Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 1 ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
Στο προηγούμενο μάθημα αναφερθήκαμε στο νόμο του ΟΗΜ: Ι=V/R [1] Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τη σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά. Σχήμα 1 R

3 Ο Μαθητής να είναι ικανός:
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Ο Μαθητής να είναι ικανός: α. Να αναγνωρίζει το κύκλωμα. β. Να αναφέρει τις ιδιότητες που προκύπτουν από την σε σειρά συνδεσμολογία αντιστάσεων. γ. Να υπολογίζει την ολική αντίσταση του κυκλώματος.

4 Λέμε ότι δυο ή περισσότερες αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά, όταν το τέλος της πρώτης συνδέεται με την αρχή της δεύτερης κ.ο.κ., έτσι ώστε όλες να διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα, όπως φαίνεται στο Σχ. 2 v Σχήμα 2 V Η τάση που εφαρμόζεται στα άκρα του συνόλου των αντιστάσεων διαμοιράζεται στις διάφορες αντιστάσεις του κυκλώματος.

5 Αν V η τάση στα άκρα του συνόλου των αντιστάσεων και στα άκρα κάθε αντίστασης επικρατούν τάσεις V1, V2, V3 , τότε θα ισχύει: V=V1 +V2 +V [2] Από τη Σχ.[2] και με εφαρμογή του Νόμου του Ωμ και αφού το ρεύμα Ι είναι το ίδιο για όλες τις αντιστάσεις έχουμε:

6 O κανόνας λοιπόν για τη σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά είναι ο εξής :
𝑉=𝑉1+𝑉2+𝑉3=I R1+I R2+I R3⇒ V =I ( R1 + R2 + R3 ) ⇒ 𝑉/𝐼 =( R1 + R2 +R3 )⇒ RΟΛ =( R1 + R2 + R3 ) [3] O κανόνας λοιπόν για τη σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά είναι ο εξής : Όταν συνδέουμε αντιστάσεις σε σειρά η ισοδύναμη αντίσταση είναι ίση με το άθροισμα όλων των επιμέρους αντιστάσεων.

7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Πέντε αντιστάσεις συνδεδεμένες σε σειρά με τιμές R1=4Ω ,R2=R3=5Ω ,R4=10Ω και R5=15Ω τροφοδοτούνται με τάση V=220V.Να βρεθούν: α. Η ολική αντίσταση του κυκλώματος (RΟΛ) και β. Το ρεύμα που διαρρέει την κάθε αντίσταση. ΕΛΕΓΧΟΣ Δίνεται Τέστ σωστού -λάθους με τρεις προτάσεις. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Είδαμε στην σημερινή ενότητα για τη σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και πώς υπολογίζεται η συνολική .Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τη σύνδεση αντιστάσεων παράλληλα.

8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΣΤ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΕΣΤ ΣΩΣΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 1. Δυο αντιστάσεις λέμε ότι είναι συνδεδεμένες σε σειρά όταν το τέλος της πρώτης συνδέεται με το τέλος της δεύτερης. 2.Στην σε σειρά συνδεσμολογία η τάση είναι ίδια για όλες τις αντιστάσεις. 3.Τρεις ίσες αντιστάσεις συνδέονται σε σειρά. Η ολική αντίσταση είναι RΟΛ=3R .

9 ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δίνεται φύλλο εργασίας το οποίο θα παραδοθεί στο επόμενο μάθημα. ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗ Τέσσερις αντιστάσεις R1=5Ω, R2=10Ω, R3=20Ω, R4=30Ω συνδέονται σε σειρά κι διαρρέονται από ρεύμα Ι=5 Α.Να υπολογίσετε: α. Την ολική αντίσταση β. Την τάση στα άκρα κάθε αντίστασης γ. Την τάση στα άκρα του κυκλώματος. ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google