Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ&ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ&ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ&ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005

2  ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 8085  ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 ΒΑΣΙΚΗΔΟΜΗΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

4 ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ  CPU (central processing unit) = Μικροεπεξεργαστής  Μ = Μνήμη RAM – ROM  I/O = Κυκλώματα Εισόδου / Εξόδου (Input / Output)  Buses = Δίαυλοι επικοινωνίας  S/W = Software (Λογισμικό – Πρόγραμμα)

5 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΟΜΗ  CPU - M (RAM ROM) - I/O  Τρείς (3) Δίαυλοι  DATA - ADDRESS - CONTROL  I/O  Διασύνδεση (interface) με Εξωτερικές συσκευές  Φορά επικοινωνίας με διαύλους

6 ΟΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ (ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ)

7 ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

8  Καταχωρητές (Registers) για προσωρινή αποθήκευση δεδομένων (data), εντολών (commands), όπως και άλλων πληροφοριών (αποκλειστικής ή γενικής χρήσης).  Αποκωδικοποιητή Εντολών (Command Decoder) για μετατροπή των εντολών προγράμματος σε σειρά λειτουργιών, μέσω των οποίων υλοποιείται η εντολή.  Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Α / Λ Μ) (Arithmetic / Logic Unit – ALU) η οποία εκτελεί αριθμητικές (αθροιστής κλπ.) και λογικές πράξεις.  Κυκλώματα Χρονισμού και Ελέγχου (Timing / Control ) με ψηφιακό ρολόι και ψηφιακούς απαριθμητές παράγουν δευτερεύοντα (περιοδικά και μη) σήματα, για έλεγχο σωστής ακολουθίας των λειτουργιών  Εσωτερικούς διαύλους επικοινωνίας (Internal Bus) για την επικοινωνία όλων αυτών των μονάδων μεταξύ των, μέσα στην CPU.  Διασύνδεση εσωτερικών διαύλων με εξωτερικούς διαύλους (Data / Address / Control Buses Interfaces) για την επικοινωνία της CPU με τα άλλα τμήματα του μικροϋπολογιστή όπως μνήμη και Ι/Ο μέσω των 3 διαύλων Δεδομένων / Διευθύνσεων / Ελέγχου. ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

9 ΟΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 8085 της Intel ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

10 Το chip (διάταξη ακίδων)

11 Το chip (διάταξη ακίδων  είσοδοι / έξοδοι ) A0-A7D0-D7 A8-A15 ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣ 5 volts GND

12 Οι συνδέσεις με Μνήμη και Ι/Ο μέσω των 3 Διαύλων

13 Βασικά Σήματα & Είσοδοι / Εξοδοι του 8085 (αφαίρεση λεπτομερειών ακίδων)

14  AD0-AD7 = Πολυπλεγμένο Χαμηλό (low) Address (Α0-Α7) & Data (D0-D7) bus  A8-A15 = Υψηλό (high) Address bus  IO / M = Εξοδος σήματος ελέγχου διαχωρισμού προσπέλασης Μνήμης ή Ι/Ο  ALE (Address Latch Enable) = Σημα απόπλεξης πολυπλεγμένου AD0-AD7  WR = Εξοδος σήματος ελέγχου εγγραφής WRITE (ενεργή σε χαμηλή στάθμη 0)  RD = Εξοδος σήματος ελέγχου ανάγνωσης READ (ενεργή σε χαμηλή στάθμη 0)  INTR = Είσοδος σήματος διακοπής (Interrupt)  ΙΝΤΑ = Εξοδος σήματος αποδοχής διακοπής (Interrupt Acknowledge) Επεξήγηση

15 Πολυπλεγμένο Address / Data Bus  AD0 - AD7 Η απόπλεξη των A0 – A7 & D0 – D7 Γίνεται με το σήμα ALE σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα

16 Απόπλεξη πολυπλεγμένου AD0 – AD7

17 Αναλυτική Επεξήγηση όλων των σημάτων του 8085

18

19

20

21

22

23

24 Ένα μικροϋπολογιστικό σύστημα βασισμένο στον 8085

25 (αναλυτικά)

26 ΟΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ 8085 της Intel ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

27 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8085 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 8085

28 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) 8085 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ (REGISTERS) 8085

29 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (ARITHMETIC & LOGIC UNIT - ALU) 8085 (ARITHMETIC & LOGIC UNIT - ALU) 8085

30 ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ (INSTRUCTION DECODER) 8085

31 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ (TIMING & CONTROL) 8085

32 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΚΟΠΩΝ (INTERRUPT CONTROL) 8085

33 ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΞΟΔΟΣ (SERIAL INPUT / OUTPUT) 8085

34 ΑΠΟΜΟΝΩΤΕΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΤΕΣ ΔΙΑΥΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ & ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ADDRESS & DATA BUFFER) 8085

35

36 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ 8085


Κατέβασμα ppt "ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ&ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google