Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΙΑΔΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 Στόχοι του έργου Η μελέτη, σχεδίαση και δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υψηλών ταχυτήτων, το οποίο θα βασίζεται σε οπτικές ίνες και ασύρματες τεχνολογίες και θα καλύπτει γεωγραφικά τον Δήμο Οινιαδών (Metropolitan Area Network – MAN Οινιαδών). Το δίκτυο θα παρέχει ευρυζωνική σύνδεση καταρχήν στους τομείς της Εκπαίδευσης, Υγείας, Πολιτισμού και Δημόσιας Διοίκησης.

3 Οριοθέτηση του έργου Η συγκέντρωση φορέων του δημοσίου επικεντρώνεται κυρίως στους δυο μεγάλους οικισμούς του Δήμου, το Νεοχώριο και την Κατοχή, έτσι το δίκτυο οπτικών ινών θα περιοριστεί στους οικισμούς αυτούς. Για την περαιτέρω κάλυψη φορέων του δημοσίου συγκρατώντας ταυτόχρονα το κόστος σε λογικά επίπεδα, το οπτικό δίκτυο θα επεκτείνεται με ασύρματες τεχνολογίες για διασύνδεση γειτονικών δημοτικών διαμερισμάτων.

4 Οφέλη από την δημιουργία του ΜΑΝ Οινιαδών
Άμεσα ωφελούμενοι από το έργο θα είναι υπηρεσίες και οι φορείς, στην περιοχή του Δήμου Οινιαδών, των τομέων: Εκπαίδευσης Υγείας Πολιτισμού Δημόσιας Διοίκησης  Κατ’ ουσία ωφελούμενοι θα είναι όλοι οι πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου

5 Περιγραφή του έργου Το έργο είναι κατηγορίας «προμήθειας εξοπλισμού», θα εκτελεστεί με ανάθεση σε τρίτους και θα προκηρυχθεί από τον Δήμο Οινιαδών με βάση το ενιαίο τεύχος δημοπράτησης που έχει δοθεί από την ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ. Το τεύχος δημοπράτησης προσαρμόστηκε με την βοήθεια του Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης (ΕΑΙΤΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος στα σημεία που αφορούν τον Δήμο Οινιαδών. Η προσαρμογή βασίστηκε στα πορίσματα της αναλυτικής μελέτης εφαρμογής και διόδευσης των οπτικών ινών για τον Δήμο, που έχει παραδοθεί από τον Τεχνικό Σύμβουλο Υποστήριξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

6 Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ
Φορείς που θα αποτελέσουν τα σημεία σύνδεσης στο ΜΑΝ Οινιαδών

7 Συνοπτική περιγραφή του ΜΑΝ
Οι κόμβοι του ΜΑΝ και τα σημεία που διασυνδέονται με χρήση ασύρματης τεχνολογίας: ΜΑΝ Οινιαδών Κύριοι Κόμβοι Διανομής Πρόσβασης Σύνολο σημείων που συνδέονται με ασύρματη ζεύξη 1 4 10

8 Λογική Αναπαράσταση του Δικτύου
Λογική αναπαράσταση Δικτύου Πρόσβασης του MAN Οινιαδών

9 Λογική Αναπαράσταση του Δικτύου
Λογική αναπαράσταση Δικτύου Σύνδεσης φορέων του MAN Οινιαδών

10 Χάρτης Όδευσης Νεοχωρίου
Στοιχεία όδευσης Χάρτης Όδευσης Νεοχωρίου

11 Χάρτης Όδευσης Κατοχής
Στοιχεία όδευσης Χάρτης Όδευσης Κατοχής

12 Χάρτης Ασύρματου Δικτύου
Στοιχεία όδευσης Χάρτης Ασύρματου Δικτύου

13 Σημεία εγκατάστασης κόμβων
Κύριος Κόμβος Κ1 & Κόμβος Πρόσβασης Π4 Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο κτίριο του Δημαρχείου Κόμβος Πρόσβασης Π1 Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στη ΔΕΥΑ Οινιαδών Κόμβος Πρόσβασης Π2 Ο κόμβος θα εγκατασταθεί στο Κοινοτικό Κατάστημα Κατοχής Κόμβος Πρόσβασης Π3 Ο κόμβος θα εγκατασταθεί ως εξωτερικός οικίσκος στο πεζοδρόμιο εκτός της Βιβλιοθήκης

14 Υλικά Οπτικού δικτύου Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα οπτικά δίκτυα συμπεριλαμβάνουν: Φρεάτια και σωληνώσεις Καλώδια οπτικών ινών, μούφες συγκόλλησης και κιβώτια συγκολλήσεων Υπαίθρια κιβώτια με ερμάρια συγκόλλησης, διατάξεις μικτονόμησης (cross-connect) τερματισμού και σύνδεσης με ενεργό εξοπλισμό, και χώρο οργάνωσης πλεονάζοντος καλωδίου Ικριώματα παθητικού και ενεργού εξοπλισμού Όλες τις βοηθητικές διατάξεις και εξαρτήματα για ένωση και διακλάδωση σωληνώσεων και μικροσωληνώσεων, για τη στήριξη, τη δρομολόγηση και την οργάνωση μεγάλου αριθμού καλωδίων

15 Τυπική Σχηματική Καλωδίωση

16 Εξοπλισμός Κύριου Κόμβου
Ικριώματα και κατανεμητές για τον τερματισμό οπτικών ινών και την φιλοξενία ενεργού εξοπλισμού Gigabit Ethernet Μεταγωγείς για σύνδεση μεγάλων χρηστών Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου (συστήματα ασφαλείας, κλιματισμός)

17 Κόμβοι Πρόσβασης (Εξωτερικού Χώρου)
Ενδεικτική μορφή Εκτός από παθητικό εξοπλισμό εγκαθίσταται και ενεργός εξοπλισμός (μεταγωγέας, UPS, κλιματιστικό)

18 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα
Θα δοθούν λύσεις στο πρόβλημα της αυξημένης ταχύτητας, προσφέροντας αναβαθμισμένες και ποιοτικές συνδέσεις (έως και της τάξης των Gbps ανά φορέα). Σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα επιτευχθεί μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπανών & απόσβεση της επένδυσης Θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης και προσέλκυσης νέων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων Η υποδομή που θα δημιουργηθεί θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ευρυζωνικών υπηρεσιών στην περιοχή Σε συνδυασμό με την δημιουργία αντιστοίχων δικτύων και σε άλλες πόλεις και περιφέρειες θα δημιουργηθεί σημαντική τηλεπικοινωνιακή υποδομή Πανελλαδικά


Κατέβασμα ppt "ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google