Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παράδειγμα Αναζήτησης σε Δίκτυο Chord

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παράδειγμα Αναζήτησης σε Δίκτυο Chord"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παράδειγμα Αναζήτησης σε Δίκτυο Chord

2 Δίκτυο Chord N = 16 m = log2(16) = 4 15 1 14 2 13 3 4 12 11 5 6 10 7 9
1 2 3 5 7 9 1 2 4 5 8 9 Δίκτυο Chord N = 16 m = log2(16) = 4 3 5 4 6 9 10 12 15 1 14 2 13 3 4 12 13 15 14 4 5 6 9 8 14 15 11 5 6 10 10 12 11 13 15 1 2 7 9 8

3 Ο κόμβος 0 αναζητά το κλειδί 14 Το 14 δεν υπάρχει στον πίνακα
1 2 3 5 7 9 1 2 4 5 8 9 Ο κόμβος 0 αναζητά το κλειδί 14 Το 14 δεν υπάρχει στον πίνακα Ο 0 αναζητά τον προηγούμενο του 14 3 5 4 6 9 10 12 15 1 14 2 13 3 4 12 13 15 14 4 5 6 9 8 14 15 11 5 6 10 10 12 11 13 15 1 2 7 9 8

4 Το 14 δεν είναι στο διάστημα (0, 2) Ο 0 αναζητά τον πλησιέστερο
1 2 3 5 7 9 1 2 4 5 8 9 Το 14 δεν είναι στο διάστημα (0, 2) Ο 0 αναζητά τον πλησιέστερο κόμβο του 14 3 5 4 6 9 10 12 15 1 14 2 13 3 4 12 13 15 14 4 5 6 9 8 14 15 11 5 6 10 10 12 11 13 15 1 2 7 9 8

5 Ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (9,0)
1 2 3 5 7 9 1 2 4 5 8 9 Ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (9,0) Ανήκει, άρα η αναζήτηση συνεχίζεται στον κόμβο 9 3 5 4 6 9 10 12 15 1 14 2 13 3 4 12 13 15 14 4 5 6 9 8 14 15 11 5 6 10 10 12 11 13 15 1 2 7 9 8

6 Ο 9 ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (9, 12)
1 2 3 5 7 9 1 2 4 5 8 9 Ο 9 ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (9, 12) Δεν ανήκει και ψάχνει τον πλησιέστερο από τον πίνακα 3 5 4 6 9 10 12 15 1 14 2 13 3 4 12 13 15 14 4 5 6 9 8 14 15 11 5 6 10 10 12 11 13 15 1 2 7 9 8

7 Ο κόμβος 9 ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (2, 9), όπου δεν ανήκει
1 2 3 5 7 9 1 2 4 5 8 9 Ο κόμβος 9 ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (2, 9), όπου δεν ανήκει Μετά ελέγχει στο (15,9) και το (12, 9) Η αναζήτηση πάει στον 12 3 5 4 6 9 10 12 15 1 14 2 13 3 4 12 13 15 14 4 5 6 9 8 14 15 11 5 6 10 10 12 11 13 15 1 2 7 9 8

8 Ο 12 ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (12,15)
1 2 3 5 7 9 1 2 4 5 8 9 Ο 12 ελέγχει αν το 14 ανήκει στο (12,15) Ανήκει άρα ο επόμενος του 12 , ο 15, είναι υπεύθυνος για το 14 3 5 4 6 9 10 12 15 1 14 2 13 3 4 12 13 15 14 4 5 6 9 8 14 15 11 5 6 10 10 12 11 13 15 1 2 7 9 8

9 Τέλος Απορίες…;


Κατέβασμα ppt "Παράδειγμα Αναζήτησης σε Δίκτυο Chord"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google