Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 08. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 08.8 Ι Ν Φ RmRm.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 08. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 08.8 Ι Ν Φ RmRm."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 08. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 08.8 Ι Ν Φ RmRm

2 ΣΤΟΧΟΙ 1.Τι είναι η μαγνητεγερτική δύναμη. 2.Την έννοια της έντασης του μαγνητικού πεδίου. 3.Τι είναι η μαγνητική διαπερατότητα. 4.Την έννοια της μαγνητικής αντίστασης. 5.Να συσχετίζουμε το ηλεκτρικό κύκλωμα με το μαγνητικό κύκλωμα. 6.Να υπολογίζουμε τα διάφορα μεγέθη σε μαγνητικό κύκλωμα. Σ’ αυτό το μάθημα θα μάθουμε:

3 Μαγνητεγερτική δύναμη Ξέρουμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η αιτία για τη δημιουργία μαγνητικής ροής γύρω από ένα αγωγό. Το γινόμενο της έντασης του ρεύματος (Ι) και του αριθμού των σπειρών (Ν) ονομάζεται μαγνητεγερτική δύναμη. Φ Ν Ι Η μαγνητεγερτική δύναμη είναι η αιτία για τη δημιουργία μαγνητικής ροής σ’ ένα πηνίο. Σύμβολο: F m τύπος: Μονάδα μέτρησης: αμπεροστροφές (Αt) F m = N·I

4 Παράδειγμα 1 Ένα πηνίο με 800 σπείρες διαρρέεται από ρεύμα με ένταση 4 Α. Να υπολογίσετε τη μαγνητεγερτική δύναμη. Λύση: Ν = 800 Ι = 4 Α F m = ; F m = N·I = 800·4 F m = 3200 At

5 Φ Ν Ι Σύμβολο : Η Μονάδα μέτρησης : αμπεροστροφή ανά μέτρο (Αt/m) Ένταση του μαγνητικού πεδίου Ένταση του μαγνητικού πεδίου σε κάποιο σημείο ονομάζουμε τη μαγνητεγερτική δύναμη F m ανά μονάδα μήκους της μαγνητικής γραμμής που περνά από το σημείο εκείνο. Είναι παντού η ίδια στο εσωτερικό του πηνίου Τύπος:

6 Παράδειγμα 2 Να υπολογίσετε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό πηνίου με 200 σπείρες και μήκος 8 cm, αν διαρρέεται από ρεύμα με ένταση 0,5 Α. Λύση: Ν = 200 ℓ = 8 cm = 0,08 m Ι = 0,5 Α H = ; H = 1250 At/m

7 Μαγνητεγερτική διαπερατότητα Είναι μια σταθερά που μας καθορίζει πόσο εύκολα οι μαγνητικές γραμμές περνούν από κάποιο υλικό. Η μαγνητική διαπερατότητα του κενού συμβολίζεται με το: μ ο Συμβολίζεται: μ Μονάδα μέτρησης: Βέμπερ ανά αμπεροστροφή επί μέτρο (Wb/Αt·m)

8 Μαγνητική αντίσταση Είναι η ιδιότητα ενός σώματος να προβάλλει αντίσταση στη δημιουργία μαγνητικού πεδίου σ ’ αυτό. Είναι ανάλογη με το μήκος της διαδρομής των γραμμών ℓ μέσα στο σώμα και αντιστρόφως ανάλογη με τη μαγνητική διαπερατότητα μ του σώματος και του εμβαδού της διατομής S. Φ Ν Ι RmRm Σύμβολο: R m, Μονάδα μέτρησης: Αt/Wb

9 Παράδειγμα 3 Ένα σώμα έχει διαστάσεις ℓ = 10 cm, α = 2 cm και β = 3 cm. Να υπολογίσετε τη μαγνητική αντίσταση του σώματος αν η μαγνητική διαπερατότητα είναι Λύση: R=; ℓ = 10 cm = 0,1 m α = 4 cm β = 8 cm α β ℓ μ=3800·10 -6 Wb/At·m S

10 Μαγνητικό κύκλωμα Όπως έχουμε ηλεκτρικό κύκλωμα έχουμε και μαγνητικό κύκλωμα. Αντί για ένταση έχουμε Μαγνητική ροή (Φ). Αντί για τάση έχουμε Μαγνητεγερτική δύναμη (F m ). Αντί για αντίσταση έχουμε Μαγνητική αντίσταση (R m ). Ισχύει ο τύπος: Φ Ν Ι RmRm FmFm

11 Παράδειγμα 4 Να υπολογίσετε τη μαγνητική ροή στο μαγνητικό κύκλωμα του σχήματος, αν η μαγνητική αντίσταση R m του δακτυλίου είναι 42·10 3 At/Wb. Λύση: R m = 42·10 3 At/Wb I = 5 A N = 4 Φ =; Φ 4 5A

12 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ένταση μαγνητικού πεδίου Μαγνητεγερτική δύναμη ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Μαγνητική διαπερατότητα Μαγνητική αντίσταση Βρόγχος υστέρησης Φ 4 5A


Κατέβασμα ppt "ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ 08. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 08.8 Ι Ν Φ RmRm."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google