολογικές αρχές με τη φορολόγηση του εμπορίου στο Διαδίκτυο  Η τοποθεσία της έδρας της επιχείρησης μπορεί να διαφέρει από την τοποθεσία του διαχειριστή της σελίδας και του server που διενεργεί τις συναλλαγές  Η τοποθεσία του server δεν είναι εύκολο να αναγνωριστεί  Δεν υπάρχει εύκολα η δυνατότητα να επιβληθούν ποινές από τις φορολογικές αρχές  Ακόμη και εάν ο πωλητής είναι αναγνωρίσιμος δεν είναι εύκολο για τις φορολογικές αρχές να προσδιορίσουν την προστιθέμενη αξία του site, των servers και των συσκευών αποθήκευσης Φορολόγηση του εμπορίου στο Διαδίκτυο

17 17  Το πρόβλημα φορολόγησης των υπηρεσιών Internet Φορολόγηση του εμπορίου στο Διαδίκτυο Πελάτης (Α) Συσκευές αποθήκευσης δεδομένων (Β) Internet server (Δ) Ιδιοκτήτης / χειριστής (Γ) Χρηματική ροή Ροή πληροφοριών


Κατέβασμα ppt "1 Τα Οικονομικά των Βιομηχανιών Δικτύου και του Internet Main references: Economides, N., (1996), ‘The economics of Networks’, International Journal of."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google