Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας Η EUROBROKERS Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε., ιδρύθηκε το 1992 και είναι μέλος του επενδυτικού οργανισμού KOUMBAS SYNERGY GROUP, εισηγμένου στο Χ.Α. από το 1996. Είναι η πρώτη Εταιρεία του κλάδου της, που από το 2004 οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Από το 2006 η EUROBROKERS κατέχει το 90% της Eurogroup Insurance Brokers Romania S.R.L.

3 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας Η EUROBROKERS είναι ανεξάρτητος Ασφαλιστικός Σύμβουλος – Μεσίτης Ασφαλίσεων, με καθιερωμένες συνεργασίες τόσο στην τοπική όσο και στη διεθνή αγορά και δυνατότητα εξειδίκευσης σε προϊόντα και αγορές στόχους. Από το 1998 είναι αποκλειστικό μέλος στην Ελλάδα του διεθνούς δικτύου ASSUREX Global, του παγκοσμίως μεγαλύτερου ιδιωτικού οργανισμού εταιρειών ανάλυσης και διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων (Risk Management).

4 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας Το ανθρώπινο δυναμικό της EUROBROKERS, το οποίο υπερβαίνει σήμερα τα 40 άτομα, διακρίνεται για την πολύχρονη εμπειρία, τον επαγγελματισμό, την υψηλή τεχνική κατάρτιση και το ομαδικό πνεύμα. Η συγκρότηση ομάδων με εξειδικευμένα στελέχη και η εφαρμογή μεθόδων διεθνούς πρακτικής, εξασφαλίζουν ασφαλιστικές λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

5 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας Το επιχειρησιακό μοντέλο βασίζεται στην οργάνωση εταιρείας παροχής υπηρεσιών, με τρεις αυτόνομες στρατηγικές μονάδες επιχειρησιακής λειτουργίας (Strategic Business Units - SBUs), και αποσκοπεί στην συνολική αντιμετώπιση των αναγκών τόσο της επιχείρησης όσο και των εργαζομένων σε αυτή. –Επιχειρηματική μονάδα μεγάλων πελατών –Επιχειρηματική μονάδα μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων –Επιχειρηματική μονάδα παροχής υπηρεσιών σε ομάδες ιδιωτών (affinity groups) και σε εργαζομένους στις επιχειρήσεις (employee benefits)

6 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας Η δομή της εταιρίας ολοκληρώνεται με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής και την εφαρμογή διεθνώς εφαρμοσμένων πρακτικών στον τομέα του marketing, ώστε να εγγυάται ταχεία και αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών της. Η δομή αυτή στηρίζεται σε μια ευέλικτη και έμπειρη διοίκηση.

7 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Γενικό Οργανόγραμμα Εταιρείας ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & AFFINITY GROUPS ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & AFFINITY GROUPS ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΡΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΡΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BACK OFFICE & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BACK OFFICE & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

8 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Διοικητικό Συμβούλιο Γ. Κούμπας:Πρόεδρος Δ.Σ. W. Abdo:Αντιπρόεδρος & Δ. Σύμβουλος Α. Τσιρώνης:Μέλος Δ.Σ. Ν.Κοκκινάκης:Μέλος Δ.Σ. Σ. Παπασπυρόπουλος:Μέλος Δ.Σ.

9 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Στρατηγικοί Στόχοι Οι δραστηριότητες της Eurobrokers επεκτείνονται σε τομείς που συμπληρώνουν τις βασικές της λειτουργίες π.χ. ομάδες ιδιωτών (affinity groups) και εργαζομένους στις επιχειρήσεις (employee benefits). Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων η Eurobrokers εστιάζει στην: - Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικής της θέσης, μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων σε ειδικές αγορές, ακολουθώντας τη γενική πορεία της ασφαλιστικής αγοράς τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο (Ευρώπη, Αμερική). Σε αυτό το πλαίσιο η Εταιρεία με την πάροδο του χρόνου, έχει επενδύσει στην διεθνή αγορά, αναπτύσσοντας σχέσεις συνεργασίας με τις μεγαλύτερες διεθνείς ασφαλιστικές οντότητες.

10 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Οικονομικά στοιχεία Εταιρείας (εκατ. €)

11 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Μετοχική Σύνθεση ΜΕΤΟΧΟΙΜετοχές% ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ5.063.90084,398% ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ636.00015,602% ΣΥΝΟΛΟ 6.000.000100,00%

12 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Διαχείριση Ζημιών Η Eurobrokers ως Σύμβουλος Ζημιών διαχειρίστηκε με επιτυχία μια σειρά αποζημιώσεων, σε μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα:

13 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Χρονολογίες Σταθμοί 1971: Έναρξη εργασιών Γεωργίου Κούμπα ως ασφαλιστικού συνεργάτη των Ασφαλιστικών Εταιρειών «ΑΣΤΗΡ» & «ΠΛΥΤΑ». 1973: Ίδρυση της εταιρείας «ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Γ.ΚΟΥΜΠΑΣ ΕΠΕ» 1977: Ίδρυση της εταιρίας «ΚΟΥΜΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Α.Ε.», η οποία συνεργάζεται με όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες της Ελληνικής αγοράς. 1988:Η εταιρία γίνεται ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων-ΣΕΜΑ-. 1992:Ίδρυση της εταιρίας «EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.E.», η οποία λειτουργεί σας ανεξάρτητος μεσίτης – broker στην Ελληνική αγορά. 1994: Ένταξη του κ.Walid Abdo ως Υπευθύνου Ανάπτυξης διεθνών εργασιών.

14 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP Χρονολογίες Σταθμοί (συνέχεια) 2000:Μετατροπή της εταιρίας «ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», σε εταιρία συμμετοχών, «ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και μεταφορά όλων των συμβουλευτικών/ ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του ομίλου στην «EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» 2002:Η «EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» καθιερώνεται σαν ασφαλιστικός σύμβουλος μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. 2004:Οι μετοχές της «EUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» αρχίζουν να διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

15 ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUPΕπικοινωνία EUROBROKERS Λ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83, 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα 57001 Θέρμη, Τηλ:210-8123800 Τηλ.:2310-241900 Fax:210-6140201 Fax: 2310-244174 Url: www.eurobrokers,gr - email: info@eurobrokers.grwww.eurobrokers,grinfo@eurobrokers.gr Α. Διοίκηση Κούμπας Γεώργιος, koumbasg@eurobrokers.grkoumbasg@eurobrokers.gr Abdo Walid, abdo@eurobrokers.grabdo@eurobrokers.gr Β. Διευθυντικά Στελέχη Επιχειρηματικών Μονάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ Πετρουτσοπούλου Ευαγγελίαpetroutsopoulou@eurobrokers.grpetroutsopoulou@eurobrokers.gr Κουτσουμπής Tάσος koutsoubis@eurobrokers.grkoutsoubis@eurobrokers.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ & ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κωνσταντέλος Τάσοςkonstantelos@eurobrokers.grkonstantelos@eurobrokers.gr Κουτσουμπής Tάσος koutsoubis@eurobrokers.grkoutsoubis@eurobrokers.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & AFFINITY GROUPS Κωνσταντόπουλος Νίκος konstantopoulos@eurobrokers.grkonstantopoulos@eurobrokers.gr Κουτσουμπής Tάσος koutsoubis@eurobrokers.grkoutsoubis@eurobrokers.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τράντος Ιωάννης trantos@eurobrokers.grtrantos@eurobrokers.gr


Κατέβασμα ppt "Ασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά σας KOUMBAS SYNERGY GROUP EUROBROKERS ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google