Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σημασίες και παράγωγα του ρ. εγκαταλείπω είναι σύνθετο από τις λέξεις: εν-κατα-λείπω θέματα του ρήματος: λειπ-, λοιπ-, λιπ- Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σημασίες και παράγωγα του ρ. εγκαταλείπω είναι σύνθετο από τις λέξεις: εν-κατα-λείπω θέματα του ρήματος: λειπ-, λοιπ-, λιπ- Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Σημασίες και παράγωγα του ρ. εγκαταλείπω είναι σύνθετο από τις λέξεις: εν-κατα-λείπω θέματα του ρήματος: λειπ-, λοιπ-, λιπ- Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα ανάλογα με το τι ζητιέται στην κάθε στήλη ΡήματαΟυσιαστικά λείπω+ύδωρ παραλείπω εκλείπω καταλείπω εγκαταλείπω διαλείπω υπολείπομαι παραγόμενο επίθετο λειψυδρία παράλειψη έκλειψη εγκατάλειψη διάλειμμα βρες άλλο ένα διάλειψη υπόλειμμα έλλειψη νερού εξαφάνιση ό,τι απομένει λιποθυμώ λιποψυχώ λιποτακτώ λιποθυμία λιποψυχία λιποταξία λιποθυμικός βρες άλλο ένα λιπόψυχος λιποτάκτης λιποβαρής Συνθέστε τις παρακάτω λέξεις παραγόμενο ρήμα παραγόμενο ουσιαστικό παραγόμενο επίθετο Κάντε κλικ λείπω+θυμός λείπω+ψυχή λείπω+τάξη λείπω+βάρος λιπόθυμος Σημασίες Κάντε κλικ Επόμενη διαφάνεια Μεταφράστε και αυτό υστερώ, απομένω

3 Ε φ α ρ μ ο γ ή: να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας λέξη από τις λέξεις δεξιά 1.Βρεθήκαμε ξαφνικά σε πολύ μεγάλο συνωστισμό και λίγο έλειψε να................... 2.Ήταν........................ μου, που δεν σε κάλεσα φέτος στη γιορτή μου 3.Εξαιτίας της μακρόχρονης ανομβρίας παρουσιάστηκε τώρα................... 4.Στις αρχές του επόμενου μήνα θα έχουμε.................. της σελήνης 5.Η περίεργη αυτή συνήθεια αποτελεί.......................του παρελθόντος 6.Ο φίλος τους καταζητείται από τις αρχές γιατί είναι..................... 7.Η επιχείρηση μας σώθηκε χάρις στις........................... προσπάθειές μας να κρατήσουμε την πελατεία μας 8.Τώρα πια έχει..................... κάθε ελπίδα να αναρρώσει 9.Η φοίτησή του χαρακτηρίσθηκε................και έτσι απορρίφθηκε στην ίδια τάξη 10.Η εργασία τους ως προς την τεκμηρίωση των επιχειρημάτων τους είναι.................. 11.Όλοι ομολογούν ότι ο υπάλληλος αυτός εκτελούσε.................... τα καθήκοντά του. 12.Η γυναίκα........................... πολύ του άνδρα σε μυϊκή δύναμη λιποτάκτης ελλιπής υπολείπεται παράλειψη λιποθυμήσουμε ανελλιπώς λειψυδρία ελλιπής κατάλοιπο έκλειψη αδιάλειπτες εκλείψει συνέχεια Προηγούμενη διαφάνειαΕπόμενη διαφάνεια

4 Ενότητα 5η: Λεξιλογικά-Σημασιολογικά φέρω: θ. φερ-, φορ-, φαρ-, φωρ-, φρ-, ενεγκ- Γράψτε στο τετράδιό σας ουσιαστικά ή επίθετα(απλά ή σύνθετα) σύμφωνα με την υπόδειξη της πρώτης στήλης(ο πίνακας συμπληρώνεται οριζόντια στα μή σκιασμένα κελιά). (αν δεν μπορείτε κάντε διαδοχικά κλικ). ((μετά τη συμπλήρωση του πίνακα κάντε κλικ εδώ, για να δείτε στο ηλεκτρονικό λεξικό τη σημασία της λέξης, που δεν ξέρετε ))εδώ Δια + φέρω άλλες λέξεις (απλές ή σύνθετες) Ο τρόπος που συμπεριφέρεται κάποιος Φωνή + φέρω Άνω + φέρω Συν + φέρω Ελπίς + φέρω Θαλάσσιο μεταφορικό μέσο Φέρω + όνομα Πατήστε εδώ για να δείτε παραδείγματα Πατήστε εδώ για να δείτε παραδείγματα κατά + φέρω φέρσιμο φερέφωνο ανωφέρεια συμφέρον φέρελπις Φέρι-μποτ φερώνυμος κατάφωρος ανωφερής συμφορά ελπιδοφόρος συμπεριφορά διαφοράδιάφοροςαδιαφορία διαφορετικός ασύμφορος ανηφόρα φερέγγυος αυτόφωρος κατάφωρος φαρέτρα φωριαμός φορέας αναφορά διοπτροφόρος Επόμενη διαφάνεια προηγούμενη διαφάνεια

5 Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Ι Χ Ι Σ Η Διαβάζοντας μία-μία τις σημασίες της δεύτερης στήλης να τις αντιστοιχίζετε στην κατάλληλη λέξη της πρώτης στήλης 1. ανωφερής 2. φαρέτρα 3. φερέγγυος 4. φέρελπις 5. φερέφωνο 6. κατάφωρος 7. φορέας 8. φερώνυμος 1. (λόγ.) που έχει πάρει το όνομά του από κάποιο πρόσωπο, πράγμα, γεγονός κτλ. (το οποίο αναφέρεται λίγο πριν ή μετά)· (πρβ. ομώνυμος) 2. (μαθημ.) φορέας διανύσματος, η ευθεία επάνω στην οποία βρίσκεται το διάνυσμα. 3. (λόγ., για πρόσ.) αυτός που παρέχει, που δημιουργεί ελπίδες. 4. (λόγ.) για έδαφος που έχει κλίση προς τα επάνω· ανηφορικός. 5. αυτός που έχει, μεταφέρει, μεταδίδει κάτι 6. πρόσωπα, ομάδες προσώπων, σύλλογοι, οργανισμοί κτλ. (θεσμοθετημένοι ή μη) που αναπτύσσουν κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, διοικητικές, επαγγελματικές κτλ. δραστηριότητες 7. θήκη για την τοποθέτηση των βελών του τόξου 8. που παρέχει εγγύηση, που μπορεί κανείς να του έχει εμπιστοσύνη· αξιόπιστος, αξιόχρεος. ΑΝΤ αφερέγγυος, αναξιόπιστος 9. (μειωτ.) χαρακτηρισμός για κάποιον ή για κτ. (πρόσωπο, ομάδα, έντυπο κτλ.) που δεν έχει ή που δεν προβάλλει δική του γνώμη, άποψη αλλά μέσο αυτού μεταφέρεται, προβάλλεται άκριτα ή διαδίδεται η γνώμη, η άποψη τρίτων 10. (μηχ.) κατασκευή που χρησιμεύει για την υποδοχή και τη μεταφορά φορτίων 11. για αξιόποινη ή κατακριτέα πράξη που είναι ολοφάνερη, για την οποία δεν μπορεί να υπάρξει αμφιβολία 4 7 8 3 9 1 21056 1η στήλη 2η στήλη 11 Προηγούμενη διαφάνειαεπόμενη διαφάνεια

6 παραδείγματα 1. αναφορά Κάνω αναφορά. Αναφορά ενός γεγονότος / ενός ονόματος. Αναφορά σε κάποιον / σε κτ. Κάνω αναφορά στο έργο κάποιου. Γίνεται ονομαστική αναφορά κάποιου. Μία συγκεκριμένη αναφορά. Αόριστη αναφορά. Η αναφορά λεπτομερειών, αν και κουραστική, είναι χρήσιμη. Αναφορά του υπαλλήλου προς τον προϊστάμενο / προς το διευθυντή του. Συντάσσω / υπογράφω / υποβάλλω μία αναφορά. Θα κάνω αναφορά για να βρω το δίκιο μου. Θα σου κάνω αναφορά. Κόλα* αναφοράς. Αναφορά λόχου / τάγματος. Βγαίνω στην αναφορά για να ζητήσω άδεια. Βγάζω κάποιον στην αναφορά. Όλο και κάτι απαιτεί· είναι μονίμως στην αναφορά. Βάση / άξονας της αναφοράς. Προσδιορισμός της αναφοράς. Έννοια / λειτουργίες / μορφές της αναφοράς. Ορθή αναφορά (αστέρα). Σύστημα αναφοράς. Σημείο αναφοράς. 2. αυτόφωρος Στα αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συλλάβει το δράστη. Αυτόφωρο τριμελές πρωτοδικείο. 3. διοπτροφόρος. Εκείνος ο διοπτροφόρος φαίνεται σοβαρός άνθρωπος 4. φαρέτρα Έβγαλε ένα βέλος από τη φαρέτρα και το τοποθέτησε στο τόξο. Δεν έχω εξαντλήσει ακόμη τα βέλη που έχω στη φαρέτρα μου. 5. φερέγγυος Φερέγγυος οφειλέτης / συνομιλητής. Φερέγγυα πρόσωπα / άτομα. 6. φέρελπις Φερέλπιδες νέοι. 7. φερέφωνο Εφημερίδες / έντυπα / συνδικαλιστικές παρατάξεις που είναι φερέφωνα των κομμάτων. 8. φερώνυμος Τη μέρα της Αναλήψεως πανηγυρίζει ο φερώνυμος ναός. 9. φορέας Τα κουνούπια / τα ποντίκια είναι φορείς μικροβίων και ασθενειών. Οι λέξεις / οι μορφές είναι φορείς νοήματος. Τα μνημεία αποτελούν φορείς αξιών. Ο κύριος φορέας της δράσης στην κινηματογραφική ταινία είναι ο πρωταγωνιστής. Φορέας ιδεολογίας / προόδου / επαναστατικών ιδεών. Επαγγελματικοί / κοινωνικοί / πολιτιστικοί / πολιτικοί / συνδικαλιστικοί φορείς. Επίσημος / κρατικός / πανεπιστημιακός φορέας. Ο έλεγχος των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης πρέπει να περάσει σε διακομματικό φορέα. Επίπεδοι / ελεύθεροι φορείς. 10. φωριαμός βάλε τα έγγραφα στο φωριαμό. Ο φωριαμός ήταν γεμάτος και δεν χωρούσε άλλα. 11. κατάφωρος Έγινε κατάφωρη αδικία. Η παραβίαση του συντάγματος είναι κατάφωρη. Κατάφωρος εκβιασμός. Κατάφωρο ψέμα. Επιστροφή κλικ εδώ για τέλος Επιστροφήκλικ εδώ για τέλος Προηγούμενη διαφάνειαεπόμενη διαφάνεια

7 Τ Ε Λ Ο Σ Κλικ για αρχική σελίδα Κάνοντας δεξί κλικ και μετά «τέλος προβολής» βγαίνετε από το powerpoint Προηγούμενη διαφάνεια


Κατέβασμα ppt "Σημασίες και παράγωγα του ρ. εγκαταλείπω είναι σύνθετο από τις λέξεις: εν-κατα-λείπω θέματα του ρήματος: λειπ-, λοιπ-, λιπ- Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google