Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ανάλυση Αναγκών Η κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη για ένα σύστημα λογισμικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ανάλυση Αναγκών Η κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη για ένα σύστημα λογισμικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ανάλυση Αναγκών Η κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη για ένα σύστημα λογισμικού

2 Στόχοι Η περιγραφή διαφορετικών προσεγγίσεων στον καθορισμό των απαιτήσεων Η εξήγηση της ανάγκης για ανάλυση πολλαπλής προοπτικής Να δειχθεί η δομημένη προσέγγιση της ανάλυσης αναγκών Να εξηγήσουμε γιατί κοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις απαιτήσεις του συστήματος

3 Θέματα Viewpoint-oriented Ανάλυση Ανάλυση βασισμένη σε μεθόδους
Γενικό πλαίσιο συστημάτων Κοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες

4 Ανάλυση Απαιτήσεων Μερικές φορές ονομάζεται εκμαίευση ή ανακάλυψη απαιτήσεων Το τεχνικό προσωπικό εργάζεται με τους πελάτες για να διαπιστώσει στο πεδίο εφαρμογής τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει το σύστημα και τους λειτουργικούς περιορισμούς Συμπεριλαμβάνονται τελικού χρήστες, μάνατζερς, μηχανικούς συντήρησης, ειδικούς στην περιοχή, ενώσεις, κ.α. Αυτοί ονομάζονται μέτοχοι στην διαδικασία

5 Προβλήματα στην Ανάλυση Απαιτήσεων
Οι συμμετέχοντες δεν ξέρουν τι ακριβώς θέλουν Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις απαιτήσεις τους σε δικούς τους όρους Διαφορετικοί συμμετέχοντες μπορεί να έχουν συγκρουόμενες απαιτήσεις Οργανωτικοί και πολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν τις απαιτήσεις του συστήματος Οι απαιτήσεις αλλάζουν κατά την διάρκεια της ανάλυσης. Μπορεί να προκύψουν νέοι συμμετέχοντες

6 Η Διαδικασία της Ανάλυσης Απαιτήσεων

7 Δραστηριότητες Διαδικασίας
Κατανόηση του πεδίου Συλλογή απαιτήσεων Κατηγοριοποίηση Επίλυση ασυμβατοτήτων Τοποθέτηση προτεραιοτήτων Αξιολόγηση απαιτήσεων

8 Μοντέλα Συστήματος Μπορεί να προκύψουν διαφορετικά μοντέλα κατά την διάρκεια της ανάλυσης απαιτήσεων Η ανάλυση απαιτήσεων συμπεριλαμβάνει τρεις δομημένες δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικά μοντέλα Διαμερισμός. Αναγνωρίζει τις δομικές σχέσεις μεταξύ οντοτήτων Αφαίρεση. Αναγνωρίζει γενικότητες μεταξύ οντοτήτων Προβολή. Αναγνωρίζει διαφορετικούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος Τα μοντέλα συστημάτων θα παρουσιασθούν στην συνέχεια

9 Viewpoint-oriented Ανάλυση
Οι συμμετέχοντες αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τρόπους για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος ή διαφορετικές οπτικές γωνίες Η πολύπλευρη ανάλυση είναι σημαντική και δεν υπάρχει ένας απλός τρόπος για την ανάλυση των απαιτήσεων του συστήματος

10 Autoteller Σύστημα Σαν παράδειγμα αναφέρεται το σύστημα auto-teller το οποίο παρέχει αυτόματα μερικές τραπεζικές υπηρεσίες Χρησιμοποιώ ένα απλοποιημένο σύστημα που προσφέρει μερικές υπηρεσίες σε πελάτες μίας τράπεζας όπου ανήκει το σύστημα και λιγότερες υπηρεσίες σε άλλους πελάτες Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ανάληψη μετρητών, αποστολή μηνυμάτων και μεταφορά χρημάτων

11 Διαφορετικές Οπτικές Γωνίες για το Autoteller
Πελάτες τράπεζας Αντιπρόσωποι άλλων τραπεζών Μηχανικοί συντήρησης υλικού και λογισμικού Τμήμα προώθησης Μάνατζερς και ταμίες Διαχειριστές τράπεζας δεδομένων και υπάλληλοι ασφάλειας Μηχανικοί επικοινωνιών Τμήμα προσωπικού

12 Πολλαπλές Οπτικές Γωνίες του Προβλήματος

13 Τύποι Οπτικών Γωνιών Πηγές δεδομένων
Οι οπτικές γωνίες είναι υπεύθυνες για την παραγωγή ή κατανάλωση δεδομένων. Η ανάλυση συμπεριλαμβάνει έλεγχο ότι τα δεδομένα παράγονται και καταναλώνονται και ότι οι υποθέσεις για την πηγή και την απορρόφηση των δεδομένων είναι σωστές Πλαίσια αναπαράστασης Οι οπτικές γωνίες αναπαριστούν διαφορετικούς τύπους μοντέλων συστήματος. Αυτές μπορούν να συγκριθούν για να διαπιστωθούν απαιτήσεις οι οποίες χάνονται από απλή και μόνο αναπαράσταση. Είναι κατάλληλο για συστήματα πραγματικού χρόνου Αποδέκτες υπηρεσιών Οι οπτικές γωνίες είναι εξωτερικές στο σύστημα και λαμβάνουν υπηρεσίες από αυτό. Είναι κατάλληλο για διαλογικά συστήματα

14 Εξωτερικές Οπτικές Γωνίες
Είναι φυσικό να σκεφτόμαστε ότι οι τελικοί χρήστες είναι αποδέκτες των υπηρεσιών του συστήματος Οι οπτικές γωνίες είναι ένας φυσικός τρόπος για να δομήσουμε εκμαίευση απαιτήσεων Είναι σχετικά εύκολο να αποφασίσουμε εάν μία οπτική γωνία είναι σωστή Οι οπτικές γωνίες και οι υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την δόμηση των μη - λειτουργικών απαιτήσεων

15 Ανάλυση Βασισμένη σε Μεθόδους
Είναι ευρέως αποδεκτή μέθοδος για την ανάλυση απαιτήσεων. Εξαρτάται από την εφαρμογή της δομημένης μεθόδου για να κατανοήσουμε το σύστημα Η έμφαση κάθε μεθόδου είναι διαφορετική. Μερικές έχουν σχεδιαστεί για την εκμαίευση απαιτήσεων και άλλες είναι πιο κοντά σε μεθόδους σχεδιασμού Μία viewpoint-oriented μέθοδος (VORD) χρησιμοποιείται εδώ και μάλιστα δίνει ένα παράδειγμα χρήσης οπτικών γωνιών

16 Δομημένες Μέθοδοι Μοντέλο διαδικασίας
Σημειολογία Μοντελοποίησης Συστήματος Κανόνες που εφαρμόζονται στο μοντέλο του συστήματος Οδηγίες σχεδίασης Πίνακες εκθέσεων

17 Η Μέθοδος VORD

18 Η Διαδικασία του Μοντέλου VORD
Αναγνώριση Οπτικής Γωνίας Εύρεση των οπτικών γωνιών που λαμβάνουν υπηρεσίες του συστήματος και αναγνωρίζουν υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε οπτική γωνία Δόμηση Οπτικών Γωνιών Ομαδοποίηση οπτικών γωνιών σε ιεραρχία. Οι κοινές υπηρεσίες παρέχονται στα υψηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας Περιγραφή της Οπτικής Γωνίας Περαιτέρω επεξεργασία της περιγραφής των αναγνωρισμένων οπτικών γωνιών και υπηρεσιών Αντιστοίχιση οπτικής γωνίας - συστήματος Μεταφορά της ανάλυσης σε object-oriented σχεδιασμό

19 Πρότυπες Μορφές VORD

20 Αναγνώριση Οπτικής Γωνίας

21 Πληροφορίες Υπηρεσίας Οπτικής Γωνίας

22 Δεδομένα/Έλεγχος Οπτικής Γωνίας

23 Ιεραρχία Οπτικής Γωνίας

24 Πίνακες Πελάτη - Ανάληψης Μετρητών

25 Ανάλυση Δεδομένων και Ελέγχου

26 Σημειολογία για Ανάλυση Δεδομένων και Έλεγχο
Ελλείψεις. Δεδομένα τα οποία παρέχονται ή παραδίδονται σε μία οπτική γωνία Ο έλεγχος της πληροφορίας εισάγεται και φεύγει στην κορυφή κάθε κουτιού Τα δεδομένα φεύγουν από την δεξιά πλευρά κάθε κουτιού Οι εξαιρέσεις φαίνονται στο κάτω μέρος κάθε κουτιού Το όνομα του επόμενου συμβάντος είναι στο κουτί με τις παχιές ακμές

27 Περιγραφή Εξαίρεσης Οι περισσότερες μέθοδοι δεν έχουν δυνατότητες για περιγραφή εξαιρέσεων Στο παράδειγμα αυτό εξαιρέσεις είναι Timeout. Ο πελάτης αποτυγχάνει να εισαγάγει τον αριθμό PIN μέσα στο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα Μη αναγνωρίσιμη κάρτα. Η κάρτα δεν αναγνωρίζεται και επιστρέφεται Κλεμμένη κάρτα. Η κάρτα αναγνωρίζεται ως κλεμμένη και δεν επιστρέφεται από την μηχανή

28 Πλεονεκτήματα/Μειονεκτήματα των Μεθόδων
Οι μέθοδοι επιβάλλουν δομή στην διαδικασία ανάλυσης απαιτήσεων Υποστηρίζονται από εργαλεία CASE Μπορούν να εφαρμοσθούν συστηματικά και οδηγούν σε σχεδιασμό Όμως ενισχύουν την μοντελοποίηση του συστήματος με την χρήση υπολογιστών Οι μέθοδοι αποτυγχάνουν να παρέχουν περιγραφή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων

29 Πλαίσιο Συστήματος Τα όρια του συστήματος πρέπει να καθορισθούν για να εξακριβωθεί το τι πρέπει να υλοποιηθεί Συνήθως καταγράφονται με την περιγραφή του πλαισίου του συστήματος. Περιλαμβάνουν και περιγραφή των άλλων συστημάτων που βρίσκονται στο περιβάλλον Οι κοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες επηρεάζουν την θέση των ορίων του συστήματος

30 Πλαίσιο του Συστήματος Auto-teller

31 Κοινωνικοί και Οργανωτικοί Παράγοντες
Τα συστήματα λογισμικού χρησιμοποιούνται σε ένα κοινωνικό και οργανωτικό πλαίσιο. Επηρεάζουν ή καθορίζουν τις απαιτήσεις του συστήματος Οι κοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες δεν είναι απλή οπτική γωνία αλλά επηρεάζουν όλες τις οπτικές γωνίες Οι καλοί αναλυτές πρέπει να είναι ευαίσθητοι σε αυτούς τους παράγοντες αλλά δεν υπάρχει συστηματικός τρόπος αντιμετώπισης

32 Παράδειγμα Αν θεωρήσουμε ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει σε ένα μάνατζερ υψηλού επιπέδου να έχει πρόσβαση στην πληροφορία χωρίς να πηγαίνει μέσω ενδιάμεσων μάνατζερς Managerial status. Οι μάνατζερς υψηλού επιπέδου αισθάνονται πολύ σπουδαίοι για να χρησιμοποιούν πληκτρολόγιο. Αυτό πιθανό να περιορίζει τον τύπο διεπαφής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί Managerial responsibilities. Οι μάνατζερς δεν έχουν χρόνο να μάθουν πως λειτουργεί το σύστημα Organisational resistance. Οι ενδιάμεσοι μάνατζερς πιθανό να παρέχουν λανθασμένη πληροφορία και το σύστημα να αποτυγχάνει

33 Εθνογραφική Ανάλυση Ένας επιστήμονας που ασχολείται με κοινωνικά θέματα περνάει αρκετή ώρα παρατηρώντας και αναλύοντας πως δουλεύουν οι άνθρωποι Οι άνθρωποι δεν οφείλουν να εξηγήσουν ή παρουσιάσουν την εργασία τους Σημαντικοί κοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες παρατηρούνται Εθνογραφικές μελέτες έχουν δείξει ότι η εργασία είναι πλουσιότερη και περισσότερη πολύπλοκη από ότι δείχνουν απλά μοντέλα του συστήματος

34 Εστιασμένη Εθνογραφία
Αναπτυγμένη σε ένα σύστημα που μελετά τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας Συνδυάζει εθνογραφία με ανάπτυξη πρωτοτύπου Η ανάπτυξη πρωτοτύπου οδηγεί σε ερωτήσεις που δεν έχουν απαντήσεις και εστιάζουν σε εθνογραφική ανάλυση Το πρόβλημα με την εθνογραφία είναι ότι μελετά υπάρχουσες πρακτικές που έχουν κάποια ιστορική βάση που δεν είναι πλέον σχετικές

35 Εθνογραφία και Ανάπτυξη Πρωτοτύπου

36 Ανάπτυξη Εθνογραφίας Η χρήση της εθνογραφίας στην ανάλυση απαιτήσεων πρέπει να αναπτυχθεί έτσι ώστε να συνδυαστεί με την χρήση πιο συστηματικών μεθόδων Όσο η σημασία των ανθρώπινων, κοινωνικών και οργανωτικών παραγόντων γίνεται περισσότερο αποδεκτή, οι μέθοδοι αυτές αναπτύσσονται

37 Εθνογραφία και Δομημένη Ανάλυση

38 Σημαντικά Σημεία Η ανάλυση απαιτήσεων απαιτεί την κατανόηση του πεδίου, την συλλογή των απαιτήσεων, την κατηγοριοποίηση, δόμηση, την τοποθέτηση προτεραιοτήτων και την αξιολόγηση Τα σύνθετα συστήματα πρέπει να αναλύονται από διαφορετικές οπτικές γωνίες Οι οπτικές γωνίες βασίζονται σε πηγές δεδομένα, μοντέλα συστημάτων και εξωτερικές επιρροές

39 Σημαντικά Σημεία Οι δομημένες μέθοδοι χρησιμοποιούνται στην ανάλυση απαιτήσεων. Περιλαμβάνουν μοντέλο διαδικασίας, μοντελοποίηση συστήματος, κανόνες και οδηγίες για μοντελοποίηση συστήματος και πρότυπες εκθέσεις Η μέθοδος VORD viewpoint-oriented βασίζεται σε εξωτερικές οπτικές γωνίες του συστήματος Τα όρια μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντός του πρέπει να ορισθούν Οι κοινωνικοί και οργανωτικοί παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τις απαιτήσεις του συστήματος


Κατέβασμα ppt "Ανάλυση Αναγκών Η κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη για ένα σύστημα λογισμικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google