Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Η Διαδικτυακή Εφαρμογή ESOG

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Η Διαδικτυακή Εφαρμογή ESOG"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Η Διαδικτυακή Εφαρμογή ESOG
στον Σ.Ε.Π. Η Διαδικτυακή Εφαρμογή ESOG Στέφανος Ουγιάρογλου Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. - Ε.Π.ΠΑΙ.Κ Ακαδ. Έτος:

2 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων ΣΕΠ Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

3 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων ΣΕΠ Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

4 Εισαγωγή (1/2) Πιθανότητα εισαγωγής μαθητή σε τμήμα Ανώτατης Εκπαίδευσης που το γνωστικό αντικείμενο δεν τον ενδιαφέρει Βασικά Αίτια: Έλλειψη έγκυρης πληροφόρησης και ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού Επιρροές από το συγγενικό περιβάλλον Επιλογή σπουδών βάσει επαγγελματικής αποκατάστασης και όχι βάσει των πραγματικών πνευματικών ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων

5 Εισαγωγή (2/2) Αποτέλεσμα: Εγκαταλείπουν τις σπουδές τους
Συνεχίζουν τις σπουδές τους, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες, προσδοκώντας σε μια θέση εργασίας Οι φοιτητές αυτοί μπορεί να είχαν μια άλλη, επιτυχημένη εξέλιξη σε μια άλλη επιστήμη, αν οδηγούνταν στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου με περισσότερη σύνεση και γνώση

6 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

7 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων στον Σ.Ε.Π. (1/3)
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων είναι ένα ευέλικτο, διαλογικό Πληροφοριακό Σύστημα που χρησιμοποιεί πρότυπα και δεδομένα για να υποστηρίξει έναν υπεύθυνο να λάβει αποφάσεις Γνωστά Σ.Υ.Α. στον Σ.Ε.Π.: Μέτρον Τεστ Άριστον Τεστ

8 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων στον Σ.Ε.Π. (2/3)
Μέτρον Τεστ Κατασκευάστηκε από ομάδα του Πανεπιστήμιου Πειραιά Βασίζεται σε έρευνες για: - τα επαγγέλματα - την αγορά εργασίας - το εκπαιδευτικό σύστημα σε συνδυασμό με ψυχομετρικές μεθόδους, με διεθνή τεστ ενδιαφερόντων και προσωπικότητας και ειδικότερα με τις θεωρίες του John Holland, και άλλων αναγνωρισμένων επιστημόνων. Κεντρικό στοιχείο είναι η διασπορά των ενδιαφερόντων και κλίσεων κάθε ατόμου σε κατηγορίες επαγγελμάτων

9 Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων στον Σ.Ε.Π. (3/3)
Άριστον Τεστ Το ΆΡΙΣΤΟΝ τεστ αποτελεί το ένα έμπειρο σύστημα που διερευνά: - Την προσωπικότητα - Τις κλίσεις - Τις ικανότητες - Τις δεξιότητες - Τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου προσδιορίζει τα επαγγέλματα που ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα της Α.Ε. HOLAND: “Ariston is the best application of my theory I have seen so far”, “Ariston takes my theory a step further”

10 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

11 Στόχος της Εργασίας Ανάπτυξη εφαρμογής που θα διευκολύνει τον υποψήφιο στη λήψη απόφασης σχετικά με τις σπουδές που θα ακολουθήσει βάσει του βαθμού προτίμησης που επιδεικνύει για μαθήματα των εγκύκλιων σπουδών του Προσδιορισμός των τμημάτων της Α.Ε. όπου θα κληθεί να φέρει εις πέρας προγράμματα σπουδών με μαθήματα που θα σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά τους

12 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

13 Η Μέθοδος ELECTRA (1/3) Ενότητα Σ.Υ.Α.: Μοντέλα πολλαπλών κριτηρίων 
Τα κριτήριά είναι τα μαθήματα της Δ.Ε. Οι πιθανές λύσεις του προβλήματος (αποφάσεις) είναι οι κατηγορίες των τμημάτων Α.Ε. Η μέθοδος Electra χρησιμοποιεί συντελεστές βαρύτητας που πρέπει να ορίζονται από ειδικό Ο μαθητής απαντώντας σε ερωτήσεις της μορφής «Πόσο ενδιαφέρον θεωρείς το μάθημα», εισάγει ένα βαθμό αρέσκειας που δείχνει το ενδιαφέρον του για κάθε μάθημα

14 Η Μέθοδος ELECTRA (2/3)

15 Η Μέθοδος ELECTRA (3/3)

16 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η Διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

17 Η Διαδικτυακή εφαρμογή ESOG (1/3)
ESOG: Electra in School Occupational Guidance Ανάπτυξη: τεχνολογία PHP & MYSQL Φιλοξενία: Εξυπηρετητής του Π.Σ.Δ. Χρήστες Διαχειριστές: Εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν την εγγραφή του σχολείου στην εφαρμογή – Τους προσφέρονται ένα σύνολο δυνατοτήτων διαχείρισης Χρήστες: Άμεσα ενδιαφερόμενοι (π.χ. μαθητές) – Απαντούν στο ερωτηματολόγιο και τους εμφανίζεται η ταξινομημένη λίστα σχολών

18

19 Η Διαδικτυακή εφαρμογή ESOG (3/3)

20 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

21 Μελέτη περίπτωσης (1/5) Ύστερα από μελέτη Π.Σ. τμημάτων Α.Ε. και των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος Γυμνασίων και Λυκείων: Ομαδοποιήσαμε τα τμήματα Α.Ε. σε 12 κατηγορίες με κύριο κριτήριο τα μαθήματα του προγράμματα σπουδών Επιλέξαμε 24 μαθήματα Δ.Ε. Σε κάθε κατηγορία αντιστοιχήσαμε ένα συντελεστή βαρύτητας, από το ένα μέχρι το πέντε, για κάθε μάθημα Ο ορισμός των συντελεστών βαρύτητας αποτελεί αντικείμενο έρευνας και πρέπει να εκτελείται από ομάδα ειδικών Σ.Ε.Π.

22

23 Μελέτη περίπτωσης (3/5) Περιγραφή συνόλου δεδομένων: 211 μαθητές, 6 ΓΕΛ

24 Μελέτη περίπτωσης (4/5) Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο του ESOG

25 Μελέτη περίπτωσης (5/5) Κατατάξεις Electra σε τμήματα Α.Ε.: Τις περισσότερες φορές επιβεβαίωναν τις σκέψεις των μαθητών για τις σπουδές τους

26 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

27 Αντικείμενα έρευνας Αναλυτική μελέτη Π.Σ. με στόχο τον επαναπροσδιορισμό των συντελεστών βαρύτητας Χρησιμοποίηση του ESOG για την λήψη παρόμοιων αποφάσεων Επιλογή κατεύθυνσης (Θετική, Θεωρητική, Τεχνολογική) Επιλογή μαθημάτων επιλογής Μελέτη για το πως διαμορφώνονται οι προτιμήσεις σε μαθήματα και επαγγέλματα: Σε αγόρια και σε κορίτσια Σε μαθητές των αστικών περιοχών και σε μαθητές της επαρχίας Ανάλογα με την γεωγραφική θέση του σχολείου των μαθητών

28 Περίγραμμα παρουσίασης
Εισαγωγή Γνωστά συστήματα στήριξης αποφάσεων Στόχος της εργασίας Η μέθοδος Electra Η διαδικτυακή εφαρμογή ESOG Μελέτη Περίπτωσης Αντικείμενα έρευνας Συμβουλές χρήσης

29 Συμβουλές χρήσης Ο μαθητής που χρησιμοποιεί μια εφαρμογή για να βοηθηθεί στη λήψη απόφασης δεν πρέπει να θεωρήσει ότι το αποτέλεσμα είναι τόσο έγκυρο, ώστε να επαναπαυτεί μόνο σε αυτό Εργαλεία όπως το ESOG ολοκληρώνουν την αποστολή τους, όταν απαλλάσσονται από τη στείρα διαγνωστική τους λειτουργία και συνοδεύονται από την κατάλληλη συμβουλευτική παρέμβαση Αυτά τα στοιχεία πρέπει να επισημάνονται στους μαθητές πριν χρησιμοποιήσουν το ESOG ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της εφαρμογής με το καλύτερο δυνατό τρόπο

30 Ευχαριστώ Ερωτήσεις;;;

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


Κατέβασμα ppt "Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων Η Διαδικτυακή Εφαρμογή ESOG"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google