Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιεκτικότητα %w/w - %w/v - %v/v.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιεκτικότητα %w/w - %w/v - %v/v."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιεκτικότητα %w/w - %w/v - %v/v

2 Ίδια αναλογία διαλύματος/διαλυμένης ουσίας
10g ζάχαρη 200g αναψυκτικού 5g ζάχαρη 100g αναψυκτικού 5g ζάχαρη 100g αναψυκτικού Ερώτηση 1

3 5g ζάχαρη 100g διαλύματος 10g ζάχαρη 100g διαλύματος

4 Ποιο είναι πιο γλυκό; αραιό πυκνό 5g ζάχαρη 100g διαλύματος 10g ζάχαρη
Ερώτηση 2

5 Πως εκφράζεται το πόσο αραιό ή πυκνό είναι ένα διάλυμα;
περιεκτικότητα %w/w 5%w/w 10%w/w Στα 100g δ/τος περιέχονται 5g δ.ο. Στα 100g δ/τος περιέχονται 10g δ.ο. αραιό πυκνό 5g ζάχαρη 100g διαλύματος 10g ζάχαρη 100g διαλύματος Ερώτηση 3

6 Πόσα g θειικού χαλκού πρέπει να διαλύσουμε ώστε να φτιάξουμε 75g διαλύματος 20%w/w;

7 Πως παρασκευάζεται ένα διάλυμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα;
20%w/w 75g δ/τος Στα 100g δ/τος περιέχονται 20g δ.ο. Στα 75g δ/τος περιέχονται x;g δ.ο. 100 75 = 20 x 100x = 1500 x = 15 Ερώτηση 4

8 Πως παρασκευάζεται ένα διάλυμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα;
20%w/w 50g δ/τος Στα 100g δ/τος περιέχονται 20g δ.ο. Στα 50g δ/τος περιέχονται x;g δ.ο. 100 50 = 20 x 100x = 1000 x = 10 Ερώτηση 5

9 Σε ένα διάλυμα με περιεκτικότητα 20%w/w προσθέτουμε σταδιακά νερό τι θα παθαίνει:
Α. η μάζα της δ.ο.; Β. η μάζα του δ/τη; Γ. η περιεκτικότητα; 20%w/w 50g δ/τος Στα 100g δ/τος περιέχονται 20g δ.ο. Στα 50g δ/τος περιέχονται x;g δ.ο. 100 50 = 20 x 100x = 1000 x = 10 Ερώτηση 6 Μάζα δ/τος Μάζα δ.ο. Μάζα δ/τη Περιεκτικότητα 50g 60g 70g 80g 10g 40g 20%w/w 10g 50g 16,7%w/w 10g 60g 14,3%w/w 10g 70g 12,5%w/w

10 H περιεκτικότητα δεν αλλάζει αν μοιράσω ένα διάλυμα σε δύο ή παραπάνω δοχεία
Ερώτηση 7 10g ζάχαρη 200g αναψυκτικού 5%w/w 5g ζάχαρη 100g αναψυκτικού 5g ζάχαρη 100g αναψυκτικού 5%w/w 5%w/w

11 Περιεκτικότητα %w/v Στην ετικέτα ενός μπουκαλιού σόδας γράφει ότι περιέχει ανθρακικό 4% w/v

12 Περιεκτικότητα %w/v Ερώτηση 8 4% w/v
Στα 100mL δ/τος περιέχονται 4g δ.ο. 5% w/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 5g δ.ο. 6% w/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 6g δ.ο. 7% w/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 7g δ.ο. 8% w/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 8g δ.ο. 9% w/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 9g δ.ο. 10% w/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 10g δ.ο.

13 Πόσα g θειικού χαλκού πρέπει να διαλύσουμε ώστε να φτιάξουμε διάλυμα 20%w/v και όγκου 75mL;

14 Πως παρασκευάζεται ένα διάλυμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα;
20%w/v 75mL δ/τος Στα 100mL δ/τος περιέχονται 20g δ.ο. Στα 75mL δ/τος περιέχονται x;g δ.ο. 100 75 = 20 x 100x = 1500 x = 15 Ερώτηση 9

15 Πως παρασκευάζεται ένα διάλυμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα;
10%w/v 50mL δ/τος Στα 100mL δ/τος περιέχονται 10g δ.ο. Στα 50mL δ/τος περιέχονται x;g δ.ο. 100 50 = 10 x 100x = 500 x = 5 Ερώτηση 10

16 Σε ένα διάλυμα με περιεκτικότητα 10%w/v προσθέτουμε σταδιακά νερό τι θα παθαίνει:
Α. η μάζα της δ.ο.; Β. η περιεκτικότητα; 10%w/v 50mL δ/τος Στα 100mL δ/τος περιέχονται 10g δ.ο. Στα 50mL δ/τος περιέχονται x;g δ.ο. 100 50 = 10 x Ερώτηση 11 100x = 500 x = 5 Όγκος δ/τος Μάζα δ.ο. Περιεκτικότητα 50mL 60mL 70mL 80mL 5g 10%w/w 5g 8,3%w/w 5g 7,1%w/w 5g 6,3%w/w

17 Περιεκτικότητα %v/v Στην ετικέτα ενός μπουκαλιού κρασιού γράφει ότι είναι 10o ή ότι έχει περιεκτικότητα σε αλκοόλη 10%v/v.

18 Περιεκτικότητα %v/v Ερώτηση 12 4% v/v
Στα 100mL δ/τος περιέχονται 4 mL δ.ο. 5% v/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 5 mL δ.ο. 6% v/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 6 mL δ.ο. 7% v/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 7 mL δ.ο. 8% v/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 8 mL δ.ο. 9% v/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 9 mL δ.ο. 10% v/v Στα 100mL δ/τος περιέχονται 10 mL δ.ο. Ερώτηση 13

19 Πόσα mL αιθανόλης πρέπει να διαλύσουμε ώστε να φτιάξουμε διάλυμα 40%v/v και όγκου 75mL;

20 Πως παρασκευάζεται ένα διάλυμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα;
Ερώτηση 14 40%v/v 75mL δ/τος Στα 100mL δ/τος περιέχονται 40 mL δ.ο. Στα 75mL δ/τος περιέχονται x; mL δ.ο. 100 75 = 40 x 100x = 3000 x = 30

21 Πως παρασκευάζεται ένα διάλυμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα;
Ερώτηση 15 10%v/v 50mL δ/τος Στα 100mL δ/τος περιέχονται 10 mL δ.ο. Στα 50mL δ/τος περιέχονται x; mL δ.ο. 100 50 = 10 x 100x = 500 x = 5

22 Σε ένα διάλυμα με περιεκτικότητα 10%w/v προσθέτουμε σταδιακά νερό τι θα παθαίνει η περιεκτικότητα;
Ερώτηση 16 10%v/v 50mL δ/τος Στα 100mL δ/τος περιέχονται 10 mL δ.ο. Στα 50mL δ/τος περιέχονται x; mL δ.ο. 100 50 = 10 x 100x = 500 x = 5 Όγκος δ/τος Περιεκτικότητα 50mL 60mL 70mL 80mL 10%w/w 8,3%w/w 7,1%w/w 6,3%w/w

23 ΠΗΓΕΣ Σχολικό βιβλίο Χημείας B΄ Γυμνασίου «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το Γυμνάσιο» Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος Χημικός - M.Sc. Φυσικοχημείας


Κατέβασμα ppt "Περιεκτικότητα %w/w - %w/v - %v/v."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google