Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής.

2 Συζητήσεις γεμάτες αντιφάσεις!
Προσπαθώ να αποκλείσω τη μηχανική και την άκαρδη αξιολόγηση. Προσέχω επίσης η βαθμολογία να γίνεται κίνητρο για ένα μαθητή που έχει αδυναμίες. Έτσι του λέω «δούλεψες με επιμέλεια». Παρ’ όλα αυτά η επίδοσή σου δεν ήταν ακόμα καλή. Θα σε βαθμολογήσω όμως με 16. Πρέπει όμως να συνεχίσεις και μελλοντικά να εργάζεσαι και να αποδίδεις τόσο καλά». Συνάδελφος 1 «Το πρόβλημα της αντικειμενικής βαθμολογίας έχει συζητηθεί πάρα πολύ! Σ’ αυτή την περίπτωση ο μαθητής δεν άξιζε το 16. Θα του έβαζα 14 με το ανάλογο σχόλιο. Αυτό το σχόλιο θα παρακινούσε το μαθητή ότι μπορεί να πετύχει κάτι ακόμη καλύτερο. Θα έδινα λοιπόν στο μαθητή μια προοπτική» Συνάδελφος 2 «Η φυσική αγωγή είναι μάθημα διασκέδασης και όχι ιδιαίτερα σπουδαίο για την ακαδημαϊκή απόδοση του μαθητή. Δε θέλω να στεναχωρώ κανένα. Για αυτό χρησιμοποιώ για την αξιολόγηση των μαθητών μου μόνο βαθμούς από 16-20!» Συνάδελφος 3 «Συμφωνώ απόλυτα ότι η αξιολόγηση πρέπει να προσανατολίζεται συγκεκριμένα με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα. Δε μπορώ να συμφωνήσω με την απαίτηση που λέει ότι δίνω σ’ ένα μαθητή ευκολότερες εργασίες και στον άλλο δυσκολότερες. Έτσι προετοιμάζουμε τους μαθητές με άσχημο τρόπο για τη ζωή». Συνάδελφος 4

3 Πως ορίζεται η αξιολόγηση
Η διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια, αποδίδουμε αξία σε κάτι. Η αξιολόγηση αναφέρεται στη διαδικασία της μέτρησης της προόδου των μαθητών συγκρίνοντας την με κάποιο μαθησιακό στόχο.

4 Βαθμολόγηση Vs Αξιολόγηση
Βαθμολόγηση: εννοούμε την κατάταξη του μαθητή σ’ ένα σημείο της βαθμολογικής κλίμακας με βάση τις γνώσεις ή τις κινητικές επιδόσεις του. Αξιολόγηση: Είναι πιο ευρύς όρος και περιλαμβάνει τόσο τη βαθμολόγηση των επιδόσεων του μαθητή όσο και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια.

5 Η σημασία των σχολικών εξετάσεων και αξιολογήσεων εξαρτάται από το ρόλο που έχει το σχολείο μέσα σε μία κοινωνία!

6 Προβλήματα και αίτια αξιολόγησης
Πολλοί διδάσκοντες θεωρούν ότι η αξιολόγηση δεν είναι απαραίτητη. Συχνά τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που προέρχονται από κινητικά τεστ δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους γονείς, από τους μαθητές, ή από τη διοίκηση του σχολείου. Κάποια απαιτούν χώρο, χρόνο, περίπλοκα όργανα και δύσκολη μεθοδολογία που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο σχολικό περιβάλλον. Οι διδάσκοντες δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης και δεν γνωρίζουν ποια τεστ είναι τα καταλληλότερα για τα διαφορετικά επίπεδα των ηλικιών στις διαφορετικές τάξεις. Από την πλευρά της πολιτείας δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι μετρήσιμοι στόχοι με αποτέλεσμα να υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το τι ακριβώς πρέπει να αξιολογηθεί αλλά και το πώς.

7 Αδυναμίες της βαθμολογίας
Σφάλματα αναφοράς: Η παραδοσιακή βαθμολογία στηρίζεται στην υπόθεση ότι ένα μέρος των μαθητών ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος, ένα άλλο μέτρια και ένα τρίτο όχι (νόμος του Posthumus): κάθε δάσκαλος χρησιμοποιεί ένα ιδιαίτερο στερεότυπο σχήμα κατανομής της βαθμολογίας. Η επίδραση της άλω (halo-effect): Κατά τη διατύπωση μιας κρίσης για ένα άνθρωπο διαπιστώνεται η τάση να κρίνονται οι επι μέρους ιδιότητές του όχι καθαυτές, αλλά σύμφωνα με τη γενική πρώτη εντύπωση. Η επίδραση της επιείκειας: Εξειδίκευση της επίδρασης της άλω. Κατά τη διατύπωση κρίσης για οικεία, προσφιλή ή απλώς συμπαθή πρόσωπα όπως και κατά την αξιολόγησή τους ο εξεταστής προδιατίθεται ‘επιεικέστερα’ απέναντί τους παρά απέναντι σε ξένα ή αντιπαθή άτομα με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η εκτίμηση ή η βαθμολόγηση. Η επίδραση του Πυγμαλίωνος (self-fulfilling proplecy): Οι προσδοκίες του δασκάλου επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά την επίδοση του μαθητή.

8 O ΚΦΑ θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται βάση μαθησιακών στόχων και όχι συμπεριφοράς και ότι θα πρέπει να αφιερώνεται κάποιος χρόνος στην προετοιμασία του τρόπου αξιολόγησης γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι των καθηκόντων του!!!

9 Πως καταλήξαμε στους βαθμούς;
• Η αξιολόγηση προϋποθέτει μέτρηση • Η μέτρηση προϋποθέτει εξέταση • Κατάληξη αυτής η βαθμολογία * Η βαθμολογία μπορεί να καταργηθεί Η αξιολόγηση ΟΧΙ

10 Προϋποθέσεις επιτυχίας των στόχων της αξιολόγησης
• Διαφάνεια των διαδικασιών • Συζήτηση και συμφωνία σχετικά με τις επιλεγμένες διαδικασίες • Προτίμηση εξετάσεων κριτηρίου και όχι νόρμας • Έγκαιρη γνωστοποίηση κριτηρίων • Αποδοχή συμμετοχικών και ομαδικών επιδόσεων (όπου είναι εφικτό) • Εξοικείωση των μαθητών με διαδικασίες αυτό-αξιολόγησης

11 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΜΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α) ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Β) ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Γ) ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

12 Αξιολογικά κριτήρια α) απόλυτα κριτήρια
β) η ανάπτυξη ή η βελτίωση του μαθητή γ) η επίδοση του μαθητή σε σχέση με τις ικανότητές του δ) η επίδοση του μαθητή σε σχέση με τις επιδόσεις των συμμαθητών του ε) η προσπάθεια την οποία καταβάλλει

13 ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ
Στη ΦΑ αξιολογούνται κυρίως γνώσεις: Φυσικής κατάστασης Βασικών και αθλητικών δεξιοτήτων Κανονισμών Επίδρασης της άσκησης στην υγεία Επίδρασης τους αλκοόλ και του καπνίσματος στην υγεία Ιστορίας των αθλημάτων & ολυμπιακής παιδείας

14 ΑΝΤΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΩΣ; Με συζητήσεις και φύλλα ελέγχου κοινωνικής συμπεριφοράς ΤΙ; 1) σεβασμός στα δικαιώματα και συναισθήματα των άλλων 2) συμμετοχή και προσπάθεια 3) αυτό-καθορισμός 4) ευαισθησία και ανταπόκριση στις ανάγκες των άλλων 5) εφαρμογή εκτός χώρου μαθήματος (Helisson, 1986)

15 ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 1) Test βασικών κινητικών δεξιοτήτων 2) Test αθλητικών κινητικών δεξιοτήτων

16 Εγκυρότητα και Αξιοπιστία
Κάθε τεστ αξιολόγησης θα πρέπει να μετρά αυτό που υποτίθεται ότι μετρά (εγκυρότητα) αλλά και με μια σταθερότητα και αντικειμενικότητα (αξιοπιστία).

17 Τι γίνεται στην Φυσική Αγωγή
Πολλοί στόχοι, δύσκολα αξιολογήσιμοι Δευτεροβάθμια εκπαίδευση : Γενικό Λύκειο Φυσικές και κινητικές ικανότητες – 50 % ( 10 μ.) 2. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον - 50 % ( 10 μ.) Γυμνάσιο Φυσικές ικανότητες % ( 4 μ. ) 2. Κινητικές ικανότητες % ( 8 μ. ) 3. Γνώσεις σε θέματα αθλητισμού κ.τ.λ. – 20 % ( 4 μ. ) 4. Παρουσίες, προσπάθεια, ενδιαφέρον, ήθος - 20 % ( 4 μ. )

18 Ένας μαθητής που συμμετέχει στο μάθημα τακτικά, δείχνει προθυμία για άσκηση ( δεν αρκεί μόνο η παρουσία ) και συμπεριφέρεται φίλαθλα είναι βέβαιο ότι θα πετύχει σε ικανοποιητικό βαθμό όλους τους στόχους της Φυσικής Αγωγής. Σε αυτή την περίπτωση δεν δικαιολογείται χαμηλή βαθμολογία ακόμη και αν υστερεί στα δύο πρώτα κριτήρια. Η εκτίμηση της γνώσης των θεωρητικών στοιχείων γίνεται προφορικά, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους ή και διαμέσου κάποιας ενδεχόμενης εργασίας και ΟΧΙ με γραπτή δοκιμασία Πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής

19 Τι γίνεται στην Φυσική Αγωγή
Πολλοί στόχοι, δύσκολα αξιολογήσιμοι Πρωτοβάθμια εκπαίδευση : Ε’ και Στ’ τάξεις 1. Κινητική γνώση ( διδαχθέντα αντικείμενα ) – 40 % ( 4 μ.) 2. Φυσικές ικανότητες - 20 % ( 2 μ.) 3. Προσπάθεια, ενδιαφέρον, παρουσίες, συμπεριφορά, γνώσεις - 40 % ( 4 μ.) Α’ Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις Αξιολογείται η πρόοδος του μαθητή, η σωστή εκτέλεση των κινήσεων, οι δεξιότητες του και η επίδοση του

20 Στάδια αξιολόγησης Καθορισμός των στόχων της διδασκαλίας (όσο αφορά γνώσεις, κινήσεις, στάσεις, αντιλήψεις, συμπεριφορές κλπ). Αρχική αξιολόγηση των μαθητών. Αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων χρησιμοποιώντας έγκυρα και αξιόπιστα τεστ κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του προγράμματος διδασκαλίας. Αξιολόγηση της προόδου των μαθητών συγκρίνοντάς την με τους προκαθορισμένους στόχους και χρησιμοποιώντας ένα σύστημα βαθμολόγησης βάση κάποιων κριτηρίων.

21 Άσχετα με τις παραμέτρους αξιολόγησης του μαθητή πρέπει να…..
…καθορίζεις πάντοτε πρώτα απ’ όλα τι θέλεις να ελέγξεις και να αξιολογήσεις καθώς και τι θέλεις να πετύχεις. Ταυτόχρονα να συγκεντρώνεις την προσοχή σου στο σημαντικό. ….ελέγχεις και να αξιολογείς με επάρκεια, τακτικά και διαφοροποιημένα! θέτεις υψηλές απαιτήσεις, αλλά οι μαθητές να ξέρουν συγχρόνως ότι έχουν όλοι και πάντοτε την ίδια ευκαιρία να επιτύχουν! …ελέγχεις και να αξιολογείς επίσης συνεχώς και τις δικές σου παιδαγωγικές επιδόσεις!

22 Συνοψίζοντας με 4 βασικές αλήθειες!
Η αξιολόγηση και η βαθμολογία είναι απαραίτητα συστατικά στοιχεία της διαδικασίας της διδασκαλίας. Η αξιολόγηση και η βαθμολογία αποτελούν μόνο ένα παιδαγωγικό μέσο ανάμεσα σε άλλα. Η αξιολόγηση & η βαθμολογία εφαρμόζονται σωστά μόνο αν βοηθούν στην ανάπτυξη όλων των μαθητών και δεν την εμποδίζουν. Οι κρίσεις αξιολόγησης πρέπει να είναι πάντοτε συγκεκριμένες.


Κατέβασμα ppt "Η αξιολόγηση των μαθητών στο μάθημα της φυσικής αγωγής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google