Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εισαγωγή - επανάληψη Ο παγκόσμιος ιστός είναι

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εισαγωγή - επανάληψη Ο παγκόσμιος ιστός είναι"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

0 Το περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού (WWW: World Wide Web)
*

1 Εισαγωγή - επανάληψη Ο παγκόσμιος ιστός είναι
μια υπηρεσία του διαδικτύου της μορφής πελάτης / εξυπηρετητής η οποία στηρίζεται στα Υπερμέσα Για την λειτουργία του ιστού απαιτείται: εγκατάσταση λογισμικού εξυπηρετητή του ιστού σε έναν υπολογιστή (web server, πχ Apache) στο οποίον αποθηκεύονται οι ιστοσελίδες εγκατάσταση λογισμικού πελάτη του ιστού σε πολλούς υπολογιστές (web clients, πχ Firefox) *

2 Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Σημαντικό Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις URL (Uniform Resource Locator – Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου) ή πολύ πιο απλά «διεύθυνση web» Κατάληξη που δηλώνει: την περιοχή που ανήκει η ιστοσελίδα. Π.χ.: gr Ελλάδα it Ιταλία de Γερμανία ή τον τύπο της ιστοσελίδας. Π.χ. com εμπορική org οργανισμός Πρωτόκολλο HTTP (Hypertext transfer protocol) Σύνολο κανόνων στους οποίους υπακούει το λογισμικό πλοήγησης. World Wide Web: Δηλώνει ότι πρόκειται για διεύθυνση στον Παγκόσμιο ιστό (προαιρετικό). Κατάλογος: Δηλώνει τον κατάλογο στον δίσκο του server που βρίσκεται αποθηκευμένη η ιστοσελίδα καθώς και το όνομα του αρχείου της ιστοσελίδας Ονομασία Server Συνήθως έχει σχέση με το όνομα του ιδιοκτήτη του δικτυακού τόπου. *

3 Ο Παγκόσμιος ιστός και υπερκείμενο
Οι ιστοσελίδες συνδέονται μεταξύ τους με ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. Όταν ο δείκτης του ποντικιού περνάει πάνω από έναν σύνδεσμο τότε από "βελάκι» μεταμορφώνεται σε χεράκι. Εκεί κάνουμε κλικ για να πάμε σε άλλη σελίδα *

4 Δομή ιστοτόπου Εισαγωγική σελίδα Δεν υπάρχει πάντα
Μπαίνει για καλωσόρισμα Κεντρική σελίδα Η βασική σελίδα «πρόσωπο» του ιστοτόπου Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα Σελίδα Οι σελίδες της τοποθεσίας Σελίδα Σελίδα Σελίδα *

5 Οι φυλλομετρητές / σελιδομετρητές
*

6 Πηγή wikimedia

7 Διαφοροποιήσεις ανά περιοχή

8 Πηγή http://marketshare.hitslink.com

9 Σελιδομετρητές ή λογισμικό πλοήγησης
Τα τρία βασικά πλήκτρα με τα οποία είναι εφοδιασμένο ένα λογισμικό πλοήγησης: Πίσω (Back): Με το πλήκτρο αυτό επιστρέφουμε στην αμέσως προηγούμενη ιστοσελίδα που επισκεφτήκαμε πριν από την ιστοσελίδα που δείχνει το λογισμικό πλοήγησης. Εμπρός (Forward): Το πλήκτρο αυτό ενεργοποιείται, αν έχουμε χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία φορά το πλήκτρο Πίσω. Μας επαναφέρει στην ιστοσελίδα που είχαμε επισκεφτεί πριν επιλέξουμε το πλήκτρο Πίσω. Το πλήκτρο Εμπρός αναιρεί την τελευταία ενέργεια του πλήκτρου Πίσω. Αρχική (Ηome): Μας επαναφέρει στην αρχική σελίδα που επισκεφτήκαμε μόλις ενεργοποιήσαμε το λογισμικό πλοήγησης. Κάθε λογισμικό πλοήγησης έχει μία προκαθορισμένη ιστοσελίδα ως αρχική, την οποία μπορούμε να αλλάξουμε με κατάλληλες ρυθμίσεις. *

10 Σελιδομετρητές ή λογισμικό πλοήγησης
Εικόνα 12.7: Χρήσιμα πλήκτρα ενός λογισμικού πλοήγησης *

11 Σελιδομετρητές ή λογισμικό πλοήγησης
Καρτέλες Σελιδοδείκτες Ιστορικό Αρχική σελίδα Ρυθμίσεις *

12 Δραστηριότητα με σελιδομετρητές
Άνοιγμα πολλών καρτελών Δημιουργία και διαχείριση σελιδοδεικτών Διαχείριση ιστορικού Αλλαγή ρυθμίσεων σελιδομετρητή *

13 Τρόπος λειτουργίας του ιστού
Σημαντικό Ο παγκόσμιος ιστός είναι το σύνολο των ιστοσελίδων που υπάρχουν σε όλον τον κόσμο. Η κατασκευή των σελίδων γίνεται με την γλώσσα HTML (Hypertext Markup Language, Γλώσσα μορφοποίησης του υπερκειμένου) Η HTML ΔΕΝ είναι γλώσσα προγραμματισμού αλλά ένας τρόπος για να περιγράφουμε την μορφοποίηση μιας ιστοσελίδας *

14 Αποτέλεσμα (ιστοσελίδα)
Παράδειγμα HTML Κώδικας HTML Αποτέλεσμα (ιστοσελίδα) <html> <body> <h1>This is heading 1</h1> <h2>This is heading 2</h2> <h3>This is heading 3</h3> <h4>This is heading 4</h4> <h5>This is heading 5</h5> <h6>This is heading 6</h6> </body> </html> *

15 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης
Έστω ότι θέλουμε να μεταφέρουμε ένα μεγάλο μηχάνημα. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνουμε: Να το στείλουμε συναρμολογημένο Να στείλουμε τα κομμάτια του και τις οδηγίες συναρμολόγησης Το συναρμολογημένο είναι πιο δύσκολο να μεταφερθεί και θα καθυστερήσει περισσότερο στους δρόμους Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης Κομμάτι 1 Κομμάτι 2 Κομμάτι 3 Πολύ Σημαντικό μαζί στέλνουμε και Οδηγίες συναρμολόγησης *

16 Να τη στείλουμε ολόκληρη. Να στείλουμε
Έστω ότι θέλουμε να μεταφέρουμε μία ιστοσελίδα από έναν υπολογιστή του internet σε άλλον. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνουμε: Να τη στείλουμε ολόκληρη. Να στείλουμε τα κομμάτια της (εικόνες, ήχο, κείμενο, βίντεο) ξεχωριστά το καθένα και τις οδηγίες συναρμολόγησης τους Τι είναι καλύτερο από τα δύο και τι λέτε ότι συμβαίνει τελικά; *

17 Ο σελιδομετρητής στέλνει το αίτημα στον web- server.
Τι γίνεται από την στιγμή που πληκτρολογούμε την διεύθυνση, μέχρι να σχηματιστεί η σελίδα στην οθόνη μας: Ο σελιδομετρητής απευθύνεται στον DNS και εντοπίζει από την URL την δ/νση IP του web-server. Ο σελιδομετρητής στέλνει το αίτημα στον web- server. Το αίτημα φτάνει στον web-server και αυτός αποκρίνεται στέλνοντας το υλικό της σελίδας σε HTML μαζί με οδηγίες για την αναπαράσταση του. Ο σελιδομετρητής λαμβάνει το υλικό της HTML. Ο σελιδομετρητής αρχίζει να σχεδιάζει την σελίδα οδηγούμενος από την HTML. Όλη αυτή η διαδικασίας μεταφοράς βασίζεται στο πρωτόκολλο TCP/IP. *

18 Εμπορικές υπηρεσίες Ηλεκτρονική πώληση πληροφοριών
Ηλεκτρονική πώληση προϊόντων / υπηρεσιών Ηλεκτρονική διαφήμιση Εργασία μέσω του δικτύου (τηλεργασία) *

19 Μηχανές αναζήτησης Τι είναι οι μηχανές αναζήτησης;
Λογισμικό Παραδείγματα μηχανών αναζήτησης Ποια είναι η τέλεια μηχανή αναζήτησης; εκείνη στην οποία περιγράφουμε την πληροφορία που ζητάμε και η μηχανή την εντοπίζει ακριβώς Θα υπάρξει ολόκληρο μάθημα για τις μηχανές αναζήτησης *

20 Από τι αποτελείται μια ιστοσελίδα;
Κείμενο Πίνακες Πλαίσια Γραφικά Βίντεο Μουσική ή Ήχο Υπερσυνδέσμους *

21 Δομή ιστοσελίδων *

22 Τα πλεονεκτήματα του ιστού
Γραφικός τρόπος χειρισμού Η μαγεία του υπερκειμένου και των υπερμέσων. Η ευκολία δημοιυργία ιστοσελίδων. Η ελευθερία στη χρήση των υπερσυνδέσμων. *

23 Δραστηριότητα Στοιχειώδης επεξεργασία εικόνας
Μετατροπή από bmp σε jpg και ανάποδα Αλλαγή μεγέθους και ανάλυσης Επεξεργασία με paint *

24 Δραστηριότητα Δημιουργία ιστολογίου τάξης
Δραστηριότητα Δημιουργία ιστολογίου τάξης Επίδειξη δημιουργίας ιστολογίου Δημιουργία ιστολογίου τάξης *

25 Δραστηριότητα Ανατομία μιας ιστοσελίδας
Μια ιστοσελίδα αποτελείται από: Κείμενο, Πίνακες, Πλαίσια, Γραφικά, Βίντεο, Μουσική ή Ήχο, Υπερσυνδέσμους Συνδεθείτε με το σελίδομετρητή στον ιστότοπο και αποθηκεύστε τον στην επιφάνεια εργασίας Παρατηρείστε και σχολιάστε τι αποθηκεύτηκε Δημιουργείστε στον φάκελο τα έγγραφά μου την δομή των φακέλων του ιστότοπου σας *

26 Η δομή των φακέλων ενός ιστοτόπου για τα νησιά των Σποράδων
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα των φακέλων γραμμένα με λατινικούς, μικρούς χαρακτήρες Φάκελος Τα έγγραφά μου Φάκελος SporadesWebSite Αρχεία ιστεσελίδων html Φάκελος pics (εδώ όλες οι εικόνες) Φάκελος sounds (εδώ όλοι οι ήχοι) Φάκελος etc (εδώ όλα τα διάφορα) *

27 Η δομή ιστοσελίδων του ιστοτόπου για τα Νησιά των Σποράδων
*

28 Δημιουργήστε την δική σας δομή των φακέλων στον υπολογιστή που θα καθίσετε
Δημιουργία ομάδων Δημιουργία φακέλων mywebsites askisi1 pics sounds etc askisi2 *

29 Δημιουργία της πρώτης σας ιστοσελίδας με τη χρήση HTML
<html> <head> <title> Αυτή είναι η πρώτη μου σελίδα </title> </head> <body> <h1> Είμαι και ο πρώτος </h1> <h2> Είμαι και ο πρώτος </h2> Πολύ μου αρέσω <b> Πολύ μου αρέσω </b> </body> </html> *

30 Αποτέλεσμα του προηγούμενου κώδικα HTML
*

31 Δραστηριότητα Apache web Server
Στήσιμο του Apache στον Server του εργαστηρίου Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του service του Αποθήκευση σελίδων στο htdocs του Προβολή τους από άλλους υπολογιστές *


Κατέβασμα ppt "Εισαγωγή - επανάληψη Ο παγκόσμιος ιστός είναι"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google