Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τo 6 ο ΠΠ της ΕΕ (2002 – 2006) Θεματική Προτεραιότητα 1: «Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τo 6 ο ΠΠ της ΕΕ (2002 – 2006) Θεματική Προτεραιότητα 1: «Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τo 6 ο ΠΠ της ΕΕ (2002 – 2006) Θεματική Προτεραιότητα 1: «Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας» A. Καραχάλιου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 7&8 Ιουλίου 2005 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τo 6 ο ΠΠ της ΕΕ (2002 – 2006) Θεματική Προτεραιότητα 1: «Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην υπηρεσία της υγείας» A. Καραχάλιου Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 7&8 Ιουλίου 2005

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας.  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ (1)  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και για άλλα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με μεσογειακές και βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ) Έργα: Euro-MEDANet, Euro-MEDANet2, ERA-WESTBALKAN, ASBIMED  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Δραστηριότητες ΕΚΤ (2)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης: Ελληνικές βάσεις δεδομένων, Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, Διεθνείς βάσεις δεδομένων, Ηλεκτρονικά περιοδικά, Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο  Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο & Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες: Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ), Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ, Δικτύωση βιβλιοθηκών,Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία, Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

5 Συντονιστής Συντονιστής : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ΕΙΕ Εταίροι Εταίροι:  ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. ( μεταλλουργία )  ΕΚΕΠΥ Α.Ε. ( πυρίμαχα-κεραμικά )  ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ( Υποστήριξη ΜΜΕ )  ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. (ένδυση-υφαντουργία)  ΕΤΑΤ Α.Ε. (τρόφιμα) Συνεργάτες Συνεργάτες:  Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης  Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας  Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης  Παν/μιο Κρήτης  Συνεργάζεται με όλους τους ακαδημιακούς και τεχνολογικούς φορείς της Ελλάδας Δραστηριότητες ΕΚΤ (3) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας- IRC HELLENIC

6 Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Αποστολή: Αποστολή: Η προώθηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, καθώς και η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την επίτευξη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας Στόχοι  Μεταφορά τεχνολογίας από και προς την Ελλάδα  Διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  Ενίσχυση της ικανότητας των ελληνικών ΜΜΕ για την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών  Προώθηση διεθνών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της καινοτομίας: Χρηματοδοτικοί πόροι, Start up, Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

7 Δραστηριότητες ΕΚΤ (5) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Πεπραγμένα περιόδου 2002-2004  Υποστήριξη σε >3.000 φορείς  Διοργάνωση-συνδιοργάνωση 29 διεθνών ημερίδων μεταφοράς τεχνολογίας  8 ε πιχειρηματικές Αποστολές  Προώθηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 43 ΕU και 16 από έργα με εθνική χρηματοδότηση  Automatic matching tool (Υπηρεσία Αυτόματης Πληροφόρησης για νέες τεχνολογίες) >380 χρήστες  FP6 R&D partner search: http://www.ekt.gr/content/display?prnbr=14229  18 συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας 2004-2005: 12 συμφωνίες διεθνούς μεταφοράς τεχνολογίας  2003-2004: μεταξύ των πιο επιτυχημένων και αποτελεσματικών IRC www.hirc.gr, irc.cordis.lu

8 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Thematic Priorities  Lifesciences, Genomics and Biotechnology for Health (LIFESCIHEALTH)  Information Society Technologies (IST)  Citizens and governance in a knowledge-based society (CITIZENS) Structuring the European Research Area  Research and Innovation (INNOVATION)  Marie Curie actions - Human resources and mobility (MOBILITY)  Research Infrastructures (INFRASTRUCTURES)  Research and Society (SOCIETY) Cross-cutting Research activities  New and Emerging Science and Technology (NEST)  NCP for legal and Financial issues for FP6 in Greece

9 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και άλλα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ Στόχοι  Αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών-φορέων στα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ  Διεύρυνση των Ομάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-στόχοι: πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ, δημόσιος τομέας & τοπική αυτοδιοίκηση Συνεργασίες  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/Υπουργείου Ανάπτυξης  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Εθνικοί Εκπρόσωποι  Πανεπιστήμια (ΑΠΘ, Ιωαννίνων, ΔΠΘ, κλπ), Ερευνητικά Ιδρύματα (ΙΤΕ), ΤΕΕ  Δίκτυα της ΕΕ  Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής  Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (IRCs Network)  CORDIS  Δίκτυο SMEs go Lifesciences  Euro-Info Centres  IPR-Helpdesk

10 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και άλλα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ Δραστηριότητες ενημέρωσης και υποστήριξης  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης: Ανταπόκριση σε περισσότερα από 4.850 αιτήματα  Διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας, και ενημερωτικών εκστρατειών: > 45 εκδηλώσεις, συνέδρια, ημερίδες (Δεκ.2002 – Δεκ.2004)  Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού: e-newsletter: “Έρευνα και Καινοτομία», 3.000 αποδέκτες περιοδικό: «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία» 4.500 αποδέκτες  Εκτύπωση ενημερωτικού εντύπου σε Ελληνικά και Αγγλικά για τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής: 3.000 αντίτυπα  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ: > 2.000 χρήστες στο διαδίκτυο  Ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόμβου: > 1.000 ιστοσελίδες (http://www.ekt.gr/ncpfp6)

11 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Ελληνικός κόμβος δικτύου SMEs go Lifesciences : Δίκτυο υποστήριξης για ανεύρεση εταίρων, ιδιαίτερα ΜΜΕ  SMEs go Lifesciences : Δίκτυο υποστήριξης για ανεύρεση εταίρων, ιδιαίτερα ΜΜΕ  Αποτελείται από 28 κόμβους σε 26 κράτη της Ευρώπης και συνδεδεμένα κράτη  Στοχευμένη αναζήτηση εταίρων ανάλογα με τον στρατηγικό στόχο ή την ερευνητική περιοχή του LIFESCIHEΑLTH www.smesgolifesciences.org

12 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και άλλα προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ Συμβουλευτικές Δράσεις  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών:  Διακίνηση αναζητήσεων συνεργασιών και υποστήριξη για ανεύρεση εταίρων και δημιουργία κοινοπραξιών: Συνεργασία με δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο IRC, Ideal-ist, SMEs go Lifesciences, FISh  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία πρότασης (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης)  Έλεγχος προτάσεων (prescreening)  Υποστήριξη και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους φoρείς για: οικονομικά θέματα, μοντέλα κόστους συμμετοχής, επιλέξιμες δαπάνες και οδηγίες για τη σύνταξη των περιοδικών ή/και ετησίων εκθέσεων των έργων  Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ  Παρακολούθηση και καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και εξαγωγή συμπερασμάτων για περαιτέρω δράσεις

13 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων: 10 Χρήσιμες επισημάνσεις  Μελετείστε τα βασικά έγγραφα καθώς και τα έργα που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί από την ΕΕ στο πλαίσιο του LIFESCIHEALTH αλλά και προγραμμάτων που έχουν συναφείς δράσεις (πχ. IST)  Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader για τη διαχείριση του έργου  Το WP που αφορά τη διαχείριση του έργου (Management) είναι WP1  Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι.  Δεν υπάρχουν αυτονόητα  Πρέπει να σέβεστε το μέγιστο αριθμό λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ  Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια  Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη.  Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί εγκαίρως στην ΕΕ  Επικοινωνείστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) πριν είναι πολύ αργά!!!

14 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης Χρήσιμες επισημάνσεις για συμμετοχή ως εταίρος  Συμπληρώνετε και στέλνετε την φόρμα Α2  Ενημερώνετε για το κόστος του ανθρωπομήνα (Man/month rate)  Στέλνετε την περιγραφή του φορέα/οργανισμού (έως 1 σελίδα) και τουλάχιστον 2 συνοπτικά βιογραφικά

15 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Δραστηριότητες υποστήριξης 10 Συχνά λάθη στη σύνταξη και υποβολή πρότασης  Η κοινοπραξία είναι μη επιλέξιμη (προβληματική σύσταση): Να διασφαλιστούν συνέργιες και συνεργασίες με τον Δημόσιο Τομέα και τους τελικούς χρήστες  Η πρόταση δεν είναι πλήρης (όλα τα έντυπα Α και Β)  Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο στόχο/στόχους της πρόσκλησης  Η πρόταση εστιάζεται σε αμιγώς εθνικούς στόχους/δραστηριότητες  Η πρόταση υποβάλλεται καθυστερημένα  Έχει επιλεγεί λάθος τύπος έργου για την πρόταση (π.χ. πρόταση με ερευνητικά στοιχεία δεν πρέπει να υποβληθεί σαν SSA)  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως όλα τα πεδία του μέρους Α  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως ή σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία του μέρους B  Η πρόταση δεν είναι πλήρως ή σωστά εστιασμένη ή οι δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες  Η πρόταση είναι ελλιπής ως προς την επιστημονική ή τεχνολογική αριστεία

16 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για 6 ο ΠΠ

17 Δικτυακός τόπος «Έρευνα και Καινοτομία» (www.ekt.gr/research)

18 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής Χρήσιμες Διευθύνσεις  http://www.ekt.gr  http://www.ekt.gr/forum  http://www.cordis.lu/fp6/lifescihealth.htm  http://fp6.cordis.lu/fp6/partners.cfm  http://www.cordis.lu/greece/

19 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τη ΘΠ 1 και κόμβος SMESGOLIFESCIENCES Επικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα Τηλ: 210 7273 920-21 Fax: 210 7246824 http://www.ekt.gr e-mail: ncp@ekt.gr

20 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τo 6 ο ΠΠ της ΕΕ (2002 – 2006) Θεματική Προτεραιότητα 1: «Γονιδιωματική και βιοτεχνολογία στην."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google