Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Παρουσίαση με θέμα: ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΟΥ INTERNET ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ. ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

2 IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Μοναδικοί αριθμοί (32-dit) 4 κομμάτια δεκαδικών αριθμών Τιμές π.χ Διαβάζονται από αριστερά προς τα δεξιά A, B, C IP δίκτυα

3 Εύρος Διευθύνσεων Κλάση Εύρος Διευθύνσεων A : – B : – C : – D : – E : –

4 Διαχωρισμός Διευθύνσεων σε Κλάσεις
Class A Netid 7 bits Hostid 24 bits Class B 1 Netid 14 bits Hostid 16 bits Class C 1 Netid 21 bits Hostid 8 bits Class D 1 Multicast Group IP 28 bits Class E 1 Μελλοντική χρήση 27 bits

5 Παράδειγμα : Netid 16 bits Hostid 16 bits Netid 16 bits
Sudnetid 8 bits Hostid 8 bits

6 Subnet Mask Αριθμός 32-bits 1: Network ID, Subnet ID 0: Host ID

7 16 bits 8 bits netid subnetid hostid
Παράδειγμα τιμής Subnet Mask ενός Class B δικτύου : 16 bits 8 bits netid subnetid hostid Subnet Mask: = 0xffffff =

8 Γνωρίζοντας ένας υπολογιστής την IP address και το Sudnet Mask μπορεί να καθορίσει αν μια πληροφορία έχει ως προορισμό: Υπολογιστή στο υποδίκτυο του Υπολογιστή σε διαφορετικό υποδίκτυο αλλά στο δίκτυο του Υπολογιστή σε διαφορετικό δίκτυο

9 Επίσης, γνωρίζοντας ο υπολογιστής
Την IP address του καταλαβαίνει σε πια κλάση ανήκει και συνεπώς το όριο μεταξύ network ID και subnet ID Το subnet mask καταλαβαίνει το όριο μεταξύ subnet ID και host ID

10 Παράδειγμα : Έχουμε τρεις υπολογιστές με IP addresses Α: Β: Γ: Δ: τότε γνωρίζουμε ότι: ο Α και ο Β έχουν ίδια network ID και διαφορετικά subnet ID, ο Α και ο Γ έχουν ίδια network και subnet ID αλλά διαφορετικά host ID O Α και ο Δ έχουν διαφορετικά network ID και δεν γίνεται καμία σύγκριση

11 Domain Name Service (DNS)
σύστημα όπου δύσκολες IP διευθύνσεις αντιστοιχίζονται σε ονόματα (π.χ =diogenis.ceid.upatras.gr) μοναδικά ιεραρχικά διαβάζονται με φορά προς τα αριστερά

12 Είδη IP διευθύνσεων στο Internet
Unicast: προορίζονται για μοναδικούς υπολογιστές Broadcast: προορίζονται για όλους τους υπολογιστές ενός δικτύου Multicast: προορίζονται για υπολογιστές που ανήκουν στην ίδια ομάδα multicast

13 Multicast Διευθύνσεις (Class D)
αναφέρονται σε υπολογιστές που ανήκουν στην ίδια ομάδα (multicast group) ανάλυση 28-bit εύρος – multicast group: δυναμικά μεταβαλλόμενο υπάρχουν multicast διευθύνσεις που λέγονται μόνιμες (π.χ =“όλα τα συστήματα στο υποδίκτυο” )

14 Πλεονεκτήματα Multicast Διευθύνσεων
Αποστολή σε πολλαπλές διευθύνσεις Συνεργασία εξυπηρετητών με πελάτες

15 Uniform Resourse Locators (URLs)
Διεύθυνση ενός πόρου του δικτύου Παρόμοιο με το όνομα ενός αρχείου Χρησιμοποιείται από τις ιστοσελίδες για την σύνδεσή τους με άλλες Περιέχουν δικτυακές εντολές (π.χ. δείκτες προς FTP αρχεία)

16 εξαρτάται από το format που χρησιμοποιείται
<scheme>:<scheme-specific name> εξαρτάται από το format που χρησιμοποιείται Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Domain name ή IP address Αριθμός θύρας Δεδομένα π.χ. πρωτόκολλο

17 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ του IP version 4
Μόνο 32-bits Πεπερασμένος αριθμός IP διευθύνσεων Συνεχώς μεγαλύτεροι πίνακες δρομολόγησης Δεν παρέχει ποιοτική εξυπηρέτηση σε εφαρμογές που το απαιτούν Δεν παρέχει υψηλά επίπεδα ασφάλειας

18 Internet Protocol version 6 (IPv6)
128-bits (296 επιπλέον διευθύνσεις) γρήγορη επεξεργασία επικεφαλίδων μηχανισμούς ασφάλειας και πιστοποίησης οι διευθύνσεις ανατίθενται σε interfaces (όχι σε κόμβους του δικτύου όπως γινόταν με το IPv4)

19 Κατηγορίες IP Διευθύνσεων
Unicast : προσδιορίζει ένα interface Anycast : προσδιορίζει ένα σύνολο από interfaces, που μπορεί να ανήκουν σε διαφορετικούς κόμβους Multicast : προσδιορίζει ένα σύνολο από interfaces. Ένα πακέτο παραδίδεται σε όλα τα interfaces

20 Μορφές αναπαράστασης IPv6 διευθύνσεων
x : x : x : x : x : x : x : x x = είναι δεκαεξαδικές τιμές των 16 bit π.χ. : 1080:0:0:0:8:800:200C:417A Λόγω της συχνής εμφάνισης πολλών μηδενικών πεδίων στη σειρά, χρησιμοποίηση συμβόλου “ :: ” π.χ. : η ανωτέρω διεύθυνση γίνεται 1080::8:200C:417A Σε περιβάλλοντα IPv4 και IPv6 κόμβων η μορφή των διευθύνσεων είναι x:x:x:x:x:x:d.d.d.d x = δεκαεξαδικές τιμές , d = δεκαδικές τιμές π.χ. 0:0:0:0:0:0: ή ::

21 Διαλειτουργικότητα του Ipv6
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ομαλή μετάβαση από το IPv4 στο IPv6. Ο μηχανισμός διευθύνσεων του IPv6 προβλέπει τρόπους συμβατότητας με το IPv4.

22 Ευχαριστώ πολύ..


Κατέβασμα ppt "ΠΜΣ ΔΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google