Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

H}OeW[iU hOcYiAN hYJA hCJe hMAy\N\N Ec hyW\NEqMA^Z] hQOUO^JEU }GJEU d hQEYUN\ hA |FtBB hK}NJEA hQ hY\MU^JEe hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Φυσικά Ε΄ Δημοτικού.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "H}OeW[iU hOcYiAN hYJA hCJe hMAy\N\N Ec hyW\NEqMA^Z] hQOUO^JEU }GJEU d hQEYUN\ hA |FtBB hK}NJEA hQ hY\MU^JEe hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Φυσικά Ε΄ Δημοτικού."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 h}OeW[iU hOcYiAN hYJA hCJe hMAy\N\N Ec hyW\NEqMA^Z] hQOUO^JEU }GJEU d hQEYUN\ hA |FtBB hK}NJEA hQ hY\MU^JEe hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Φυσικά Ε΄ Δημοτικού ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Εποπτικό υλικό - Έκδοση Α΄ 2011 Η αρίθμηση είναι σε κώδικα Nemeth h\ AWJyM\N\ i]c NQ EZYJEA p`]QMQ^S

2 hUMAYA QW[ANJAN ^e h}OeW[ie hOcYiAN hYrhCrhMrhyr [JA ^\ YJANEq\ d OWUNAWMU[\ d A]A[G}K\ iEU]U[WAK\N\ Ec MQ^A[WAK\ N^U N}N^\MA p`CWAJGGQ hEA^NeG\N hKJGJOOUNB hN}]^U]JN^\N UMAYAN hCAJ^N\N h]JEUGAUNB hQEOcYq^JEUN hEeGeN\N hqA[[QGUNB hQEOcYq^JEUN hOWA]^AGUN h[QZW[JUNB hQEOcYq^JEUN h^NJAGGJe hQGQ]\B hQEOcYq^JEUN hYJANEq\ d OWUNAWMU[\ d NSQYJANMUN iEU]Z]R hEeGeN\N hqA[[QGUNB hQEOcYq^JEUN Ομάδα εργασίας του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. για τη διασκευή - προσαρμογή - ανάγλυφη εικονογράφηση και μεταγραφή στο σύστημα Braille Κατσούλης Φίλιππος, Συντονιστής ομάδας Βαΐτσης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Κουλούσης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός Τσιάλλιου Ελένη, Εκπαιδευτικός Πράνταλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Εικόνων: Διασκευή - προσαρμογή – σχεδιασμός Κουλούσης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός

3 σελ. 46 εργασιών hiEU]A |B hE}EGZMA vMOA^AWJA d O\[\ d GAMOAEJv Εικόνα 1 Κύκλωμα (μπαταρία - πηγή - λαμπάκι)

4 σελ. 34 μαθητή σελ. 59 εργασιών hiEU]A |F hMU]JMA YU]^JA ^\N A]Z Ec EA^Z NJA[U]AN Εικόνα 2 Μόνιμα δόντια της άνω και κάτω σιαγόνας 32 μόνιμα δόντια 16 ανά σιαγόνα |RF MU]JMA YU]^JA |BV A]A NJA[U]A

5 σελ. 34 μαθητή σελ. 59 εργασιών hiEU]A |F hMU]JMA YU]^JA ^\N A]Z Ec EA^Z NJA[U]AN Εικόνα 2 Μόνιμα δόντια της άνω και κάτω σιαγόνας 32 μόνιμα δόντια 16 ανά σιαγόνα |RF MU]JMA YU]^JA |BV A]A NJA[U]A

6 σελ. 34 μαθητή σελ. 59 εργασιών hiEU]A |F hMU]JMA YU]^JA ^\N A]Z Ec EA^Z NJA[U]AN Εικόνα 2 Μόνιμα δόντια της άνω και κάτω σιαγόνας

7 Εικόνα 3 δόντια σελ. 60 εργασιών hiEU]A |R YU]^JA

8 Εικόνα 4 α Νεογιλά δόντια hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA |r EUO^\WQN |r [UMKJj 4 γομφίοι 2 κυνόδοντες 4 κοπτήρες σελ.61 εργασιών

9 Εικόνα 4 α Νεογιλά δόντια hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA |r EUO^\WQN |r [UMKJj 4 γομφίοι 2 κυνόδοντες 4 κοπτήρες σελ. 61 εργασιών

10 Εικόνα 4 α Νεογιλά δόντια hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA σελ. 61 εργασιών

11 hiEU]A |rA h]QU[JGA YU]^JA σελ. 61 εργασιών Εικόνα 4 α Νεογιλά δόντια

12 Εικόνα 4β Μόνιμα δόντια hiEU]A |rC hMU]JMA YU]^JA 6 γομφίοι 4 κοπτήρες |V [UMKJj |r OWU[UMKJj |F E}]UYU]^QN |r EUO^\WQN 4 προγόμφιοι 2 κυνόδοντες σελ. 61 εργασιών

13 Εικόνα 4β Μόνιμα δόντια hiEU]A |rC hMU]JMA YU]^JA 6 γομφίοι 4 κοπτήρες |V [UMKJj |r OWU[UMKJj |F E}]UYU]^QN |r EUO^\WQN 4 προγόμφιοι 2 κυνόδοντες σελ. 61 εργασιών

14 Εικόνα 4β Μόνιμα δόντια hiEU]A |rC hMU]JMA YU]^JA σελ. 61 εργασιών

15 Εικόνα 5 α Μέρη δοντιού σελ. 62 εργασιών 1 μύλη 2 ρίζα 3 αδαμαντίνη 4 οδοντίνη 5 οστεΐνη 6 πολφός hiEU]A |bA hMQW\ YU]^Je |B M}G\ |F WJuA |R AYAMA]^J]\ |r UYU]^J]\ |V OUGKUN |b UN^QJ]\

16 Εικόνα 5 α Μέρη δοντιού σελ. 62 εργασιών hiEU]A |bA hMQW\ YU]^Je 1 μύλη 2 ρίζα |B M}G\ |F WJuA YU]^J eGA UN^U δόντι ούλα οστό

17 Εικονα 5 α Μέρη δοντιού hiEU]A |bA hMQW\ YU]^Je |R AYAMA]^J]\ |r UYU]^J]\ |V OUGKUN |b UN^QJ]\ αιμοφόρα αγγεία cMUKUWA A[[iA 3 αδαμαντίνη 4 οδοντίνη 6 πολφός 5 οστεΐνη σελ. 62 εργασιών

18 1 μύλη 2 ρίζα |B M}G\ |F WJuA 3 αδαμαντίνη 5 οστεΐνη 6 πολφός |R AYAMA]^J]\ |r UYU]^J]\ |V OUGKUN |b UN^QJ]\ 4 οδοντίνη Εικόνα 5β μέρη δοντιού hiEU]A |bC hMQW\ YU]^Je σελ. 62 εργασιών

19 1 μύλη 2 ρίζα |B M}G\ |F WJuA Εικόνα 5β Μέρη δοντιού iEU]A |bC MQW\ YU]^Je YU]^J eGA UN^U δόντι ούλα οστό σελ. 62 εργασιών

20 Εικόνα 5β Μέρη δοντιού hiEU]A |bC hMQW\ YU]^Je |Rxr AYAMA]^J]\ |r UYU]^J]\ |V OUGKUN |b UN^QJ]\ cMUKUWA A[[iA 3 αδαμαντίνη 4 οδοντίνη 6 πολφός 5 οστεΐνη αιμοφόρα αγγεία σελ. 62 εργασιών

21 σελ. 36 μαθητή σελ. 64 εργασιών hiEU]A |V UW[A]A ^e OQO^JEe N}N^\MA^UN Εικόνα 6 όργανα του πεπτικού συστήματος

22 στομάχι N^UMA N^UMAS J OA[EWQA N OAS} Q]^QW U N}EZ^J hiEU]A |V UW[A]A ^e OQO^JEe N}N^\MA^UN Εικόνα 6 όργανα του πεπτικού συστήματος συκώτι GQO^U Q]^QWU πάγκρεας παχύ έντερο λεπτό έντερο YJAKWA[MA διάφραγμα στόμα σελ. 36 μαθητή σελ. 64 εργασιών

23 Εικόνα 7 Θερμόμετρο σελ. 71 εργασιών 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 |Btt |Tt |ft |vt |Vt |bt |rt |Rt |Ft |Bt |t |Bt |Ft oCoC hiEU]A |v hyQWMUMQ^WU Xhap`I

24 Εικόνα 8 Τομή από λαμπάκι σελ.101 εργασιών 1 2 3 5 6 4 hiEU]A |f h^UM\ AOU GAMOAEJ |B [}AGJ |F GQO^U N}WMA^AEJ AOU CUGyWAMJU |R QOAK\ |r QOAK\ |b N^\WJ[MA AOU OUWNQGA]\ P\ AOU [}AGJ |V NJYQWAEJA Oe N^\WJue] ^U N}WMA^AEJ |B |F |R |b |r |V 6 4 επαφή 6 σιδεράκια που στηρίζουν το συρματάκι 1 γυαλί 2 λεπτό σηματάκι από βολφράμιο 3 επαφή 5 στήριγμα από πορσελάνη ή από γυαλί

25 σελ. 102 εργασιών 1 2 hiEU]A |TA h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ Εικόνα 9α Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι |B |F

26 hiEU]A |TC h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ Εικόνα 9β Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι |R |r 4 3 σελ.102 εργασιών

27 hiEU]A |T[ h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ |b |V 6 5 σελ.102 εργασιών Εικόνα 9γ Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι

28 hiEU]A |TY h^WUOj N}]YQN\N O\[\N MQ GAMOAEJ Εικόνα 9δ Τρόποι σύνδεσης πηγής με λαμπάκι 8 7 |v |f σελ.102 εργασιών

29 σελ.104 εργασιών hiEU]A |BZ hEGiN^U \GQE^WJEU E}EGZMA vMQ ^A EAGZYJAv Εικόνα 10 Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα (με τα καλώδια)

30 σελ.107 εργασιών hiEU]A |AA hNEJ^NA E}EGZMA^Z] Εικόνα 11 Σκίτσα κυκλωμάτων

31 hiEU]A |BF h\GQE^WJEU E}EGZMA MQ N}MCUGA Εικόνα 12 Ηλεκτρικό κύκλωμα με σύμβολα σελ.107 εργασιών

32 σελ.109 εργασιών hiEU]A |BR hEGiN^U E}EGZMA MQ ]QWU Εικόνα 13 Κλειστό κύκλωμα με νερό

33 σελ. 116 εργασιών hiEU]A |Br hE}EGZMA MQ YJAEUO^\ Εικόνα 14 Κύκλωμα με διακόπτη

34 σελ. 116 εργασιών hiEU]A |Br hE}EGZMA MQ YJAEUO^\ Εικόνα 14 Κύκλωμα με διακόπτη O\[\MA]^AGAEJ CAN\ [JA GAMOAEJ A[Z[UN GAMOAEJ OJ]QuA N}]YQ^\WAN πηγήμανταλάκι βάση για λαμπάκι αγωγόςλαμπάκιπινέζα συνδετήρας

35 σελ.117 εργασιών Εικόνα 15α Σύμβολο διακόπτη όταν το κύκλωμα είναι κλειστό Εικόνα 15β Σύμβολο διακόπτη όταν το κύκλωμα είναι ανοιχτό hiEU]A |BbA hN}MCUGU YJAEUO^\ U^A] ^U E}EGZMA i]c EGiN^U hiEU]A |BbC hN}MCUGU YJAEUO^\ U^A] ^U E}EGZMA i]c A]jS^U

36 σελ. 118 εργασιών hiEU]A |BV hA]jS^U Ec EGiN^U E}EGZMA Εικόνα 16 Ανοιχτό και κλειστό κύκλωμα

37 Εικόνα 17 Σύνδεση σε σειρά σελ.120 εργασιών hiEU]A |Bv hN}]YQN\ NQ NiWA

38 Εικόνα 18 Σύνδεση παράλληλη σελ. 121 εργασιών hiEU]A |Bf hN}]YQN\ OAWAGG\G\

39 σελ.122 εργασιών Λ1 Δ2 Λ2 Λ3 Δ2 hiEU]A |BT hiEU]A ANE\N\N |B hG|B hY|F hG|F hG|R hY|F Εικόνα 19 Εικόνα άσκησης 1

40 Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα Εικόνα 20 άσκησης 1 σελ.125 εργασιών hEGiN^U \GQE^WJEU E}EGZMA hiEU]A |Ft ANE\N\N |B

41 Κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα Εικόνα 20 άσκησης 1 σελ. 125 εργασιών hEGiN^U \GQE^WJEU E}EGZMA hiEU]A |Ft ANE\N\N |B AGA^U]QWU O\[\ OAGAM\ EGiYJ N}WMA^AE J GAMOAN [WAKJ^\N MUG}CJe A[Z[UN N}]YQ^\WAN αγωγός συνδετήρας κλειδί γραφίτης μολυβιού παλάμη πηγή αλατόνερο συρματάκι λάμπας

42 σελ. 128 εργασιών hiEU]A |FB hqy}[WAMM\ YJAYUN\ ^e KZ^UN Εικόνα 21 Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός

43 Εικόνα 22 Άσκηση 2 σελ. 130 εργασιών Α Β Γ Δ Ε hiEU]A |FF hANE\N\ |F

44 Εικόνα 23α Διαφορετικές θέσεις ειδώλου και σκιάς (α) hYJAKUWQ^JEQN yQNiN iYZGe Ec NEJAN vAv σελ. 134 εργασιών hiEU]A |FRA

45 Διαφορετικές θέσεις ειδώλου και σκιάς (β) hYJAKUWQ^JEQN yQNiN iYZGe Ec NEJAN vCv Εικόνα 23β hiEU]A |FRC σελ. 134 εργασιών

46 Διαφορετικές θέσεις ειδώλου και σκιάς (γ) hYJAKUWQ^JEQN yQNiN iYZGe Ec NEJAN v[v Εικόνα 23γ hiEU]A |FR[ σελ. 134 εργασιών

47 Εικόνα 24α Ανάκλαση του φωτός προσπίπτουσα δέσμη ακτίνων ανακλώμενη δέσμη ακτίνων Επίπεδο κάτοπτρο hiEU]A |FrA hA]AEGAN\ ^e KZ^UN OWUNOJO^eNA YQNM\ AE^J]Z] A]AEGZMQ]\ YQNM\ AE^J]Z] hQOJOQYU EA^UO^WU σελ. 80 μαθητή σελ.136 εργασιών

48 Εικόνα 24β Διάχυση του φωτός hiEU]A |FrC hYJAS}N\ ^e KZ^UN σελ. 80 μαθητή σελ.136 εργασιών

49 Ήχος h\SUN σελ. 87 μαθητή σελ. 144 εργασιών

50 σελ. 94 μαθητή σελ.150-151 εργασιών hiEU]A |Fb hA]AEGAN\ \Se Εικόνα 25 Ανάκλαση ήχου

51 Εικόνα 26 Δυναμόμετρο σελ.175 εργασιών hiEU]A |FV hY}]AMUMQ^WU 1. ελατήριο 2. περίβλημα 3. κλίμακα 4. άγκιστρο |Bxr QGA^\WJU |Fxr OQWJCG\MA |Rxr EGJMAEA |rxr A[EJN^WU

52 Εικόνα 27 Άσκηση 2 σελ.176 εργασιών hiEU]A |Fv hANE\N\ |F


Κατέβασμα ppt "H}OeW[iU hOcYiAN hYJA hCJe hMAy\N\N Ec hyW\NEqMA^Z] hQOUO^JEU }GJEU d hQEYUN\ hA |FtBB hK}NJEA hQ hY\MU^JEe hhQWq]Z hhEc hhA]AEAG}O^Z Φυσικά Ε΄ Δημοτικού."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google