Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / EIE Ε & Τ Πληροφόρηση Ε & Τ Πληροφόρηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / EIE Ε & Τ Πληροφόρηση Ε & Τ Πληροφόρηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / EIE Ε & Τ Πληροφόρηση Ε & Τ Πληροφόρηση

2 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ είναι ο κύριος εθνικός οργανισμός παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής πληροφόρησης σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας εύρος των πηγών πληροφόρησηςΤο εύρος των πηγών πληροφόρησης, εξειδικευμένο προσωπικότο εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνική του υποδομήη τεχνική του υποδομή, κάνει σήμερα το ΕΚΤ κεντρικό σημείο στη ροή της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης προς επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και το την επιστημονική κοινότητα, τις επιχειρήσεις και το δημόσιο τομέα

3 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το ΕΚΤ: Αναπτύσσει υποδέχεταΑναπτύσσει και υποδέχεται εθνικές τράπεζες πληροφοριών και δεδομένων ΕγκαθιστάδιαθέτειΕγκαθιστά και διαθέτει διεθνείς και κοινοτικές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες πληροφόρησης

4 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ …Το ΕΚΤ: υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης προστιθεμένης αξίαςΑναπτύσσει και προσφέρει υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης προστιθεμένης αξίας, δημιουργώντας πλήρη φάκελο με πληροφορίες για το συγκεκριμένο ερώτημα του κάθε ενδιαφερόμενου ΣυνδυάζειαξιοποιεΣυνδυάζει και αξιοποιεί όλες τις διαθέσιμες πληροφοριακές πηγές βιβλιογραφικές ή πλήρους κειμένου, έντυπες και ηλεκτρονικές, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

5 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ …Το ΕΚΤ: Υποστηρίζει κάθε ενδιαφερόμενο στην αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης που διαθέτει Διαχέει τεχνογνωσία σε θέματα ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης και νέων τεχνολογιών πληροφόρησης

6 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Εγκατάσταση διεθνών Βάσεων Δεδομένων ΣΤΟΧΟΣ Εγκατάσταση και λειτουργία διεθνών ΒΔ Κάλυψη πληροφοριακών αναγκών της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ Μαζική αγορά χρήσης και όγκου Επιστημονικών και Τεχνολογικών πληροφορίων Οικονομική και αποτελεσματική ροή πληροφοριώνών

7 ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  Πρότυπη, υποδειγματική λειτουργία  Αξιοποίηση, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας  Υποστήρηξη, εξυπηρέτηση χρηστών Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Εγκατάσταση διεθνών Βάσεων Δεδομένων

8 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Το ΕΚΤ σήμερα...  Εχει εγκαταστήσει και διαθέτει: 10 Εθνικέςβάσεις δεδομένων 10 Εθνικές βάσεις δεδομένων (40 έως το τέλος του 2000) 33 Διεθνείς βάσεις δεδομένων 33 Διεθνείς βάσεις δεδομένων με στόχο να καλύπτονται:  τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα  οι πληροφοριακές ανάγκες και τα αιτήματα  των Ερευνητικών Κέντρων  του Δημοσίου Τομέα  των Επιχειρήσεων

9 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

10 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ultranet Server INTERNET Εξωτερικός χρήστης EKT LAN Firewall CD-ROMs και Εφαρμογές στο Δύκτυο Help-Desk Διαχείριση Χρηστών Application Server Χρήστες ΕΚΤ/ΕΙΕ Χρήστες Βιβλιοθήκης ΔιαχειριστήςCD-ROM CD-ROM Device

11 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υγεία Βιολογία, Γεωργία Χημεία Τρόφιμα Διοίκηση Τεχνολογία Ανθρ/κές,Κοιν/κές,Εκπ/ση Μαθηματικά EC Βιβλιοθηκονομία Διεπιστημονικές   MEDLINE   BIOLOGICAL Abs., CAB Abs.   CHEMICAL Abs., Analytical Abs., ChemBank, Polymer Encyclopedia   FROSTI, FOMAD, FOREGE   ABI Inform / Business Periodicals Ondisc   INSPEC, Ei COMPENDEX   Arts&Humanities CI, Social Sciences CI ATLA Religion Database, ERIC, LLBA   MathSci   EuroStat   LISA, Global Books in Print, Cumulative Book Index, ULRICHs, ISI-JCR, Bibliofile, ISSN Compact, CD Mark Subjects   Science CI, NTIS, Dissertation Abs, Mc Graw Hill, ΔΙΕΘΝΕΙΣ Β.Δ. στο ΕΚΤ

12 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επιστήμες Υγείας Περισσότερες από 20.000.000 δημοσιεύσεις Επιστήμες Υγείας, Ιατρική, Ψυχιατρική, Νοσηλευτική, Δημόσια υγεία, Φαρμακευτική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Οργάνωνση Υπηρεσιών Υγείας  MEDLINE1966 EMBASE1980  BIOLOGICAL ABSTRACTS 1995  CAB ABSTRACTS1990  CHEMICAL ABSTRACTS1992  Ιατρική Βιβλιογραφία ‘Ιπποκράτης’ 1980

13 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Φαρμακευτική Φαρμακευτική Περισσότερες από 20.000.000 δημοσιεύσεις Φαρμακολογία, Φαρμακοκινητική, Φαρμακοδυναμική, θεραπευτική δράση, σύνθεση, περενέργειες, τοξικότητα, δοσολογία, αλληλεπιδράσεις, κλινικές μελέτες, λίστες του FDA EMBASE1980  CHEMBANKτελευταία έκδοση  MEDLINE1966 FDA - GUIDELINES FULLTEXT 1946 FDA - APPROVED DRUGS 1938  BIOLOGICAL ABSTRACTS1995  CHEMICAL ABSTRACTS1992  CAB ABSTRACTS1990

14 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒιολογίαΒιολογία Περισσότερες από 15.000.000 δημοσιεύσεις Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Βιοχημεία, Βιοφυσική, Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Βιοϊατρική, Ωκεανογραφία, Ζωολογία, Βοτανική, Οικολογία, Φαρμακευτική, Περιβάλλον  BIOLOGICAL ABSTRACTS1995  CAB ABSTRACTS1990  MEDLINE1966  CHEMICAL ABSTRACTS1992  CHEMBANKτελευταία έκδοση

15 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επιστήμη Τροφίμων Περισσότερες από 13.000.000 δημοσιεύσεις Επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων- Χημεία, Μικροβιολογία, Τοξικολογία, Βιοτεχνολογία, Υγιεινή- συντηρητικά, πρόσθετα και συστατικά τροφίμων, τυποποίηση, συσκευασία, διατροφή, ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία αγοράς-μερίδια αγοράς, παραγωγή, διακίνηση, κατανάλωση, νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες  FOMAD1985  FROSTI1972  FOREGE1995  CHEMICAL ABSTRACTS1992  BIOLOGICAL ABSTRACTS1995 FDA - GUIDELINES FULLTEXT1946  MEDLINE1966

16 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΧημείαΧημεία Περισσότερες από 3.500.000 δημοσιεύσεις Χημεία, χημική μηχανική, αναλυτική χημεία, βιοχημεία, χημεία περιβάλλοντος, τοξικολογία, φαρμακευτική χημεία, φυσικοχημεία, ιδιότητες και αντιδράσεις χημικών ενώσεων, πολυμερή, υλικά, πατέντες  CHEMICAL ABSTRACTS1992  ANALYTICAL ABSTRACTS1980  CHEMBANKτελευταία έκδοση  POLYMER ENCYCLOPEDIAτελευταία έκδοση

17 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Φυσική, Πληροφορική Περισσότερες από 15.000.000 δημοσιεύσεις Φυσική, Ηλεκτρονική, Πληροφορική, Αυτοματισμοί, Συστήματα ελέγχου, Επιστήμη Η/Υ, Επικοινωνίες, Ενέργεια, Γεωφυσική,  INSPEC1969  CHEMICAL ABSTRACTS1992  LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOUR ABSTR.1973  MATHSCIENCE1940  Ei COMPENDEX 1987

18 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΜαθηματικάΜαθηματικά Περισσότερες από 11.000.000 δημοσιεύσεις Μαθηματικά, Στατιστική-Πιθανότητες, Λογιστικά, Επιστήμη Η/Υ, Πληροφορική, Επιχειρησιακή έρευνα, Οικονομετρία, Εφαρμογές των μαθηματικών στη φυσική, μηχανική, βιολογία και στα πληροφοριακά συστήματα  MATHSCIENCE1940  INSPEC1969  LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOUR ABS.1973  Ei COMPENDEX 1987

19 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Επιστήμες Μηχανικού Περισσότερες από 14.000.000 δημοσιεύσεις Επιστήμες μηχανικών, τεχνολογία, υλικά, μεταλλουργία, μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, ενέργεια, περιβάλλον, βιομηχανικές εφαρμογές, ναυπηγική, πολεοδομία, αρχιτεκτονική  Ei COMPENDEX 1987  INSPEC1969  CHEMICAL ABSTRACTS1992  MATHSCIENCE1940

20 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση Περισσότερες από 3.500.000 δημοσιεύσεις Εκπαίδευση, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικές διαδικασίες για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από την προσχολική υλικία έως τις ομάδες ενηλίκων, ειδική αγωγή, συμβουλευτική, διδακτική, μέθοδοι αξιολόγησης, επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, εκπαίδευση διδακτικού προσωπικού  ERIC1966  LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOUR ABS.1973  SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX1991

21 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές επιστήμες Περισσότερες από 5.000.000 δημοσιεύσεις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες, Ιστορία, Λογοτεχνία, Αρχαιολογία, Αρχιτεκτονική, Φιλοσοφία, Τέχνες, Κοινωνιολογία, Ανθρωπολογία, Γλωσσολογία, Θεολογία, Πολιτισμός, Ψυχολογία, ελεύθερος χρόνος  SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX1991  ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX1990  LINGUISTICS AND LANGUAGE BEHAVIOUR ABS. 1973  ATLA RELIGION DATABASE1949  ΓΛΑΥΚΑ1870

22 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Διοίκηση Διοίκηση Περισσότερες από 1.000.000 δημοσιεύσεις Διοίκηση, οικονομικές θεωρίες, επιχειρησιακά θέματα, λογιστικά, στρατηγικές προώθησης, παραγωγική διαδικασία, διαχείρηση, χρηματοοικονομικά, τραπεζικά-ασφαλιστικά-εργασιακά θέματα, διεθνές εμπόριο, πολιτικές επιστήμες  ABI-INFORM 1971  BUSINESS PERIODICALS ON DISC  Φ.Ε.Κ. (τεύχη Α&Β)1994  ICAP

23 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Βιβλιοθηκονομία-Επιστήμη πληροφόρησης Περισσότερες από 10.000.000 δημοσιεύσεις Βιβλιοθηκονομία, υπηρεσίες βιβλιοθηκών και πληροφόρησης, τεκμηρίωση, ανάκτηση πληροφοριών, επεξεργασία κειμένου, ηλεκτρονικές εκδόσεις, μέθοδοι καταλογογράφησης, οδηγοί ελληνικών περιοδικών και βιβλιοθηκών, πίνακες περιεχομένων περιοδικών  LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ABS.1969  ISSN COMPACTτελευταία έκδοση  BIBLIOFILEτελευταία έκδοση  CD-MARK SUBJECTSτελευταία έκδοση

24 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Βιβλιοθηκονομία-Επιστήμη πληροφόρησης  JOURNAL CITATION REPORT (Science edition)  JOURNAL CITATION REPORT (Social edition)  Συλλογικός Κατάλογος Περιοδικών  Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού- ARGOS  Ελληνικές Επιστημονικές & Τεχνολογικές Βιβλιοθήκες

25 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Βιβλία - Εγκυκλοπαίδειες Κατάλογοι εκδόσεων Περισσότερες από 3.000.000 δημοσιεύσεις  CUMULATIVE BOOK INDEX τελευταία έκδοση  GLOBAL BOOKS IN PRINT τελευταία έκδοση  ULRICH'S PLUS τελευταία έκδοση  SERI (Serials of NLM) τελευταία έκδοση  Mc Graw Hill MULTIMEDIA ENCYCLOPEDIA OF S&T τελευταία έκδοση  Polymer Encyclopedia τελευταία έκδοση  Βιβλιογραφία 2000 τελευταία έκδοση

26 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ CITED REFERENCES CITED REFERENCES Περισσότερες από 13.000.000 δημοσιεύσεις Βάσεις Δεδομένων του ISI ® - Institute of Scientific Information  SCIENCE CITATION INDEX1986  SOCIAL SCIENCES CITATION INDEX1991  ARTS & HUMANITIES CITATION INDEX1990  JOURNAL CITATION REPORTS (Science edition) τελευταία έκδοση  JOURNAL CITATION REPORTS (Social edition) τελευταία έκδοση

27 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Διεπιστημονικές ΒΔ Περισσότερες από 17.000.000 δημοσιεύσεις Διδακτορικές διατριβές, τεχνικές εκθέσεις, ερευνητικά έργα, Citation Index  DISSERTATION ABSTRACTS1983  NTIS1980  SCIENCE CITATION INDEX1986  Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών1986  Bάσεις Ελλήνων Ερευνητών, Ελληνικών Φορέων, Αποτελεσμάτων Ερευνητικών Εργων

28 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Κοινοτικές πληροφορίες Περισσότερες από 1.000.000 δημοσιεύσεις Κοινοτικές πληροφορίες σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, στατιστικά στοιχεία εσωτερικού-εξωτερικού εμπορίου των Κρατών - Μελών της ΕΕ, Κοινοτικό δίκαιο, προκηρύξεις δημοσίων έργων-διαγωνισμών  EC-COMEXT1988

29 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΟΙ ΚΥΡΙOΤΕΡΟΙ ΔΙΑΘΕΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟ ΕΚΤ 1.300 διεθνείς βάσεις δεδομένων ΕΚΤ EINS FT PROFILE ORBIT ECHO EUROBASES QUESTEL DATA-STAR DIMDISTN DIALOG

30 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Υπηρεσίες προς τους χρήστες  Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο  Web Υπηρεσίες  Ενδιάμεσες Υπηρεσίες Επιστημονική & Τεχνολογικής Πληροφόρησης συνδυασμός πηγών για λογαριασμό του χρήστη  συνδυασμός πηγών για λογαριασμό του χρήστη

31 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ...Υπηρεσίες προς τους χρήστες αντιγράφου πλήρους κειμένου  Εξασφάλιση αντιγράφου πλήρους κειμένου άρθρα, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, εκθέσεις, πατέντες, βιβλία κλπ  από την έντυπη συλλογή της βιβλιοθήκης του ΕΚΤ/ΕΙΕ  από την ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ  από το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ)  από βιβλιοθήκες και δίκτυα βιβλιοθηκών στο εξωτερικό (BLSDC, INIST, KNAW, IMPADOC, κλπ)

32 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EKT Αθήνα Ε. Ι. Ε. Αθήνα Γενικό Κρατικό Ιωάννινα Θεσ/νίκη Ηράκλειο Βιβλιοθήκη-Προμηθευτής Ξάνθη Βιβλιοθήκη-Χρήστης Πάτρα Τελικός Χρήστης Παραγγελία Πληρωμή Φωτοτυπία Ταχυδρομική αποστολή ή Fax ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Παρούσα κατάσταση ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONLINE ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Παρούσα κατάσταση ΣΚΠ

33 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΚΤ ΣΚΠ Αθήνα Ε.Ι.Ε. Μυτιλήνη ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ Ιωάννινα Θεσ/νίκη Ηράκλειο Βιβλιοθήκη-Προμηθευτής Ξάνθη Βιβλιοθήκη-χρήστης Πάτρα Πληρωμή Τελικός χρήστης Φωτοτυπία Ταχυδρομική αποστολή ή Fax ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ- Ανοιγμα σε τελικούς χρήστες (2000) ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ- Ανοιγμα σε τελικούς χρήστες (2000)

34 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ψηφιακή Βιβλιοθήκη ΕΚΤ 12.000 Ψηφιοποιημένες Ελληνικές Διδακτορικές  12.000 Ψηφιοποιημένες Ελληνικές Διδακτορικές Διατριβές Διατριβές Ηλεκτρονικά περιοδικά  Ηλεκτρονικά περιοδικά  πρόσβαση σε περίπου 1.400 ηλεκτρονικά περιοδικά πλήρους κειμένου και εικόνας  >14.500 περιοδικά,με δυνατότητα πρόσβασης στους πίνακες περιεχομένων τους και θεματικής αναζήτησης  800 περιοδικά πλήρους κειμένου και εικόνας στους τομείς της Οικονομίας, Διοίκησης και Επιχειρήσεων

35 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΚΤ ΣΚΠ Αθήνα Ε.Ι.Ε. Μυτιλήνη Παν. Αιγαίου Θεσ/νίκη Ηράκλειο Ξάνθη Πάτρα Ψηφιακό υλικό Πληρωμή Tελικός χρήστης ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ιωάννινα

36 Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤ / Υπηρεσίες Ε & Τ Πληροφόρησης Βάσ. Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα Τηλ:7273938 7273939 Fax:7252223 email:helpdesk@ekt.gr retriev@ekt.gr http://www.ekt.gr


Κατέβασμα ppt "Μάιος 2000 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ / EIE Ε & Τ Πληροφόρηση Ε & Τ Πληροφόρηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google