Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ως συντελεστής παραγωγής

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ως συντελεστής παραγωγής"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ως συντελεστής παραγωγής
Το έδαφος Ως συντελεστής παραγωγής

2 Συντελεστής παραγωγής
Σημαντικός ρόλος στην ύπαρξη και ανάπτυξη των φυτικών οργανισμών Τροφοδοτεί τα φυτά με θρεπτικά στοιχεία και νερό Συντελεστής παραγωγής

3 Το έδαφος περιέχει τα παρακάτω στοιχεία που δε θεωρούνται απαραίτητα στα φυτά:
Πυρίτιο Άργιλο 82% (κατά βάρος) οξυγόνο (τα φυτά το προσλαμβάνουν από τον ατμοσφαιρικό αέρα όπως και το νερό) 5% σίδηρος (τα φυτά προσλαμβάνουν πολύ μικρές ποσότητες) Στοιχεία του εδάφους...

4 Το 13% του εδάφους περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για τη θρέψη του φυτού
Το 13% του εδάφους περιλαμβάνει βασικά στοιχεία για τη θρέψη του φυτού. Κάθε στοιχείο έχει το δικό του φυσιολογικό ρόλο στη θρέψη φυτού. Διακρίνονται σε: Μακροστοιχεία Ιχνοστοιχεία ...στοιχεία του εδάφους

5 Βρίσκονται στους φυτικούς ιστούς σε μεγάλες ποσότητες: C, H, O, N, P, S, K, Ca, Mg
Μακροστοιχεία

6 Βρίσκονται στους φυτικούς ιστούς σε μικρές ποσότητες, αλλά η σπουδαιότητά τους είναι μεγάλη. Η έλλειψή τους μπορεί να έχει δυσμενέστερες επιπτώσεις από αυτήν ενός μακροστοιχείου. Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, B, Cl Ιχνοστοιχεία

7 C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S Θρεπτικά στοιχεία

8 Ρυθμιστικά βιολογικής δραστηριότητας
P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Cl Ρυθμιστικά βιολογικής δραστηριότητας

9 Γονιμότητα του εδάφους
Η φυσική δυνατότητα του εδάφους να εφοδιαζει τα φυτά με θρεπτικά στοιχεία σε ικανοποιητικές ποσότητες και σε κατάλληλη αναλογία. Έδαφος φτωχό σε θρεπτικά στοιχεία προκαλεί στα φυτά μείωση παραγωγής ή και τροφοπενίες. Γονιμότητα του εδάφους

10 Ανεπάρκεια θρεπτικών στοιχείων στο υδατικό διάλυμα του φυτού.
Η μεγάλη ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει ξήρανση. Η μικρή ανεπάρκεια μπορεί να μην έχει εμφανή συμπτώματα. Τροφοπενία

11 Συμπτώματα τροφοπενιών
Συμπτώματα τροφοπενιών

12 Φαινόμενο κατά το οποίο ορισμένα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται στο υδατικό διάλυμα του φυτού σε υπερβολικές συγκεντρώσεις, Δημιουργεί ανισορροπία στα θρεπτικών στοιχείων. Διαταράσσει τις φυσιολογικές λειτουργίες. Εμφανίζει συμπτώματα τοξικότητας όπως μείωση παραγωγής, κιτρίνισμα και ξήρανση φύλλων, παραμορφωμένους καρπούς, καρπόπτωση κ.λ.π. Τοξικότητα

13 Τοξικότητα και τροφοπενία
Τοξικότητα και τροφοπενία

14 Τοξικότητα και ζωικοί οργανισμοί
Η τοξικότητα στα φυτά μπορεί να επηρεάσει τα ζώα τα οποία τρέφονται με αυτά π.χ. Καχεξία των βοοειδών από την τοξικότητα του μολυβδαίνιου. Τοξικότητα και ζωικοί οργανισμοί

15 Καχεξία βοοειδών (Μο)

16 Μικροπανίδα και μικροχλωρίδα
Στο έδαφος αναπτύσσεται μεγάλος αριθμός οργανισμών μικροπανίδας και μικροχλωρίδας αναντικατάστατος στην τροφική αλυσίδα και οικολογική ισορροπία στη φύση. Μικροπανίδα και μικροχλωρίδα

17 Το έδαφος Έννοια γεωργικής γης

18 Ο «πόρος γης» του οποίου τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις είναι τέτοια που επιτρέπουν την εγκατάσταση γεωργικών εκμεταλλεύσεων με ικανοποιητική φυτική ή ζωική παραγωγή. Γεωργική γη

19 Γεωργικές εκμεταλλεύσεις
Εκτάσεις με φυτά μεγάλης καλλιέργειας ή οπωροφόρα δέντρα Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες Υδατοκαλλιέργειες Δασικές εκτάσεις Λιβάδια προς βόσκηση αιγοπροβάτων κ.λ.π. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις

20 Πόρος γης Ταυτίζεται με το φυσικό περιβάλλον και περιλαμβάνει:
Βλάστηση Υδρολογία Τοπογραφικό ανάγλυφο Κλίμα Αποτελέσματα δραστηριότητας του ανθρώπου όπως εκχερσώσεις, αναβαθμούς, υποβαθμισεις κ.λ.π. Πόρος γης

21 Ιδιότητες των πόρων της γης που μπορούν να μετρηθούν:
Βροχόπτωση Εξατμισοδιαπνοή Ηλιοφάνεια Κοκκομετρική σύσταση Κλίση της επιφάνειας Χαρακτηριστικά γης

22 Οι αναγκαίες συνθήκες και ιδιότητες των πόρων γης για την ικανοποιητική απόδοση μιας γεωργικής εκμετάλλευσης π.χ. Απαιτήσεις σε: Νερό Θερμοκρασία Ηλιοφάνεια Γονιμότητα Συνθήκες μηχανικής καλλιέργειας Απαιτήσεις γης

23 Το έδαφος Χρήσης γης

24 Η ικανότητα ενός πόρου γής να υποστεί ορισμένες χρήσεις επωφελώς, χωρίς να χάσει την παραγώγικότητά του. Γαιοϊκανότητα

25 Χρήση του πόρου γης με στόχο την επίτευξη του μέγιστου οικονομικού αποτελέσματος χωρίς τη μείωση της παραγωγικότητά του δεδομένου ότι για το σχηματιμό μερικών εκατοστών του από το μητρικό πέτρωμα απαιτούνται αιώνες ή χιλιετηρίδες. Αειφορία του πόρου γης

26 Περιγραφή χρήσεων γης Κύριος είδος χρήσης γης (MKLU)
Τύπος χρησιμοποίησης γης (LUT) Περιγραφή χρήσεων γης

27 Κύριο είδος χρήσης γης (MKLU)
Μεγάλη υποδιαίρεση της χρησιμότητας των εδαφικών πόρων π.χ. Αρδευόμενη γεωργία Μη αρδευόμενη γεωργία Υγροβιότοποι Βοσκή Δάσος Άγρια φύση Εκτάσεις αναψυχής, οικιστικές περιοχές κ.λ.π. Κύριο είδος χρήσης γης (MKLU)

28 Καθορισμός χρήσης γης Ένταση εργασίας, κεφαλαίου
Οικονομική αποδοτικότητα Πηγές ενέργειας Τεχνικές γνώσεις και εφαρμοζόμενη τεχνολογία Μέγεθος ιδιοκτησίας και συγκρότησή της Εμπορία προϊόντων, επιδοτήσεις Είδος ωφέλειας (παραγωγή - υπηρεσίες) Εγγειοδιαρθωτικές συνθήκες (οικογ. Επιχ. ) Καθορισμός χρήσης γης

29 Λέξεις κλειδιά Μακροστοιχεία Ιχνοστοιχεία Γονιμότητα Τροφοπενία
Τοξικότητα Γεωργική γη Πόρος γης Χαρακτηριστικά γης Απαιτήσεις γης Γαιοϊκανότητα Κύριο είδος χρήσης Λέξεις κλειδιά


Κατέβασμα ppt "Ως συντελεστής παραγωγής"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google