Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Πρόγραμμα PISA Κύρια Έρευνα PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015)

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Πρόγραμμα PISA Κύρια Έρευνα PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015)"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Πρόγραμμα PISA Κύρια Έρευνα PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015)
Ενημέρωση Συντονιστών Σχολείου PISA 2015 17 & 18 Δεκεμβρίου 2014 Δρ Πέτρος Γεωργιάδης Δρ Μοδεστίνα Μοδέστου Άντρος Πολυδώρου Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

2 Σκοπός της συνάντησης Γενική ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA
Ενημέρωση για τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα – Αλλαγές από το 2012 Οδηγός Συντονιστή Σχολείου Σημαντικά έντυπα – Υποβολή Στοιχείων Υποχρεώσεις σχολείων Προώθηση της Έρευνας στα σχολεία - Ενημερωτικό υλικό Αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό (ασκήσεις εξοικείωσης) Συζήτηση - Επίλυση αποριών - Εισηγήσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015

3 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA
Τι είναι; Διεθνής Έρευνα που ξεκίνησε το 2000 Στην έρευνα PISA 2015 συμμετέχουν περισσότερες από 70 χώρες – 2η συμμετοχή της Κύπρου Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 3ετείς κύκλους (PISA 2015: 6ος κύκλος) Από ποιον διοργανώνεται; ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) Την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της έρευνας έχει Διεθνής Κοινοπραξία οργανισμών Σε κάθε χώρα υπάρχει το Εθνικό Κέντρο PISA Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

4 1. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα PISA
Τι αξιολογεί; Αξιολογεί την επίδοση στις φυσικές επιστήμες στα μαθηματικά στην κατανόηση κειμένου στη συνεργατική επίλυση προβλήματος (2015) Σε ποιους απευθύνεται; 15χρονους μαθητές (τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης) Το κριτήριο επιλογής των μαθητών αφορά αυστηρά στην ηλικία των παιδιών άσχετα με την τάξη στην οποία φοιτούν. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

5

6 (Περιλαμβανομένης της περιόδου διακοπών του Πάσχα)
1.1. Εξεταστική Περίοδος 2 Μαρτίου – 24 Απριλίου 2015 (Περιλαμβανομένης της περιόδου διακοπών του Πάσχα) Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου θα ετοιμαστεί από το Εθνικό Κέντρο PISA. (Θα ληφθούν υπόψη οι εορτασμοί για τις Εθνικές Επετείους) ΜΟΝΟ σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεκμηριωμένου κωλύματος θα εξετάζεται η δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για την ετοιμασία του προγράμματος της εξεταστικής περιόδου απαιτείται η έγκαιρη υποβολή στοιχείων από τους Συντονιστές Σχολείου! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

7 1.2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων
δοκίμιο αξιολόγησης* - φυσικές επιστήμες - μαθηματικά - κατανόηση κειμένου - συνεργατική επίλυση προβλήματος *42 διαφορετικοί «τύποι δοκιμίου»/συνδυασμοί ασκήσεων 2 ώρες ερωτηματολόγιο μαθητή σχολείου 30 λεπτά 60 λεπτά Εθνικό Κέντρο PISA 2015

8 Η Γραπτή Αξιολόγηση (βιβλιάρια) καταργείται
Η έρευνα PISA 2015 σηματοδοτεί την πλήρη μετάβαση της αξιολόγησης PISA σε ηλεκτρονική χορήγηση (Η/Υ) Η Γραπτή Αξιολόγηση (βιβλιάρια) καταργείται Αξιολόγηση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές – για ΟΛΟΥΣ τους μαθητές που θα συμμετάσχουν Εθνικό Κέντρο PISA 2015

9 1.3. Δείγμα μαθητών & ανάγκες σε Αίθουσες/Εργαστήρια ΗΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Ελληνικά Δείγμα: μέχρι και 100 μαθητές 4-6 (;) εργαστήρια ΗΥ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - Αγγλικά Δείγμα: μέχρι και 80 μαθητές 3-5 (;) εργαστήρια ΗΥ Στις περισσότερες περιπτώσεις η χορήγηση της αξιολόγησης θα χρειαστεί να γίνει σε ΔΥΟ μέρες. Τα εργαστήρια Η/Υ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας της εξέτασης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

10 1.4. Πρόγραμμα Ημέρας Διεξαγωγής της Εξέτασης
Εθνικό Κέντρο PISA 2015

11 1.5. Συντονιστής Σχολείου PISA 2015
Ο Συντονιστής Σχολείου θα είναι υπεύθυνος, ανάμεσα σε άλλα, για: την τακτική επικοινωνία με το Εθνικό Κέντρο PISA 2015 (ΚΕΕΑ) την έγκαιρη υποβολή του ονομαστικού Kαταλόγου Eπιλέξιμων Mαθητών (ΟΛΟΙ όσοι γεννήθηκαν το 1999) την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας “εξαίρεσης” μαθητών που ανήκουν σε συγκεκριμένες κατηγορίες (στη βάση κριτηρίων), συμπληρώνοντας το Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών τη συνεργασία με τους καθηγητές Πληροφορικής για τους τεχνικούς ελέγχους των Η/Υ - Έγκαιρη υποβολή αξιόπιστων στοιχείων την προώθηση/στήριξη της Έρευνας στο σχολείο (προς καθηγητές και μαθητές) τη διασφάλιση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου σχολείου από τη Διεύθυνση τη συνεργασία και τον συντονισμό με τους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου πριν και κατά την ημέρα της εξέτασης Εθνικό Κέντρο PISA 2015

12 Προκαταρκτικές Εργασίες Μέχρι 16 Ιανουαρίου 2015
Προκαταρκτικές Εργασίες Μέχρι 16 Ιανουαρίου 2015

13 2. Προκαταρκτικές Εργασίες
Ετοιμασία του Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών (καταγράφονται όλοι οι μαθητές του σχολείου που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, δηλ. που γεννήθηκαν το 1999) Διαγνωστικός Έλεγχος στους ΗΥ του σχολείου και συμπλήρωση του Εντύπου Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή Πληροφορικής Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών και το Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ, θα πρέπει να αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο PISA 2015 μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015 Εθνικό Κέντρο PISA 2015

14 2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών
Να εντοπίσετε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές του σχολείου σας που πληρούν το κριτήριο επιλεξιμότητας: δηλ. να έχουν γεννηθεί μεταξύ 01/01/1999 και 31/12/1999 Να καταγράψετε κάθε έναν επιλέξιμο μαθητή στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών Το σχετικό έντυπο υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: (Σύνδεσμος «Συντονιστής Σχολείου») Ο Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015. Στο όνομα του συμπληρωμένου αρχείου που θα αποστείλετε θα πρέπει να εμφανίζεται και το όνομα του Σχολείου σας! π.χ. CY6_GEN_FTStudentTeacherList_1_ell_QCY_Lykeio_Troodous Εθνικό Κέντρο PISA 2015

15 2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών
Κριτήριο συμμετοχής στο PISA «Όνομα Μαθητή» & «Ημερομηνία Γέννησης» Από τις Γραμματείες - (ΑΒΑΚΕΙΟΝ) «Έτος» Γ΄ Γυμνασίου = 9 Δ΄ Γυμνασίου = 10 Α΄ Λυκείου = 10 «Φύλο» – Προσοχή! Κορίτσι = 1, Αγόρι = 2 «Πρόγραμμα Σπουδών» (σελ.9) Γυμνάσια/Ιδιωτικά Σχολεία=1 Λύκεια = 2 Τεχνικές Σχολες=3

16 Κωδικοί για χρήση στη στήλη ΕΕΑ στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών
2.1. Ετοιμασία Καταλόγου Επιλέξιμων Μαθητών Κωδικοί για χρήση στη στήλη ΕΕΑ στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών ΠΡΟΣΟΧΗ! Όσοι μαθητές δηλώνονται στον Κατάλογο Επιλέξιμων Μαθητών ως μαθητές με ΕΕΑ, ΔΕΝ σημαίνει ότι εξαιρούνται από την εξέταση! Η (τεκμηριωμένη) απόφαση για εξαίρεση κάποιων μαθητών θα ληφθεί σε μεταγενέστερο στάδιο (κατά τη συμπλήρωση του Εντύπου Επιλεγμένων Μαθητών). Εθνικό Κέντρο PISA 2015

17 2.2. Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος ΗΥ
Συλλογή πληροφοριών τεχνικής φύσεως για τους ΗΥ του σχολείου: ο αριθμός των ΗΥ, ανά εργαστήριο, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι (και κατάλληλοι) για τη διεξαγωγή της Αξιολόγησης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή Θα απαιτηθεί η συμβολή μέλους του προσωπικού με γνώσεις για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ΗΥ (Υπεύθυνος Καθηγητής Πληροφορικής για το PISA 2015) Το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου ΔΕΝ μπορεί να ετοιμαστεί, αν δεν υποβληθούν από όλα τα σχολεία τα αποτελέσματα του Διαγνωστικού Ελέγχου ΗΥ! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

18 2.2. Διαγνωστικός Έλεγχος Συστήματος ΗΥ
Οδηγίες για τη διενέργεια του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος (System Diagnostic) των ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου και τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Παρακαλούμε το υλικό να δοθεί στον Υπεύθυνο Καθηγητή Πληροφορικής PISA! S.O.S. Κάποια σχολεία ΔΕΝ έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει τα στοιχεία του Υπεύθυνου Καθηγητή Πληροφορικής PISA! Παρακαλούμε να γίνει άμεσα! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

19 Το Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων του Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος
πρέπει να σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση: μέχρι τις 16 Ιανουαρίου 2015.

20 2-3 εβδομάδες πριν την εξέταση

21 3. Πριν από την εξέταση (2-3 εβδομάδες)
Παραλαβή και έλεγχος υλικού που θα σταλεί από το ΚΕΕΑ Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών (καταγράφονται όλοι οι μαθητές που έχουν επιλεγεί) Έντυπα Παρουσιών (καταγράφονται οι μαθητές ανά χορήγηση) Κωδικός Πρόσβασης για ηλεκτρονική συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου του Σχολείου Ενημερωτικό υλικό για το Πρόγραμμα PISA Το υλικό της Αξιολόγησης του Προγράμματος PISA θα σταλεί στους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου Εθνικό Κέντρο PISA 2015

22 3. Πριν από την εξέταση (2-3 εβδομάδες)
Να οργανώσετε και να επιβεβαιώσετε το πρόγραμμα της ημέρας της εξέτασης με το προσωπικό του σχολείου και με τον Υπεύθυνο Χορήγησης Δοκιμίου (Πρακτικά ζητήματα, π.χ. ημερομηνίες και ώρες εξέτασης, αίθουσες, μετακινήσεις μαθητών, επιτήρηση, διάλειμμα, αποχώρηση κ.ά.) Να ενημερώσετε προσωπικό σχολείου, μαθητές και γονείς Εθνικό Κέντρο PISA 2015

23 3.1. Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών
Το Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών παρουσιάζει όλους τους μαθητές του σχολείου που έχουν επιλεγεί με τυχαία δειγματοληψία για να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση Θα πρέπει: (α) να ελέγξετε τα στοιχεία που θα εμφανίζονται στο έντυπο και να κάνετε τυχόν διορθώσεις (β) να συμπληρώσετε τη στήλη N/P PISA για να υποδείξετε τους μαθητές που τελικά θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία Δηλαδή, σε αυτό ακριβώς το στάδιο μπορείτε να εξαιρέσετε κάποιους μαθητές λόγω Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΕΕΑ) ή για άλλους λόγους, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

24 Έλεγχος στοιχείων

25 3.1. Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών
Κωδικοί για χρήση στη στήλη N/P PISA στο Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να πάρει κάποιος μαθητής κωδικό «3» στη στήλη N/P PISA και να εξαιρεθεί από την εξέταση, θα πρέπει να εφαρμοστούν συγκεκριμένα κριτήρια: Εθνικό Κέντρο PISA 2015

26

27 3.2. Έντυπα Παρουσιών Τα Έντυπα Παρουσιών συμπληρώνονται από τους Υπεύθυνους Χορήγησης Δοκιμίου την ημέρα της εξέτασης. ΟΧΙ από τον Συντονιστή Σχολείου! Ωστόσο, τα Έντυπα Παρουσιών αποστέλλονται πριν από την εξέταση στον Συντονιστή Σχολείου για να μπορεί να γίνει εκ των προτέρων η κατανομή των μαθητών σε αίθουσες, ανά ημέρα αξιολόγησης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

28 3.2. Έντυπα Παρουσιών – Κατανομή Μαθητών από τον Συντονιστή Σχολείου PISA

29 3.2. Έντυπα Παρουσιών – Κατανομή Μαθητών από τον Συντονιστή Σχολείου PISA
Οι μαθητές θα πρέπει να ενημερωθούν, λίγες μέρες πριν από την ημέρα της αξιολόγησης, σε σχέση με: α) την ημέρα που θα παρακαθίσουν στην εξέταση β) την αίθουσα στην οποία θα παρουσιαστούν για την εξέταση Είναι εξαιρετικά χρήσιμο, στην πόρτα της κάθε αίθουσας ή εργαστηρίου Η/Υ, να αναγράφεται π.χ. “Εργαστήριο PISA Β” και να αναρτάται κατάλογος με τα ονόματα των μαθητών που θα πρέπει να παρουσιαστούν στη συγκεκριμένη αίθουσα. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

30 3.3. Ερωτηματολόγιο Σχολείου PISA 2015
Το Ερωτηματολόγιο Σχολείου συμπληρώνεται ηλεκτρονικά (στο διαδίκτυο) από τον Διευθυντή του σχολείου ή από άλλο μέλος της διευθυντικής ομάδας. Για τη συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου Σχολείου απαιτείται η χρήση ειδικού Κωδικού Πρόσβασης. Ο Κωδικός Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου θα αποσταλεί στον Συντονιστή Σχολείου για να τον παραδώσει στο αρμόδιο πρόσωπο. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Το Ερωτηματολόγιο Σχολείου μπορεί να εκτυπωθεί (σε μορφή pdf) πριν από την ηλεκτρονική συμπλήρωσή του, ώστε να μπορούν να συγκεντρωθούν οι πληροφορίες/τα στοιχεία που απαιτεί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Συντονιστής Σχολείου πρέπει να βεβαιωθεί ότι το Ερωτηματολόγιο Σχολείου θα έχει συμπληρωθεί ΠΡΙΝ από την ημέρα της εξέτασης. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

31 3.4. Σύνοψη Σημαντικών Εντύπων / Εγγράφων
Κατάλογος Επιλέξιμων Μαθητών Έντυπο Καταχώρησης Αποτελεσμάτων Διαγνωστικού Ελέγχου Συστήματος ΗΥ Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών Έντυπα Παρουσιών Κωδικοί Πρόσβασης για το Ερωτηματολόγιο Σχολείου Εθνικό Κέντρο PISA 2015

32 Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης

33 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Να παραδώσετε, πριν από την εξέταση, το ενημερωμένο Έντυπο Επιλεγμένων Μαθητών και τα Έντυπα Παρουσιών στον Υπεύθυνο Χορήγησης Δοκιμίου (ΥΧΔ) Να προμηθεύσετε τους ΥΧΔ με τα υλικά που θα χρειαστούν Να παραμείνετε στο σχολείο καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης Να επιβλέψετε την επιτήρηση των μαθητών από προσωπικό του σχολείου Να εξασφαλίσετε βοήθεια προς τους ΥΧΔ για την Αξιολόγηση στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Καθηγητής Πληροφορικής) Στο τέλος της εξέτασης να παραλάβετε τον Φάκελο Σχολείου από τον ΥΧΔ Να κάνετε διευθετήσεις για συμπληρωματική εξέταση (αν χρειάζεται). Εθνικό Κέντρο PISA 2015

34 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Ώρα άφιξης των Υπεύθυνων Χορήγησης Δοκιμίου στο σχολείο: 08:00 Οι ΥΧΔ Θα πρέπει να συναντηθούν με τον Συντονιστή Σχολείου τόσο πριν όσο και μετά την εξέταση! Προτεινόμενη ώρα έναρξης της διαδικασίας της εξέτασης: 09:15 (3η περίοδος) Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα των διαλειμμάτων και της αποχώρησης των μαθητών! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

35 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών σε λειτουργήσιμη κατάσταση… Οι ΥΧΔ θα πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδικασία και να αποδεσμεύσουν συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια, με βάση τη σειρά εμφάνισης των ονομάτων των μαθητών στα Έντυπα Παρουσιών. ΔΕΝ μπορούμε να επιλέξουμε τον μαθητή που θα αποχωρήσει! Είναι σημαντικό ο Συντονιστής Σχολείου να στηρίξει την «απόφαση» του ΥΧΔ, στην περίπτωση που υπάρξουν αντιδράσεις μαθητών. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

36 4. Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Ελεγκτές Ποιότητας PISA (PISA Quality Monitors) Οι Ελεγκτές Ποιότητας PISA θα επισκεφθούν μικρό αριθμό σχολείων για σκοπούς εξωτερικού ελέγχου της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών του Προγράμματος PISA Οι Ελεγκτές Ποιότητας PISA ΔΕΝ ανήκουν στο Εθνικό Κέντρο PISA 2015, ούτε είναι προσωπικό του ΥΠΠ. Στην περίπτωση που το σχολείο σας επιλεγεί για επίσκεψη από Ελεγκτή Ποιότητας PISA, θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων. Ο Ελεγκτής Ποιότητας θα ζητήσει να έχει μια σύντομη συνάντηση/συνέντευξη με τον Συντονιστή Σχολείου (περ. 15 λεπτά). Να ΜΗΝ ενημερώσετε τον Υπεύθυνο Χορήγησης Δοκιμίου για την επίσκεψη του Ελεγκτή Ποιότητας! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

37 Ρόλος σχολείων

38 5. Ρόλος σχολείων Προπαρασκευαστικές Ενέργειες
Καλλιέργεια θετικού κλίματος ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές – Συμβολή Υπευθύνου Τμήματος Αξιοποίηση ενημερωτικού υλικού (τρίπτυχα, αφίσες, ιστοσελίδα) Ενίσχυση της σοβαρής αντιμετώπισης της εξέτασης - περιορισμός φαινομένου αναπάντητων ερωτημάτων Ενημέρωση και ενθάρρυνση για αξιοποίηση του αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού από τους καθηγητές των εμπλεκόμενων ειδικοτήτων. Ενημέρωση Γονέων Θα ετοιμαστεί επιστολή προς τους γονείς, η οποία θα αποσταλεί λίγες μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου, υπό τη μορφή εγκυκλίου Συναίνεση γονέων (Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) Δικαίωμα άρνησης συμμετοχής Εθνικό Κέντρο PISA 2015

39 5. Ρόλος σχολείων (Διευθυντές)
Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης Σαφείς (…ως αυστηρές) οδηγίες για τήρηση των διαδικασιών και των χρονοδιαγραμμάτων την ημέρα της εξέτασης Εξασφάλιση επιτήρησης από καθηγητές του σχολείου κατά τη διεξαγωγή της εξέτασης (πρόγραμμα/σε όλες τις αίθουσες) Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του διαλείμματος και της πρόωρης αποχώρησης μαθητών – Κοινή πολιτική από όλους Εξασφάλιση του απαραίτητου υποστηρικτικού υλικού για την ημέρα της εξέτασης (π.χ. γραφική ύλη, υπολογιστικές μηχανές, λογοτεχνικά βιβλία/περιοδικά) Κινητά τηλέφωνα - Ότι ισχύει στις Παγκύπριες Εξετάσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015

40 5. Ρόλος σχολείων Ημέρα διεξαγωγής της εξέτασης
Είναι εξαιρετικά σημαντικό να εξασφαλιστεί ψηλό ποσοστό συμμετοχής την ημέρα της εξέτασης Ενδεχόμενος μεγάλος αριθμός απουσιών θα έχει ως αποτέλεσμα: α) την ανάγκη διοργάνωσης συμπληρωματικής εξέτασης στο σχολείο, β) τη μη συμπερίληψη των αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου σχολείου στα δεδομένα της χώρας Χαμηλά ποσοστά συμμετοχής δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις αναλύσεις των δεδομένων της χώρας. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

41 Αποδεσμευμένο Υλικό

42 6. Αποδεσμευμένο Εξεταστικό Υλικό - Released Material Δείγματα ασκήσεων από δοκίμια προηγούμενων ερευνών που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα

43 6. Αποδεσμευμένο Εξεταστικό Υλικό - Released Material Δείγματα ασκήσεων από δοκίμια προηγούμενων ερευνών που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα ‘What PISA produces?’

44 6. Αξιοποίηση αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού
Προβλήματα: α) απουσία αποδεσμευμένου υλικού στη νέα ηλεκτρονική μορφή του PISA 2015, στα ελληνικά β) απουσία δειγμάτων ασκήσεων Συνεργατικής Επίλυσης Προβλήματος Ωστόσο, το αποδεσμευμένο εξεταστικό υλικό είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ χρήσιμο για σκοπούς εξοικείωσης των μαθητών με το περιεχόμενο και τη φύση των ασκήσεων της αξιολόγησης PISA. α) Οι καθηγητές να αξιοποιήσουν στα μαθήματά τους τουλάχιστον μία άσκηση τον μήνα, ανά ειδικότητα. β) Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές να εξασκηθούν με το υλικό, στον ελεύθερό τους χρόνο. Εθνικό Κέντρο PISA 2015

45 6. Αξιοποίηση αποδεσμευμένου εξεταστικού υλικού
NEW! Εθνικό Κέντρο PISA 2015

46 (θέματα ασκήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί) http://www.pisa.oecd.org
Ενημέρωση για το Πρόγραμμα PISA: (θέματα ασκήσεων που έχουν δημοσιοποιηθεί) Εθνικό Κέντρο PISA 2015

47 Επικοινωνία με Εθνικό Κέντρο PISA 2015:
Εθνικός Διαχειριστής: Γιασεμίνα Καραγιώργη ( ) Συντονιστική Ομάδα: Πέτρος Γεωργιάδης ( ) Μοδεστίνα Μοδέστου ( ) Άντρος Πολυδώρου (Θέματα Η/Υ) ( ) Φαξ: Εθνικό Κέντρο PISA 2015

48 Ερωτήσεις - Εισηγήσεις
Συζήτηση Ερωτήσεις - Εισηγήσεις Εθνικό Κέντρο PISA 2015

49 Πρόγραμμα PISA Κύρια Έρευνα PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015)
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία! Καλή επιτυχία! Εθνικό Κέντρο PISA 2015 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης


Κατέβασμα ppt "Πρόγραμμα PISA Κύρια Έρευνα PISA 2015 (Μάρτιος-Απρίλιος 2015)"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google