Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερωτήματα (Queries) Δημιουργία ενός ερωτήματος με το Simple Query Wizard 1.Κλικ στο Queries 2.Κλικ στο New 3.Επιλέγουμε το Simple Query Wizard 4.Κλικ στο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερωτήματα (Queries) Δημιουργία ενός ερωτήματος με το Simple Query Wizard 1.Κλικ στο Queries 2.Κλικ στο New 3.Επιλέγουμε το Simple Query Wizard 4.Κλικ στο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερωτήματα (Queries) Δημιουργία ενός ερωτήματος με το Simple Query Wizard 1.Κλικ στο Queries 2.Κλικ στο New 3.Επιλέγουμε το Simple Query Wizard 4.Κλικ στο OK 5.Επιλέγουμε έναν πίνακα ή ένα ερώτημα από το κουτί Tables/Queries – π.χ. Table: Students 6.Επιλέγουμε τα πεδία που θα συμπεριληφθούν στο ερώτημά μας. 7.Κλικ στο Next 8.Κλικ στο Modify the query design, για να αλλάξουμε το σχεδιασμό του ερωτήματός μας 9.Κλικ στο Finish 1

2 Ερωτήματα (Queries) Δημιουργία ενός ερωτήματος με το Simple Query Wizard 10.Κλικ στα κουτιά δίπλα από το Sort και επιλέγουμε το Ascending ή το Descending για αύξουσα ή φθίνουσα σειρά αντίστοιχα για κάθε πεδίο – π.χ. Ascending 11.Επιλέγουμε τα πεδία που θα εμφανίζονται στο ερώτημα. Κλικ στο κουτάκι με το μέσα του, ώστε να φύγει και το πεδίο του να μην εμφανίζεται στο ερώτημα 12.Κλικ στα κουτιά δίπλα από το Criteria και γράφουμε το κριτήριο για κάθε πεδίο στο οποίο θα βασιστεί το ερώτημα π. χ. between 1 and 3, <30 13.Query 14.Run 2

3 3 Queries

4 4 Ερωτήματα (Queries) Query-qexttot

5 5 Query-Appointment Query

6 6 Query-Appointment

7 7 Query Query-city in Design View

8 8 Query-city-result

9 Εκθέσεις(Report) Τα αποτέλεσμα είναι φυσιολογικά πληροφορίες οι οποίες παρουσιάζονται ως μια εκτυπωμένη έκθεση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για πληροφορίες που καλύπτουν αρκετές εγγραφές, ειδικά όταν απαιτούνται επίσης συνοπτικές πληροφορίες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εκθέσεις για διάφορους σκοπούς. Μερικά κοινά παραδείγματα είναι οι περιοδικές συνοψίσεις των πωλήσεων, λίστες αποθεματικού, λίστες αλληλογραφίας και τιμολόγια. Η ομαδοποίηση μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε και να οργανώσουμε τα δεδομένα σε λογικές ομάδες και να δώσουμε ομαδικά και συνολικά ποσά. 9

10 Δημιουργία μιας έκθεσης με το Report Wizard 1.Κλικ στο Reports 2.Κλικ στο New 3.Επιλέγουμε το Report Wizard 4.Διαλέγουμε τον πίνακα ή το ερώτημα απ’όπου έρχονται τα δεδομένα 5.Επιλέγουμε τα πεδία που θα συμπεριληφθούν στην έκθεσή μας 6.Εάν θέλουμε, μπορούμε να διαλέξουμε και άλλο συσχετισμένο πίνακα ή ερώτημα από το κουτί Tables/Queries 7.Επιλέγουμε τον πίνακα βάσει του οποίου θέλουμε να εμφανίζονται τα δεδομένα μας 8.Κλικ στο Preview the report, εάν θέλουμε να δούμε την έκθεσή μας ή Κλικ στο Modify the report’s design, εάν θέλουμε να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην έκθεσή 9.Finish 10

11 Reports Εργασία με τις εκθέσεις 11

12 12 Rptcityselect in Design View

13 13 Reports ( result from Rptcityselect )

14 14 Result from the Report RPTPatientList

15 15 Παραδείγματα Βάση δεδομένων Sales Tables

16 16 Table tblCustomer

17 TblEmployee 17

18 TblProducts 18

19 19 TblSale (Part1) Next slide

20 20 TblSale (Part2)

21 21 Tblsoldproduct

22 22 TblSupplier

23 23 TblVAT

24 Συσχετισμοί πινάκων 24

25 25 Forms (frmCustomer)

26 Forms ( frmEmployees ) 26

27 27 Forms (frmProducts)

28 Form in Design View 28

29 Result 29

30 Frmtotsubform 30

31 Frmtotsubform 31

32 32

33 Queries 33

34 Queries Query Qexttot 34

35 Query (result) 35

36 QRYFilteredInv in Design View 36

37 QRYFilteredInv 37

38 38 QRYFilteredInv

39 QRYSales 39

40 40 QRYSales

41 41 The Query QrySoldProd (Design View)

42 Result (QrySoldProd) 42

43 43 Reports

44 Reports: Rptexttotsubreport 44

45 45 Rptexttotsubreport

46 46 Rptexttotsubreport

47 RptInvoice (Part1) 47

48 48 RptInvoice (Part2)

49 49 RptInvoice

50 Ασκήσεις  Θα δοθεί επιπρόσθετο φυλλάδιο 50


Κατέβασμα ppt "Ερωτήματα (Queries) Δημιουργία ενός ερωτήματος με το Simple Query Wizard 1.Κλικ στο Queries 2.Κλικ στο New 3.Επιλέγουμε το Simple Query Wizard 4.Κλικ στο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google