Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 3 Ο νόμος του Ampère και ο κλωβός Faraday. 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι Μαλλιάρα Πηνελόπη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 3 Ο νόμος του Ampère και ο κλωβός Faraday. 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι Μαλλιάρα Πηνελόπη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 3 Ο νόμος του Ampère και ο κλωβός Faraday. 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι Μαλλιάρα Πηνελόπη

2 André-Marie Ampère (1775-1836) Γάλλος Φυσικός – Μαθηματικός π ου είναι διάσημος για τις ανακαλύψεις του στον ηλεκτρομαγνητισμό. To ηλεκτρικό ρεύμα μετριέται σε Ampere. http://en.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9-Marie_Amp%C3%A8re http://en.wikipedia.org/wiki/File:Galvanometer.png http://en.wikipedia.org/wiki/File:Electromagnetism.svg Σύμφωνα με τον νόμου του Ampère ένας αγωγός όταν διαρρέεται α π ό ρεύμα δημιουργεί γύρω του ηλεκτρομαγνητικό π εδίο.

3 Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή μεταξύ αγωγών. Το σήμα είναι ένα μεταβαλλόμενο ρεύμα το ο π οίο δημιουργεί γύρω α π ό τον αγωγό μεταβαλλόμενο μαγνητικό π εδίο. Το μαγνητικό π εδίο δημιουργεί ρεύμα εξ ε π αγωγής στο γειτονικό αγωγό π ου π αρατηρείται ως θόρυβος. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pair_cabling_electromagnetic_interference_el.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:OerstedBoussole.png Το μεταβαλλόμενο ρεύμα ενός αγωγού ε π ηρεάζει την μαγνητική π υξίδα

4 Michael Faraday (1791-1867) Άγγλος Χημικός – Φυσικός διάσημος για τις θεωρίες του π ερί ηλεκτρομαγνητισμού και ηλεκτροχημείας. http://en.wikipedia.org/wiki/Faraday http://en.wikipedia.org/wiki/File:Faraday_Cochran_Pickersgill.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:M_Faraday_Lab_H_Moore.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:Faraday_Cochran_Pickersgill.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/File:M_Faraday_Lab_H_Moore.jpg Πίνακας 1850 με το εργαστήριο του Faraday (Harriet Jane Moore). Πίνακας 1850 με το εργαστήριο του Faraday (Harriet Jane Moore). Διάσημος είναι ο Κλωβός Faraday: Ένα μεταλλικό π λέγμα / κουτί α π ομονώνει το εσωτερικό α π ό τις εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές π αρεμβολές. π. χ. Σε π ερίοδο κεραυνών είναι ασφαλέστερο να μένεις μέσα στο αυτοκίνητο αφού λειτουργεί ως κλωβός faraday.

5 Κλωβός Faraday Κλωβός Faraday: Ένα μεταλλικό πλέγμα για ηλεκτρομαγνητική θωράκιση. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elektrisch_dode_kamer_%28kooi_van_Faraday%29.JPG http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heimbach_-_power_plant_09_ies.jpg Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση ομοαξονικού καλωδίου.

6 Ηλεκτρομαγνητική Θωράκιση: FTP cable http://commons.wikimedia.org/wiki/File:FTP_cable3.jpg Κλωβός Faraday.

7 Ηλεκτρομαγνητική Θωράκιση: S-FTP cable http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TwistedPair_S-FTP.jpg Κλωβός Faraday καλωδίου. Κλωβός Faraday σε κάθε ζεύγος.

8 Κλωβός Faraday σε μορφή τσάντας => ξεγέλασμα μηχανισμού ελέγχου πολυκαταστημάτων http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aluminium_foil_booster_bag.jpg http://en.wikipedia.org/wiki/Booster_bag Στην Αμερική η κατοχή μια τέτοιας τσάντας διώκεται ως κακούργημα.


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 3 Ο νόμος του Ampère και ο κλωβός Faraday. 24/10/2010 Β ’ ΕΠΑΛ ΔΙΚΤΥΑ Ι Μαλλιάρα Πηνελόπη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google