Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Παρουσίαση με θέμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. ΑΜΕΣΑ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Παρουσίαση με θέμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. ΑΜΕΣΑ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Παρουσίαση με θέμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2 IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ  Μοναδικοί αριθμοί (32-dit)  4 κομμάτια δεκαδικών αριθμών  Τιμές 0-255 π.χ. 130.201.56.9  Διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά  A, B, C IP δίκτυα

3 Εύρος Διευθύνσεων Κλάση Εύρος Διευθύνσεων Κλάση Εύρος Διευθύνσεων  A : 0.0.0.0 – 127.255.255.255  B : 128.0.0.0 – 191.255.255.255  C : 192.0.0.0 – 223.255.255.255  D : 224.0.0.0 – 239.255.255.255  E : 240.0.0.0 – 247.255.255.255

4 Class A 0 Netid 7 bits Netid 7 bits Hostid 24 bits Hostid 24 bits Class B 10 Netid 14 bits Netid 14 bits Hostid 16 bits Hostid 16 bits Class C 110 Netid 21 bits Netid 21 bits Hostid 8 bits Hostid 8 bits Class D 1110 Multicast Group IP 28 bits Multicast Group IP 28 bits Class E 11110 Μελλοντική χρήση 27 bits Μελλοντική χρήση 27 bits Διαχωρισμός Διευθύνσεων σε Κλάσεις

5 Παράδειγμα : Netid 16 bits Netid 16 bits Hostid 16 bits Hostid 16 bits Netid 16 bits Netid 16 bits Sudnetid 8 bits Sudnetid 8 bits Hostid 8 bits Hostid 8 bits

6 Subnet Mask  Αριθμός 32-bits  1: Network ID, Subnet ID  0: Host ID

7 16 bits 8 bits netidsubnetidhostid Subnet Mask: 1111111111111111 11111111 00000000 = 0xffffff = 255.255.255.0 Παράδειγμα τιμής Subnet Mask ενός Class B δικτύου :

8 Γνωρίζοντας ένας υπολογιστής την IP address και το Sudnet Mask μπορεί να καθορίσει αν μια πληροφορία έχει ως προορισμό: I.Υπολογιστή στο υποδίκτυο του II.Υπολογιστή σε διαφορετικό υποδίκτυο αλλά στο δίκτυο του III.Υπολογιστή σε διαφορετικό δίκτυο

9 Επίσης, γνωρίζοντας ο υπολογιστής 1.Την IP address του καταλαβαίνει σε πια κλάση ανήκει και συνεπώς το όριο μεταξύ network ID και subnet ID 2.Το subnet mask καταλαβαίνει το όριο μεταξύ subnet ID και host ID

10 Παράδειγμα : Έχουμε τρεις υπολογιστές με IP addresses Α: 130.234.3.2 Α: 130.234.3.2 Β: 130.234.1.5 Β: 130.234.1.5 Γ: 130.234.3.56 Γ: 130.234.3.56 Δ: 120.24.56.7 Δ: 120.24.56.7 τότε γνωρίζουμε ότι: • ο Α και ο Β έχουν ίδια network ID και διαφορετικά subnet ID, • ο Α και ο Γ έχουν ίδια network και subnet ID αλλά διαφορετικά host ID • O Α και ο Δ έχουν διαφορετικά network ID και δεν γίνεται καμία σύγκριση

11 Domain Name Service (DNS) • σύστημα όπου δύσκολες IP διευθύνσεις αντιστοιχίζονται σε ονόματα (π.χ. 150.140.141.181=diogenis.ceid.upatras.gr) (π.χ. 150.140.141.181=diogenis.ceid.upatras.gr) •μοναδικά •ιεραρχικά •διαβάζονται με φορά προς τα αριστερά

12 Είδη IP διευθύνσεων στο Internet •Unicast: προορίζονται για μοναδικούς υπολογιστές •Broadcast: προορίζονται για όλους τους υπολογιστές ενός δικτύου •Multicast: προορίζονται για υπολογιστές που ανήκουν στην ίδια ομάδα multicast

13 Multicast Διευθύνσεις (Class D) •αναφέρονται σε υπολογιστές που ανήκουν στην ίδια ομάδα (multicast group) •ανάλυση 28-bit •εύρος 224.0.0.0 – 239.255.255.255 •multicast group: δυναμικά μεταβαλλόμενο • υπάρχουν multicast διευθύνσεις που λέγονται μόνιμες (π.χ. 224.0.0.1=“όλα τα συστήματα στο υποδίκτυο” )

14 Πλεονεκτήματα Multicast Διευθύνσεων 1.Αποστολή σε πολλαπλές διευθύνσεις 2.Συνεργασία εξυπηρετητών με πελάτες

15 Uniform Resourse Locators (URLs) •Διεύθυνση ενός πόρου του δικτύου •Παρόμοιο με το όνομα ενός αρχείου •Χρησιμοποιείται από τις ιστοσελίδες για την σύνδεσή τους με άλλες •Περιέχουν δικτυακές εντολές (π.χ. δείκτες προς FTP αρχεία)

16 πρωτόκολλο : : εξαρτάται από το format που χρησιμοποιείται ://:password>@host>:port>/ Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Domain name ή IP address Αριθμός θύρας Δεδομένα π.χ. http://gigas.ceid.upatras.gr/activities/index.html

17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ του IP version 4  Μόνο 32-bits  Πεπερασμένος αριθμός IP διευθύνσεων  Συνεχώς μεγαλύτεροι πίνακες δρομολόγησης  Δεν παρέχει ποιοτική εξυπηρέτηση σε εφαρμογές που το απαιτούν  Δεν παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας

18 Internet Protocol version 6 (IPv6)  128-bits (2 96 επιπλέον διευθύνσεις)  γρήγορη επεξεργασία επικεφαλίδων  μηχανισμούς ασφάλειας και πιστοποίησης  οι διευθύνσεις ανατίθενται σε interfaces (όχι σε κόμβους του δικτύου όπως γινόταν με το IPv4)

19 Κατηγορίες IP Διευθύνσεων 1.Unicast : προσδιορίζει ένα interface 2.Anycast : προσδιορίζει ένα σύνολο από interfaces, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς κόμβους 3.Multicast : προσδιορίζει ένα σύνολο από interfaces. Ένα πακέτο παραδίδεται σε όλα τα interfaces

20 Μορφές αναπαράστασης IPv6 διευθύνσεων a.x : x : x : x : x : x : x : x x = είναι δεκαεξαδικές τιμές των 16 bit x = είναι δεκαεξαδικές τιμές των 16 bit π.χ. : 1080:0:0:0:8:800:200C:417A b.Λόγω της συχνής εμφάνισης πολλών μηδενικών πεδίων στη σειρά, χρησιμοποίηση συμβόλου “ :: ” π.χ. : η ανωτέρω διεύθυνση γίνεται 1080::8:200C:417A c.Σε περιβάλλοντα IPv4 και IPv6 κόμβων η μορφή των διευθύνσεων είναι x:x:x:x:x:x:d.d.d.d x = δεκαεξαδικές τιμές, d = δεκαδικές τιμές x = δεκαεξαδικές τιμές, d = δεκαδικές τιμές π.χ. 0:0:0:0:0:0:13.2.56.7 ή ::13.2.56.7

21 Διαλειτουργικότητα του Ipv6 Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ομαλή μετάβαση από το IPv4 στο IPv6. Ο μηχανισμός διευθύνσεων του IPv6 προβλέπει τρόπους συμβατότητας με το IPv4.

22 Ευχαριστώ πολύ..


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Παρουσίαση με θέμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. ΑΜΕΣΑ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google