Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

2 Κυριακή 9 Οκτωβρίου 05 Είναι η ΠΔ μυθολογία και ιστορία των Εβραίων;

3 «Όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν.» Β’ Τιμόθεον γ’ 15-17

4 Αμφισβήτηση της ΠΔ από κοσμικής πλευράς - 1 Η ΠΔ είναι μυθολογία και ιστορία των Εβραίων. Τι σχέση έχει με εμάς τους Έλληνες;

5 Υπόβαθρο της αμφισβήτησης Ελληνοκεντρισμός, αναζήτηση της παράδοσης ως αντίδραση στην παγκοσμιοποίηση. Νεοπαγανισμός διεθνής και ελληνικός: επιστροφή στις αρχαίες εθνικές θρησκείες. Αντισημιτισμός: Σε μια σύγχρονη μορφή του αντισημιτισμού ο χριστιανισμός παρουσιάζεται ως εβραϊκή θρησκεία που αφάνισε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό.

6 Παραδείγματα Θεωρία συνωμοσίας. “Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών.” (1897) Εκδόσεις αρχαιολατρών: π.χ. «Δαυλός», «Δίαυλος Έψιλον», «Απολλώνειο Φως», «Ελληνική Αγωγή», «Ιδεοθέατρο» κ.ά. Βιβλία κατά της Βίβλου όπως: ΒΙΒΛΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ του Μ.Καλόπουλου (Βλ. Απαντητικό βιβλίο από εκδ. Πέργαμος). Δηλώσεις ανθρώπων του πολιτισμού κατά της διδασκαλίας της ΠΔ στα σχολεία: Μαρκόπουλος, Θεοδωράκης κ.ά.

7 Αμφισβήτηση της ΠΔ από κοσμικής πλευράς - 2 Η ΠΔ είναι γεμάτη πολέμους και ωμότητες κατ’ υπόδειξη του Θεού. Τι σχέση έχει με τον Θεό της αγάπης της ΚΔ;

8 Αμφισβήτηση της ΠΔ από θρησκευτικής πλευράς Αρχαίες αιρέσεις  Γνωστικοί: Μαρκίων  Μάνης και μανιχαϊσμός: Δίδασκαν τον δυαλισμό = ότι υπάρχουν δύο θεοί ο κατώτερος και κακός δημιουργός-θεός της ΠΔ, ο ανώτερος και αγαθός Θεός της ΚΔ.

9 Νεότερα θεολογικά ρεύματα  Ακραία θεολογία των Οικονομιών: Ο Θεός έχει δύο λαούς: 1) επίγειο τον Ισραήλ και 2) επουράνιο την εκκλησία Η ΠΔ αφορά τον λαό Ισραήλ, όχι εμάς. Υπόσχεση επίγειας βασιλείας στον Ισραήλ κατά τη χιλιετή βασιλεία. Η ΚΔ αφορά την εκκλησία. Υπόσχεση ουράνιας βασιλείας. Περιορισμός της σημασίας της ΠΔ για την εκκλησία από χριστιανικής πλευράς

10 Απάντηση 1η σε Μαρκιωνίτες και όσους θεωρούν την ΠΔ ασυμβίβαστη με τον Θεό της αγάπης της ΚΔ Η ΠΔ ήταν η Αγία Γραφή του Ιησού Χριστού και των αποστόλων. Η ΠΔ υπήρξε τμήμα της Αγίας Γραφής της χριστιανικής Εκκλησίας από την ίδρυσή της.

11 «Και αρχίσας (ο Ιησούς) από Μωυσέως και από πάντων των προφητών, διηρμήνευεν εις αυτούς τα περί εαυτού γεγραμμένα εν πάσαις ταις γραφαίς» Λουκάς κδ’ 27

12 Τόσο στην ΠΔ όσο και στην ΚΔ ο Θεός αποκαλύπτεται ως α) Θεός αγάπης αλλά και β) Θεός δίκαιος, στον οποίο ανήκει η κρίση. Στην ΚΔ η αγάπη και η χάρη του Θεού αποκαλύπτονται με περισσότερο φως και σε όλο τους το μεγαλείο στο πρόσωπο του Χριστού. Στην ΠΔ η κρίση και η τιμωρία του Θεού επάνω σε άτομα (π.χ. Κορέ) και έθνη (π.χ. Αμορραίοι) έρχεται μέσα στην ιστορία στην ώρα του Θεού. Απάντηση 2η σε Μαρκιωνίτες και όσους θεωρούν την ΠΔ ασυμβίβαστη με τον Θεό της αγάπης της ΚΔ

13 Η τιμωρία του Θεού αφορά αδιακρίτως τόσο τα έθνη όσο και τον λαό του και συχνά έρχεται μέσω του πολέμου. (Αμαληκίτες από Ισραήλ, Ισραήλ από Ασσυρίους κ.λπ.) Στην ΚΔ τονίζεται περισσότερο όχι η κρίση του Θεού στο παρόν, αλλά η τελική μελλοντική κρίση, ενώ δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η τωρινή περίοδος είναι περίοδος χάριτος. Δεν λείπουν ωστόσο και από την ΚΔ περιπτώσεις άμεσης κρίσης του Θεού (Ανανίας- Σαπφείρα, Ηρώδης στις Πράξεις)

14 Απάντηση 1η σε όσους θεωρούν την ΠΔ ιστορία των Εβραίων και σε όσους θεωρούν ότι η ΠΔ δεν αφορά την Εκκλησία Η ΠΔ δεν αφορά την ιστορία των Εβραίων, αλλά την ιστορία του λαού του Θεού. Παρουσιάζει τη λυτρωτική επέμβαση του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και την πρόθεσή Του να δημιουργήσει έναν δικό του λαό από όλα τα έθνη της γης.

15 Παρ’ όλες τις διαφορές ανάμεσα στην Παλαιά και Καινή Οικονομία, υπάρχει μόνο μία διαθήκη χάριτος που εκτείνεται από την ΠΔ ως την ΚΔ. Ένα σχέδιο λύτρωσης, ένας λαός του Θεού από την ΠΔ ως την ΚΔ. Η ΚΔ δεν μπορεί να ερμηνευθεί χωρίς την ΠΔ.Ο Χριστός παρουσιάζεται ως η εκπλήρωση των υποσχέσεων και των προφητειών της ΠΔ. Απάντηση 2η σε όσους θεωρούν την ΠΔ ιστορία των Εβραίων και σε όσους θεωρούν ότι η ΠΔ δεν αφορά την Εκκλησία

16 « Ο δε Κύριος είπε προς τον Άβραμ, … θέλουσιν ευλογηθεί εν σοι πάσαι αι φυλαί της γης» Γένεσις ιβ’ 1-3

17 «Προϊδούσα δε η Γραφή ότι εκ πίστεως δικαιόνει τα έθνη ο Θεός, προήγγειλεν εις τον Αβραάμ, ‘ότι θέλουσιν ευλογηθή εν σοι πάντα τα έθνη’». Απ. Παύλος, Προς Γαλάτας γ’ 8

18 «…δι’ αποκαλύψεως εφανέρωσεν (ο Θεός) εις εμέ το μυστήριον … να ήναι τα έθνη συγκληρονόμα και σύσσωμα και συμμέτοχα της επαγγελίας αυτού εν τω Χριστώ διά του ευαγγελίου.» (Απ. Παύλος, Προς Εφεσίους γ’ 3-6)

19 Απάντηση σε όσους θεωρούν ότι ο χριστιανισμός ευθύνεται για την πτώση του αρχαιοελληνικού πολιτισμού Είναι γεγονός ότι ενώ στις αρχές του 4ου αι. μ.Χ. η χριστιανική θρησκεία ήταν υπό διωγμόν στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία, στα τέλη του 4ου αι. βρισκόταν υπό διωγμό η εθνική θρησκεία. Ο χριστιανισμός μεταβάλλεται σε επίσημη κρατική θρησκεία. Είναι ωστόσο επίσης γεγονός ότι η αρχαία ελληνική θρησκεία βρισκόταν στους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους ήδη σε παρακμή. Ο χριστιανισμός ήταν απλώς η χαριστική βολή.

20 Οι χριστιανοί αρχικά αρνήθηκαν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία του (Τερτυλλιανός) και τελικά δεν ανέχτηκαν μορφές του που συνδέονταν με την εθνική θρησκεία (φιλοσοφία, Ολυμπιακοί αγώνες). Ωστόσο, οι Μεγάλοι Πατέρες του 4ου αι. (Τρεις Ιεράρχες) δημιουργούν μια γόνιμη σύνθεση χριστιανισμού και ελληνικής παιδείας (φιλοσοφία, ρητορική). Δεν πρέπει ακόμη να ξεχνάμε ότι ό,τι διασώζεται από τα κείμενα του ελληνικού πολιτισμού, το χρωστούμε στους χριστιανούς λογίους του Βυζαντίου που το διέσωσαν. (π.χ. Μυριόβιβλος του Φωτίου).

21 Βιβλιογραφία Νεοπαγανισμός και Βίβλος, Αστήρ της Ανατολής τεύχος Σεπτ. 2003 Μ. Κωνσταντίνου, «Παλαιά Διαθήκη: ‘Ιστορία της Θείας Οικονομίας’ ή ‘Μυθολογία των Εβραίων’;» στον Αστέρα της Ανατολής, ό.π. Κ.Γ. Βάσσης, «Σύντομη ιστορία του αντισημιτισμού» στον Αστέρα της Ανατολής, τεύχη Σεπτ.-Οκτ. 2003. Β. Στεφανίδου, Εκκλησιαστική Ιστορία (1978) κεφ. Β’ (Γνωστικοί και Μαρκίων) σελ. 61 κ.ε. Berkhof, Θέλετε γνωρίσει την αλήθειαν, σελ. 84 κ.ε. (Η Διαθήκη της χάριτος). Iστοσελίδα: www.apologitis.com

22 Προσευχή και περισυλλογή Ευχαριστία στον Θεό για τον λόγο του και το σχέδιο της λύτρωσης του λαού του που ξεδιπλώνεται σε όλη την Αγία Γραφή. Ευχαριστία για το ότι ο λαός μας ήταν από τους πρώτους που τιμήθηκαν με το μήνυμα και τον λόγο του Χριστού. Δέηση για τους συμπατριώτες μας, να γνωρίσουν τον λόγο του Θεού, ΠΔ και ΚΔ, στην ενότητά του. Να αναγνωρίσουν ότι η Αγία Γραφή στο σύνολό της και η χριστιανική πίστη έχει αποτελέσει ευλογία για το έθνος μας. Να αναγνωρίσουν ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν θα βρουν τον εαυτό τους και το μέλλον τους στην αρχαία θρησκεία ή φιλοσοφία αλλά στον λόγο του Θεού.


Κατέβασμα ppt "Χειμερινό Τρίμηνο 2005 Η ΒΙΒΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google