Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) (Επιστ. Υ. Καθ. Ι.Α. Βασάλος) Ημερίδα «Βιομηχανία-Έρευνα-Καινοτομία» ΕΚΤ/ΤΠΘ, Νοέμβριος 25, 2003 A.A. Λάππας και I. A. Βασάλος, ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ, Τ.Θ. 361, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκη Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Ερευνητικών Έργων του ΕΠΚΥ που αξιοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή και Διεθνή Αγορά

2 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) Αποτελέσματα προγράμματος: Ανάπτυξη νέου καταλυτικού υλικού για μείωση των εκπομπών ΝΟx από τις μονάδες καταλυτικής πυρόλυσης διυλιστηρίων (FCC) –DeNOxPRO (GROWTH, G1RD-CT99-0065) Αποτελέσματα προγράμματος: Εφαρμογή τεχνολογίας αξιολόγησης καταλυτών για την πετρελαϊκή βιομηχανία (ΕΠΑΝ, ΑΚΜΩΝ-01) Συμπεράσματα ΠEPΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) Σκοπός έργου: Nα αναπτυχθεί αποτελεσματική και οικονομικά ελκυστική τεχνολογία μείωσης των εκπομπών ΝΟx από μονάδες FCC διυλιστηρίων Τεχνολογία που αναπτύχθηκε: Σύνθεση ενός νέου και φθηνού καταλυτικού υλικού που όταν προστίθεται σε μικρές ποσότητες (<1%κ.β) στη μονάδα FCC των διυλιστηρίων μειώνει τις εκπομπές NOx κατά τουλάχιστον 70% Δυνητική αγορά τεχνολογίας: To έργο απευθύνεται σε περίπου 300 διυλιστήρια που διαθέτουν μονάδες FCC. Μέγιστη κατανάλωση του υλικού 7 τόνοι/ημέρα TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ DENOXPRO (2001-2003)

4 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) Αντιδραστήρας Αναγεννητής Air Τροφοδοσία N: 0.05-0.35 wt% Aπαέρια Σημασία του έργου: Προϊόντα (βενζίνη, ντήζελ) NOx: 20-60 Κg/hr Συντονιστής: ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ (Επιστ. Υπευ. Καθ.Ι.Α.Βασάλος) Ακαδημαϊκοί φορείς: U.Belfast, U.Limmerick, U.Twente, T.U. Munich Βιομηχανίες: Eταιρεία καταλυτών GRACE και διυλιστήρία OMV, FORTUM, ΕΛΔΑ Φορείς έργου:

5 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βασική έρευνα (Πανεπιστήμια, ΙΤΧΗΔ): Διερεύνηση μηχανισμών έκλυσης ΝOx στη μονάδα FCC Σύνθεση νέων υλικών για μείώση των εκπομπών NOx Αξιολόγηση των νέων υλικών σε μικρή κλίμακα Ανάπτυξη Τεχνολογίας-Πιλοτική κλίμακα (Ε.Καταλυτών/ITXHΔ): Σύνθεση των 4 καλύτερων υλικών σε μεγαλύτερη ποσότητα (κιλά) Αξιολόγηση των 4 νέων υλικών σε πιλοτική κλίμακα Τεχνοοικονομικές μελέτες (Ε.Καταλυτών/ITXΗΔ/ΕΛΔΑ) Σύγκριση με υπάρχουσες τεχνολογίες Βιομηχανική κλίμακα-end users (Ε.Καταλυτών/Διυλιστήρια): Σύνθεση του καλύτερου νέου υλικού σε βιομηχανική κλίμακα (τόνοι) Βιομηχανικά τεστ με το νέο υλικό καθώς και με τα καλύτερα ήδη υπάρχοντα

6 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Βιομηχανικά αποτελέσματα: 70% μείωση των εκπομπών ΝΟx Πατέντα για το νέο υλικό υπό δημοσίευση Νέα εταιρεία για εμπορική εκμετάλλευση του νέου υλικού υπό δημιουργία Πιλοτικά αποτελέσματα: 72% μείωση των εκπομπών ΝΟx

7 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΜΩΝ-01 (2002-2005) Σκοπός έργου: H ενίσχυση και επέκταση των E&T δραστηριοτήτων του ΕΠΚΥ που οδηγούν σε συνεργασίες με επιχειρήσεις στον τομεα της αξιολόγησης καταλυτών διυλιστηρίων (καταλυτικής πυρόλυσης-FCC, υδρογονο- αποθείωσης HDS) Τεχνολογία που αναπτύσσεται: Βελτίωση μεθόδων χαρακτηρισμού καταλυτών Βελτίωση αναλυτικών μεθόδων χαρακτηρισμού προϊόντων πετρελαίου Βελτίωση καταλυτικών χημικών αντιδραστήρων Ανάπτυξη τεχνολογίας απενεργοποίησης καταλυτών Ανάπτυξη τεχνολογίας πρόβλεψης μετατροπής τροφοδοσίας FCC Ανάπτυξη in-situ τεχνολογίας απομάκρυνσης θείου στη βενζίνη FCC Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης μονάδων Δυνητική αγορά τεχνολογίας: To έργο απευθύνεται σε περίπου 400 διυλιστήρια που διαθέτουν μονάδες FCC, HDS

8 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΑΝΑΠΤΥΞΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Αναλυτικές συσκευές χαρακτηρισμού καταλυτών και ανάλυσης καυσίμων Νέες/αναβαθμισμένες πιλοτικές και εργαστηριακές μονάδες Υποδομές νέων εργαστηρίων Υπολογιστική υποδομή Επέκταση του παρόντος συστήματος ISO 9002 σε EN ISO/IEC 17025

9 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  Ανταγωνιστικότητα: δημιουργία κέντρου αξιολόγησης καταλυτών στον ελληνικό χώρο ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο  Έρευνα και Ανάπτυξη: μοναδική τεχνογνωσία στους τομείς παραγωγής καθαρών καυσίμων και προεπιλογής καταλυτών  Απασχόληση: διατήρηση συνολικά 43 θέσεων εργασίας στο ΕΠΚΥ  Εκπαίδευση: μεγάλος αριθμός διδακτορικών διατριβών και διπλωματικών εργασιών  Χρήστες των υπηρεσιών: Greek refineries, BP, OMV, FORTUM, SRC, Akzo Nobel, GRACE Davison, Engelhard, Axens κ.α  Έσοδα από τους χρήστες > 700.000 €/χρόνο στο ΕΠΚΥ/ΙΤΧΗΔ

10 Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (Ι.Τ.ΧΗ.Δ.)  Η διεξαγωγή υψηλής ποιότητας εφαρμοσμένης και βασικής έρευνας στους ακαδημαϊκούς φορείς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για παραγωγή βιομηχανικά αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων  Τόσο τα Ευρωπαϊκά όσο και τα Ελληνικά ανταγωνιστικά προγράμματα βοηθούν σημαντικά στην ανάπτυξη τεχνολογίας στην Ελλάδα  Οι σωστές συνεργασίες μεταξύ των ακαδημαϊκών και βιομηχανικών φορέων (end users) οδηγούν σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα  Τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της χώρας μπορούν να δημιουργήσουν αξιοποιήσιμη τεχνολογία με βάση τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών προγραμμάτων ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΙΤΧΗΔ) Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google