Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. 2 Στις σημερινές συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσμού, τόσο της κοινωνικής όσο και πολιτισμικής άποψης,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. 2 Στις σημερινές συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσμού, τόσο της κοινωνικής όσο και πολιτισμικής άποψης,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

2 2 Στις σημερινές συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσμού, τόσο της κοινωνικής όσο και πολιτισμικής άποψης, η ύπαρξη ενός μέσου, τυπικού μαθητή και άρα μιας ενιαίας διδασκαλίας που απευθύνεται σε αυτόν, αποδεικνύεται επίσης θεωρητικά δυσπρόσιτη και πρακτικά αναποτελεσματική. Στις σημερινές συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσμού, τόσο της κοινωνικής όσο και πολιτισμικής άποψης, η ύπαρξη ενός μέσου, τυπικού μαθητή και άρα μιας ενιαίας διδασκαλίας που απευθύνεται σε αυτόν, αποδεικνύεται επίσης θεωρητικά δυσπρόσιτη και πρακτικά αναποτελεσματική.

3 3 Η προώθηση της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, διευρύνει την εσωτερική διαφοροποίηση στις τυπικές τάξεις. Η προώθηση της ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες και ιδιαίτερα των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στις τάξεις της γενικής εκπαίδευσης, διευρύνει την εσωτερική διαφοροποίηση στις τυπικές τάξεις.

4 4 Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η εικόνα ενός τμήματος όπου οι μαθητές κάθονται στις θέσεις τους και εργάζονται στο ίδιο επίπεδο, με τα ίδια υλικά και την ίδια βοήθεια, ενώ η εκπαιδευτικός διδάσκει με έναν μοναδικό τρόπο νέες έννοιες, φαντάζει αναντίστοιχη και ανεπαρκής να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η εικόνα ενός τμήματος όπου οι μαθητές κάθονται στις θέσεις τους και εργάζονται στο ίδιο επίπεδο, με τα ίδια υλικά και την ίδια βοήθεια, ενώ η εκπαιδευτικός διδάσκει με έναν μοναδικό τρόπο νέες έννοιες, φαντάζει αναντίστοιχη και ανεπαρκής να αντιμετωπίσει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

5 5 Μαθητής Αναλυτικό πρόγραμμα ετοιμότητα ενδιαφέροντα μαθησιακό προφίλ περιεχόμενο επεξεργασία περιεχομένου τελικό προϊόν

6 6 Ποιοτικά χαρακτηριστικά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι προσαρμογή της διδασκαλίας εκ των προτέρων και όχι μετά την αποτυχία Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι προσαρμογή της διδασκαλίας εκ των προτέρων και όχι μετά την αποτυχία Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διαφοροποίηση είναι οργανικό κομμάτι της διδασκαλίας και όχι στάδιο (κάθε νέα μάθηση αποτελεί ευκαιρία για διαφοροποίηση) Στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η διαφοροποίηση είναι οργανικό κομμάτι της διδασκαλίας και όχι στάδιο (κάθε νέα μάθηση αποτελεί ευκαιρία για διαφοροποίηση) Στηρίζεται στη λεπτομερή και διαρκή αξιολόγηση Στηρίζεται στη λεπτομερή και διαρκή αξιολόγηση Αξιοποιεί την ευέλικτη διαχείριση της ομάδας (μετωπική, ομάδες, ατομική εργασία) Αξιοποιεί την ευέλικτη διαχείριση της ομάδας (μετωπική, ομάδες, ατομική εργασία) Είναι συμμετοχική Είναι συμμετοχική

7 7 Που και πώς διαφέρει από τις άλλες διδακτικές πρακτικές Δεν ταυτίζεται ούτε με την ατομική, ένας προς έναν διδασκαλία, ούτε με την εξατομίκευση της διδασκαλίας Δεν ταυτίζεται ούτε με την ατομική, ένας προς έναν διδασκαλία, ούτε με την εξατομίκευση της διδασκαλίας Δεν σημαίνει εργασία αποκλειστικά σε 3-4 ομοιογενείς ομάδες διαφορετικού επιπέδου Δεν σημαίνει εργασία αποκλειστικά σε 3-4 ομοιογενείς ομάδες διαφορετικού επιπέδου Δεν ταυτίζεται με την προσαρμογή της δυσκολίας των ερωτήσεων Δεν ταυτίζεται με την προσαρμογή της δυσκολίας των ερωτήσεων Δεν συνεπάγεται ένα χαοτικό περιβάλλον μάθησης Δεν συνεπάγεται ένα χαοτικό περιβάλλον μάθησης

8 8 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Πρώτος Άξονας μαθητής Επίπεδο ή Μαθησιακή ετοιμότητα Ενδιαφέροντα Μαθησικό προφίλ Δεύτερος Άξονας: Το Αναλυτικό πρόγραμμα Περιεχόμενο Επεξεργασία Τελικό προϊόν Περιεχόμενο Επεξεργασία Τελικό προϊόν

9 9 Ενδιαφέρον του μαθητή Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τα ενδιαφέροντα του μαθητή: Διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τα ενδιαφέροντα του μαθητή: Βοηθά τους μαθητές να ανακλύψουν τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και τα δικά τους ενδιαφέροντα Βοηθά τους μαθητές να ανακλύψουν τη σχέση ανάμεσα στο σχολείο και τα δικά τους ενδιαφέροντα Τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο σχολείο ό,τι γνώσεις έχουν ήδη από τα δικά τους ενδιαφέροντα Τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν στο σχολείο ό,τι γνώσεις έχουν ήδη από τα δικά τους ενδιαφέροντα Ανατροφοδοτή το κίνητρο του μαθητή Ανατροφοδοτή το κίνητρο του μαθητή ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Αναζήτηση στο διαδίκτυο, η διαπραγμάτευση κριτηρίων αξιολόγησης, η ομαδική αναζήτηση, ο σχεδιασμός της ημέρας, η ανεξάρτητη μελέτη (Τοmlinson, 2005) Αναζήτηση στο διαδίκτυο, η διαπραγμάτευση κριτηρίων αξιολόγησης, η ομαδική αναζήτηση, ο σχεδιασμός της ημέρας, η ανεξάρτητη μελέτη (Τοmlinson, 2005)

10 10 Ανάλογα με το προφίλ του μαθητή Έχει υποστηριχθεί ότι μαθαίνουμε Έχει υποστηριχθεί ότι μαθαίνουμε 10 % από ό,τι διαβάζουμε 10 % από ό,τι διαβάζουμε 20% από ό,τι ακούμε 20% από ό,τι ακούμε 30% από ό,τι βλέπουμε 30% από ό,τι βλέπουμε 50% από ό,τι βλέπουμε και ακούμε 50% από ό,τι βλέπουμε και ακούμε 70% από ό,τι συζητούμε με άλλους 70% από ό,τι συζητούμε με άλλους 80% από ό,τι βιώνουμε προσωπικά 80% από ό,τι βιώνουμε προσωπικά 95% από ό,τι διδάσκουμε σε κάποιον άλλο (Ekwall & Shanker, 1988) 95% από ό,τι διδάσκουμε σε κάποιον άλλο (Ekwall & Shanker, 1988)

11 11 Για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας με βάση τους παραπάνω παράγοντες, η εκπαιδευτικός θα πρέπει αρχικά: Να συνειδητοποιήσει ότι δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές της όπως η ίδια Να συνειδητοποιήσει ότι δεν μαθαίνουν όλοι οι μαθητές της όπως η ίδια Να εξηγήσει στους μαθητές της τους πιθανούς διαφορετικούς τρόπους μάθησης και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τους δικούς τους ιδιαίτερους τρόπους μάθησης Να εξηγήσει στους μαθητές της τους πιθανούς διαφορετικούς τρόπους μάθησης και να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τους δικούς τους ιδιαίτερους τρόπους μάθησης Να επιτρέπει στους μαθητές της να επιλέξουν και αυτοί δραστηριότητες και διδακτικές προσεγγίσεις (πχ. Διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων) Να επιτρέπει στους μαθητές της να επιλέξουν και αυτοί δραστηριότητες και διδακτικές προσεγγίσεις (πχ. Διδασκαλία μεταξύ συνομηλίκων) Να εστιάσει αρχικά τη διαφοροποίηση με βάση λίγα γνωστικά προφίλ και σταδιακά να αυξάνει τη διαφοροποίηση. Να εστιάσει αρχικά τη διαφοροποίηση με βάση λίγα γνωστικά προφίλ και σταδιακά να αυξάνει τη διαφοροποίηση.

12 12 Για παράδειγμα, μπορεί αρχικά η διαφοροποίηση να αφορά τον τρόπο παρουσίασης του υλικού από την εκπαιδευτικό (προφορικά, οπτικά, από το μέρος στο όλο ή το αντίθετο) στη συνέχεια την ομαδοποίηση τους διάφορους τρόπους αξιολόγησης τους γραφικούς οργανωτές τους γραφικούς οργανωτές και στο τέλος τους διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης (Γλωσσική, μαθηματική, οπτικοχωρική, μουσική, κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική).

13 13 Περιεχόμενο: Τι θα διδαχθεί; Εννοιοκεντρική διδασκαλία Εννοιοκεντρική διδασκαλία Χρήση πολλαπλών κειμένων και υλικών Χρήση πολλαπλών κειμένων και υλικών Μαθησιακά συμβόλαια Μαθησιακά συμβόλαια Πολλαπλοί τρόποι υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό Πολλαπλοί τρόποι υποστήριξης στην πρόσβαση στο υλικό

14 14 Διαφοροποίηση της επεξεργασίας Κύβοι Κύβοι Κέντρα μάθησης Κέντρα μάθησης Κάρτες εργασίας Κάρτες εργασίας Διδασκαλία σε διαφορετικά επίπεδα Διδασκαλία σε διαφορετικά επίπεδα

15 15 Διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος: πώς δείχνει ο μαθητής τι έμαθε; Είναι το τμήμα της μάθησης που έχει την προσωπική σφραγίδα του μαθητή Είναι το τμήμα της μάθησης που έχει την προσωπική σφραγίδα του μαθητή Μεταφέρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του μαθητή Μεταφέρει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του μαθητή

16 16 Προϊόντα/ έργα αξιολόγησης Σχεδιάζω μια ιστοσελίδα, Σχεδιάζω μια ιστοσελίδα, γράφω ένα βιβλίο, γράφω ένα βιβλίο, συντονίζω ένα συμπόσιο, συντονίζω ένα συμπόσιο, σχεδιάζω ή εκτελώ ένα πείραμα, σχεδιάζω ή εκτελώ ένα πείραμα, κάνω ένα γλυπτό, κάνω ένα γλυπτό, παρουσιάζω ένα δελτίο ειδήσεων, παρουσιάζω ένα δελτίο ειδήσεων, γράφω συνταγές, γράφω συνταγές, γράφω τραγούδια, γράφω τραγούδια, γράφω θεατρικό έργο, γράφω θεατρικό έργο, σχεδιάζω μια έκθεση μουσείου, σχεδιάζω μια έκθεση μουσείου, ετοιμάζω μια έκθεση φωτογραφίας, ετοιμάζω μια έκθεση φωτογραφίας, ετοιμάζω μια σειρά από διαφημίσεις, ετοιμάζω μια σειρά από διαφημίσεις, ετοιμάζω διαγράμματα ή πίνακες για μια ιδέα, ετοιμάζω διαγράμματα ή πίνακες για μια ιδέα, ετοιμάζω ένα ερωτηματολόγιο ετοιμάζω ένα ερωτηματολόγιο Tomlinson (2005) Tomlinson (2005)

17 17 Ο εκπαιδευτικός που αποφασίζει να διδάξει με διαφοροποιημένη διδασκαλία, θα πρέπει να δει τον εαυτό και το ρόλο του κάτω από ένα νέο πρίσμα. Ο εκπαιδευτικός που αποφασίζει να διδάξει με διαφοροποιημένη διδασκαλία, θα πρέπει να δει τον εαυτό και το ρόλο του κάτω από ένα νέο πρίσμα. Όχι ως κάτοχο και αναμεταδότη της γνώσης αλλά ως διευθυντή ορχήστρας ή προπονητή ομάδας Όχι ως κάτοχο και αναμεταδότη της γνώσης αλλά ως διευθυντή ορχήστρας ή προπονητή ομάδας « Ο διευθυντής της ορχήστρας βοηθά τους μουσικούς να ερμηνεύσουν τη μουσική, αλλά δεν την ερμηνεύει ο ίδιος» « Ο διευθυντής της ορχήστρας βοηθά τους μουσικούς να ερμηνεύσουν τη μουσική, αλλά δεν την ερμηνεύει ο ίδιος»


Κατέβασμα ppt "1 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. 2 Στις σημερινές συνθήκες έντονης διαφοροποίησης του σχολικού πληθυσμού, τόσο της κοινωνικής όσο και πολιτισμικής άποψης,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google