Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεντρική Μονάδα & Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεντρική Μονάδα & Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεντρική Μονάδα & Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

2 Περιεχόμενα Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μητρική Πλακέτα
Αριθμητική και Λογική Μονάδα Μονάδα Ελέγχου Καταχωρητές Δίαυλοι Μητρική Πλακέτα Παράγοντες ισχύος Η/Υ

3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Central Processing Unit)

4 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας -KME (Central Processing Unit)
Η CPU αποτελεί το κέντρο επεξεργασίας εντολών και δεδομένων είναι η πλέον σημαντική συνιστώσα του Η/Υ. Κεντρική Μονάδα CPU MotherBoard

5 Η ΚΜΕ αποτελείται από... Την αριθμητική και την λογική μονάδα, (Arithmetic and Logical Unit -ALU): Πραγματοποιεί αριθμητικές και λογικές πράξεις Την μονάδα ελέγχου (Control Unit) που: Συντονίζει την ακολουθία των διεργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της κάθε εντολής Ερμηνεύει τις εντολές που πρόκειται να εκτελεστούν Διαβιβάζει τα αποτελέσματα της εκτέλεσης των εντολών. Περιέχει το ρολόι το οποίο χρησιμεύει στον συγχρονισμό των διεργασιών της ΚΜΕ Ο αριθμός των κτύπων του ρολογιού ανά μονάδα χρόνου καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ταχύτητα της ΚΜΕ Η συχνότητα του ρολογιού μετριέται σε ΜΗz

6 Η ΚΜΕ αποτελείται από... Τους Καταχωρητές (Registers, Buffers):
Θέσεις μνήμης με μικρή χωρητικότητα αλλά εξαιρετικά γρήγορες που χρησιμοποιούνται για την προσωρινή αποθήκευση δεδομένων που επεξεργάζεται η ΚΜΕ Τους Διαύλους: Η επικοινωνία ανάμεσα στις λειτουργικές μονάδες του Η/Υ γίνεται μέσω διαύλων επικοινωνίας (buses), τα οποία επιτρέπουν τη ροή ηλεκτρικών σημάτων από τη μια μονάδα στην άλλη.

7 Η εξέλιξη των επεξεργαστών (ΚΜΕ)
Name Date Transistors Microns Clock speed Data width MIPS 8080 1974 6,000 6 2 MHz 8 bits 0.64 8088 1979 29,000 3 5 MHz 16 bits 8-bit bus 0.33 80286 1982 134,000 1.5 6 MHz 16 bits 1 80386 1985 275,000 16 MHz 32 bits 5 80486 1989 1,200,000 25 MHz 20 Pentium 1993 3,100,000 0.8 60 MHz 32 bits 64-bit bus 100 Pentium II 1997 7,500,000 0.35 233 MHz ~300 Pentium III 1999 9,500,000 0.25 450 MHz ~510 Pentium 4 2000 42,000,000 0.18 4 GHz ~1,700

8 Η μητρική πλακέτα (motherboard) - Σχηματικό Διάγραμμα

9 Παράγοντες ισχύος και παράγοντες επιλογής ενός Η/Υ
Παράγοντες ισχύος Η/Υ: Αρχιτεκτονική ΚΜΕ Ταχύτητα ρολογιού Μήκος λέξης Εύρος διαύλου δεδομένων Σύνολο εντολών Είδος και μέγεθος μνήμης Παράγοντες επιλογής Η/Υ Υπολογιστική ισχύς Κόστος Διαθέσιμες εφαρμογές Συμβατότητα Επεκτασιμότητα Ανάγκες χρήστη

10 Ερωτήσεις ?


Κατέβασμα ppt "Κεντρική Μονάδα & Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google