Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 1.Εκταση Συσταδικός τύπος 1 100Ηα Συσταδικός τύπος 2 200Ηα Συσταδικός τύπος 3 60Ηα 2. Ογκος ανα Ηα και περίοδο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΣΚΗΣΗ 5 η Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 1.Εκταση Συσταδικός τύπος 1 100Ηα Συσταδικός τύπος 2 200Ηα Συσταδικός τύπος 3 60Ηα 2. Ογκος ανα Ηα και περίοδο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΣΚΗΣΗ 5 η Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 1.Εκταση Συσταδικός τύπος 1 100Ηα Συσταδικός τύπος 2 200Ηα Συσταδικός τύπος 3 60Ηα 2. Ογκος ανα Ηα και περίοδο Συσταδικός τύπος 1 η περ. 2 η περ. 3 η περ. 1 3 10 30 2 12 17 20 3 25 20 18

2 Στόχοι: α) Μεγιστοποίηση της συγκομιδής β) Ορθολογική διαχείριση για ανάπτυξη άγριας πανίδας Περιορισμοί: α) Ο ξυλώδης όγκος που θα παίρνεται κάθε περίοδο δεν θα υπερβαίνει τα 2000 μ 3 β) Για τη διαχείση της άγριας πανίδας για λόγους βιολογικούς απαιτείται μέγιστη υλοτομούμενη έκταση κατα συσταδικό τύπο και περίοδο : 1 40 Ηα 2 90 Ηα 2 90 Ηα 3 25 Ηα 3 25 Ηα γ) Ισες υλοτομούμενες εκτάσεις κατα περίοδο

3 Λύση: Οι μεταβλητές απόφασης x ij αφορούν την έκταση κατα συστ. τύπο i (i=1,2,3) και περίοδο j (j=1,2,3). Αντικειμενική συνάρτηση: Max Ζ= Max Ζ= 3x 11 +10x 12 +30x 13 +12x 21 +17x 22 +20x 23 +25x 31 +20x 32 +18x 33Περιορισμοί:Συγκομιδής 1) 3x 11 +12x 21 +25x 31 <=2000 μ 3 2 )10x 12 +17x 22 +20x 32 <=2000 μ 3 3 )30x 13 +20x 23 +18x 33 <=2000 μ 3 Διαθέσιμης έκτασης 4)x 11 +x 12 +x 13 <100 Ηα 5)x 21 +x 22 +x 23 <200 Ηα 6)x 31 +x 32 +x 33 <60 Ηα

4 Ισων υλοτομούμενων εκτάσεων κατα περίοδο Ισων υλοτομούμενων εκτάσεων κατα περίοδο 7) x 11 +x 21 +x 31 = x 12 +x 22 +x 32 x 11 +x 21 +x 31 -x 12 -x 22 -x 32 = 0 8) x 12 +x 22 +x 32 = x 13 +x 23 +x 33 x 12 +x 22 +x 32 -x 13 -x 23 -x 33 = 0 1 η περ. 2 η περ. 3 η περ. Εκτασης για την ανάπτυξη άγριας πανίδας 9) x 11 <40 10)x 21 <90 11)x 31 <25 12)x 12 <40 13)x 22 <90 14)x 32 <25 15)x 13 <40 16)x 23 <90 17)x 33 <25

5 Τελική μορφή του υποδείγματος max 3x11+10x12+30x13+12x21+17x22+20x23+25x31+20x32+18x33 st 3x11+12x21+25x31<=2000 10x12+17x22+20x32<=2000 30x13+20x23+18x33<=2000 x11+x12+x13<100 x21+x22+x23<200 x31+x32+x33<60 x11+x21+x31-x12-x22-x32=0 x12+x22+x32-x13-x23-x33=0 x11<40 x21<90 x31<25 x12<40 x22<90 x32<25 x13<40 x23<90 x33<25 end Συγκομιδή Διαθέσιμη έκταση Ισες υλοτομούμενες εκτάσεις ανα περίοδο Εκτάσεις για άγρια πανίδα

6 OBJECTIVE FUNCTION VALUE = Τιμή της αντικειμενικής συνάρτησης 1) 5079.600 VARIABLE VALUE REDUCED COST X11 0.000000 3.200000 X12 0.000000 1.200000 X13 17.200001 0.000000 X21 67.400002 0.000000 X22 67.400002 0.000000 X23 65.199997 0.000000 X31 25.000000 0.000000 X32 25.000000 0.000000 X33 10.000000 0.000000 X21 + X31 = 92 Ηα X22 + X32 = 92 Ηα X13 + X23+ χ33 = 92 Ηα 1 η περ. 2 η περ. 3 η περ.

7 ROW SLACK OR SURPLUS DUAL PRICES 2) 566.200012 0.000000 3) 354.200012 0.000000 4) 0.000000 1.580000 5) 82.800003 0.000000 6) 0.000000 5.800000 7) 0.000000 6.960000 8) 0.000000 6.200000 9) 0.000000 17.400000 10) 40.000000 0.000000 11) 22.600000 0.000000 12) 0.000000 11.840000 13) 40.000000 0.000000 14) 22.600000 0.000000 15) 0.000000 1.840000 16) 22.799999 0.000000 17) 24.799999 0.000000 18) 15.000000 0.000000 Συγκομιδή Διαθέσιμη έκταση Ισες υποτομούμενες εκτάσεις ανα περίοδο Εκτάσεις για άγρια πανίδα

8 Ανάλυση ευαισθησίας στην αντικειμενική συνάρτηση VARIABLE CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE COEF INCREASE DECREASE X11 3.000000 9.000000 INFINITY X12 10.000000 7.000000 INFINITY X13 30.000000 14.333332 INFINITY X21 12.000000 1.000000 9.000000 X22 17.000000 0.090909 6.142857 X23 20.000000 INFINITY 0.111111 X31 25.000000 INFINITY 10.000000 X32 20.000000 8.599999 0.100000 X33 18.000000 0.100000 8.599999 Συντελεστές μεταβλητων Επιτρεπτή αύξηση των συντελεστών Επιτρεπτή μείωση των συντελεστών

9 Ανάλυση ευαισθησίας στο RHS (στο δεξιό μέλος των περιορισμών) RIGHTHAND SIDE RANGES ROW CURRENT ALLOWABLE ALLOWABLE RHS INCREASE DECREASE 2 2000.000000 INFINITY 461.666656 3 2000.000000 INFINITY 209.444443 4 2000.000000 115.000000 20.000000 5 100.000000 INFINITY 100.000000 6 200.000000 INFINITY 22.777779 7 60.000000 1.111111 12.777778 8 0.000000 13.888889 76.111115 9 0.000000 11.388889 76.111115 10 40.000000 INFINITY 40.000000 11 90.000000 INFINITY 13.888889 12 25.000000 12.777778 1.111111 13 40.000000 INFINITY 40.000000 14 90.000000 INFINITY 12.777778 15 25.000000 INFINITY 1.111111 16 40.000000 INFINITY 40.000000 17 90.000000 1.000000 10.454545 18 25.000000 INFINITY 13.888889


Κατέβασμα ppt "ΑΣΚΗΣΗ 5 η Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 1.Εκταση Συσταδικός τύπος 1 100Ηα Συσταδικός τύπος 2 200Ηα Συσταδικός τύπος 3 60Ηα 2. Ογκος ανα Ηα και περίοδο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google