Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Βολτόμετρο Με το συγκεκριμένο όργανο μετράμε την τάση στην άκρη μιας διάταξης. Συνδέεται πάντα παράλληλα με το υπό μέτρηση εξάρτημα. Λόγω της μεγάλης αντίστασης που παρουσιάζει το πηνίο του, προτιμάται να εφαρμόζεται ακριβώς στα άκρα του υπό μέτρηση εξαρτήματος χωρίς την παρεμβολή άλλου οργάνου μέτρησης, όταν οι τιμές της τάσης είναι χαμηλές. V Αμπερόμετρο Με το συγκεκριμένο όργανο μετράμε την ένταση του ρεύματος στην άκρη μιας διάταξης. Συνδέεται πάντα σε σειρά με το υπό μέτρηση εξάρτημα. Έχει μικρή αντίσταση καθώς το πηνίο του έχει μεγάλη διατομή και προτιμούμαι να προηγείται στη συνδεσμολογία από το βολτόμετρο. A Βαττόμετρο Πρόκειται για συνδυασμό των δύο παραπάνω οργάνων, με ένα πηνίο για το βολτόμετρο και ένα για το αμπερόμετρό του. Με άλλα λόγια κατά τη συνδεσμολογία του προσέχουμε οι ακροδέκτες που αφορούν το πηνίο του βολτομέτρου του να συνδεθεί παράλληλα στη διάταξη, ενώ το άλλο του πηνίο να συνδεθεί σε σειρά καθώς αντιστοιχεί στο αμπερόμετρο. W I V W Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

2 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
Σε τριφασικό κύκλωμα η συνδεσμολογία του βαττομέτρου παρουσιάζει ιδιαιτερότητα. Το παρακάτω κύκλωμα ονομάζεται και μέθοδος Aaron. I V W L1 L2 L3 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

3 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
ΔΟΚΙΜΗ ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΣΗΣ Η δοκιμή βραχυκύκλωσης γίνεται με γεφύρωση των ακροδεκτών του δευτερεύοντος του Μετασχηματιστή. Η τάση βραχυκύκλωσης είναι ένα από τα τρία εκατοστιαία μεγέθη που μπορούμε να πάρουμε με γεφυρωμένα τα άκρα του 2οντος. Δίνεται από τη σχέση: Όπου U1K η τάση στο πρωτεύον όταν το δευτερεύον διαρρέεται από το ονομαστικό ρεύμα I2N. Επίσης στον παραπάνω τύπο μπορούμε να προσθέσουμε: Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

4 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
Όπου ur η εκατοστιαία ωμική πτώση τάσης και uσ η εκατοστιαία επαγωγική πτώση τάσης και αναλυτικότερα: Όπου Ζκ ή Ζ1κ η σύνθετη αντίσταση που βλέπουμε από το πρωτεύον με βραχυκυκλωμένο το δευτερεύον του μετασχηματιστή και αντίστοιχα Sk η φαινομένη ισχύς για ρεύμα I1N και Zk αντίσταση . Ειδικότερα: Όπου R1k, X1k , η ωμική και η επαγωγική αντίσταση του μετασχηματιστή αντίστοιχα ανηγμένη στο πρωτεύον. Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

5 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
Η τάση βραχυκύκλωσης είναι χαρακτηριστικό μέγεθος κάθε μετασχηματιστή και προσδιορίζει τη σύνθετη αντίσταση, το ρεύμα μετασχηματιστή, την πτώση τάσης και τη διανομή των φορτίων σε παράλληλα λειτουργούντες μετασχηματιστές. Το ρεύμα βραχυκύκλωσης τώρα διακρίνεται σε κρουστικό και συνεχές. Με το κρουστικό ρεύμα γίνεται η δοκιμή σε μηχανική αντοχή και είναι μεγαλύτερο από το συνεχές, που αφορά τη θερμική αντοχή στο βραχυκύκλωμα. Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

6 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
Πρακτικά: Επειδή μεγάλη τάση βραχυκύκλωσης σημαίνει περιορισμός του Ik και μεγάλη μεταβολή της τάσης λειτουργίας του μετασχηματιστή με φορτίο, ενώ μικρή τάση βραχυκύκλωσης σημαίνει μεγάλο ρεύμα, αλλά μικρή πτώση τάσης, οι δύο αυτές αντικρουόμενες ιδιότητες αναγκάζουν τους κατασκευαστές να περιορίζουν την τιμή της μεταξύ 3 και 12 %. Συνήθως μεταξύ 4 και 7%. ΔΟΚΙΜΗ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ Ένα ακόμη στοιχείο προς εξέταση είναι η δοκιμή πολικότητας ή εξέτασης της φοράς περιέλιξης του μετασχηματιστή. Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

7 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

8 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

9 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
Ασκήσεις 1. Σε δοκιμή χωρίς φορτίο μονοφασικού μετασχηματιστή με τα παρακάτω στοιχεία πινακίδας S=1 KVA, U=220/110V, I1N=4,54A, παίρνουμε τις παρακάτω μετρήσεις: U10 I10 U20 P10 60 0,07 100 0,1 142 0,13 UN 0,35 1,2UN 0,57 Να συμπληρωθεί ο πίνακας και να γίνει το σχέδιο του κυκλώματος. Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

10 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
Στον ίδιο μετασχηματιστή γίνεται δοκιμή βραχυκύκλωσης και βρίσκουμε τάση βραχυκύκλωσης Uk=15 V. P1k=30,75 W, να βρεθούν: Η σύνθετη αντίσταση Ζικ, η ωμική αντίσταση βραχυκύκλωσης R1k, η επαγωγική αντίσταση βραχυκύκλωσης Χικ, ο συντελεστής ισχύος cosφ1κ και η γωνία φ1κ, η εκατοστιαία ωμική πτώση τάσης ur και την εκατοστιαία επαγωγική πτώση τάσης uσ και το ρεύμα βραχυκύκλωσης Ι1κΝ του πρωτεύοντος για ονομαστική τάση τροφοδότησης. Τι παρατηρείται για το τελευταίο μέγεθος. Είναι ικανοποιητικός για χρήση ο μετασχηματιστής μας; Αν η τιμή για την ωμική αντίσταση R1k, βρέθηκε για θερμοκρασία Τ=75οC, να βρεθεί η τιμή της για Θ=25οC σύμφωνα με τον τύπο: Τι παρατηρείται για την εκατοστιαία ωμική πτώση τάσης; 2. Σε δοκιμή πολικότητας του ίδιου μονοφασικού μετασχηματιστή έχουν βραχυκυκλωθεί τα άκρα 2 και 4, σύμφωνα με το σχήμα: Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες

11 Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες
α) Τι περιέλιξη έχουμε αν Ua<Uβ. β) Ποιος είναι ο αντίστοιχος πόλος στο δευτερεύον πηνίο; γ) Τι συμβαίνει με την τάση καταπόνησης; Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες


Κατέβασμα ppt "Σημειώσεις Ηλεκτρικοί Κινητήρες"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google