Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η Πληροφορική και ο Πληροφορικός στο Δημοτικό Σχολείο του αύριο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η Πληροφορική και ο Πληροφορικός στο Δημοτικό Σχολείο του αύριο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η Πληροφορική και ο Πληροφορικός στο Δημοτικό Σχολείο του αύριο
Δρ Β. Σ. Μπελεσιώτης Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α΄ Αθήνας Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΔ407/80) Ημερίδα ΠΕΚΑΠ, H Πληροφορική στο Δημοτικό σχολείο. Προκλήσεις και Προοπτικές. Αθήνα 2/11/2010

2 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Εισαγωγή Στην εποχή που όλοι ευαγγελίζονται τη μετάβαση από την κοινωνία της Πληροφορίας στην κοινωνία της Γνώσης, η Χρήση στις Νέες Τεχνολογίες τείνει να αναδειχθεί σε Επιστήμη Πληροφορικής, η Πιστοποίηση δεξιοτήτων να ισοδυναμεί σχεδόν με πτυχίο Νέων Τεχνολογιών και να χαρακτηρίζεται ως μάθημα Πληροφορικής, και έτσι να φέρεται ως πλεόνασμα η ύπαρξη μαθημάτων Πληροφορικής στο σχολείο του αύριο Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

3 Σήμερα, με αφορμή το μάθημα Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα 800 Δημοτικά με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ), πρέπει όσο ποτέ, να διευκρινίσουμε τους όρους Πληροφορική και ΤΠΕ στον ελληνικό χώρο και να επανακαθορίσουμε: τα όρια και το ρόλο τους το προφίλ των διδασκόντων και των αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων, που δεν μπορεί να είναι άλλοι από τους ΠΕ19-20 το προφίλ των σχεδιαστών των προγραμμάτων σπουδών και των επιμορφώσεων το υλικό υποστήριξης της διδασκαλίας (βιβλία, εξοπλισμός)

4 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Θεωρητικό υπόβαθρο Η Πληροφορική (Informatics) και η συγγενής έννοια Επιστήμη των Υπολογιστών (Computer science) συνδέονται με τη μελέτη των αρχών που διέπουν την Πληροφορία (information), τον υπολογισμό (computation) και την εφαρμογή τους στα υπολογιστικά συστήματα (computer systems) Περιλαμβάνει ένα σύνολο περιοχών μελέτης που με τη σειρά τους αποτελούνται από άλλες υπο-περιοχές, όπως: Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

5 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Computing Classification System (CCS) (ACM-Association for computing Machinery) A. General Literature B. Hardware C. Computer Systems Organization D. Software E. Data F. Theory of Computation G. Mathematics of Computing H. Information Systems I. Computing Methodologies J. Computer Applications K. Computing Milieux Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

6 H Διδακτική Πληροφορικής
H Διδακτική Πληροφορικής (Didactics of Computer Science or Didactics of Informatics ) είναι η μελέτη και η εφαρμογή μεθόδων και μεθοδολογιών της διδασκαλίας της Πληροφορικής Η έννοια ICT / ΤΠΕ στην Εκπαίδευση Με τον όρο ICT (Information and communication technologies In Education) / Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση, εννοούμε την εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η Επιστήμη της Πληροφορικής διαφέρει σαφώς από τον όρο ΤΠΕ Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

7 H Πληροφορική παντού στη έως & σήμερα Εκπαίδευση
Στην Τυπική εκπαίδευση (Iεραρχικά δομημένο, Αξιολογούμενο, εκπαιδευτικό σύστημα) Στη Μη-τυπική εκπαίδευση (Οργανωμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένες ομάδες μαθητευόμενων) Στην Άτυπη εκπαίδευση (δια βίου διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αξιών και στάσεων που προέρχεται τόσο από καθημερινές εμπειρίες όσο και από το περιβάλλον ) Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

8 Η υπολογιστική τεχνολογία στην εκπαιδευτική διαδικασία
Προσεγγίσεις εισαγωγής: Τεχνοκεντρική ή κάθετη προσέγγιση Ολοκληρωμένη προσέγγιση Πραγματολογική ή μικτή προσέγγιση , όπου παρέχεται η διδασκαλία ενός αμιγούς μαθήματος γενικών γνώσεων πληροφορικής, ενώ γίνεται μια προοδευτική ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ στην υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

9 Δημοτικό σχολείο, ΤΠΕ και Πληροφορική
Εφαρμόζεται το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών και το ολιστικό πρότυπο εισαγωγής των ΤΠΕ στα διδακτικά αντικείμενα Στα νέου τύπου 800 Ολοήμερα Δημοτικά με ΕΑΕΠ εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών το μάθημα ΤΠΕ με 2 ώρες την εβδομάδα για όλες τις τάξεις Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

10 Ερωτήματα και απαντήσεις
Είναι το μάθημα ΤΠΕ ουσιαστικά Πληροφορική; Ας δούμε το ΑΠΣ και τους Ειδικούς στόχους Ποια ειδικότητα λοιπόν, είναι η κατάλληλη να το διδάσκει και το εποπτεύει. Οι ΠΕ19-20 ή κάποιος που απλά πιστοποιήθηκε στις ΤΠΕ; Ποιο το προφίλ των σχεδιαστών του μαθήματος, του Λογισμικού υποστήριξης και της επιμόρφωσης τόσο στο διδακτικό αντικείμενο όσο και σε θέματα διαχείρισης τάξης Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

11 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Ποιος ο ρόλος των υπ. ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ποιος ο βαθμός συνεργασίας διδάσκοντα Πληροφορικού και των δομών του Δημοτικού Ποια η σύνδεση του διδακτικού αντικειμένου με τα ανάλογα στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης Ποιο το διδακτικό υλικό και ο χαρακτήρας του Θέλουμε όλοι τη συνέχιση του ανεξάρτητου αυτού διδακτικού αντικειμένου και την παρουσία του Πληροφορικού στο Δημοτικό; Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

12 Ένα πιλοτικό πρόγραμμα ...
Πρόγραμμα ΣΕΠΠΕ 10 χρόνια πριν 10 χρόνια μετά; Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

13 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Συμπεράσματα Η εισαγωγή του μαθήματος «ΤΠΕ» στο Δημοτικό σαν διακριτό γνωστικό αντικείμενο, με την ανάλογη προσοχή, πιστεύουμε ότι βάζει τα θεμέλια για τη μεταλλαγή των μαθητών μας από χρήστες της τεχνολογίας σε μελλοντικούς δημιουργούς της Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα πρέπει να επεκταθεί, όπως άλλως τε έχει ανακοινωθεί και να καλύψει όλα τα Δημοτικά σχολεία Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

14 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Να αποτελέσει θεμέλιο για ένα νέο Γυμνάσιο με ανεξάρτητα μαθήματα Πληροφορικής ανά τάξη κατά το σπειροειδές μοντέλο Προγραμμάτων Σπουδών Λύκειο με αναβαθμισμένα μαθήματα Πληροφορικής σε όλες τις τάξεις, στην κατεύθυνση της αλγοριθμικής σκέψης και προγραμματισμού, με μαθήματα στο πρότυπο των σημερινών μαθημάτων Εφαρμογές Πληροφορικής /Υπολογιστών με χρόνο για ανάπτυξη Συνθετικών εργασιών και εφαρμογή των αρχών της Διδακτικής Πληροφορικής σε σύγχρονα θέματα που απασχολούν το μαθητή Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

15 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Τεχνολογικό Λύκειο, με μαθήματα εξειδίκευσης στην Πληροφορική Παράλληλα, πιστοποίηση δεξιοτήτων ανά βαθμίδα, πέραν και ξεχωριστά του αναλυτικού προγράμματος σπουδών και των μαθημάτων Πληροφορικής Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

16 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Επίλογος Η Επιστήμη της Πληροφορικής μέσω των τομέων ανάπτυξής της κάνει τους υπολογιστές χρήσιμους, εύχρηστους και καθολικά προσβάσιμους στο σύγχρονο άνθρωπο, δηλαδή αυτόν που διαθέτει υψηλή νοημοσύνη, χειρισμό της γλώσσας και δυνατότητα αφηρημένης σκέψης, λογικών συλλογισμών και επίλυσης προβλημάτων Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

17 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Μπορεί να ενισχύσει το ρόλο της χώρας μας στο σύγχρονο τεχνολογικά αναπτυγμένο κόσμο τώρα που τα σύνορα της Πληροφορίας έχουν πέσει λόγω του Διαδικτύου. Αρκεί ο λαός της να μη γίνει απλός χρήστης της Τεχνολογίας και αγοραστής των προϊόντων των άλλων, αλλά δημιουργός της Στη διαμόρφωση αυτού του ανθρώπου παίζουν καταλυτικό ρόλο τα μαθήματα Πληροφορικής στο σχολείο Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας

18 Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας
Σε εμάς μένει να αποφασίσουμε, τι ανθρώπους θέλουμε να δημιουργήσουμε στην δεκαετία που έρχεται Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας Δρ Βασίλειος Σ. Μπελεσιώτης Σχ.Σύμβουλος Πληροφορικής ΔΔΕ Α' Αθήνας


Κατέβασμα ppt "Η Πληροφορική και ο Πληροφορικός στο Δημοτικό Σχολείο του αύριο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google