Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2004 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2004

2 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωσητην πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας  Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι ο οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας  Λειτουργεί, από το 1980, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενοκαι σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης  Στρατηγικός στόχος του ΕΚΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας είναι η εξασφάλιση γρήγορης και αποτελεσματικής πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο και σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης

3 Δραστηριότητες ΕΚΤ (1)  Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ε&Τ (ΕΠΣΕΤ)  Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ και τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&ΤΑ της ΕΕ (eContent, IT&C Asia)  Συντονιστής του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας  Προώθηση συνεργασιών Ε&ΤΑ με Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες στο πλαίσιο αντίστοιχων έργων (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας: ΙΝCΟ)  Ανάπτυξη και υποστήριξη του ελληνικού κόμβου CORDIS

4 Δραστηριότητες ΕΚΤ (2)  Οργάνωση και διάθεση περιεχομένου επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ)  Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης  Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης για Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

5 Δραστηριότητες ΕΚΤ (3) Υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο Ψηφιακή Βιβλιοθήκη  Ελληνικές βάσεις δεδομένων  Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών  Διεθνείς βάσεις δεδομένων  Ηλεκτρονικά περιοδικά  Επιλεγμένες πηγές στο Διαδίκτυο

6 Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Δραστηριότητες ΕΚΤ (4) Δραστηριότητες προς βιβλιοθήκες  Λογισμικό για την αυτοματοποίηση των λειτουργιών των ελληνικών βιβλιοθηκών (ΑΒΕΚΤ)  Υπηρεσία εκπαίδευσης και υποστήριξης χρηστών ΑΒΕΚΤ  Δικτύωση βιβλιοθηκών  Βιβλιοθηκονομικά εργαλεία  Συλλογικοί κατάλογοι περιοδικών και βιβλίων

7 Δραστηριότητες ΕΚΤ (5) Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας Αποστολή Αποστολή Η προώθηση καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, καθώς και η αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την επίτευξη διεθνικών συμφωνιών μεταφοράς τεχνολογίας Στόχοι  Μεταφορά τεχνολογίας από και προς την Ελλάδα  Διάχυση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων  Ενίσχυση της ικανότητας εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών των ελληνικών ΜΜΕ  Προώθηση διεθνών πρωτοβουλιών για την υποστήριξη της καινοτομίας: Χρηματοδοτικοί πόροι, Start up, Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων

8 Δραστηριότητες ΕΚΤ (6) Αναζήτηση συνεργασιών και συνεργατών  Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής : Υποστήριξη για την ανεύρεση συνεργατών για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (FP6, eContent, ICT Asia)  Ελληνικό Κέντρο Αναδιανομής Καινοτομίας: Διοργάνωση διεθνών Forum επιχειρηματικών συναντήσεων μεταφοράς τεχνολογίας (Hanover Messe, CEBIT, Pollutec....)  Επιχειρηματικές Αποστολές  Automatic matching tool (Υπηρεσία Αυτόματης Πληροφόρησης για νέες τεχνολογίες)  : 30 Forums, 10 αποστολές, 380 χρήστες του AMT l : 2 ο IRC σε ευρωπαϊκό επίπεδο

9 ΕΚΤ/Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6 ο ΠΠ Στόχοι  Αύξηση της συμμετοχής των ελληνικών οργανισμών-φορέων στο 6 ο ΠΠ  Αξιοποίηση των ανταγωνιστικών Προγραμμάτων της ΕΕ  Διεύρυνση των Ομάδων-στόχων με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών  Υποστήριξη των ελληνικών φορέων για διεθνείς συνεργασίες Ομάδες-στόχοι: πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, νοσηλευτικά ιδρύματα, ΜΜΕ, δημόσιος τομέας & τοπική αυτοδιοίκηση Συνεργασίες (1)  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Εθνικοί Εκπρόσωποι  Δίκτυα της ΕΕ - Δίκτυο Εθνικών Σημείων Επαφής - Δίκτυο Idealist - Δίκτυο Κέντρων Αναδιανομής Καινοτομίας (IRCs Network) - CORDIS - Euro-Info Centres - IPR-Helpdesk

10 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Δραστηριότητες (1)  Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης (έχουν εξυπηρετηθεί >4.500 χρήστες)  Έκδοση και διάθεση ενημερωτικού υλικού (e-newsletter: 2800 αποδέκτες και περιοδικό «Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία»: 4500 αποδέκτες)  Διοργάνωση εκδηλώσεων & ενημερωτικών εκστρατειών  Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (όροι συμμετοχής, προϋποθέσεις για υποβολή προτάσεων, διαδικασίες, μέσα υλοποίησης)  Έλεγχος προτάσεων (prescreening)  Υποστήριξη και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ενδιαφερόμενους φoρείς  Ανάπτυξη ειδικού διαδικτυακού κόμβου (http://www.ekt.gr/ncpfp6)  Καθοδήγηση των ενδιαφερομένων για επικοινωνία με τις υπηρεσίες της ΕΕ  Παρακολούθηση και καταγραφή της εθνικής συμμετοχής συμπεράσματα και προτεινόμενες δράσεις

11 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Δραστηριότητες (2)  Discussion Forum για τις Ερευνητικές Υποδομές Ανοικτό βήμα δημόσιας συζήτησης και καταγραφής απόψεων των συμμετεχόντων στο ISThttp://www.ekt.gr/forum  Έρευνα (Survey) for “Research Infrastructures” 21/1/2005  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ,  Αναθεωρημένη έκδοση του Οδηγού για το 6 ο ΠΠ, με: στοιχεία για τα μέσα υλοποίησης βάσει της έκθεσης «Marimon», μοντέλα κόστους και χρήσιμες επισημάνσεις, οδηγίες για την προετοιμασία προτάσεων, Θεματικές προτεραιότητες και οριζόντια προγράμματα συμπεριλαβανόμενης της αντίστοιχης εθνικής συμμετοχής (Δεκ – Μάρτιος 2004)

12 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Χρήσιμες επισημάνσεις για συμμετοχή ως εταίρος  Συμπληρώνετε και στέλνετε την φόρμα Α2  Ενημερώνετε τον συντονιστή για το οικονομικό μοντέλο συμμετοχής (cost model)  Ενημερώνετε για το κόστος του ανθρωπομήνα (person/month rate)  Στέλνετε την περιγραφή του φορέα/οργανισμού (έως 1 σελίδα) και τουλάχιστον 2 συνοπτικά βιογραφικά

13 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων 10 Χρήσιμες συμβουλές  Μελετείστε τα βασικά έγγραφα  Ο συντονιστής είναι πάντα WP leader για τη διαχείριση του έργου  Το WP που αφορά τη διαχείριση του έργου (Management) είναι WP1  Οι στόχοι και οι περιγραφές των WP πρέπει να είναι σαφείς, περιεκτικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι.  Δεν υπάρχουν αυτονόητα  Πρέπει να σέβεστε το μέγιστο αριθμό λέξεων ή σελίδων που ζητά η ΕΕ  Πρέπει να διαβάσετε τους οδηγούς αξιολόγησης, ώστε η πρόταση να «απαντά» στα αντίστοιχα κριτήρια  Μην αλλάζετε την τελευταία ημέρα σημαντικά σημεία της πρότασης. Το όφελος ίσως είναι μικρό, ενώ η πιθανότητα σφάλματος είναι μεγάλη.  Η πρόταση πρέπει να παραδοθεί εγκαίρως στην ΕΕ  Επικοινωνείστε με το Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) πριν είναι πολύ αργά!!!

14 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST 10 Συχνά λάθη στη σύνταξη και υποβολή πρότασης  Η κοινοπραξία είναι μη επιλέξιμη (προβληματική σύσταση)  Η πρόταση δεν είναι πλήρης (όλα τα έντυπα Α και Β)  Η πρόταση δεν ανταποκρίνεται στο στόχο/στόχους της πρόσκλησης  Η πρόταση εστιάζεται σε αμιγώς εθνικούς στόχους/δραστηριότητες  Η πρόταση υποβάλλεται καθυστερημένα  Έχει επιλεγεί λάθος τύπος έργου για την πρόταση (π.χ. πρόταση με ερευνητικά στοιχεία δεν πρέπει να υποβληθεί σαν SSA ή CA)  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως όλα τα πεδία του μέρους Α  Η πρόταση δεν περιλαμβάνει συμπληρωμένα πλήρως ή σωστά όλα τα απαιτούμενα πεδία του μέρους B  Η πρόταση δεν είναι πλήρως ή σωστά εστιασμένη  Η πρόταση είναι ελλιπής ως προς την επιστημονική ή τεχνολογική αριστεία

15 Πληρόφορηση για έρευνα και καινοτομία  Eλληνικός κόμβος CORDIS  Eλληνικός κόμβος CORDIS Πανευρωπαϊκή διάκριση ως “ιστορία επιτυχίας” από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  Δικτυακός τόπος για έρευνα και καινοτομία  Περιοδικό “Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία”  eNewsletter “Έρευνα και Καινοτομία”

16 Δικτυακός τόπος ΕΚΤ για 6 ο ΠΠ

17 Δικτυακός τόπος «Έρευνα και Καινοτομία»

18 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Χρήσιμες Διευθύνσεις

19 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές και το IST Επικοινωνία Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Λ. Βασ. Κωνσταντίνου Αθήνα Τηλ: Fax:

20 ΕΚΤ- Εθνικό Σημείο Επαφής για Ερευνητικές Υποδομές και το IST ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!


Κατέβασμα ppt "Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) για τις Ερευνητικές Υποδομές (2002 – 2006) Μ. Κουτροκόη Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2004 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google