Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΤΟΧΟΣ : ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των τριών φάσεων εναλλακτήρα, (β) εξηγεί πώς γίνονται.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΤΟΧΟΣ : ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των τριών φάσεων εναλλακτήρα, (β) εξηγεί πώς γίνονται."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΤΟΧΟΣ : ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των τριών φάσεων εναλλακτήρα, (β) εξηγεί πώς γίνονται οι συνδέσεις των τριών φάσεων μεταξύ τους σε τρίγωνο, (γ) αναφέρει τις ιδιότητες της σύνδεσης, δηλαδή τη σχέση μεταξύ φασικής και πολικής τάσης και έντασης

2 Στην πράξη τα τυλίγματα των τριών φάσεων των τριφασικών εναλλακτήρων δεν τα αφήνομε ανεξάρτητα, γιατί τότε θα θέλαμε έξη αγωγούς για να μεταφέρουμε την παραγόμενη τάση, αλλά τα συνδέομε μεταξύ τους με ορειχάλκινα ή χάλκινα λαμάκια που τοποθετούμε στους ακροδέκτες τις μηχανής.

3 Πραγματοποιούμε έτσι αυτό που ονομάζουμε αλληλένδετο τριφασικό σύστημα, το οποίο παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα για τα δίκτυα που τροφοδοτούνται από τέτοιους τριφασικούς εναλλακτήρες. Υπάρχουν δύο τρόποι να συνδεθούν μεταξύ τους οι φάσεις τριφασικού εναλλακτήρα : (α) η σύνδεση σε τρίγωνο (β) η σύνδεση σε αστέρα

4 ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΟ Συνδέοντας τα τρία τυλίγματα σε σειρά μεταξύ τους, στα άκρα των ακροδεκτών U και Z το άθροισμα των τάσεων, ονομαστικά είναι ίσο με μηδέν (er + ey + eb = 0 Volts) όπως δείχνει το σχήμα

5 Το U και το Z έχουν την ίδια διαφορά δυναμικού (σχήμα (α)) και επομένως μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα (β). Συνδέοντας το U και το Ζ μεταξύ τους όπως φαίνεται στο σχήμα (β), επιτυγχάνεται έτσι η ονομαζόμενη σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ. σχήμα (α)σχήμα (β).

6 Συνδέοντας το U και το Ζ μεταξύ τους, επιτυγχάνεται έτσι η ονομαζόμενη σύνδεση σε ΤΡΙΓΩΝΟ όπως δείχνει και το πιο κάτω σχήμα Στη σύνδεση σε τρίγωνο μόνο τριφασικό δίκτυο τριών αγωγών είναι δυνατό να τροφοδοτηθεί από τον τριφασικό εναλλακτήρα.

7 Πρακτικά στη σύνδεση σε τρίγωνο τοποθετούμε τρία λαμάκια και βραχυκυκλώνουμε τους ακροδέκτες U και Z, V και X, W και Υ στο κιβώτιο των ακροδεκτών, όπως φαίνεται στο σχήμα.

8 Από το σχήμα βλέπουμε ότι : V RB, V BY, V RY είναι οι τάσεις μεταξύ οποιονδήποτε δύο φάσεων (ή πόλων) και ισούνται αντιστοίχως με τες τάσεις μέσα στις φάσεις. Έπεται: V RB = e b, V BY = e y, V RY = e r έπεται λέμε ότι η πολική τάση( V L ) είναι ίση με την τάση στη φάση( V P ) V L = V P στη συνδεσμολογία Τριγώνου.

9 Τα ρεύματα I 1, I 2 και I 3 είναι τα ρεύματα μέσα σε κάθε φάση ( I p ) αντιστοίχως και τα ρεύματα I R, I Y και I B είναι τα ρεύματα σε κάθε πόλο ( I L ). Αν τώρα το σύστημα έχει ισοζυγισμένα φορτία, τότε το I 1 = I 2 = I 3 = I p Αν στο σχήμα εφαρμόσουμε τον πρώτο νόμο του Kirchoff τότε έχουμε :

10 Από το σχήμα το I R = OK = OX + XK = 2 OX αλλά το OX = I 1 cos 30 0 ΈπεταιI R =2 OX Αλλά I 1 = I p και I R = I L έπεται

11 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΟΧΟΥ 1.Σύνδεση των τριών φάσεων μεταξύ τους σε τρίγωνο (U+Z, V+X, W+Y). 2.Ιδιότητες της σύνδεσης των τριών φάσεων σε τρίγωνο V L = V P

12 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Να αναφέρετε πως γίνετε η σύνδεση των τριών φάσεων μεταξύ τους, σε τρίγωνο. 2. Να αναφέρετε τη σχέση μεταξύ φασικής και πολικής, τάσης και έντασης, σε συνδεσμολογία τριών φάσεων μεταξύ τους σε τρίγωνο.


Κατέβασμα ppt "ΣΤΟΧΟΣ : ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ Ο μαθητής να μπορεί να (α) αναφέρει τους τρόπους σύνδεσης των τριών φάσεων εναλλακτήρα, (β) εξηγεί πώς γίνονται."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google