Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων ΕΚΔΔ Ιωάννης Καρράς 2003 MS Access.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων ΕΚΔΔ Ιωάννης Καρράς 2003 MS Access."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων ΕΚΔΔ Ιωάννης Καρράς 2003 MS Access

2 Δημιουργία μιας βάσης δεδομένων Ανάλυση του προβλήματος u Σχεδιασμός της βάσης u Δημιουργία της βάσης u Ενημέρωση της βάσης Data Base Βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή ομοειδών και συσχετιζόμενων δεδομένων DBMS (Data Base Management Systems) Σύστημα διαχείρισης Βάσης Δεδομένων είναι μια συλλογή από προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, τη διαχείριση και συντήρηση μιας βάσης δεδομένων. Πλεονεκτήματα μιας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων uΟικονομία χώρου uΤαχύτητα uΛιγότερός φόρτος εργασίας uΆμεση πληροφόρηση u Οικονομία καταγραφής στοιχείων uΈλεγχος ορθότητας εισαγόμενων πληροφοριών uΔυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης

3 Οι βάσεις δεδομένων Οργάνωση των δεδομένων Ένα πεδίο Μία εγγραφή Μήκος πεδίου Τύπος Πεδίου

4 Μήκος πεδίου Είναι ο αριθμός των κενών θέσεων που παραμένουν κενές στην μνήμη και χρησιμεύουν για την μελλοντική εισαγωγή στοιχείων στην μνήμη. Μνήμη 12 Θέσεις 18 Θέσεις ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ΜΑΡΙΑ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 Τύπους πεδίου ΧαρακτήρωνΑριθμητικούς Οι τιμές που παίρνουν οι ιδιότητες μπορούν να εκφραστούν με τους τύπους: Ημερομηνίας / ώρας Λογικούς Νομισματικής μονάδας Υπομνήματος Αυτόματης αρίθμησης Αντικείμενο OLEΥπερσύνδεσης ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12456 22/11/2003 ΝΑΙ / ΟΧΙ 500€ Ωφειλές Ιανουαρίου 1ος http://www.in.gr

6 Οι πίνακες στην ίδια βάση δεδομένων Δημιουργήστε την βάση δεδομένων Προσθέστε τα απαραίτητα πεδία Δώστε την κατάλληλη ιδιότητα σε κάθε πεδίο –Χωρίστε ένα μεγάλο πίνακα σε μικρότερους ιδίως όταν κάποια πεδία περιέχουν ίδια δεδομένα ή επαναλαμβανόμενες τιμές.

7 Κλειδί πίνακα Πρωτεύον κλειδί Σε κάποιο πεδίο αποδίδεται η ιδιότητα αυτή που αποτρέπει την εμφάνιση διπλών τιμών Ξένο κλειδί Αποδίδεται ο χαρακτηρισμός αυτός σε ένα πεδίο συσχετισμένου πίνακα που οι τιμές ταιριάζουν αντίστοιχα μεταξύ τους

8 Κλειδί πίνακα Πρωτεύον κλειδί Είναι το πεδίο του πρωτεύοντος πίνακα Ξένο κλειδί Είναι το πεδίο του συσχετισμένου πίνακα

9 Ορισμός πολλών κλειδιών σε ένα πίνακα Πιέστε το πλήκτρο Shift και το βελάκι ώστε να επιλέξετε δύο ή περισσότερα πεδία στην διάταξη σχεδίασης του πίνακα, ή Alt και επιλεκτική επιλογή με κατάδειξη. Πιέστε το σύμβολο του κλειδιού Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε τα κλειδιά όταν υπάρχουν σχέσεις πινάκων εκτός αν τις διαγράψετε πρώτα.

10 Ορισμός πολλών κλειδιών σε ένα πίνακα

11 Δημιουργία Αντικειμένου

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

13 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

14 ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ είναι πιο ισχυρά από τα ΦΙΛΤΡΑ Εντοπίζουν πληροφορίες από πολλούς συνδεδεμένους πίνακες ή και από άλλα ερωτήματα, με δυνατότητα υπολογισμού συνολικών τιμών. Σε αντίθεση με τα φίλτρα τα οποία επιλέγουν δεδομένα μόνο από τον ίδιο πίνακα.

15 ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ μπορούν να περιέχουν κριτήρια Προσεγγίζουν τις ίδιες πληροφορίες από διαφορετικές πλευρές. Μια ερώτηση μπορεί να περιέχει ένα ή περισσότερα «κριτήρια» (criteria) που είναι απλώς περιορισμοί για την επιλογή των πληροφοριών που θα εμφανιστούν στην δέσμη των αποτελεσμάτων.

16 Ερώτημα (Query)

17 Κριτήριο να εμφανιστούν μόνο οι γυναίκες

18 Μαθητής με επίθετο από «Β*» που ανήκει στη Α

19 Μεταχαρακτήρες * σημαίνει: όσοι χαρακτήρες είναι και όποιοι και αν είναι αυτοί ? Σημαίνει: οποιοσδήποτε χαρακτήρας είναι αλλά μόνο ένας χαρακτήρας

20 Δημιουργία Παραστάσεων Είναι (εκφράσεις) τύποι που υπολογίζουν τιμές. Μπορεί να περιέχουν: –Συναρτήσεις (functions) –Αναγνωριστικά (Identifies) –Τελεστές (Operators) –Κυριολεκτικά (Literals) –Σταθερές (constants)

21 Οδηγίες για την Εισαγωγή παραστάσεων Τα ονόματα των πεδίων είναι σε αγκύλες [ΩρεςΕργασίας] Μια τελεία χωρίζει ένα πίνακα από το πεδίο του [Μισθολόγιο].[Μισθός] Το κείμενο μπαίνει σε εισαγωγικά “ΑΘΗΝΑ” Οι ημερομηνίες σε πλέγμα #10/09/98#

22 Δημιουργία Παραστάσεων με την Δόμηση Εκφράσεων Με δεξιά επιλογή από το ποντίκι

23 Παραδείγματα Παραστάσεων Να γίνει αύξηση του μισθού κατά 2,4% =[ΒασικόςΜισθός]*1,024 =[Ωρομίσθιο]*[ΩρεςΕργασίας] =Date():η σημερινή ημερομηνία =>Date():μεγαλύτερη από την σημερινή =Άθροισμα([Μισθός]) : το συνολικό ποσό =“ΑΘΗΝΑ” or “ΒΟΛΟΣ” =Like”[Α-Ω]###”Να περιέχουν ένα γράμμα που ακολουθείται από 3 αριθμούς (πχ Δ512)

24 Παραδείγματα Παραστάσεων σε ερωτήματα Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραστάσεις για την δημιουργία νέων πεδίων ερωτημάτων εισάγοντας την παράσταση σε ένα Πλαίσιο του πλέγματος σχεδιασμού ερωτημάτων

25 Παραδείγματα Πεδίο Πίνακας Το Όνομα του πεδίου που εμφανίζεται Συντελεστής Πεδίο Το ! Χωρίζει τον τύπο του αντικειμένου από το πεδίο

26 Παραδείγματα Πεδίο Το Όνομα του πεδίου που εμφανίζεται Εμφανιζόμενο μήνυμα Από το ερώτημα 7 Συνθήκη Το ! Χωρίζει τον τύπο του αντικειμένου από το πεδίο Συνάρτηση

27 Αποτέλεσμα !

28 Κριτήριο 8.2δ.2 Αρχικός Πίνακας Αποτέλεσμα εφαρμογής κριτηρίου Κριτήριο Μάθημα=‘Πληροφορική’ & Βαθμός  17

29 Κριτήρια Μορφή κριτηρίου : =[Βασικός μισθός]*0,22 θα είναι οι κρατήσεις 22% επί του βασικού μισθού. = [Βασικός μισθός]*1,024θα είναι ο νέος βασικός μισθός μετά τη αύξηση 2,4% –

30 Κριτήρια Μορφή κριτηρίου : >=now() θά είναι έγκυρη η τιμή για την σημερινή ή μελλοντική ημερομηνία. >=Date() θα είναι έγκυρη η τιμή αν είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ημερομηνία του συστήματος

31 Κριτήρια Μορφή κριτηρίου : Between 10 and 20 θα είναι έγκυρη η τιμή για τιμές μεταξύ 10 και 20 Between #1/1/2002# and #2/2/2002# θα είναι έγκυρη η χρονική περίοδος μεταξύ των δύο ημερομηνιών

32 ΜΕΡΟΣ 2 Τύποι ερωτημάτων

33 Τύπος Ερωτήματος

34 1. Ερώτημα Επιλογής Επιλέγονται τα πεδία που θα εμφανίζονται Ορίζονται τα κριτήρια επιλογής τους

35 1. Ερώτημα Επιλογής Επιλέγονται τα πεδία επώνυμο, όνομα, οικογ. Κατάστ/ση και μεταπτυχιακό Ορίζονται τα κριτήρια έγγαμος με τίτλο

36 2. Ερώτημα Διασταύρωσης

37 Εμφανίζει μια ακόμη γραμμή ελέγχου όπου γίνεται η επιλογή ενός πεδίου κεφαλίδας σειράς, ενός δεύτερου κεφαλίδας στήλης και ενός τρίτου που περιέχει μια τιμή που θα εμφανίζεται σε συγκεντρωτικό αριθμό στην διασταύρωση των στηλών και γραμμών του πίνακα.

38 2. Ερώτημα Διασταύρωσης Για να λειτουργήσει ένας πίνακας διασταύρωσης είναι απαραίτητο να ορισθούν οπωσδήποτε τρία πεδία, αλλά μεταξύ τους θα πρέπει το ένα να είναι χαρακτηρισμένο σαν κεφαλίδα σειράς, το άλλο σαν κεφαλίδα στήλης και το άλλο σαν τιμή

39 3. Eρώτημα Δημιουργίας Πίνακα Να βάλετε τις εγγραφές από όλες τις τάξεις που το μικρό όνομα είναι «Γιάννης» σε νέο πίνακα «Εορταζόμενοι - Γιάννης» Να βάλετε τις εγγραφές σε νέο πίνακα με όνομα «Αθηναίοι», από όλες τις τάξεις με τους μαθητές που γεννήθηκαν στην Αθήνα Να βάλετε σε νέο πίνακα με ονομασία «Άρρενες μαθητές» μόνο τα αγόρια όλων των τάξεων. Εισάγει εγγραφές σε ένα νέο πίνακα

40 Εισάγει επιλεγμένες εγγραφές σε ένα νέο πίνακα 3. Eρώτημα Δημιουργίας Πίνακα

41 4. Eρώτημα Ενημέρωσης 1.Να δοθεί αύξηση μισθού κατά 20% 2.Να δοθεί μείωση μισθού κατά 5% 3.Να δοθεί αύξηση μισθού κατά 12% σε όσους έχουν μισθό <2000€ 4.Να πάρουν επίδομα 30€ όσοι ανήκουν στην Α τάξη Αλλάζει τα δεδομένα σε μια ομάδα εγγραφών

42 4. Eρώτημα Ενημέρωσης

43 5. Ερώτημα Προσάρτησης Μπορεί να προσθέσει τα περιεχόμενα πεδίων επιλογής της σε κάποιον πίνακα

44 5. Ερώτημα Προσάρτησης

45

46

47 6. Eρώτημα Διαγραφής Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που έχουν μισθό μικρότερο από 400€ Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές που έχουν γεννηθεί πριν από τις 1/1/1986 Να διαγράψετε όλες τις εγγραφές της Γ Τάξης Διαγράφει εγγραφές από ένα πίνακα

48 6. Eρώτημα Διαγραφής Διαγράφει εγγραφές από ένα πίνακα

49 ΜΕΡΟΣ 3 Σχέσεις μεταξύ πινάκων

50 1. Μέσω ενός πεδίου αναζήτησης (lookup field) που ονομάζεται Στήλη αναζήτησης. ( καλό είναι να μην χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις): Όταν ορίζεται η Αναφορική ακεραιότητα 1 στην περίπτωση που το πρωτεύον κλειδί εξαρτάται από πολλά πεδία. Όταν δεν υπάρχει η άμεση σύνδεση μεταξύ των δύο πινάκων.

51 Σχέσεις μεταξύ πινάκων 1. Στήλη αναζήτησης.

52 Σχέσεις μεταξύ πινάκων 2. Με τον ορισμό των σχέσεων μέσα από το παράθυρο Σχέσεις. Αυτός ο συσχετισμός υπερτερεί, είναι μόνιμος και γίνεται καλύτερα ο έλεγχος και η συμπεριφορά των τιμών των πεδίων κατά την φάση του σχεδιασμού.

53 Σχέσεις μεταξύ πινάκων 2. Σχέσεις.

54 Έλεγχος των δεδομένων από τις ιδιότητες των πεδίων Μέσω των ιδιοτήτων αυτών γίνεται ο πλήρης έλεγχος του τρόπου διαχείρισης των τιμών των πεδίων και προκαθορίζεται η μορφή της εμφάνισής τους. 1200 >=now() Προσοχή Λάθος Εγκυρότητα εισαγωγής δεδομένων

55 Εγκυρότητα δεδομένων Εφαρμογή εγκυρότητας εισαγωγής δεδομένων με την χρήση των ιδιοτήτων των πεδίων. Έλεγχος test Έλεγχος της εγκυρότητας εγγραφών με αναφορική ακεραιότητα Έλεγχος test

56 Referential integrity αναφορική ακεραιότητα Είναι μια σχέση δύο πινάκων η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτρέπει την εμφάνιση τιμών, σε ένα συσχετισμένο πίνακα τιμών, οι οποίες δεν υπάρχουν στον πρωτεύοντα πίνακα της σχέσης

57 Η Αναφορική ακεραιότητα, αποτελείται από ένα σύνολο από κανόνες που εξασφαλίζουν την εγκυρότητα μεταξύ των εγγραφών, μεταξύ των πινάκων που βρίσκονται σε συσχετισμό. Γίνεται λοιπόν, αδύνατη η διαγραφή ή τροποποίηση των σχετικών δεδομένων ή των συσχετισμένων πεδίων. αναφορική ακεραιότητα

58

59 Κανόνες αναφορικής ακεραιότητας  1ος κανόνας Στο πεδίο ξένου κλειδιού του σχετικού πίνακα δεν είναι δυνατή η απόδοση μια τιμής αν δεν υπάρχει η ίδια τιμή και στο πρωτεύον κλειδί του πρωτεύοντος πίνακα. Παρόλα αυτά, είναι δυνατόν να αποδοθεί στο ξένο κλειδί η μηδενική τιμή (null) για να δηλωθεί ότι οι εγγραφές δεν είναι συσχετισμένες.

60 Κανόνες αναφορικής ακεραιότητας  2ος κανόνας Δεν γίνεται η διαγραφή εγγραφών του πρωτεύοντος πίνακα όταν υπάρχουν ισοδύναμες ή αντίστοιχες εγγραφές σε σχετικούς πίνακες.

61 Κανόνες αναφορικής ακεραιότητας  3ος κανόνας Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας τιμής του πρωτεύοντος κλειδιού στον πρωτεύοντα πίνακα όταν η συγκεκριμένη εγγραφή έχει συσχετισμένες εγγραφές.

62 Η βελτίωση της εγκυρότητας δεδομένων Γίνεται με τον συνδυασμό δύο ελέγχων: Referential integrity (αναφορική ακεραιότητα –Data validation (έλεγχος εγκυρότητας δεδομένων) επικύρωση

63 ΜΕΡΟΣ 4 Τροποποίηση εγγραφών Φίλτρο Ταξινόμηση

64 Φίλτρο 8.2γ.2 Φίλτρο Όνομα=‘Κωνσταντίνος’ Φιλτραρισμένος Πίνακας Αρχικός Πίνακας

65 Ταξινόμηση 8.2γ.3 Αλφαβητική ταξινόμηση με βάση το επώνυμο Ταξινομημένος Πίνακας Αρχικός Πίνακας

66 ΜΕΡΟΣ 5 Σχεδίαση ερωτήματος διασταύρωσης Συγκεντρωτικοί Πίνακες

67 Σχεδίαση ερωτήματος διασταύρωσης

68

69 Συγκεντρωτικοί πίνακες

70

71

72

73

74

75

76 Φόρμες Είναι ένα νέο αντικείμενο της βάσης δεδομένων που δημιουργείται ώστε να γίνεται εύκολη η εισαγωγή δεδομένων, η τροποποίηση και ο τυποποιημένος τρόπος εμφάνισης που αποτρέπει την είσοδο λαθών.

77 Δημιουργία φόρμας

78 Φόρμα 8.2δ.3 Οι φόρμες είναι ‘έξυπνες’ (αλλά και καλαίσθητες) οθόνες, μέσα από τις οποίες μπορούμε να εισάγουμε νέα δεδομένα ή να τροποποιήσουμε τα ήδη υπάρχοντα

79 Φόρμα (Form) –

80 Εκθέσεις Η δημιουργία εκτυπώσεων και αναφορών με επιλεγμένα πεδία και κριτήρια και τρόπο παρουσίασης για διανομή.

81 Αναφορά 8.2δ.4 Με τις αναφορές μπορούμε να δημιουργήσουμε εκτυπώσεις των δεδομένων που εμείς επιθυμούμε αφού πρώτα τα έχουμε επεξεργαστεί και ομαδοποιήσει κατάλληλα

82 Μακροεντολές Διάφορες εργασίες που επαναλαμβάνονται συχνά και αποτελούνται από περισσότερες από 1 ενέργεια που διακρίνονται για την πολυπλοκότητά τους ή για την ιδιαιτερότητα των επιλογών μπορούν να καταγραφούν και να αποδοθούν σε ένα πλήκτρο ή σε συνδυασμό περισσοτέρων ώστε να εκτελούνται με μια κίνηση.

83 Μακροεντολές


Κατέβασμα ppt "Βάσεις Επεξεργασίας Δεδομένων ΕΚΔΔ Ιωάννης Καρράς 2003 MS Access."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google