Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:  η πρόσληψη και αφομοίωση πληροφοριών  δεξιοτήτων ή εμπειριών  και ο λογικός συσχετισμός τους.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:  η πρόσληψη και αφομοίωση πληροφοριών  δεξιοτήτων ή εμπειριών  και ο λογικός συσχετισμός τους."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:  η πρόσληψη και αφομοίωση πληροφοριών  δεξιοτήτων ή εμπειριών  και ο λογικός συσχετισμός τους με ό,τι μας είναι ήδη γνωστό.

2 Πώς θα πετύχουμε τη μάθηση στους χώρους του μουσείου; Αρχές της μάθησης: •Κάλυψη βασικών φυσικών αναγκών •Αναφορά σε ό,τι είναι γνωστό και βιωμένο •Δημιουργία ενδιαφέροντος •Δημιουργία κινήτρων •Πρόσληψη της πληροφορίας (γνώση) επιτυγχάνεται:  δια των αισθήσεων (εισδοχή και εντύπωση)  μέσω συμβόλων (γλώσσα, αντικείμενα)  εικόνων (φωτογραφίες, απεικονίσεις)  και δράσης (ενέργεια-δράση, χρήση αντικειμένων). •Η αντίληψη ερμηνεύει τα δεδομένα των αισθήσεων (συσχετίζει, αιτιολογεί, συμπληρώνει τα στοιχεία).

3 Διαδικασία μάθησης Καταγραφή και αποθήκευση των πληροφοριών πραγματοποιείται με τη μνήμη:  Θυμόμαστε το 10% από αυτά που διαβάζουμε  το 20% από αυτά που πράττουμε  το 30% από αυτά που βλέπουμε  το 70% από αυτά που λέμε  το 90% από αυτά που λέμε και πράττουμε. Επομένως, πραγματική και σε βάθος μάθηση επιτυγχάνεται μόνο με δράση (αυτενέργεια).

4 Τρόποι μάθησης στο μουσείο: • Εικονικός • Συμβολικός • Εμπειρικός (επαφή αντικειμένων, εργαστήρια, δραματοποιήσεις κ.τ.λ.)

5 Νοημοσύνη  Αλληλεπίδραση γονοτύπων (κληρονομικός παράγων)  Περιβάλλον Ερώτηση: Ποιον από τους δύο παράγοντες καλείται να ενισχύσει το μουσείο;

6 Θεωρίες διδασκαλίας/μάθησης στο μουσείο Ι. Η εκπαιδευτική θεωρία του J. Dewey  Αλληλεπίδραση  Εμπειρικό συνεχές

7 ΙΙ. Η ερμηνευτική του W. Dilthey Η κατανόηση αναδύεται από μια διαλογική σχέση μεταξύ του όλου και της λεπτομέρειας Ερμηνευτική Ερμηνευτής / Διαμεσολαβητής

8 ΙΙΙ. Η θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του H. Gardner •Λεκτική νοημοσύνη •Λογική –μαθηματική •Χωροαντιληπτική •Μουσική •Σωματική-κιναισθητική •Διαπροσωπική •Ενδοπροσωπική

9 IV. Η θεωρία του κονστρουκτιβισμού Η γνώση αποτελεί κατασκευή του ατόμου Το άτομο:  Επεξεργάζεται  Πειραματίζεται  Καταλήγει σε συμπεράσματα  Ενσωματώνει τη δική του γνώση

10 Μουσείο - Σχολείο Σχολικό Αναλυτικό Πρόγραμμα  Οριζόντιος άξονας (διαθεματικός)  Κατακόρυφος άξονας (ενιαίος)

11 Η οργάνωση της επίσκεψης στο Μουσείο •Πριν από την επίσκεψη •H επίσκεψη •Μετά την επίσκεψη Σημείωμα στους γονείς

12 Σχεδιασμός ενός εκπαιδευτικού προγράμματος • Να παράγει νόημα • Να αποκτά τη δυνατότητα να ερμηνεύει το έκθεμα • Να δρα • Να αποκτά πρακτική εμπειρία στο μουσείο • Να μην ενσωματώνει μόνο γνώσεις • Αλλά η μουσειακή εμπειρία να επιδρά σε όλα τα είδη νοημοσύνης • Να βιώνει τη μουσειακή εμπειρία και μέσω συναισθημάτων (αισθητική ευχαρίστηση, έκπληξη) • Να εμβαπτίζεται σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

13 Τεχνικές σχεδιασμού ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Κατηγορίες προσέγγισης • Ανάδυση θεμάτων • Αισθήσεις • Έρευνα και συζήτηση με τους συμμετέχοντες (σημασία του αντικειμένου, χρήση, παραγωγή)


Κατέβασμα ppt "Μουσείο - Σχολείο Τι ακριβώς είναι μάθηση; Μάθηση είναι:  η πρόσληψη και αφομοίωση πληροφοριών  δεξιοτήτων ή εμπειριών  και ο λογικός συσχετισμός τους."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google