Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων
ΕΚΔΔ Ιωάννης Καρράς 2003 MS Access

2 Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων
Ανάλυση του προβλήματος Σχεδιασμός της βάσης Δημιουργία της βάσης Ενημέρωση της βάσης Data Base Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή ομοειδών και συσχετιζόμενων δεδομένων Πλεονεκτήματα μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων Οικονομία χώρου Ταχύτητα Λιγότερός φόρτος εργασίας Άμεση πληροφόρηση Οικονομία καταγραφής στοιχείων Έλεγχος ορθότητας εισαγόμενων πληροφοριών Δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης DBMS (Data Base Management Systems) Σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων είναι μια συλλογή από προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τη διαχείριση και συντήρηση μιας βάσης δεδομένων.

3 Οι βάσεις δεδομένων Μήκος πεδίου Οργάνωση των δεδομένων Ένα πεδίο
Τύπος Πεδίου Μία εγγραφή

4 Μήκος πεδίου Είναι ο αριθμός των κενών θέσεων που παραμένουν
κενές στην μνήμη και χρησιμεύουν για την μελλοντική εισαγωγή στοιχείων στην μνήμη. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΜΑΡΙΑ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Μνήμη 12 Θέσεις 18 Θέσεις

5 Χαρακτήρων Αριθμητικούς Ημερομηνίας / ώρας Λογικούς
12456 ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ημερομηνίας / ώρας 22/11/2003 Τύπους πεδίου Λογικούς ΝΑΙ / ΟΧΙ Οι τιμές που παίρνουν οι ιδιότητες μπορούν να εκφραστούν με τους τύπους: Νομισματικής μονάδας 500€ Ωφειλές Ιανουαρίου Υπομνήματος 1ος Αυτόματης αρίθμησης Αντικείμενο OLE Υπερσύνδεσης

6 Οι πίνακες στην ίδια βάση δεδομένων
Δημιουργήστε την βάση δεδομένων Προσθέστε τα απαραίτητα πεδία Δώστε την κατάλληλη ιδιότητα σε κάθε πεδίο Χωρίστε ένα μεγάλο πίνακα σε μικρότερους ιδίως όταν κάποια πεδία περιέχουν ίδια δεδομένα ή επαναλαμβανόμενες τιμές.

7 Κλειδί πίνακα Πρωτεύον κλειδί
Σε κάποιο πεδίο αποδίδεται η ιδιότητα αυτή που αποτρέπει την εμφάνιση διπλών τιμών Ξένο κλειδί Αποδίδεται ο χαρακτηρισμός αυτός σε ένα πεδίο συσχετισμένου πίνακα που οι τιμές ταιριάζουν αντίστοιχα μεταξύ τους

8 Κλειδί πίνακα Πρωτεύον κλειδί Είναι το πεδίο του πρωτεύοντος πίνακα
Ξένο κλειδί Είναι το πεδίο του συσχετισμένου πίνακα

9 Ορισμός πολλών κλειδιών σε ένα πίνακα
Πιέστε το πλήκτρο Shift και το βελάκι ώστε να επιλέξετε δύο ή περισσότερα πεδία στην διάταξη σχεδίασης του πίνακα, ή Alt και επιλεκτική επιλογή με κατάδειξη. Πιέστε το σύμβολο του κλειδιού Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα κλειδιά όταν υπάρχουν σχέσεις πινάκων εκτός αν τις διαγράψετε πρώτα.

10 Ορισμός πολλών κλειδιών σε ένα πίνακα
Shift+key Alt+key

11 Δημιουργία Αντικειμένου

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

14 ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ είναι πιο ισχυρά από τα ΦΙΛΤΡΑ
Εντοπίζουν πληροφορίες από πολλούς συνδεδεμένους πίνακες ή και από άλλα ερωτήματα, με δυνατότητα υπολογισμού συνολικών τιμών. Σε αντίθεση με τα φίλτρα τα οποία επιλέγουν δεδομένα μόνο από τον ίδιο πίνακα.

15 ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ μπορούν να περιέχουν κριτήρια
Προσεγγίζουν τις ίδιες πληροφορίες από διαφορετικές πλευρές. Μια ερώτηση μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα «κριτήρια» (criteria) που είναι απλώς περιορισμοί για την επιλογή των πληροφοριών που θα εμφανιστούν στην δέσμη των αποτελεσμάτων.

16 Ερώτημα (Query) Η επιλογή κάνει δυνατή την εμφάνιση ή την απόκρυψη της
στήλης

17 Κριτήριο να εμφανιστούν μόνο οι γυναίκες
Κριτήριο να εμφανιστούν μόνο οι γυναίκες

18 Μαθητής με επίθετο από «Β*» που ανήκει στη Α
Μεταχαρακτήρας Αποτέλεσμα

19 * σημαίνει: όσοι χαρακτήρες είναι και όποιοι και αν είναι αυτοί
Μεταχαρακτήρες * σημαίνει: όσοι χαρακτήρες είναι και όποιοι και αν είναι αυτοί ? Σημαίνει: οποιοσδήποτε χαρακτήρας είναι αλλά μόνο ένας χαρακτήρας

20 Δημιουργία Παραστάσεων
Είναι (εκφράσεις) τύποι που υπολογίζουν τιμές. Μπορεί να περιέχουν: Συναρτήσεις (functions) Αναγνωριστικά (Identifies) Τελεστές (Operators) Κυριολεκτικά (Literals) Σταθερές (constants)

21 Οδηγίες για την Εισαγωγή παραστάσεων
Τα ονόματα των πεδίων είναι σε αγκύλες [ΩρεςΕργασίας] Μια τελεία χωρίζει ένα πίνακα από το πεδίο του [Μισθολόγιο].[Μισθός] Το κείμενο μπαίνει σε εισαγωγικά “ΑΘΗΝΑ” Οι ημερομηνίες σε πλέγμα #10/09/98#

22 Δημιουργία Παραστάσεων με την Δόμηση Εκφράσεων
Με δεξιά επιλογή από το ποντίκι

23 Παραδείγματα Παραστάσεων
Να γίνει αύξηση του μισθού κατά 2,4% =[ΒασικόςΜισθός]*1,024 =[Ωρομίσθιο]*[ΩρεςΕργασίας] =Date() :η σημερινή ημερομηνία =>Date() :μεγαλύτερη από την σημερινή =Άθροισμα([Μισθός]) : το συνολικό ποσό =“ΑΘΗΝΑ” or “ΒΟΛΟΣ” =Like”[Α-Ω]###” Να περιέχουν ένα γράμμα που ακολουθείται από 3 αριθμούς (πχ Δ512)

24 Παραδείγματα Παραστάσεων σε ερωτήματα
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραστάσεις για την δημιουργία νέων πεδίων ερωτημάτων εισάγοντας την παράσταση σε ένα Πλαίσιο του πλέγματος σχεδιασμού ερωτημάτων Αντί Έκφρ1 γράφω ΤελΜισθός

25 Παραδείγματα Πεδίο Το ! Χωρίζει τον τύπο του αντικειμένου από το πεδίο
Το Όνομα του πεδίου που εμφανίζεται Πίνακας Συντελεστής

26 Παραδείγματα Εμφανιζόμενο μήνυμα Συνθήκη Πεδίο Συνάρτηση
Το Όνομα του πεδίου που εμφανίζεται Το ! Χωρίζει τον τύπο του αντικειμένου από το πεδίο Από το ερώτημα 7 πεδίο, φόρμα ή ερώτημα

27 Αποτέλεσμα !

28 Μάθημα=‘Πληροφορική’
Κριτήριο Αρχικός Πίνακας Κριτήριο Μάθημα=‘Πληροφορική’ & Βαθμός17 Αποτέλεσμα εφαρμογής κριτηρίου 8.2δ.2

29 Κριτήρια Μορφή κριτηρίου: =[Βασικός μισθός]*0,22
θα είναι οι κρατήσεις 22% επί του βασικού μισθού. =[Βασικός μισθός]*1,024 θα είναι ο νέος βασικός μισθός μετά τη αύξηση 2,4%

30 Κριτήρια Μορφή κριτηρίου: >=now()
θά είναι έγκυρη η τιμή για την σημερινή ή μελλοντική ημερομηνία. >=Date() θα είναι έγκυρη η τιμή αν είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ημερομηνία του συστήματος

31 Κριτήρια Μορφή κριτηρίου: Between 10 and 20
θα είναι έγκυρη η τιμή για τιμές μεταξύ 10 και 20 Between #1/1/2002# and #2/2/2002# θα είναι έγκυρη η χρονική περίοδος μεταξύ των δύο ημερομηνιών

32 ΜΕΡΟΣ 2 Τύποι ερωτημάτων

33 Τύπος Ερωτήματος

34 1. Ερώτημα Επιλογής Επιλέγονται τα πεδία που θα εμφανίζονται
Ορίζονται τα κριτήρια επιλογής τους

35 1. Ερώτημα Επιλογής Επιλέγονται τα πεδία επώνυμο, όνομα, οικογ. Κατάστ/ση και μεταπτυχιακό Ορίζονται τα κριτήρια έγγαμος με τίτλο

36 2. Ερώτημα Διασταύρωσης

37 2. Ερώτημα Διασταύρωσης Εμφανίζει μια ακόμη γραμμή ελέγχου όπου γίνεται η επιλογή ενός πεδίου κεφαλίδας σειράς, ενός δεύτερου κεφαλίδας στήλης και ενός τρίτου που περιέχει μια τιμή που θα εμφανίζεται σε συγκεντρωτικό αριθμό στην διασταύρωση των στηλών και γραμμών του πίνακα.

38 2. Ερώτημα Διασταύρωσης Για να λειτουργήσει ένας πίνακας διασταύρωσης είναι απαραίτητο να ορισθούν οπωσδήποτε τρία πεδία, αλλά μεταξύ τους θα πρέπει το ένα να είναι χαρακτηρισμένο σαν κεφαλίδα σειράς, το άλλο σαν κεφαλίδα στήλης και το άλλο σαν τιμή

39 3. Eρώτημα Δημιουργίας Πίνακα
Εισάγει εγγραφές σε ένα νέο πίνακα Να βάλετε τις εγγραφές από όλες τις τάξεις που το μικρό όνομα είναι «Γιάννης» σε νέο πίνακα «Εορταζόμενοι - Γιάννης» Να βάλετε τις εγγραφές σε νέο πίνακα με όνομα «Αθηναίοι», από όλες τις τάξεις με τους μαθητές που γεννήθηκαν στην Αθήνα Να βάλετε σε νέο πίνακα με ονομασία «Άρρενες μαθητές» μόνο τα αγόρια όλων των τάξεων.

40 3. Eρώτημα Δημιουργίας Πίνακα
Εισάγει επιλεγμένες εγγραφές σε ένα νέο πίνακα

41 Αλλάζει τα δεδομένα σε μια ομάδα εγγραφών
4. Eρώτημα Ενημέρωσης Αλλάζει τα δεδομένα σε μια ομάδα εγγραφών Να δοθεί αύξηση μισθού κατά 20% Να δοθεί μείωση μισθού κατά 5% Να δοθεί αύξηση μισθού κατά 12% σε όσους έχουν μισθό <2000€ Να πάρουν επίδομα 30€ όσοι ανήκουν στην Α τάξη

42 4. Eρώτημα Ενημέρωσης

43 5. Ερώτημα Προσάρτησης Μπορεί να προσθέσει τα περιεχόμενα πεδίων επιλογής της σε κάποιον πίνακα

44 5. Ερώτημα Προσάρτησης

45 5. Ερώτημα Προσάρτησης

46 5. Ερώτημα Προσάρτησης

47 Διαγράφει εγγραφές από ένα πίνακα
6. Eρώτημα Διαγραφής Διαγράφει εγγραφές από ένα πίνακα Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που έχουν μισθό μικρότερο από 400€ Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που έχουν γεννηθεί πριν από τις 1/1/1986 Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές της Γ Τάξης

48 Διαγράφει εγγραφές από ένα πίνακα
6. Eρώτημα Διαγραφής Διαγράφει εγγραφές από ένα πίνακα

49 Σχέσεις μεταξύ πινάκων
ΜΕΡΟΣ 3 Σχέσεις μεταξύ πινάκων

50 Σχέσεις μεταξύ πινάκων
1. Μέσω ενός πεδίου αναζήτησης (lookup field) που ονομάζεται Στήλη αναζήτησης. (καλό είναι να μην χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις): Όταν ορίζεται η Αναφορική ακεραιότητα1 στην περίπτωση που το πρωτεύον κλειδί εξαρτάται από πολλά πεδία. Όταν δεν υπάρχει η άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο πινάκων.

51 Σχέσεις μεταξύ πινάκων
1. Στήλη αναζήτησης.

52 Σχέσεις μεταξύ πινάκων
2. Με τον ορισμό των σχέσεων μέσα από το παράθυρο Σχέσεις. Αυτός ο συσχετισμός υπερτερεί, είναι μόνιμος και γίνεται καλύτερα ο έλεγχος και η συμπεριφορά των τιμών των πεδίων κατά την φάση του σχεδιασμού.

53 Σχέσεις μεταξύ πινάκων
2. Σχέσεις.

54 Έλεγχος των δεδομένων από τις ιδιότητες των πεδίων
1200 >=now() Εγκυρότητα εισαγωγής δεδομένων Προσοχή Λάθος Μέσω των ιδιοτήτων αυτών γίνεται ο πλήρης έλεγχος του τρόπου διαχείρισης των τιμών των πεδίων και προκαθορίζεται η μορφή της εμφάνισής τους.

55 Εγκυρότητα δεδομένων Εφαρμογή εγκυρότητας εισαγωγής δεδομένων με την χρήση των ιδιοτήτων των πεδίων. Έλεγχος test Έλεγχος της εγκυρότητας εγγραφών με αναφορική ακεραιότητα Έλεγχος test

56 Referential integrity αναφορική ακεραιότητα
Είναι μια σχέση δύο πινάκων η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπει την εμφάνιση τιμών, σε ένα συσχετισμένο πίνακα τιμών, οι οποίες δεν υπάρχουν στον πρωτεύοντα πίνακα της σχέσης

57 αναφορική ακεραιότητα
Η Αναφορική ακεραιότητα, αποτελείται από ένα σύνολο από κανόνες που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα μεταξύ των εγγραφών, μεταξύ των πινάκων που βρίσκονται σε συσχετισμό. Γίνεται λοιπόν, αδύνατη η διαγραφή ή τροποποίηση των σχετικών δεδομένων ή των συσχετισμένων πεδίων.

58 αναφορική ακεραιότητα

59 Κανόνες αναφορικής ακεραιότητας
1ος κανόνας Στο πεδίο ξένου κλειδιού του σχετικού πίνακα δεν είναι δυνατή η απόδοση μια τιμής αν δεν υπάρχει η ίδια τιμή και στο πρωτεύον κλειδί του πρωτεύοντος πίνακα. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να αποδοθεί στο ξένο κλειδί η μηδενική τιμή (null) για να δηλωθεί ότι οι εγγραφές δεν είναι συσχετισμένες.

60 Κανόνες αναφορικής ακεραιότητας
2ος κανόνας Δεν γίνεται η διαγραφή εγγραφών του πρωτεύοντος πίνακα όταν υπάρχουν ισοδύναμες ή αντίστοιχες εγγραφές σε σχετικούς πίνακες.

61 Κανόνες αναφορικής ακεραιότητας
3ος κανόνας Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής του πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα όταν η συγκεκριμένη εγγραφή έχει συσχετισμένες εγγραφές.

62 Η βελτίωση της εγκυρότητας δεδομένων
Γίνεται με τον συνδυασμό δύο ελέγχων: Data validation (έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων) επικύρωση Referential integrity (αναφορική ακεραιότητα

63 ΜΕΡΟΣ 4 Τροποποίηση εγγραφών Φίλτρο Ταξινόμηση

64 Όνομα=‘Κωνσταντίνος’ Φιλτραρισμένος Πίνακας
Αρχικός Πίνακας Φίλτρο Φίλτρο Όνομα=‘Κωνσταντίνος’ Φιλτραρισμένος Πίνακας 8.2γ.2

65 Αλφαβητική ταξινόμηση με βάση το επώνυμο Ταξινομημένος Πίνακας
Αρχικός Πίνακας Ταξινόμηση Αλφαβητική ταξινόμηση με βάση το επώνυμο Ταξινομημένος Πίνακας 8.2γ.3

66 ΜΕΡΟΣ 5 Σχεδίαση ερωτήματος διασταύρωσης Συγκεντρωτικοί Πίνακες

67 Σχεδίαση ερωτήματος διασταύρωσης

68 Σχεδίαση ερωτήματος διασταύρωσης

69 Συγκεντρωτικοί πίνακες

70 Συγκεντρωτικοί πίνακες

71 Συγκεντρωτικοί πίνακες

72 Συγκεντρωτικοί πίνακες

73 Συγκεντρωτικοί πίνακες

74 Συγκεντρωτικοί πίνακες

75

76 Φόρμες Είναι ένα νέο αντικείμενο της βάσης δεδομένων που δημιουργείται ώστε να γίνεται εύκολη η εισαγωγή δεδομένων, η τροποποίηση και ο τυποποιημένος τρόπος εμφάνισης που αποτρέπει την είσοδο λαθών.

77 Δημιουργία φόρμας

78 Φόρμα Οι φόρμες είναι ‘έξυπνες’ (αλλά και καλαίσθητες) οθόνες, μέσα από τις οποίες μπορούμε να εισάγουμε νέα δεδομένα ή να τροποποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα 8.2δ.3

79 Φόρμα (Form)

80 Εκθέσεις Η δημιουργία εκτυπώσεων και αναφορών με επιλεγμένα πεδία και κριτήρια και τρόπο παρουσίασης για διανομή.

81 Αναφορά Με τις αναφορές μπορούμε να δημιουργήσουμε εκτυπώσεις των δεδομένων που εμείς επιθυμούμε αφού πρώτα τα έχουμε επεξεργαστεί και ομαδοποιήσει κατάλληλα 8.2δ.4

82 Μακροεντολές Διάφορες εργασίες που επαναλαμβάνονται συχνά και αποτελούνται από περισσότερες από 1 ενέργεια που διακρίνονται για την πολυπλοκότητά τους ή για την ιδιαιτερότητα των επιλογών μπορούν να καταγραφούν και να αποδοθούν σε ένα πλήκτρο ή σε συνδυασμό περισσοτέρων ώστε να εκτελούνται με μια κίνηση.

83 Μακροεντολές


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google