Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2004 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2004

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωσητην πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενοκαι σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ (1)  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ (eContent, IT&C Asia)  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ)  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Δραστηριότητες ΕΚΤ (2)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης  Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

5 Δραστηριότητες ΕΚΤ (3) Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  Ελληνικές βάσεις δεδομένων  Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών  Διεθνείς βάσεις δεδομένων  Ηλεκτρονικά περιοδικά  Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο

6 Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ)  Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ  Δικτύωση βιβλιοθηκών  Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία  Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων

7 Δραστηριότητες ΕΚΤ (5) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Αποστολή Αποστολή Η προώθηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, καθώς και η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την επίτευξη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας Στόχοι  Μεταφορά τεχνολογίας από και προς την Ελλάδα  Διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  Ενίσχυση της ικανότητας εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών των ελληνικών ΜΜΕ  Προώθηση διεθνών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της καινοτομίας: Χρηματοδοτικοί πόροι, Start up, Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

8 Δραστηριότητες ΕΚΤ (6) Αναζήτηση συνεργασιών και συνεργατών  Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής : Υποστήριξη για την ανεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (FP6, eContent, ICT Asia)  Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας: Διοργάνωση διεθνών Forum επιχειρηματικών συναντήσεων μεταφοράς τεχνολογίας (Hanover Messe, CEBIT, Pollutec....)  Επιχειρηματικές Αποστολές  Automatic matching tool (Υπηρεσία Αυτόματης Πληροφόρησης για νέες τεχνολογίες)  2002-2004: 30 Forums, 10 αποστολές, 380 χρήστες του AMT l 2002-2004: 2 ο IRC σε ευρωπαϊκό επίπεδο

9 ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Στόχοι  Αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών-φορέων στο 6 ο ΠΠ  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ  Διεύρυνση των Ομάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-στόχοι: πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ, δημόσιος τομέας & τοπική αυτοδιοίκηση Συνεργασίες (1)  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Εθνικοί Εκπρόσωποι  Δίκτυα της ΕΕ - Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής - Δίκτυο Idealist - Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (IRCs Network) - CORDIS - Euro-Info Centres - IPR-Helpdesk

10 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Δραστηριότητες (1)  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (έχουν εξυπηρετηθεί >4.500 χρήστες)  Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού (e-newsletter: 2800 αποδέκτες και περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία»: 4500 αποδέκτες)  Διοργάνωση εκδηλώσεων & ενημερωτικών εκστρατειών  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης)  Έλεγχος προτάσεων (prescreening)  Υποστήριξη και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους φoρείς  Ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόμβου (http://www.ekt.gr/ncpfp6)  Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ  Παρακολούθηση και καταγραφή της εθνικής συμμετοχής συμπεράσματα και προτεινόμενες δράσεις http://www.ekt.gr

11 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Δραστηριότητες (2)  Discussion Forum για τις Ερευνητικές Υποδομές Ανοικτό βήμα δημόσιας συζήτησης και καταγραφής απόψεων των συμμετεχόντων στο ISThttp://www.ekt.gr/forum  Έρευνα (Survey) for “Research Infrastructures” 21/1/2005  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ,  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ, με: στοιχεία για τα μέσα υλοποίησης βάσει της έκθεσης «Marimon», μοντέλα κόστους και χρήσιμες επισημάνσεις, οδηγίες για την προετοιμασία προτάσεων, Θεματικές προτεραιότητες και οριζόντια προγράμματα συμπεριλαβανόμενης της αντίστοιχης εθνικής συμμετοχής (Δεκ. 2002 – Μάρτιος 2004)

12 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Χρήσιμες επισημάνσεις για συμμετοχή ως εταίρος  Συμπληρώνετε και στέλνετε την φόρμα Α2  Ενημερώνετε τον συντονιστή για το οικονομικό μοντέλο συμμετοχής (cost model)  Ενημερώνετε για το κόστος του ανθρωπομήνα (person/month rate)  Στέλνετε την περιγραφή του φορέα/οργανισμού (έως 1 σελίδα) και τουλάχιστον 2 συνοπτικά βιογραφικά

13 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων 10 Χρήσιμες συμβουλές  Μελετείστε τα βασικά έγγραφα  Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader για τη διαχείριση του έργου  Το WP που αφορά τη διαχείριση του έργου (Management) είναι WP1  Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι.  Δεν υπάρχουν αυτονόητα  Πρέπει να σέβεστε το μέγιστο αριθμό λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ  Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια  Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη.  Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί εγκαίρως στην ΕΕ  Επικοινωνείστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) πριν είναι πολύ αργά!!!

14 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST 10 Συχνά λάθη στη σύνταξη και υποβολή πρότασης  Η κοινοπραξία είναι μη επιλέξιμη (προβληματική σύσταση)  Η πρόταση δεν είναι πλήρης (όλα τα έντυπα Α και Β)  Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο στόχο/στόχους της πρόσκλησης  Η πρόταση εστιάζεται σε αμιγώς εθνικούς στόχους/δραστηριότητες  Η πρόταση υποβάλλεται καθυστερημένα  Έχει επιλεγεί λάθος τύπος έργου για την πρόταση (π.χ. πρόταση με ερευνητικά στοιχεία δεν πρέπει να υποβληθεί σαν SSA ή CA)  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως όλα τα πεδία του μέρους Α  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως ή σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία του μέρους B  Η πρόταση δεν είναι πλήρως ή σωστά εστιασμένη  Η πρόταση είναι ελλιπής ως προς την επιστημονική ή τεχνολογική αριστεία

15 Πληρόφορηση για έρευνα και καινοτομία  Eλληνικός κόμβος CORDIS  Eλληνικός κόμβος CORDIS Πανευρωπαϊκή διάκριση ως “ιστορία επιτυχίας” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Δικτυακός τόπος για έρευνα και καινοτομία  Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”  eNewsletter “Έρευνα και Καινοτομία”

16 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για 6 ο ΠΠ

17 Δικτυακός τόπος «Έρευνα και Καινοτομία»

18 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Χρήσιμες Διευθύνσεις http://www.ekt.grhttp://www.ekt.gr/forumhttp://www.ekt.gr/ncpfp6http://www.ekt.gr/researchhttp://www.cordis.lu/fp6http://partners-service.cordis.lu/http://europa.eu.int/comm/research/fp6/http://www.cordis.lu/greece/

19 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Επικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 116 35 Αθήνα Τηλ: 210 7273 917 Fax: 210 7246824 http://www.ekt.gr e-mail: ncp@ekt.gr

20 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για Ερευνητικές Υποδομές και το IST ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google