Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τεστ 29 11 2011 Ρεύμα - Αντίσταση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τεστ 29 11 2011 Ρεύμα - Αντίσταση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Τεστ Ρεύμα - Αντίσταση

2 Το σχήμα δεξιά δείχνει ένα διάγραμμα ενός κυκλώματος.
Το ρεύμα που περνά από την 1 μοιράζεται στις 2 και 6. Ο κλάδος της 2 έχει μεγαλύτερη αντίσταση, άρα από την 6 περνά περισσότερο ρεύμα από ότι στη 2. Το ρεύμα της 2 μοιράζεται στις 3 λάμπες σε ίσα ποσά καθώς είναι 3 λάμπες σε παράλληλη σύνδεση. Άρα: Λ1>Λ6>Λ2>Λ3=Λ4=Λ5

3 Για το επόμενο κύκλωμα:
α. Η λάμπα 2 είναι πιο λαμπρή, λιγότερο λαμπρή , εξίσου λαμπρή με τη λάμπα 3; Εξήγησε Ο κλάδος της 2 έχει μικρότερη αντίσταση από τον κλάδο της 3 καθώς οι 6 και 4 είναι παράλληλες και ο συνδυασμός τους έχει μικρότερη αντίσταση από την 5 άρα η 2 είναι περισσότερο λαμπρή από την 3. β. Το ρεύμα που περνά τη λάμπα 6 είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το ρεύμα που περνά από τη λάμπα 4 Εξήγησε. Αφού οι 6 και 4 παράλληλες, τα ρεύματα θα είναι ίσα. γ. Το ρεύμα που περνά τη λάμπα 1 είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το ρεύμα που περνά από τη λάμπα 3; Εξήγησε Θα είναι μεγαλύτερο αφού η 1 και η 3 δεν είναι σε σειρά. Δ. Ο κλάδος με τις λάμπες 2,4,6 έχει μεγαλύτερη, μικρότερη ίση, αντίσταση από την κλάδο με τις λάμπες 3,5. Εξήγησε (ήδη εξηγήθηκε)

4 Το κύκλωμα έχει την 6, 3 και 5 παράλληλες με το συνδυασμό των 2 και 4 σε σειρά.
Στο Γ έχουμε 6,3 και 5 παράλληλες και ο συνδυασμός των 2 και 4 είναι παράλληλος

5 Το κύκλωμα έχει την 6, 3 και 5 παράλληλες με το συνδυασμό των 2 και 4 σε σειρά.
Στο Γ έχουμε 6,3 και 5 παράλληλες και ο συνδυασμός των 2 και 4 είναι παράλληλος

6 α. Η λάμπα Α είναι πιο λαμπρή, λιγότερο λαμπρή , εξίσου λαμπρή με τη λάμπα Β; Εξήγησε
Κοιτάζουμε ποιος κλάδος έχει μεγαλύτερη αντίσταση: Αφού ο συνδυασμός των Δ, Ε, Στ έχει μικρότερη αντίσταση από τη Γ, το ρεύμα στη Β θα είναι μεγαλύτερο, άρα η Α είναι λιγότερο λαμπρή. β. Το ρεύμα που περνά τη λάμπα Δ είναι μεγαλύτερο, μικρότερο ή ίσο με το ρεύμα που περνά από τη λάμπα Στ; Εξήγησε. β. Το ρεύμα που περνά τη λάμπα Δ είναι, μικρότερο από το ρεύμα που περνά από τη λάμπα Στ γιατί η αντίσταση του κλάδου με Δ και Ε (2 σε σειρά) έχει μεγαλύτερη αντίσταση από τη μία μόνη της (Στ) γ. Το ρεύμα που περνά τη λάμπα Β είναι μεγαλύτερο, από το ρεύμα που περνά από τη λάμπα Στ γιατί από αυτήν περνά μόνο ένα μέρος από το ρεύμα της Β δ. Ξεβιδώνεται η λάμπα Στ. Η λάμπα Β είναι τώρα λιγότερο λαμπρή , από πριν. Γιατί τώρα αυξάνει η αντίσταση καθώς έχουμε μόνο τις Δ και Ε σε σειρά χωρίς να υπάρχει ο παράλληλος δρόμος της Στ.

7 Μετά την τοποθέτηση του καλωδίου στα άκρα της Ε το ρεύμα που περνά από τη Β είναι τώρα:
μεγαλύτερο από όσο πριν να συνδεθεί το καλώδιο. Τώρα ελαττώνεται η αντίσταση τους συνδυασμού καθώς η Ε είναι σα να μην υπάρχει. ΛΒ>ΛΑ γιατί στον κλάδο της Α έχουμε 2 λάμπες στη σειρά ενώ στον κλάδο δεξιά έχουμε τη Β σε σειρά με τον παράλληλο συνδυασμό της Δ, Στ που έχει μικρότερη αντίσταση από μία λάμπα (RΣΤ, Δ <RΓ) Το ρεύμα στην Α δεν επηρεάζεται καθώς ο κλάδος Α, Γ είναι παράλληλος που σημαίνει ανεξάρτητος.

8 Το ρεύμα που περνά από τη Β είναι τώρα:
Μικρότερο, από όσο στο πρώτο σχήμα γιατί τώρα με το να βγάλουμε τον παράλληλο δρόμο, ΑΥΞΑΝΕΙ η αντίσταση του κλάδου Τώρα από τη Δ θα περνά όλο το ρεύμα που περνά από τη Β αφού δεν υπάρχει η διακλάδωση, όμως δεν ξέρουμε αν το ρεύμα της Β είναι μεγαλύτερο από αυτό που περνούσε πριν, θα το δούμε σήμερα! 1 α β

9 Λάμπα: ένας ακροδέκτης στο κύκλωμα
Λάμπα: ένας ακροδέκτης στο κύκλωμα

10 Το κύκλωμα έχει τις 6 και 5 παράλληλες
Το κύκλωμα έχει τις 6 και 5 παράλληλες.. Μπορούμε να φανταστούμε το καλώδιο που συνδέει τα κάτω άκρα των 6 και 5 ότι γίνεται ένα σημείο. Μπορούμε τότε να πούμε ότι οι 2 3 και 4 είναι παράλληλες μεταξύ τους

11 Από αυτό καταλαβαίνουμε ότι το Ε είναι αυτό που περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία
2 2 2 2 2 2 2

12 Να κατατάξετε τις λάμπες του κυκλώματος Β κατά σειρά λαμπρότητας
Από την 1 περνά όλο το ρεύμα που μοιράζεται σε δύο κλάδους. Ο κλάδος 2 και 6 έχει μεγαλύτερη αντίσταση από ότι ο κλάδος των 5 με 3 & 4 παράλληλες. Άρα η 5 έχει μεγαλύτερο ρεύμα από ότι οι 2 και 6. Προς το παρόν δεν μπορώ να ξέρω αν το ρεύμα των 3 και 4 είναι μικρότερο (που είναι σωστό) γιατί το μοντέλο μέχρι στιγμής δεν μου το επιτρέπει να προβλέψω. Άρα Λ1>Λ5> Λ2=Λ6 και Λ5>Λ3=Λ4 όμως δεν ξέρω αν Λ3 ? Λ2

13 Η ολική αντίσταση του κυκλώματος Στ είναι ίση, μεγαλύτερη, μικρότερη από την αντίσταση του κυκλώματος Ε. Εξήγησε. Η ολική αντίσταση του κυκλώματος Στ είναι, μικρότερη από την αντίσταση του κυκλώματος Ε γιατί οι 6 και 5 είναι ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ με το καλώδιο

14 Άρα ΛΕ=ΛΣτ>ΛΑ=ΛΒ>ΛΓ=ΛΔ
1 2 3 Γ Στ Ε Δ Ο κλάδος Ε και Στ έχει ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ αντίσταση από τον κλάδο με τις Α,Β, Γ, Δ άρα το ρεύμα από Ε και ΣΤ μεγαλύτερο από το ρεύμα Α . Άρα ΛΕ=ΛΣτ>ΛΑ=ΛΒ>ΛΓ=ΛΔ

15 Τώρα το καλώδιο έχει βραχυκυκλώσει ΚΑΙ ΤΗ Γ ΚΑΙ ΤΗ Δ
Β 1 2 3 Γ Δ Ε 4 Στ Τώρα το καλώδιο έχει βραχυκυκλώσει ΚΑΙ ΤΗ Γ ΚΑΙ ΤΗ Δ Α Β 1 2 3 Γ Δ Ε 4 Στ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΤΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΣΧΗΜΑ Άρα οι Γ και Δ είναι σα να μην υπάρχουν ΛΑ=ΛΒ=ΛΕ=ΛΣτ

16 E

17 ΛΓ>ΛΑ=ΛΒ>ΛΔ=ΛΈ
2 Δ 1 Ε Οι δύο λάμπες Α και Β παράλληλες. Άρα το ρεύμα που περνά από την Α και Β είναι ίσο. Το ρεύμα αυτό ενώνεται και διαχωρίζεται σε δύο μέρη: Στον κλάδο Γ και στον κλάδο Δ και Ε Ο κλάδος Γ έχει μικρότερη αντίσταση από ότι ο κλάδος των Δ και Ε. Άρα το ρεύμα από τη Γ θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που περνά από τη Δ και Ε. Το ρεύμα από τη Γ θα είναι περισσότερο από το μισό και το ρεύμα από τις Δ και Ε λιγότερο από το μισό ΛΓ>ΛΑ=ΛΒ>ΛΔ=ΛΈ

18 Το ρεύμα στην Α είναι μεγαλύτερο, με το ρεύμα στη Γ
Το ρεύμα στην Α είναι μεγαλύτερο, με το ρεύμα στη Γ. Στην Α περνά το μισό ρεύμα της πηγής που μετά περνά από το 2 στο 3. στο 3 μοιράζεται σε δύο μέρη.Το μεγαλύτερο πάει στη Δ καθώς αυτή έχει μικρότερη αντίσταση και λιγότερο στη Γ. Άρα από τη Γ περνά λιγότερο από το μισό ρεύμα; Το ρεύμα στο Β είναι, μικρότερο από το ρεύμα στην Δ γιατί στη Β έχουμε το μισό ρεύμα της πηγής ενώ στη Δ περισσότερο από μισό Α Β 4 Δ Χ 1 3 2 Ε Γ Ψ Στο διπλανό κύκλωμα το ρεύμα στην Α είναι μεγαλύτερο από το ρεύμα στην Ε γιατί η Ε είναι βραχυκυκλωμένη άρα έχει ρεύμα μηδέν. Το ρεύμα στη Β είναι ή ίσο με το ρεύμα στην Δ γιατί τώρα από τη Δ περνά το μισό ρεύμα της πηγής καθώς οι Γ και Δ είναι παράλληλες. Η αντίσταση του δεύτερου κυκλώματος είναι, μικρότερη από την αντίσταση του πρώτου κυκλώματος.

19 Α Β Γ

20 Α Β Γ Ε Δ Α Β Γ Δ Ε

21 Α Β Γ Ε Δ Α Β Γ Δ Ε

22 2 παράλληλοι κλάδοι Ο κλάδος Β Και ο κλάδος Γ,Δ,Ε
Α Β Γ Ε Δ 2 παράλληλοι κλάδοι Ο κλάδος Β Και ο κλάδος Γ,Δ,Ε Β Γ Δ Ε Α

23 McDermott Η McDermott με την ομάδα έρευνας της διδακτικής της Φυσικής του πανεπιστημίου του Seattle της πολιτείαςWashington, χρησιμοποίησε εκτεταμένα την έρευνα πάνω στις ιδέες των φοιτητών και των μαθητών για να αναπτύξει αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν δύο σημαντικά έργα: Το βιβλίο Physics by Inquiry (McDermott et al σε δύο τόμους που μεταφράστηκε στην Κύπρο με τίτλο: Φυσική με διερώτηση) και το βιβλίο Tutorials in Introductory Physics (McDermott 1998). Το πρώτο δημιουργήθηκε ειδικά για δασκάλους, όμως οι απαιτήσεις τους για υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις δημιουργούν την ανάγκη για περισσότερες ώρες διδασκαλίες και αρκετό προσωπικό. Το δεύτερο βιβλίο προσαρμόζεται εύκολα σε αλληλεπιδραστικές διαλέξεις που συνοδεύονται από κατ’ οίκο εργασίες και τεστ πράγμα που χρησιμοποιείται από το έτος Τα πειράματα που συνήθως προτείνονται είναι αρκετά απλά.


Κατέβασμα ppt "Τεστ 29 11 2011 Ρεύμα - Αντίσταση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google