Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&Τ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&Τ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&Τ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&Τ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ημερίδα «Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: η Πρόκληση» ΕΚΕΤΑ – Θεσσαλονίκη, 25 Νοεμβρίου 2003 Γιάννης Παπαδάκης Υπουργείο Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

2 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ»
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Π. «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

4 ΣΤΟΧΟΙ Ε.Π.Αν Διάρκεια: Το ΕΠΑΝ περιλαμβάνει: Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα Απασχόληση Διάρκεια: 2001 – 2006 Το ΕΠΑΝ περιλαμβάνει: 9 Άξονες προτεραιότητας 37 Μέτρα

5 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑN
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

6 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑN
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Συνολικός προϋπολογισμός: 6,4 δις € περίπου (2,2 τρις δρχ.) Πληροφορίες:

7 ΕΠΑN - ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
Ευαισθητοποίηση Ερευνητικά του κοινού Έργα 6.0% 24.8% Συνολικός προϋπ/σμός: 544,68 εκατομ. € Καινοτομία στην Έρευνα 27.8% Εταιρίες Ανθρώπινο δυναμικό Spin-off 24.4% Αριστεία 14.0% στην Έρευνα 2.9%

8 ΕΠΑN - ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΤΡΟ 4.1: Υποστήριξη Ερευνητικών Μονάδων για την προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Εντοπισμός & αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με δημιουργία νέων επιχειρήσεων (Spin off). ΜΕΤΡΟ 4.2: Θερμοκοιτίδες νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης επιστημονικών και τεχνολογικών πάρκων και ερευνητικών κέντρων με την συμμετοχή επιχειρήσεων.

9 ΕΠΑN - ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΜΕΤΡΟ 4.3: Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της διάδοσης τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. ΜΕΤΡΟ 4.4: Ευαισθητοποίηση του κοινού στις νέες τεχνολογίες. Υποστήριξη και διαμόρφωση Ε&Τ πολιτικής. Διαχείριση Ε&Τ πληροφοριών. ΜΕΤΡΟ 4.5: Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής προτεραιότητας.

10 ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (Τεχνοβλαστοί – Spin off) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΩΑΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΕΦΥΡΩΣΗΣ-ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΝ ΓΙΑ Ε&ΤΑ
ΠΡΑΞΕ Α & Β (Μέτρο 4.1) ΕΛΕΥΘΩ (Μέτρο 4.2) ΑΚΜΩΝ (Μέτρο 4.4) ΠΕΠΕΡ (Μέτρο 4.3) ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Μέτρο 4.3)

12 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΕ» ΣΤΟΧΟΣ: Α ΦΑΣΗ Κεφάλαιο σποράς (seed capital)
Η τεχνική και οικονομική διερεύνηση για τη δυνατότητα δημιουργίας εταιριών – τεχνοβλαστών (spin off) – που θα εκμεταλλευθούν εμπορικά επιτυχημένα ερευνητικά και τεχνολογικά αποτελέσματα από τους δικαιούχους Δικαιούχοι: Δημόσιοι Οργανισμοί παραγωγής γνώσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΚ) και ερευνητές που συνεργάζονται με τους παραπάνω οργανισμούς Α ΦΑΣΗ Κεφάλαιο σποράς (seed capital) B ΦΑΣΗ Δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης δραστηριοτήτων

13 ΠΡΑΞΕ ΦΑΣΗ Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΠΟΡΑΣ (seed capital)
Τελειοποίηση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων, διαδικασιών Παραγωγή εργαστηριακών πρωτοτύπων, κατασκευή και τελειοποίηση βιομηχανικού πρωτοτύπου, δοκιμές λειτουργικότητας και επίδειξη Αναλύσεις, μετρήσεις Αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος Κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό Χρήση εμπειρογνωμόνων Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων Συμμετοχή σε εκθέσεις, διαγωνισμούς κ.λπ Αποζημίωση ερευνητών και συνεργατών τους για τις ανωτέρω εργασίες (<10% του προϋπολογισμού της φάσης) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 9,0 Μ€ [ €/έργο (~220 έργα)] Διάρκεια έως 18 μήνες

14 ΠΡΑΞΕ Α Γεωγραφική κατανομή προτάσεων
ΠΡΑΞΕ Α Γεωγραφική κατανομή προτάσεων

15 «ΠΡΑΞΕ» ΦΑΣΗ Β’ Δραστηριότητες εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων : Επενδύσεις σε κτίρια Αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και μηχανημάτων Άϋλες επενδύσεις (αγορά τεχνογνωσίας υπηρεσίες συμβούλων) Λειτουργικές δαπάνες Προϋπολογισμός € Ποσοστό χρημ/σης μέχρι 50% του προϋπ/μού, με ανώτατο ύψος επιχορήγησης € Διάρκεια έργων : Μέχρι 2 έτη

16 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε&Τ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ - «ΕΛΕΥΘΩ» (1)
ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Διευκόλυνση Μεταφοράς Τεχνολογίας Εντατική αξιοποίηση γνώσεων μέσω των επιχειρήσεων Η περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση υπαρχόντων Ε&Τ Πάρκων και Θ/Κ ή η δημιουργία νέων, που θα παρέχουν υλικά και άϋλα μέσα για την επώαση (Θ/Κ) ή την εγκατάσταση (ΕΤΠ) νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων έντασης γνώσης Η δημιουργία στη χώρα μας εξειδικευμένων στελεχών (business managers) για την υποστήριξη των εταιρειών έντασης γνώσης στην αρχική φάση λειτουργίας τους Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και κεφαλαίων εκκίνησης που θα στηρίξουν οικονομικά τις επιχειρήσεις έντασης γνώσης.

17 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΛΕΥΘΩ» (2) ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Επενδύσεις σε γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εγκατεστημένες επιχειρήσεις Επενδύσεις ιδίων κεφαλαίων (παροχή επιχειρηματικού κεφαλαίου συμμετοχών προς τους εγκατεστημένους φορείς) Έξοδα συνδεόμενα με γενικές δαπάνες έναρξης λειτουργίας Οργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας του ΕΤΠ ή της Θερμοκοιτίδας και των εγκατεστημένων σε αυτήν εταιρειών

18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΥΘΩ (3) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας υπό μορφή Α.Ε. (ΕΤΠ & Θ/Κ) και Ε.Π.Ε. (Θ/Κ) Επιχειρηματικά σχήματα με προσύμφωνα για δημιουργία Α.Ε. ή Ε.Π. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 68,9 εκατ. ΕΥΡΩ ΜΟΡΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - Επιχορήγηση προς φορέα εκμετάλλευσης ΥΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - 50% του συνολικού προϋπολογισμού ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ - Μέχρι Μέχρι σήμερα έχουν ενισχυθεί 4 επιχειρηματικά σχήματα με προϋπολογισμό 41 εκατομ. €

19 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΜΩΝ» Ανάπτυξη δημόσιων ερευνητικών φορέων
ΣΤΟΧΟΣ Η ενίσχυση των υποδομών, η επέκταση των δραστηριοτήτων και η βελτίωση της λειτουργίας των ερευνητικών φορέων του δημόσιου τομέα για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων, σε θέματα έρευνας και συγγενών δραστηριοτήτων (μεταφοράς τεχνολογίας, μετρήσεων, αναλύσεων, αξιολογήσεων) Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και ελκυστικότητας των εργαστηρίων έναντι δυνητικών χρηστών νέας γνώσης Η ανάπτυξη «κουλτούρας» μεταξύ των Ελλήνων ερευνητών σχετικά με τις ανάγκες του ελληνικού και διεθνούς συστήματος παραγωγής και την πρόοδο του τομές παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και συγγενών υπηρεσιών στη χώρα μας

20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΚΜΩΝ» ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ – σε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΝΠ Δ ή ΙΔ τα οποία ανήκουν στο δημόσιο τομέα Ερευνητικά κέντρα Ινστιτούτα ερευνητικών κέντρων Ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα Θεσμοθετημένα εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ Κοινοπραξία δύο το πολύ από τους ανωτέρω Προϋπολογισμός προγράμματος € (100% ΔΔ) Επιχορήγηση από € και μέχρι του ορίου των € ανά έργο. Διάρκεια έργων 3 έτη

21 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧ/ΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΕΠΕΡ
Στόχος του έργου Η υποστήριξη επιχειρήσεων για την εισαγωγή σε αυτές νέων για τα ελληνικά δεδομένα, σύγχρονων ή και εξελιγμένων τεχνολογιών Δικαιούχοι Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας Υλοποίηση σε δύο φάσεις

22 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΑ ΑΕΙ, ΤΕΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Στόχος έργου Διάγνωση των αναγκών της αγοράς σε προϊόντα και υπηρεσίες έντασης γνώσης και η ενημέρωση των ερευνητών και του λοιπού ερευνητικού προσωπικού για τις ευκαιρίες και δυνατότητες χρηματοδότησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και εκμετάλλευσης της παραγόμενης γνώσης. Οργάνωση της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από εργαστήρια και ερευνητικές ομάδες των ιδρυμάτων έρευνας και εκπαίδευσης Εντοπισμός εμπορικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων Marketing και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών του ερευνητικού φορέα Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία δικτύου ενημέρωσης -προβολής με μεσο-μακροπρόθεσμο στόχο τη διάχυση της πληροφορίας και με σκοπό τη δημιουργία και σύσταση συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο. Προϋπολογισμός € Αριθμός έργων που θα χρηματοδοτηθούν 20 Διάρκεια έργων 3 έτη

23 ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ Στόχος του Προγράμματος είναι
Η δημιουργία ή επέκταση υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας από το εξωτερικό (με τη μορφή technology brokers, patent attorneys, technology valuators, marketeers) προς τη χώρα και από τους φορείς παραγωγής και διαχείρισης επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών, προς τους παραγωγικούς φορείς της χώρας. Το πρόγραμμα υποστηρίζει επίσης δράσεις δικτύωσης που στοχεύουν στην διευκόλυνση της εφαρμογής των αποτελεσμάτων της έρευνας και ιδιαίτερα Στην εξεύρεση εταίρων για licensing Στην εξεύρεση επενδυτών για δημιουργία εταιρειών spin-off Στη διεθνή τεχνολογική και εμπορική αξιολόγηση τεχνoλογιών/προϊόντων Στην υποστήριξη για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό ή και στην Τεχνολογική υποστήριξη εταιρειών από επιστημονικό προσωπικό εγχώριων και αλλοδαπών ερευνητικών και εκπαιδευτικών κέντρων Δικαιούχοι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις Προϋπολογισμός € Διάρκεια έργων 3 έτη

24 Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα
Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΓΟΥ Η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων (επιχειρήσεων, βιομηχανιών, ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ) για την ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο σε έργα βιομηχανικής έρευνας και προ ανταγωνιστικής δραστηριότητας (επίδειξης). Η δικτύωση (networking) των επιχειρήσεων ώστε να έρθουν σε επαφή με γνώσεις και πληροφορίες που δεν είναι δυνατόν να δημιουργήσουν οι ίδιες. Η δημιουργία συνεργατικών έργων με άλλες βιομηχανίες, επιχειρήσεις ή ερευνητικά κέντρα, μειώνει την αβεβαιότητα και το κόστος που συνεπάγεται η Έρευνα & Ανάπτυξη και η Καινοτομία.

25 Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα
Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα Σε ποιους απευθύνεται Βιομηχανικές και παραγωγικές επιχειρήσεις, εταιρίες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης Μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνογνωσία για την παραγωγή νέων προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών έντασης γνώσης Ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ινστιτούτα, εργαστήρια ΑΕΙ, ΤΕΙ ως υπεργολάβοι Συν. Προϋπολογισμός: €

26 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
Μεσογείων Αθήνα Τηλ & Δικτυακός τόπος ΓΓΕΤ


Κατέβασμα ppt "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε&Τ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google