Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης – Φεβρουάριος 2008 Εσωτερική Αξιολόγηση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης – Φεβρουάριος 2008 Εσωτερική Αξιολόγηση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης – Φεβρουάριος 2008 Εσωτερική Αξιολόγηση – Συλλογή στοιχείων Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης – Οκτώβριος 2009 Επανάληψη Εσωτερικής Αξιολόγησης Επικαιροποίηση Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης – Οκτώβριος 2010 Εξωτερική Αξιολόγηση – Ιούνιος 2011

3 Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Μπονάτσος Γ., Καθηγητής, πρόεδρος Επιτροπής Αναστασόπουλος Δ., Καθηγητής Λεμονίδου Χ., Καθηγήτρια Λιαρόπουλος Λ., Καθηγητής Παπαδάτου Χ., Καθηγήτρια Αποστολοπούλου Ε., Αναπλ. Καθηγήτρια Πατηράκη Ε., Αναπλ. Καθηγήτρια Δαφνή Ο., Καθηγήτρια Βιοστατιστικής Σουρτζή Π., Αναπλ. Καθηγήτρια Σταματάκης Α., Επίκ. Καθηγητής Γραμματειακή Υποστήριξη: κα. Όλγα Μπάρτζη Εκπρόσωποι Τομέων Εκπρόσωποι Επιτροπών Τμήματος Προηγούμενη Εμπειρία Αξιολογήσεων

4 Επιτροπή Εσωτερικής Αξιολόγησης Μοντέλο Παράλληλης, Κατανεμημένης Εργασίας Παρουσίαση του Τμήματος Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αποτίμηση Ερευνητικού Έργου Τμήματος Διοικητικές υπηρεσίες και υποδομές Σχέση με Κοινωνικούς, Πολιτιστικούς & Παραγωγικούς Φορείς Στρατηγικές Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Συμπεράσματα-Σχέδια Βελτίωσης

5 Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων Χρονοβόρος διαδικασία η συλλογή για 1 η φορά Στενή Συνεργασία με Γραμματεία Τμήματος Αξιοποίηση Μηχανοργάνωσης αλλά και πιο «παραδοσιακών» μεθόδων Επικαιροποίηση απλούστερη διαδικασία π.χ. Τρόπος Εισαγωγής Φοιτητών 2010-20112009-20102008-20092007-20082006-20072005-20062004-20052003-2004 Εισαγωγικές Εξετάσεις148166165169168160151 Μετεγγραφές474142201712-- Κατατακτήριες εξετάσεις497488813 Άλλες Κατηγορίες18151418162024 Σύνολο 217 231228211209200183188

6 Πηγή: Τυχαίο δείγμα 11% των αποφοίτων μέσω της Ιστοσελίδας του Τμήματος Συλλογή Στατιστικών Στοιχείων

7 Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από ΔΕΠ & ΕΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

8 Αξιολόγηση Προγράμματος Σπουδών από Φοιτητές

9 Τα μαθήματα παρείχαν γνώσεις; Ικανοποίηση Φοιτητών από τα Μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-9

10 Μελλοντικά Σχέδια Προπτυχιακών Φοιτητών 40% θέλουν να συνεχίσουν με μεταπτυχιακά (46% αυτών που είχαν ως 1η επιλογή τη Νοσηλευτική) 20% έχουν ήδη εργασθεί σε χώρο παροχής φροντίδας υγείας 10% θέλουν να συνεχίσουν με άλλο πτυχίο (1% αυτών που είχαν ως 1η επιλογή τη Νοσηλευτική)

11 Αξιολόγηση Μαθημάτων από Φοιτητές

12 Συμπλήρωση Ερωτηματολογίων Αρχικά κατά τη διάρκεια του Εξαμήνου («στο μάθημα»)  Ποσοστό Συμπλήρωσης 11-100% Στη συνέχεια πριν από την τελική εξέταση του εκάστοτε μαθήματος  Ποσοστό Συμπλήρωσης 60-100% Ανάλυση Ερωτηματολογίων Εξαιρετικά Χρονοβόρος Διαδικασία!!! Κόστος Ανάγκη Κεντρικής Πρόβλεψης από το Πανεπιστήμιο

13 Αξιολόγηση Μαθημάτων από Φοιτητές Αξιοσημείωτη Επαναληψιμότητα Χρήσιμα Σχόλια Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων με Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών

14 Εξωτερική Αξιολόγηση Σύνθεση Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης Απαραίτητη η Επιστημονική Ταύτιση/Εγγύτητα Διασφάλιση «μη-σύγκρουσης συμφερόντων» Διασφάλιση «Αξιολογητικής Επάρκειας» Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες αξιολογήσεις Απαραίτητη η Ενημέρωση για την Ελληνική Πραγματικότητα π.χ. εμπλοκή κλινικών και Stakeholders σε διαμόρφωση προγράμματος σπουδών Δυνατότητα συμμετοχής και μη-Ελλήνων από το Εξωτερικό

15 Εξωτερική Αξιολόγηση Διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης Σαφής περιγραφή και ενημέρωση και των 2 πλευρών (Αξιολογητών και Αξιολογούμενων) από την ΑΔΙΠ σχετικά με τις διαδικασίες και τα όρια επικοινωνίας με το υπό αξιολόγηση Τμήμα Έγκαιρος και λεπτομερής προγραμματισμός επιτόπιας επίσκεψης (“on-site visit”) Διάρκεια Επίσκεψης – οι προβλεπόμενες 2 με 3 ημέρες ανεπαρκείς για τη σε βάθος αξιολόγηση των υποδομών και επικοινωνία με το προσωπικό και τους φοιτητές

16 Συνολική Αποτίμηση Αξιολόγησης Εσωτερική Αξιολόγηση Χρονοβόρος η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων – πρόβλημα ανεύρεσης πόρων Κωδικοποίηση προβλημάτων και ανάδειξη θετικών στοιχείων Ιδιαίτερα χρήσιμα τα συμπεράσματα που προκύπτουν Εξωτερική Αξιολόγηση Υπόκειται σε περιορισμούς όπως: Η σύνθεση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης Η μικρή χρονικά διάρκεια της Ευπρόσδεκτη η «Εξωτερική Ματιά» και η μεταφορά εμπειρίας

17 “ ἄ νθρωπος μέτρον»


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συγκρότηση Επιτροπής Εσωτερικής Αξιολόγησης – Φεβρουάριος 2008 Εσωτερική Αξιολόγηση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google