Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η εκπαιδευτική αξία μιας εικονικής επίσκεψης σε Μουσείο Γιάννης Κοπιδάκης Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Ηράκλειο Κρήτης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η εκπαιδευτική αξία μιας εικονικής επίσκεψης σε Μουσείο Γιάννης Κοπιδάκης Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Ηράκλειο Κρήτης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η εκπαιδευτική αξία μιας εικονικής επίσκεψης σε Μουσείο Γιάννης Κοπιδάκης Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Ηράκλειο Κρήτης

2 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 2 Γιατί φέρνουμε ένα εικονικό μουσείο στη σχολική τάξη; επισκεπτόμαστε γεωγραφικά απομακρυσμένα μουσεία η σχέση των παιδιών με το βιβλίο - έντυπο χαλαρώνει συνεχώς => αναζητούμε νέους τρόπους για τη μεταφορά γνώσης μπορούμε να μεταφέρουμε τις συλλογές στο ανακατασκευασμένο φυσικό ιστορικό τους περιβάλλον => το εικονικό μουσείο μετατρέπεται σε ζωντανό μνημείο οργανώνουμε θεματικές μελέτες

3 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 3 Ψηφιακά Μουσεία Διαδίκτυο : (+) δυναμική πολυμεσική βιβλιοθήκη γνώσης (-) χαμηλή ταχύτητα και αξιοπιστία CD-ROM : (+) εύχρηστο και αξιόπιστο (-) περιορισμένη, μη ανανεώσιμη πηγή DVD : (+) υψηλή ποιότητα εικόνας και ήχου (-) χαμηλή διαλογικότητα σύγχρονων παραγωγών Πρόταση: Αξιοποίηση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας (VR) για πρόσβαση μέσω δικτύου στο εικονικό μουσείο

4 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 4 Το πρόγραμμα VRLearners Virtual Reality Learning Environment for Network of Advanced Educational Multimedia Resource Centers, Museums and Schools το εικονικό μουσείο: - τρισδιάστατο μοντέλο του κτιρίου - παρουσία χρήστη, πρόσβαση με γραμμές ISDN - ψηφιοποιημένα τρισδιάστατα εκθέματα - ιδιότητες αντικειμένων σε μορφή εικόνας, ήχου, κειμένου, video, συνδέσμων

5 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 5 Παιδαγωγικά πλεονεκτήματα 1) ελκυστικό διαλογικό περιβάλλον 2) απεριόριστος όγκος εκθεμάτων - μουσείων 3) συνεχής εμπλουτισμός και εξέλιξη (υλικού - περιβάλλοντος) 4) θεματικές μελέτες σε ένα ή πολλά μουσεία => ερευνητική και συνθετική αξιοποίηση της γνώσης 5) εικονική παρουσία και επικοινωνία χρηστών 6) εισαγωγή πρωτοποριακών εργαλείων εικονικής συνεργασίας => Collaborative Virtual Environments CVE

6 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 6 Συνεργάτες 1) εταιρίες πληροφορικής και εφαρμογών πολυμέσων 2) παροχείς Διαδικτύου 3) μουσεία 4)σχολεία Κάθε παράγοντας με καλά καθορισμένο ρόλο στις φάσεις: - σχεδίασης - ανάπτυξης - αξιολόγησης της εφαρμογής

7 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 7 Η αρχιτεκτονική του δικτύου Resource Center σχολείο Resource Center ΑΤΜ connection μουσείο σχολείο ISDN connection Platform: dVS/dVISE over: - Unix - NT The VR-LEARNERS project:development of a VR environment providing αccess to digital museums, N.Kladias, T. Pantazidis, M.Avagianos, I. Kalamas, Y. Kopidakis, M. Labbri, EVA 98, Florence

8 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 8 Υλοποίηση του προγράμματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ -συλλογή και ψηφιοποίηση εκθεμάτων -εμπειρίες δασκάλων και μαθητών -ανάλυση προδιαγραφών λογισμικού -εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ - σειρά δοκιμών για τη ρύθμιση -μέθοδοι για την ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνικών παραμέτρων εκπαιδευτικών VR εφαρμογών -τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της εκπαίδευσης Φάση 1 Φάση 2

9 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 9 Ανάλυση απαιτήσεων προφίλ χρηστών παρουσίαση πληροφορίας για μουσείο, συλλογές, εκθέματα, εποχές, συνδέσεις λειτουργίες εφαρμογής : θεματικές παρουσιάσεις, οδηγός, σημειώσεις, bookmarks, βιβλιογραφία - Web links, εικονική τάξη, αναμνηστικά, πίνακες ανακοινώσεων - εντυπώσεων - συζητήσεων τρόποι χρήσης του συνεργατικού περιβάλλοντος

10 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 10 Αξιολόγηση της εφαρμογής Συνολική αξιολόγηση με τρεις συνδυαζόμενους τρόπους: ο εκπαιδευτικός καταγράφει τις πρώτες αντιδράσεις των μαθητών κατά την εικονική επίσκεψη οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγια που αφορούν το περιεχόμενο και το περιβάλλον της εφαρμογής ( μερικές ημέρες μετά την εικονική επίσκεψη) συγκρίνουμε με μια πραγματική επίσκεψη που πραγματοποιείται μετά την εικονική

11 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 11 Συμπέρασμα Ι Οι μαθητές κινήθηκαν με άνεση στο περιβάλλον εικονικής επίσκεψης πολύ γρηγορότερα από το αναμενόμενο. Βασικός ανταγωνιστής μιας εφαρμογής VR: τα ηλεκτρονικά παιχνίδια Το 60% των μαθητών είχε ήδη αρκετά καλή εξοικείωση με τεχνικές εικονικής πραγματικότητας.

12 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 12 Συμπέρασμα ΙΙ Η “αισθητική της εφαρμογής” είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία των εκπαιδευτικών στόχων μιας εικονικής επίσκεψης. Σχεδιαστική πρακτική: επένδυση στην προσεγμένη οργάνωση και παρουσίαση του παιδαγωγικού υλικού του μουσείου, παρά στην εξαντλητική καταγραφή του συνόλου των εκθεμάτων.

13 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 13 Συμπέρασμα ΙΙΙ Ο μαθητής χάνει πολύ εύκολα τον εκπαιδευτικό προσανατολισμό της εικονικής επίσκεψης και αφομοιώνει λίγα στοιχεία του παιδαγωγικού περιεχομένου της. Παρατήρηση: όσο πιο εντυπωσιακό είναι το περιβάλλον της εφαρμογής, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος απώλειας του εκπαιδευτικού χαρακτήρα της επίσκεψης. Λύση: καθοδήγηση από εκπαιδευτικό σύμφωνα με λεπτομερή, παιδαγωγικά σχεδιασμένα σενάρια χρήσης του συστήματος.

14 Γιάννης Κοπιδάκης, Εκπαιδευτήριο "Το Παγκρήτιον" 14 Σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων χρήσης Κάθε σύστημα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από προκαθορισμένα σενάρια χρήσης ανάλογα με : τις επιλογές που προσφέρει η εφαρμογή την ηλικία των μαθητών τους εκπαιδευτικούς στόχους της επίσκεψης τη σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα για να αξιοποιηθεί πραγματικά με παιδαγωγικό τρόπο η εικονική επίσκεψη.


Κατέβασμα ppt "Η εκπαιδευτική αξία μιας εικονικής επίσκεψης σε Μουσείο Γιάννης Κοπιδάκης Εκπαιδευτήριο «ΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ» Ηράκλειο Κρήτης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google