Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε, ότι εύκολα εμφανιζόταν σπινθήρας στο διάκενο μεταξύ δύο ακροδεκτών αν αυτοί φωτιζόντουσαν με φως παρά όταν οι ακροδέκτες ήταν σε σκότος. Παρατήρησε επίσης ότι ο αρνητικός ακροδέκτης ήταν πιο ευαίσθητος από τον θετικό ακροδέκτη. Στην συνέχεια ανακαλύφθηκαν και άλλα πειραματικά δεδομένα που αφορούσαν το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο.

2 2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1.Το φαινόμενο οφείλεται στην εκπομπή αρνητικά φορτισμένα σωματια (Hallwachs 1889). 2.Τα εκπεμπόμενα σωμάτια αποσπώνται λόγω του προσπίπτοντος φωτός (Hallwachs κ.α. 1889). 3.Υπάρχει στενή σχέση μεταξύ του δυναμικού επαφής ενός μετάλλου και της φωτοευαισθησίας (Elster και Geitel 1889). 4.Το φωότρευμα είναι ανάλογο της έντασης του φωτός (Elster και Geitel 1891). 5.Τα εκπεμπόμενα σωμάτια είναι ηλεκτρόνια (Lenard και J.J. Thomson 1889). 6.Οι κινητικές ενέργειες των εκπεμπόμενων ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητες από την ένταση του φωτός και ότι οαριθμός των ηλεκτρονίων είναι ανάλογος προς την ένταση του φωτός (Lenard 1902). 7.Τα εκπεμπόμενα ηλεκτρόνια έχουν μέγιστη κινητική ενέργεια που είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερο είναι το μήκος κύματος του φωτός και δεν εκπέμπονται ηλεκτρόνια αν το μήκος κύματος υπερβαίνει μία τιμή που καλείται κατώφλιο (Lenard 1902). 8.Τα φωτοηλεκτρόνια εκπέμπονται ακαριαία με την έναρξη φωτισμού.

3 33 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

4 4 Φύση του φωτός

5 55 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως

6 66 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο

7 77 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck

8 88 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck Έργο εξαγωγής

9 99 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck Έργο εξαγωγής Ορθή – ανάστροφη πόλωση

10 10 ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Φύση του φωτός Μονοχρωματικό φως Φωτόνιο Σταθερά του Planck Έργο εξαγωγής Ορθή – ανάστροφη πόλωση Δυναμικό επαφής

11 11 Φύση του φωτός Θεωρητικό Μέρος

12 12 Θεωρητικό Μέρος

13 13 Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός

14 14 και αποτελεί το μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που διεγείρει το μάτι μας Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα

15 15 400nm-700nm Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός και αποτελεί το μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που διεγείρει το μάτι μας Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα

16 16 400nm-700nm Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός και αποτελεί το μέρος του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος που διεγείρει το μάτι μας Το φως είναι ηλεκτρομαγνητικό κύμα

17 17 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα;

18 18 ΟΧΙ !!! Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα;

19 19 Έχει και σωματιδιακή φύση Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός ΟΧΙ !!! Είναι όμως μόνο ηλεκτρομαγνητικό κύμα;

20 20 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης

21 21 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Φαινόμενο Compton Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης

22 22 Φωτόνια ή Κβάντα Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Φαινόμενο Compton Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός και ύλης

23 23 Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!! Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός

24 24 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

25 25 Ενέργεια φωτονίου Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

26 26 Σταθερά του Planck Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

27 27 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

28 28 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!! Ορμή φωτονίου

29 29 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

30 30 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!!

31 31 Η Φύση του φωτός Τα φωτόνια έχουν ενέργεια και ορμή!!! Θεωρητικό Μέρος

32 32 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση

33 33 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Το φως έχει διττή φύση Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση

34 34 Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Φαινόμενα διάδοσης Κυματική φύση Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση Το φως έχει διττή φύση

35 35 Φαινόμενα διάδοσης Κυματική φύση Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός – ύλης Σωματιδιακή φύση Φαινόμενα αλληλεπίδρασης φωτός – ύλης Σωματιδιακή φύση Θεωρητικό Μέρος Η Φύση του φωτός Η Κυματική φύση Η Σωματιδιακή φύση Το φως έχει διττή φύση

36 36 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Θεωρητικό Μέρος

37 37 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Γυάλινος σωλήνας

38 38 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

39 39 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

40 40 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

41 41 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

42 42 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

43 43 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

44 44 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Συχνότητα κατωφλίου

45 45 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Συχνότητα κατωφλίου

46 46 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Ο ρυθμός εκπομπής ηλεκτρονίων είναι ανάλογος της έντασης του φωτός Συχνότητα κατωφλίου

47 47 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Ο ρυθμός εκπομπής ηλεκτρονίων είναι ανάλογος της έντασης του φωτός Η μέγιστη κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων δεν εξαρτάται από την ένταση του φωτός Συχνότητα κατωφλίου

48 48 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

49 49 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κ max f fcfc

50 50 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κ max f fcfc Η εκπομπή των ηλεκτρονίων είναι ουσιαστικά ακαριαία ανεξάρτητα από την ένταση του προσπίπτοντος φωτός

51 51 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία

52 52 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία Σχεδόν άμεση εκπομπή

53 53 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία Σχεδόν άμεση εκπομπή Εξάρτηση από την ένταση

54 54 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Πείραμα Κλασσική θεωρία Σχεδόν άμεση εκπομπή Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη της έντασης του φωτός. Εξάρτηση από την ένταση

55 55 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Σχεδόν άμεση εκπομπή Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη της έντασης του φωτός. Εξάρτηση από την ένταση Η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων εξαρτάται από την ένταση του φωτός. Πείραμα Κλασσική θεωρία

56 56 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Το φως αποτελείται από μικρά πακέτα ενέργειας: κβάντα ή φωτόνια Κβαντική θεωρία

57 57 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Το φως αποτελείται από μικρά πακέτα ενέργειας: κβάντα ή φωτόνια Κβαντική θεωρία

58 58 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου

59 59 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Έργο εξαγωγής του μετάλλου Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου

60 60 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Έργο εξαγωγής του μετάλλου Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου

61 61 Θεωρητικό Μέρος Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο Έργο εξαγωγής του μετάλλου Κάθε ηλεκτρόνιο απορροφά την ενέργεια ενός φωτονίου

62 62 Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Θεωρητικό Μέρος

63 63 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li 2p2p 2s2s 1s

64 64 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li 2p2p 2s2s 1s Ατομικό δυναμικό

65 65 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li 2p2p 2s2s 1s Ατομικό δυναμικό Η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη

66 66 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li 2p2p 2s2s 1s Ατομικό δυναμικό Η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη Διακριτές ενεργειακές στάθμες

67 67 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο Li 2p2p 2s2s 1s Ατομικό δυναμικό Η ενέργεια των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένη Διακριτές ενεργειακές στάθμες Τι θα συμβεί εάν πλησιάσουμε ένα δεύτερο άτομο;

68 68 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p2p 2s2s 1s Δύο άτομα 2p2p 2s2s 1s

69 69 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p2p 2s2s 1s Δύο άτομα 2p2p 2s2s 1s Το ατομικό δυναμικό μεταβάλλεται

70 70 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p2p 2s2s 1s Δύο άτομα 2p2p 2s2s 1s Το ατομικό δυναμικό μεταβάλλεται Κάθε διακριτή ενεργειακή στάθμη έχει διαχωριστεί σε δύο

71 71 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p2p 2s2s 1s Δύο άτομα 2p2p 2s2s 1s Το ατομικό δυναμικό μεταβάλλεται Κάθε διακριτή ενεργειακή στάθμη έχει διαχωριστεί σε δύο Η διαφορά ενέργειας των δύο σταθμών γίνεται τόσο μεγαλύτερη όσο τα άτομα πλησιάζουν

72 72 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p2p 2s2s 1s Δύο άτομα 2p2p 2s2s 1s Η απόσταση των δύο σταθμών είναι τόσο μεγαλύτερη όσο ασθενέστερα είναι «δεμένα» τα ηλεκτρόνια με το άτομο

73 73 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p2p 2s2s 1s Δύο άτομα 2p2p 2s2s 1s Αύξηση του αριθμού των ατόμων συνεπάγεται αύξηση του αριθμού των ενεργειακών σταθμών

74 74 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Ένα άτομο 2p2p 2s2s 1s Δύο άτομα 2p2p 2s2s 1s Στερεό 2p2p 2s2s 1s

75 75 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Στερεό 2p2p 2s2s 1s Ενεργειακή ζώνη Στα στερεά σχηματίζονται ενεργειακές ζώνες

76 76 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Στερεό 2p2p 2s2s 1s Στα στερεά σχηματίζονται ενεργειακές ζώνες Οι ενεργειακές περιοχές που διαχωρίζουν τις ενεργειακές ζώνες ονομάζονται ενεργειακά χάσματα Ενεργειακή ζώνη

77 77 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Στερεό 2p2p 2s2s 1s Στα στερεά σχηματίζονται ενεργειακές ζώνες Ενεργειακή ζώνη Οι ενεργειακές περιοχές που διαχωρίζουν τις ενεργειακές ζώνες ονομάζονται ενεργειακά χάσματα Οι ιδιότητες των στερεών εξαρτώνται μεταξύ άλλων από τον τρόπο που έχουν καταληφθεί οι ζώνες από τα ηλεκτρόνια

78 78 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής

79 79 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Πλήρως κατειλημμένες ζώνες Άδεια ζώνη

80 80 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο

81 81 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μία ή περισσότερες ενεργειακές ζώνες είναι εν μέρει κατειλημμένες Μονωτής Μέταλλο

82 82 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο Ζώνες σχεδόν πλήρως κατειλημμένες Ημιαγωγός

83 83 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο Ενεργειακό χάσμα Ημιαγωγός Ενεργειακό χάσμα

84 84 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο Ημιαγωγός Ενεργειακό χάσμα Οι μονωτές παρουσιάζουν μεγάλο ενεργειακό χάσμα Ενεργειακό χάσμα

85 85 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο Ημιαγωγός Ενεργειακό χάσμα Οι ημιαγωγοί παρουσιάζουν μικρότερο ενεργειακό χάσμα Ενεργειακό χάσμα

86 86 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών

87 87 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο Ζώνη αγωγιμότητας Ημιαγωγός Ενεργειακό χάσμα

88 88 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μονωτής Μέταλλο Ημιαγωγός Ενεργειακό χάσμα Ζώνη αγωγιμότητας Ζώνη σθένους Ενεργειακό χάσμα

89 89 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μέταλλο Ζώνη αγωγιμότητας Ελεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια αγωγιμότητας Ελεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια αγωγιμότητας Κινούνται σχεδόν «ελεύθερα» μέσα στο μέταλλο με ενέργειες που αντιστοιχούν στη ζώνη αγωγιμότητας

90 90 Θεωρητικό Μέρος Μοντέλο ενεργειακών ζωνών Μέταλλο Ελεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια αγωγιμότητας Ελεύθερα ηλεκτρόνια ή ηλεκτρόνια αγωγιμότητας Κινούνται σχεδόν «ελεύθερα» μέσα στο μέταλλο με ενέργειες που αντιστοιχούν στη ζώνη αγωγιμότητας Η ενέργεια Fermi είναι η ενέργεια των ηλεκτρονίων στην ανώτερη κατειλημμένη ενεργειακή στάθμη στους 0 ο Κ Ζώνη αγωγιμότητας

91 91 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου φωτόνιο W Μέταλλο Κενό

92 92 Θεωρητικό Μέρος Ηλεκτρόνιο Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου W Μέταλλο Κενό

93 93 Θεωρητικό Μέρος Ηλεκτρόνιο Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Στάθμη Fermi W Μέταλλο Κενό

94 94 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου W ΔΕ=hf Στάθμη Fermi Μέταλλο Κενό

95 95 Θεωρητικό Μέρος Κινητική ενέργεια ηλεκτρονίου Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου W Στάθμη Fermi Μέταλλο Κενό

96 96 Κινητική ενέργεια ηλεκτρονίου Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Στάθμη Fermi W Μέταλλο Κενό

97 97 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

98 98 Θεωρητικό Μέρος Φωτοκύτταρο Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

99 99 Θεωρητικό Μέρος Κάθοδος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

100 100 Θεωρητικό Μέρος Φίλτρο επιλογής μονοχρωματικού φωτός Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

101 101 Θεωρητικό Μέρος Άνοδος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

102 102 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

103 103 Θεωρητικό Μέρος Ποτενσιόμετρο Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

104 104 Θεωρητικό Μέρος Πολύμετρο V Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

105 105 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V

106 106 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Δυναμικό αποκοπής V

107 107 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Έργο εξαγωγής V

108 108 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου V Θεωρητικό Μέρος Δεν ταυτίζεται με το έργο εξαγωγής της καθόδου Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

109 109 Θεωρητικό Μέρος Θεωρούμε δύο μέταλλα με διαφορετικό έργο εξαγωγής W a και W κ με W a > W κ Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

110 110 Θεωρητικό Μέρος Θεωρούμε δύο μέταλλα με διαφορετικό έργο εξαγωγής W a και W κ με W a > W κ Συνδέουμε τα δύο μέταλλα με αγωγό μηδενικής αντίστασης Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

111 111 Θεωρητικό Μέρος Οι ενέργειες Fermi εξισώνονται Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

112 112 Θεωρητικό Μέρος Οι επιφάνειες των δύο μετάλλων βρίσκονται σε διαφορετικές ενέργειες Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου Οι ενέργειες Fermi εξισώνονται

113 113 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

114 114 Θεωρητικό Μέρος Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου ΔΕ eV

115 115 ΔΕ eV Θεωρητικό Μέρος Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

116 116 ΔΕ eV Θεωρητικό Μέρος Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V Ανάστροφη τάση Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

117 117 ΔΕ eV Θεωρητικό Μέρος Εάν μεταξύ ανόδου και καθόδου εφαρμοστεί ανάστροφη τάση V Εμφανίζεται ως διαφορά δυναμικού Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

118 118 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

119 119 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

120 120 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

121 121 Θεωρητικό Μέρος Επιλέγουμε την ανάστροφη τάση V ίση με τη τάση αποκοπής του φωτοηλεκτρικού ρεύματος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

122 122 Θεωρητικό Μέρος Επιλέγουμε την ανάστροφη τάση V ίση με τη τάση αποκοπής του φωτοηλεκτρικού ρεύματος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

123 123 Θεωρητικό Μέρος Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου

124 124 Θεωρητικό Μέρος Υπολογίζουμε την σταθερά του Planck και το έργο εξαγωγής Θεωρητικό μοντέλο φωτοηλεκτρικού φαινομένου


Κατέβασμα ppt "1 Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο ανακαλύφθηκε από τον Hertz το 1887, κατά την διάρκεια των πειραμάτων του για την διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Παρατήρησε,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google