Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δύο καθρέπτες τοποθετούνται όπως δείχνει το σχήμα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δύο καθρέπτες τοποθετούνται όπως δείχνει το σχήμα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δύο καθρέπτες τοποθετούνται όπως δείχνει το σχήμα
Δύο καθρέπτες τοποθετούνται όπως δείχνει το σχήμα. (a) Δείξτε ότι μια σημειακή πηγή και μπροστά από αυτούς τους καθρέπτες και τα δύο είδωλα κείνται σε κύκλο. (b) Βρείτε το κέντρο του κύκλου. (c) Σε ένα διάγραμμα δείξτε πού πρέπει να σταθεί ένας παρατηρητής ώστε να μπορεί να δει και τα δύο είδωλα. Λύση.

2

3

4

5

6 Για φακό εστιακής απόστασης f βρείτε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου.(b) Σχεδιάστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου ως συνάρτηση της απόστασης του αντικειμένου από τον φακό. Λύση

7 Για φακό εστιακής απόστασης f βρείτε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου.(b) Σχεδιάστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου ως συνάρτηση της απόστασης του αντικειμένου από τον φακό. Λύση

8 Για φακό εστιακής απόστασης f βρείτε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου.(b) Σχεδιάστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου ως συνάρτηση της απόστασης του αντικειμένου από τον φακό. Λύση

9 Για φακό εστιακής απόστασης f βρείτε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου.(b) Σχεδιάστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου ως συνάρτηση της απόστασης του αντικειμένου από τον φακό. Λύση

10 Για φακό εστιακής απόστασης f βρείτε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου.(b) Σχεδιάστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου ως συνάρτηση της απόστασης του αντικειμένου από τον φακό. Λύση

11 Για φακό εστιακής απόστασης f βρείτε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου.(b) Σχεδιάστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου ως συνάρτηση της απόστασης του αντικειμένου από τον φακό. Λύση

12 Για φακό εστιακής απόστασης f βρείτε την ελάχιστη απόσταση μεταξύ αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου.(b) Σχεδιάστε την απόσταση μεταξύ του αντικειμένου και πραγματικού ειδώλου ως συνάρτηση της απόστασης του αντικειμένου από τον φακό. Λύση

13 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

14 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

15 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

16 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

17 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

18 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

19 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

20 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

21 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

22 Δύο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους 0,450 mm τοποθετούνται σε απόσταση 75,0 cm. Ποια είναι η απόσταση μεταξύ της δεύτερης και τρίτης σκοτεινής γραμμής του διαμορφώματος συμβολής στην οθόνη όταν φωτισθούν με σύμφωνο φως μήκους κύματος 500 nm. Λύση

23 Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης
Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης. Το πρώτο μέγιστο στο διαμόρφωμα περίθλασης σχηματίζεται σε γωνία 8,94ο . Ποια είναι η γωνιακή θέση του μέγιστου τετάρτης τάξης; Λύση.

24 Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης
Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης. Το πρώτο μέγιστο στο διαμόρφωμα περίθλασης σχηματίζεται σε γωνία 8,94ο . Ποια είναι η γωνιακή θέση του μέγιστου τετάρτης τάξης; Λύση.

25 Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης
Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης. Το πρώτο μέγιστο στο διαμόρφωμα περίθλασης σχηματίζεται σε γωνία 8,94ο . Ποια είναι η γωνιακή θέση του μέγιστου τετάρτης τάξης; Λύση.

26 Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης
Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης. Το πρώτο μέγιστο στο διαμόρφωμα περίθλασης σχηματίζεται σε γωνία 8,94ο . Ποια είναι η γωνιακή θέση του μέγιστου τετάρτης τάξης; Λύση.

27 Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης
Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης. Το πρώτο μέγιστο στο διαμόρφωμα περίθλασης σχηματίζεται σε γωνία 8,94ο . Ποια είναι η γωνιακή θέση του μέγιστου τετάρτης τάξης; Λύση.

28 Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης
Μονοχρωματικό φως προσπίπτει κάθετα σε ένα επίπεδο φράγμα διέλευσης. Το πρώτο μέγιστο στο διαμόρφωμα περίθλασης σχηματίζεται σε γωνία 8,94ο . Ποια είναι η γωνιακή θέση του μέγιστου τετάρτης τάξης; Λύση.


Κατέβασμα ppt "Δύο καθρέπτες τοποθετούνται όπως δείχνει το σχήμα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google