Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας - Γ΄ τάξη Κεντρική Επιμόρφωση 19 Νοεμβρίου 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας - Γ΄ τάξη Κεντρική Επιμόρφωση 19 Νοεμβρίου 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας - Γ΄ τάξη Κεντρική Επιμόρφωση 19 Νοεμβρίου 2012

2 Συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη Κλειώ Φλουρέντζου 2/5 Αντώνης Τινής 2/5 Λία Στυλιανού 2/5 Ανδριάνα Χαραλάμπους 2/5 Δρ. Χαρά Μακρυγιάννη 2/5 Επιστημονική καθοδήγηση: Δρ. Ευστάθιος Ράπτου Σύνδεσμος Επιθεωρητής: Γιώργος Σ. Γεωργίου Εξωτερικός Συνεργάτης: Λούκας Περικλέους

3 Περιεχόμενα παρουσίασης Προγραμματισμός Θεωρητικό πλαίσιο – Τι έχει αλλάξει; Βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας Ιστορικός Γραμματισμός Οργάνωση θεματικών – Πώς προχωρούμε; Εφαρμογές από σχολεία

4 Προγραμματισμός Επικοινωνία –Ενημέρωση Επιμόρφωση Δημιουργία υλικού για την Δ΄ τάξη:  Διδακτικές προτάσεις για εκπαιδευτικούς,  Φύλλα Εργασίας,  Κάρτες Εργασίας,  Παρουσιάσεις PowerPoint,  Υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα Αναθεώρηση και Εμπλουτισμός υλικού για Γ΄ τάξη Εμπλουτισμός χαρτογράφησης για Ε΄ και Στ’ τάξη Εμπλουτισμός τράπεζας εφαρμογών

5 Βασικός σκοπός H καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (2010). Αναλυτικά Προγράμματα Προδημοτικής, Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, Τόμος Α΄. Λευκωσία: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων, σσ. 159-199.

6 Γιατί να μαθαίνω Ιστορία;

7 Τι έχει αλλάξει;

8 1. Επιδιώκεται: η απόκτηση ενός συνεκτικού και επαρκούς σώματος ιστορικών γνώσεων για τις σημαντικότερες περιόδους: η απόκτηση ενός συνεκτικού και επαρκούς σώματος ιστορικών γνώσεων για τις σημαντικότερες περιόδους: της Κύπρου της Κύπρου της Ελλάδας της Ελλάδας της ευρωπαϊκής της ευρωπαϊκής της παγκόσμιας ιστορίας της παγκόσμιας ιστορίας

9 2. Επιδιώκεται: ουσιώδες επισκοπήσεων το ουσιώδες μέσω σφαιρικών επισκοπήσεων – χωρίς λεπτολογίες – χωρίς πληθωρική χρήση χρονολογιών και κυρίων ονομάτων.

10 3. Επιδιώκεται: η επεξεργασία, η ιστοριογραφική πλαισίωση και η υπέρβαση της ύλης των διδακτικών εγχειριδίων: – μέσα από μια πολυεπίπεδη παρουσίαση, – με ευρεία χρήση ιστορικών πηγών – με παραγωγικότερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

11 Μαθητής: «Γιατί πρέπει να μάθω απ’ έξω όλους τους προέδρους; Δεν είναι γραμμένες κάπου όλες αυτές οι πληροφορίες;»

12 Φωτογραφίες από εφαρμογές Δασκάλες: Χριστιάνα Χρίστου Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρυου 4. Εργασία σε ζευγάρια και ομάδες 5. Εργασία με ποικιλία πηγών

13 Εργασίες δημιουργικές, πρωτότυπες: 6. Εργασίες δημιουργικές, πρωτότυπες: από για – σχεδιασμός - διαδικασία από τα παιδιά για τα παιδιά

14 Πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους και τις επιδιώξεις του νέου Προγράμματος Σπουδών Ιστορίας;

15 3 βασικές προϋποθέσεις

16 1.Γνώση των θεωριών ανάπτυξης του παιδιού και γνώση των θεωριών και ερευνητικών ευρημάτων για το πώς αναπτύσσεται ο ιστορικός γραμματισμός 2.Γνώση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, του οικογενειακού περιβάλλοντος των παιδιών και των κοινωνιο-ψυχολογικών δυναμικών της τάξης 3.Προγραμματισμός, Ενημέρωση, Συντονισμός με συναδέλφους

17 Ιστορικός Γραμματισμός Γνώση Περιεχομένου Γνώση περιεχομένου του παρελθόντος Έννοιες περιεχομένου Ιστορική σκέψη Έννοιες δευτέρου επιπέδουΙκανότητεςΣτάσεις

18 Ιστορικός Γραμματισμός Γνώση Περιεχομένου Γνώση περιεχομένου του παρελθόντος Έννοιες περιεχομένου Ιστορική σκέψη Έννοιες δευτέρου επιπέδουΙκανότητεςΣτάσεις

19 Ιστορικός Γραμματισμός Γνώση Περιεχομένου Γνώση περιεχομένου του παρελθόντος Έννοιες περιεχομένου Ιστορική σκέψη Έννοιες δευτέρου επιπέδου ΙκανότητεςΣτάσεις

20 Έννοιες δευτέρου επιπέδου - Επιστημολογικές έννοιες

21 ΑΠΌ ΤΗ ΘΕΩΡΊΑ ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ

22 ΄Ετοιμο υλικό για Γ΄ τάξη – Διδακτικές προτάσεις για εκπαιδευτικούς – Φύλλα Εργασίας – Κάρτες Εργασίας – Παρουσιάσεις PowerPoint – Υλικό αναρτημένο στην ιστοσελίδα.

23

24 Παρουσιάσεις PowerPoint: φωτογραφικό και άλλο υλικό

25

26 Σεπτέμβριος 2012 - αρχές Νοεμβρίου 2012

27 Επισκοπήσεις Μέσα Νοεμβρίου - Μέσα Δεκεμβρίου 2012

28 Εποχές Παλαιολιθική Εποχή (Παλιά εποχή της πέτρας) Νεολιθική Εποχή (Νέα εποχή της πέτρας) Εποχή του Χαλκού Σήμερα (Παρόν- Τώρα)

29 4 ογδοντάλεπτα μαθήματα Επισκοπήσεις

30 Μελέτες Εμβάθυνσης (εις βάθος μελέτες)

31 9-12 μαθήματα για κάθε Εποχή Παλαιολιθική Εποχή Αρχές Ιανουαρίου - μέσα Φεβρουαρίου 2013

32 Νεολιθική Εποχή 9-12 μαθήματα για κάθε Εποχή Τέλη Φεβρουαρίου - Αρχές Απριλίου 2013

33 Εποχή του Χαλκού 9-12 μαθήματα για κάθε Εποχή Μέσα Απριλίου - Αρχές Ιουνίου 2012

34 Εισαγωγική Ενότητα Επισκοπήσεις Εις βάθος μελέτες: – Παλαιολιθική (9-12 μαθήματα) – Νεολιθική (9-12 μαθήματα) – Εποχή του Χαλκού (9-12 μαθήματα)

35  Ερώτημα – Προβληματισμός  Ερώτημα – Προβληματισμός:  Περιέργεια-Πρόκληση- Προσανατολισμός  Διερεύνηση  Χρόνος για ποιοτική εργασία  Συζήτηση τρόπων εργασίας & σκέψης  Παρέμβαση εκπαιδευτικού με διάφορους τρόπους εκεί όπου χρειάζεται.  Αναστοχασμός :  Τι έχω μάθει; Τι άλλο μπορώ να μάθω και πώς; Πώς μπορούν να με βοηθήσουν αυτά που έμαθα στην καθημερινή μου ζωή; Διδακτικό μοντέλο

36 Σεπτέμβριος 2012 - αρχές Νοεμβρίου 2012

37 Η ιστορία του ονόματός μας Είδη πηγών Είδη ταυτοτήτων Είδη πηγών Είδη ταυτοτήτων

38

39

40 Διδακτική πρόταση 3 Ποιος Είμαι; Ποια Είμαι; Στοιχεία αλλαγής και συνέχειας Επιχειρηματολογία (Χρήση λεξιλογίου διαβαθμισμένης βεβαιότητας) Στοιχεία αλλαγής και συνέχειας Επιχειρηματολογία (Χρήση λεξιλογίου διαβαθμισμένης βεβαιότητας)

41 Παρόν Ποιος είμαι; Ποια είμαι; Παρελθόν Ποιος ήμουν; Ποια ήμουν; Μέλλον Ποιος θα είμαι; Ποια θα είμαι; στην τάξη; στην οικογένειά μου; στο σχολείο μου; στην παρέα μου; στην ομάδα μου; στη γειτονιά μου; στον τόπο που κατοικώ; στον κόσμο που ζω;

42 Δασκάλα: Αγάθη Σάββα Δημοτικό Σχολείο: Γ΄ Λατσιών

43 Δασκάλα: Άντρη Μιχαήλίδου, Λακατάμεια Στ’

44 Διδακτική Πρόταση 6 Πώς μαθαίνουμε για το παρελθόν μέσα από οικογενειακές φωτογραφίες; Χρονολογική οργάνωση πρωτογενών πηγών Στοιχεία αλλαγής και συνέχειας (ομοιότητες / διαφορές σε σχέση με το σήμερα) Επιχειρηματολογία (χρήση λεξιλογίου διαβαθμισμένης βεβαιότητας) Χρονολογική οργάνωση πρωτογενών πηγών Στοιχεία αλλαγής και συνέχειας (ομοιότητες / διαφορές σε σχέση με το σήμερα) Επιχειρηματολογία (χρήση λεξιλογίου διαβαθμισμένης βεβαιότητας)

45

46

47

48

49 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 7 ΠΩΣ ΦΤΙΑΧΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ ΜΑΣ; Οργάνωση και αξιολόγηση πηγών Διαφορετικές ταυτότητες Οργάνωση και αξιολόγηση πηγών Διαφορετικές ταυτότητες

50 Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Δασκάλα: Αντριάνα Χαραλάμπους

51 Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Ταμασού Δασκάλα: Μαρία Αργυρού

52 Τα παιδιά εκθέτουν τις πηγές των προσωπικών τους ιστοριών. Ομαδοποιούν τα εκθέματά τους.

53 Γωνιές του μουσείου: Έγγραφα: πιστοποιητικά γέννησης, δελτίο επίδοσης Διπλώματα: επίδοσης, συμμετοχής σε ημερίδες κλπ. Γωνιές του μουσείου: Βρεφικά – Παιδικά (παιχνίδια, ρούχα, παπούτσια, μπιμπερό)

54 Γωνιές του μουσείου: Ρούχα - ομάδες Γωνιές του μουσείου: Βιβλία

55 Οι πρώτοι επισκέπτες του μουσείου

56

57 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 9 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥ: ΤΙ ΆΛΛΑΞΕ ΚΑΙ ΤΙ ΈΜΕΙΝΕ ΤΟ ΊΔΙΟ; Οργάνωση πρωτογενών πηγών Στοιχεία αλλαγής και συνέχειας Πηγές και τεκμήρια Διερεύνηση – Συμπεράσματα Επιχειρηματολογία (χρήση λεξιλογίου διαβαθμισμένης βεβαιότητας) Οργάνωση πρωτογενών πηγών Στοιχεία αλλαγής και συνέχειας Πηγές και τεκμήρια Διερεύνηση – Συμπεράσματα Επιχειρηματολογία (χρήση λεξιλογίου διαβαθμισμένης βεβαιότητας)

58 Η ιστορία του σχολείου μας ! Η ιστορία του σχολείου μας !

59 Εφαρμογή της πρότασης Δασκάλα: Ελπίδα Χαλλουμή-Κάρυου Τμήμα: Γ1 Διευθυντής: Μιχάλης Ποιητάρης Επιθεωρήτρια: Δήμητρα Μέσσιου

60 Διερεύνηση στο παλαιό Δημοτικό Σχολείο Γεροσκήπου Δασκάλα: Αντριάνα Χαραλάμπους

61

62 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 11 ΠΩΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ; Υποθέσεις / επιχειρήματα με βάση τα τεκμήρια Επανεξέταση - Αναθεώρηση υποθέσεων Υποθέσεις / επιχειρήματα με βάση τα τεκμήρια Επανεξέταση - Αναθεώρηση υποθέσεων

63 Πώς εργάζονται οι αρχαιολόγοι; Φωτογραφίες από παλαιότερες ανασκαφές στην Ερήμη υπό την ευθύνη του Δρ. Πορφύριου Δίκαιου

64 Σήμερα, τα παιδιά γίνονται αρχαιολόγοι!

65 Εφαρμογή από δασκάλα Μαριάννα Νεοφύτου, Πάφος

66 Γίνομαι αρχαιολόγος Αντώνης Τινής, Δημοτικό Αγλαντζιάς Στ΄

67 Επισκοπήσεις Παλαιολιθική Εποχή (Παλιά εποχή της πέτρας) Νεολιθική Εποχή (Νέα εποχή της πέτρας) Εποχή του Χαλκού Σήμερα (Παρόν- Τώρα)

68 4 ογδοντάλεπτα μαθήματα Επισκοπήσεις

69 Ανάπτυξη συνοπτικών ιστορικών πλαισίων τα οποία διαθέτουν συνοχή και στα οποία η γνώση του παρελθόντος οργανώνεται και αποκτά σημασία. Μελέτη μεγάλων χρονικών περιόδων δίνοντας έμφαση στην κατανόηση αλλαγών και συνεχειών μεγάλης κλίμακας. Ανάπτυξη επιστημολογικών εννοιών (π.χ. αλλαγή και συνέχεια, τεκμήρια). Γιατί Επισκοπήσεις;

70 1 η Επισκόπηση

71 Παλαιολιθική Εποχή (Παλιά εποχή της πέτρας) Νεολιθική Εποχή (Νέα εποχή της πέτρας) Εποχή του Χαλκού Σήμερα (Παρόν- Τώρα) Άλλες εποχές Πώς μετακινούμαστε; Γιατί μετακινούμαστε; Οι εικόνες των διαφανειών προέρχονται από: Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραμμάτων (2000) Ο άνθρωπος και η Ιστορία του: «Από το λίθο στον πηλό», «Από τον πηλό στο μέταλλο». Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

72 Παλαιολιθική Εποχή Για ποιο λόγο μετακινούνται οι άνθρωποι ; Αύριο θα πρέπει να φύγουμε από αυτό το μέρος για να βρούμε τροφή. Ναι δεν υπάρχουν άλλοι καρποί σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να πάμε κάπου που θα προστατευόμαστε από το κρύο Ελπίζω να μην έρθουν πάλι κάποιοι να μας διώξουν όπως έγινε στο προηγούμενο μέρος που μέναμε.

73 Παλαιολιθική Εποχή Πώς μετακινούνται οι άνθρωποι;

74 Αύριο θα πρέπει να φύγουμε και από αυτό το μέρος. Παλαιολιθική Εποχή: Πού μένουν; Σε μερικές μέρες θα πρέπει να μετακινηθούμε και πάλι.

75 Πολύ καλό αυτό το μέρος που ήρθαμε να κτίσουμε το χωριό μας Ναι, έχει όλα όσα χρειαζόμαστε. Πατέρα, γιατί έπρεπε να φύγουμε από το παλιό μας χωριό; Γιατί μας είχε επιτεθεί μια άλλη ομάδα και έπρεπε να φύγουμε για να σωθούμε Νεολιθική Εποχή: Γιατί μετακινούνται οι άνθρωποι;

76 Νεολιθική Εποχή: Πώς μετακινούνται οι άνθρωποι;

77 Νεολιθική Εποχή: Πού φτιάχνουν τα χωριά τους; Καλά κάναμε που κτίσαμε σε αυτό το λόφο. Έτσι θα δούμε από μακριά κάποιον που θέλει να μας επιτεθεί. Και το δάσος είναι κοντά για να κυνηγούμε. Αυτή η πεδιάδα είναι πολύ εύφορη και αυτό είναι καλό για τα φυτά μας. Ευτυχώς το ποτάμι είναι κοντά.

78 Νεολιθική Εποχή: Πώς είναι τα σπίτια τους;

79 Εποχή του Χαλκού Γιατί μετακινούνται οι άνθρωποι; Ναι είναι κοντά στη θάλασσα και έχει ό,τι χρειαζόμαστε Καλά κάναμε και ήρθαμε να φτιάξουμε εδώ την πόλη μας. Αναγκάστηκα με την οικογένεια μου να έρθουμε σε αυτή την πόλη γιατί το χωριό που ζούσαμε καταστράφηκε από κάποιους που μας επιτέθηκαν Αύριο ξεκινούμε μεγάλο ταξίδι. Θα πρέπει να πάμε στην Αίγυπτο να πουλήσουμε χαλκό.

80 Εποχή του χαλκού Πώς μετακινούνται οι άνθρωποι;

81 Εποχή του Χαλκού Πού φτιάχνουν τα χωριά και τις πόλεις τους; Εδώ κοντά υπάρχει δάσος για να κυνηγούμε ζώα. Χτίσαμε εδώ την πόλη μας γιατί έχουμε κοντά το ποτάμι Είμαστε κοντά στη θάλασσα για να μπορούμε να ταξιδεύουμε με τα πλοία μας. Εδώ κοντά έχει αρκετό χαλκό. Εδώ υπάρχει μια πεδιάδα και η γη είναι καλή για να καλλιεργήσουμε τα φυτά μας.

82 Εποχή του Χαλκού Πώς είναι τα σπίτια τους;

83

84

85

86

87

88 Ανακεφαλαίωση – Επαναφορά κύριων σημείων

89 Εις μελέτες Εις βάθος μελέτες Παραδείγματα φύλλων εργασίας

90 9-12 μαθήματα Παλαιολιθική Εποχή

91

92 Ανακεφαλαίωση – Επαναφορά κύριων σημείων μέσα από τις Κάρτες Εργασίας

93 9-12 μαθήματα Παλαιολιθική Εποχή

94

95 Ανακεφαλαίωση – Επαναφορά κύριων σημείων μέσα από τις Κάρτες Εργασίας

96 9-12 μαθήματα Παλαιολιθική Εποχή

97

98

99 Προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς και όχι προκαθορισμένα δοκίμια αξιολόγησης στις οποίες αξιολογούνται Προτάσεις προς τους εκπαιδευτικούς και όχι προκαθορισμένα δοκίμια αξιολόγησης στις οποίες αξιολογούνται – η γνώση περιεχομένου – η κατανόηση εννοιών – οι δεξιότητες Επανάληψη - Αξιολόγηση

100

101

102

103 Αναστοχασμός παιδιού

104 Αναστοχασμός εκπαιδευτικού μετά τη διδασκαλία

105 Νεολιθική Εποχή 9-12 μαθήματα για κάθε Εποχή

106 Εποχή του Χαλκού 9-12 μαθήματα για κάθε Εποχή

107 Χρήσιμες πηγές

108 Προσθήκη πλούσιων πηγών… …που ενημερώνουν για τις πρόσφατες ανακαλύψεις στον τομέα της αρχαιολογίας …που αναπτύσσουν τον κριτικό γραμματισμό

109 Hadjisavvas, S. (Ed.) (2010). Cyprus at the Crossroad of civilisations. [Κύπρος: Σταυροδρόμι των Πολιτισμών]. Nicosia: The government of the Republic of Cyprus, p. 32. Πηγή 1: Αναπαράσταση από οικισμό

110 Hadjisavvas, S. (Ed.) (2010). Cyprus at the Crossroad of civilisations. [Κύπρος: Σταυροδρόμι των Πολιτισμών]. Nicosia: The government of the Republic of Cyprus

111 Νεολιθικοί οικισμοί στην Κύπρο Πηγή: Τμήμα Αρχαιοτήτων (Κυπριακό Μουσείο) Αγία Νάπα - Νησιά Χοιροκοιτία Καλαβασός - Τέντα Ακρωτήρι-Ασπρόκρεμμος Παρεκκλησιά - Σσιλλουρόκαμπος Κισσόνεργα- Μυλούθκια Κρήτου-Μαρόττου Πέτρα του Λιμνήτη Ακάμας

112 Ιστοσελίδα iKypros, 09/04/2004, http://mykypros.com/cgibin/hweb?-A=4612,printer.html&- V=ikypros Πηγή 3: Φωτογραφία νεολιθικής ταφής στον οικισμό Σιηλλουρόκαμπου – οστά ανθρώπου και ζώου στον ίδιο τάφο

113 Ποιες άλλες ερωτήσεις χρειάζεται να ρωτήσουμε; Τι δεν μπορεί να μας πει η πηγή; Τι μπορούμε να μαντέψουμε; Τι μπορούμε να υποθέσουμε; Tι μας λέει η πηγή;

114 Hadjisavvas, S. (Ed.) (2010). Cyprus at the Crossroad of civilisations. [Κύπρος: Σταυροδρόμι των Πολιτισμών]. Nicosia: The government of the Republic of Cyprus Πηγή 4: Αναπαράσταση ανθρώπου και γάτας μαζί σε τάφο από τον νεολιθικό οικισμό Σιηλλουρόκαμπου

115 Πηγή: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3611453.stmhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3611453.stm

116

117 Πώς προχωρούμε;

118 Δημιουργία κουτιών Ιστορίας Έρευνα Διερεύνηση Αξιολόγηση Επιμόρφωση, δίκτυα συνεργασίας Στήριξη στις σχολικές μονάδες Τράπεζα υλικού Δημιουργία νέων διδακτικών προτάσεων, καρτών-εργασίας, εμπλουτισμός Πώς προχωρούμε;

119 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ! Χαρά Μακρυγιάννη Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:makriyianni.ch@cyearn.pi.ac.cy Αντριάνα Χαραλάμπους Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: charalampous.an@cyearn.pi.ac.cy Αντώνης Τινής Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tinis.a@cyearn.pi.ac.cy Κλειώ Φλουρέντζου Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: flourentzou.k@cyearn.pi.ac.cy Λία Στυλιανού Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: stylianou.c@cyearn.pi.ac.cy Τηλέφωνο: 22402346makriyianni.ch@cyearn.pi.ac.cycharalampous.an@cyearn.pi.ac.cytinis.a@cyearn.pi.ac.cyflourentzou.k@cyearn.pi.ac.cystylianou.c@cyearn.pi.ac.cy


Κατέβασμα ppt "Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Ιστορίας - Γ΄ τάξη Κεντρική Επιμόρφωση 19 Νοεμβρίου 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google