Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ.

2 Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ. Μαθητόπουλος: Μάθαμε για το εμβαδόν του πενταγώνου; Δε θυμάμαι. Μαθητίδης: Για την εύρεση του εμβαδού ενός επίπεδου σχήματος, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εμβαδά των σχημάτων από τα οποία αποτελείται και να τα προσθέσουμε. Στην περίπτωση αυτή το πεντάγωνο ΑΕΒΔΓ αποτελείται από τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΑΖΓ, ΗΒΔ και το τραπέζιο ΖΗΔΓ.

3 Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ. Μαθητόπουλος: Μάθαμε για το εμβαδόν του πενταγώνου; Δε θυμάμαι. Μαθητίδης: Για την εύρεση του εμβαδού ενός επίπεδου σχήματος, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εμβαδά των σχημάτων από τα οποία αποτελείται και να τα προσθέσουμε. Στην περίπτωση αυτή το πεντάγωνο ΑΕΒΔΓ αποτελείται από τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΑΖΓ, ΗΒΔ και το τραπέζιο ΖΗΔΓ.

4 Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ. Μαθητόπουλος: Μάθαμε για το εμβαδόν του πενταγώνου; Δε θυμάμαι. Μαθητίδης: Για την εύρεση του εμβαδού ενός επίπεδου σχήματος, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εμβαδά των σχημάτων από τα οποία αποτελείται και να τα προσθέσουμε. Στην περίπτωση αυτή το πεντάγωνο ΑΕΒΔΓ αποτελείται από τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΑΖΓ, ΗΒΔ και το τραπέζιο ΖΗΔΓ.

5 Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ. Μαθητόπουλος: Μάθαμε για το εμβαδόν του πενταγώνου; Δε θυμάμαι. Μαθητίδης: Για την εύρεση του εμβαδού ενός επίπεδου σχήματος, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εμβαδά των σχημάτων από τα οποία αποτελείται και να τα προσθέσουμε. Στην περίπτωση αυτή το πεντάγωνο ΑΕΒΔΓ αποτελείται από τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΑΖΓ, ΗΒΔ και το τραπέζιο ΖΗΔΓ.

6 Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ. Μαθητόπουλος: Μάθαμε για το εμβαδόν του πενταγώνου; Δε θυμάμαι. Μαθητίδης: Για την εύρεση του εμβαδού ενός επίπεδου σχήματος, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εμβαδά των σχημάτων από τα οποία αποτελείται και να τα προσθέσουμε. Στην περίπτωση αυτή το πεντάγωνο ΑΕΒΔΓ αποτελείται από τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΑΖΓ, ΗΒΔ και το τραπέζιο ΖΗΔΓ.

7 Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ. Μαθητόπουλος: Μάθαμε για το εμβαδόν του πενταγώνου; Δε θυμάμαι. Μαθητίδης: Για την εύρεση του εμβαδού ενός επίπεδου σχήματος, μπορούμε να υπολογίσουμε τα εμβαδά των σχημάτων από τα οποία αποτελείται και να τα προσθέσουμε. Στην περίπτωση αυτή το πεντάγωνο ΑΕΒΔΓ αποτελείται από τα τρίγωνα ΑΒΕ, ΑΖΓ, ΗΒΔ και το τραπέζιο ΖΗΔΓ. Το πεντάγωνο ΑΕΒΔΓ αποτελείται από τα τέσσερα προηγούμενα σχήματα άρα


Κατέβασμα ppt "Άσκηση 8 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του πενταγώνου ΑΕΒΔΓ αν ΑΖ=3m, ΖΗ=7m, ΗΒ=3m, ΘΕ=5m, ΔΗ=5m, ΓΖ=7m και οι ΓΖ, ΕΘ, ΔΗ είναι κάθετες στην ΑΒ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google