Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οργανόγραμμα ομίλου ΕΛΒΑΛ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οργανόγραμμα ομίλου ΕΛΒΑΛ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οργανόγραμμα ομίλου ΕΛΒΑΛ

2 Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Όνοματα: Χρυσούλα Καρακατσάνη 14/112 Σιλβάνα Σίντχομ 14/087 Όνομα διδάσκων επόπτης καθηγητής: κ. Α. Κουμπαρέλης

3 Σκοπός της εργασίας Ο σκοπός που ασχοληθήκαμε μ’αυτή την εργασία είναι για να παρουσιάσουμε το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης, πως αυτή λειτουργεί και ποιος είναι ο σκοπός της.

4 Σταθμοί στην ιστορία του Ομίλου ΕΛΒΑΛ
Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ αποτελεί τον κλάδο, επεξεργασίας και εμπορίας αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Η ΕΛΒΑΛ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1973 και σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα πιο σημαντικά βιομηχανικά συγκροτήματα έλασης αλουμινίου διεθνώς, ενώ αποτελεί και το μοναδικό Όμιλο που δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο σε αυτό το αντικείμενο. Στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του Ομίλου συγκαταλέγονται η ευελιξία στην παραγωγή, η ισχυρή παρουσία εκτός Ελλάδας, η σημαντική παρουσία στην αγορά της λιθογραφίας, η ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, το εκτεταμένο δίκτυο διανομής και οι στρατηγικές συνεργασίες ανταλλαγής τεχνογνωσίας με διεθνώς αναγνωρισμένους οίκους. Στη διευρυμένη παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ, η οποία περιλαμβάνει 12 παραγωγικές μονάδες στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, παράγεται μια σειρά προϊόντων αλουμινίου, που καλύπτει τις ανάγκες της βιομηχανίας τροφίμων, των ναυπηγείων, της αυτοκινητοβιομηχανίας, του κλάδου κατασκευών και του κλάδου εκτυπώσεων.

5 Αξίες της εταιρίας Aκεραιότητα Ειλικρίνεια και εντιμότητα στη συμπεριφορά και στις πράξεις ανάμεσα στους συναδέλφους, τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες . Περιβάλλον, υγεία και ασφάλεια Προάσπιση του περιβάλλοντος. Οι άνθρωποι Στήριξη των εργατών με κατανόηση και σεβασμό προς τις ανάγκες τους, αξιοκρατία και φροντίδα για την διαρκή επιμόρφωση και ανάπτυξή τους, μέσα σε ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ομαδικής εργασίας και ανοιχτής επικοινωνίας. Καινοτομία Νέες ιδέες και προτάσεις. Προτεραιότητα στον πελάτη Άριστη εξυπηρέτηση ειδικά όσον αφορά την ποιότητα, την ποσότητα και το χρόνο παράδοσης. Αποτελεσματικότητα  Γνωστοποίηση λαθών και άμεση διόρθωση τους. Παραγωγική χρήση όλων των οικονομικών πόρων, με σκοπό να αποφευχθούν οι απώλειες σε χρόνο, εργασία και υλικά. Υπευθυνότητα Η υπευθυνότητα στη συμπεριφορά αποτελεί στρατηγική επιλογή διαχείρισης και βασική προϋπόθεση για την πορεία προς την Βιώσιμη Ανάπτυξη.

6 Δομή Ομίλου Οργανόγραμμα

7 Πιο συγκεκριμένα.. Το διοικητικό συμβούλιο είναι μια ελεγκτική επιτροπή, η οποία σε συνεργασία με τον γενικό διευθυντή, ασκεί έλεγχο στην εταιρία. Ασχολείται, τέλος, με ζητήματα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος.

8 Διοικητικός και οικονομικός τομέας
Αναπληρωτής γενικός διευθυντής διοικητικού και οικονομικού τομέα: Εποπτεύει τους παρακάτω διευθυντές του τομέα αυτού. Οικονομική διεύθυνση: Ελέγχει τα οικονομικά ζητήματα της εταιρίας και κυρίως που υπάρχει έλλειμμα και που πλεόνασμα. Διεύθυνση ανθρώπινων πόρων:Ελέγχει την σωστή λειτουργία μεταξύ των συνεργατών. Διεύθυνση πληροφορικής:Ελέγχει τα τεχνολογικά συστήματα. Διεύθυνση αγορών αλουμινίου:Ελέγχει της εξαγωγές που κάνει η ίδια η εταιρία. Διεύθυνση προμηθειών: Αποφασίζει για τα κριτήρια επιλογής του προμηθευτή των πρώτων υλών. Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων παραγωγής.

9 Τομέας Εργοστασίου και Εμπορίας
Αναπληρωτής γενικός διευθυντής στον τομέα του εργοστασίου και εμπορίας: Ελέγχει τους παρακάτω διευθυντές στον τομέα αυτό. Διεύθυνση ασφάλειας, υγείας και περιβάλλοντος: Είναι υπεύθυνος για θέματα υγείας,περιβάλλοντος και ασφάλειας. Διεύθυνση supply chain και προγ/σμου παραγωγής: Ασχολείται με τη σειρά των διαδικασιών, καθώς και τον προγραμματισμό, που εμπλέκονται στην παραγωγή και τη διανομή του εμπορεύματος. Διεύθυνση παραγωγής ανακύκλωσης αλουμινίου: Είναι υπεύθυνη για τις ανακυκλώσιμες ύλες. Διεύθυνση παραγωγής έλασης τελικών μηχανών και συσκευασίας: Ασχολείται με τα μηχανήματα μετατροπής της μάζας μετάλλου σε φύλλα, σύρματα κ.λ.π. Διεύθυνση συντήρησης:Συντηρεί τόσο τα μηχανήματα όσο και τις πρώτες ύλες. Διεύθυνση τεχνολογίας, ποιότητας και καινοτομίας: Αρμοδιότητα της διεύθυνσης αυτής είναι να ασχολείται με τα νέα τεχνολογικά μέσα, να ελέγχει την ποιότητα των προϊόντων της και να εξασφαλίζει για την εταιρία καινοτόμες ιδέες. Εμπορική διεύθυνση: Ασχολείται με το εμπόριο, δηλαδή τα εισαγώμενα και τα εξαγώμενα προϊόντα.


Κατέβασμα ppt "Οργανόγραμμα ομίλου ΕΛΒΑΛ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google