Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης που μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης που μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

2 Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης που μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο της δύναμης αυτής επί τη μετατόπιση του σημείου εφαρμογής της. W=FΔx F ΔxΔx

3  Αν η δύναμη είναι πλάγια σε σχέση με τη μετατόπιση την αναλύουμε σε δύο συνιστώσες. W Fy =0 W Fx = F x Δx= Fσυνφ Δx= FΔxσυνφ φ ΔxΔx F FxFx FyFy

4 Συμπέρασμα: Αν η δύναμη είναι πλάγια σε σχέση με τη μετατόπιση W F =FΔx συνφ φ ΔxΔx F

5 Μονάδα του έργου στο S.I. 1Joule 1Nm=1J 1Newton 1meter

6 Τι εκφράζει το έργο μιας δύναμης;  Ενέργεια που μεταφέρεται από ένα σώμα σε ένα άλλο  Ενέργεια που μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη

7 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ  Ο άνθρωπος ασκεί δύναμη στο σώμα (Σ) και το κινεί.  Η δύναμη που ασκεί στο σώμα παράγει έργο.  Μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στο σώμα (Σ). υ (Σ)

8 Ο άνθρωπος ασκεί δύναμη στον τοίχο.  Aν ο τοίχος παραμένει ακίνητος, η δύναμη του ανθρώπου δεν παράγει έργο.  Aν ο τοίχος μετακινείται έστω και λίγο, η δύναμη του ανθρώπου παράγει έργο και μεταφέρεται ενέργεια από τον άνθρωπο στον τοίχο. W=0 W ≠0

9 (Α) (Β)  Για να ανυψώσουμε ένα σώμα από ένα οριζόντιο επίπεδο (Α) σε ένα άλλο οριζόντιο επίπεδο (Β) μεταφέρουμε ενέργεια στο σώμα ίση με το έργο της δύναμης που του ασκούμε.  Η κατακόρυφη διαδρομή απαιτεί μεγαλύτερη δύναμη, η απόσταση όμως που διανύει το σώμα είναι μικρότερη.  Η διαδρομή στο λείο κεκλιμένο επίπεδο απαιτεί μικρότερη δύναμη, αλλά η απόσταση που διανύει το σώμα είναι μεγαλύτερη. W= F Δx

10  Περιπτώσεις έργου  Η δύναμη F έχει ίδια κατεύθυνση με τη μετατόπιση Δx.  Η δύναμη προσφέρει ενέργεια στο σώμα. W F =FΔx W F >0 F ΔxΔx

11 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η δύναμη F=30N μετατοπίζει το σώμα κατά Δx=2m. Πόσο έργο παράγει; F Δx

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η δύναμη F=30N μετατοπίζει το σώμα κατά Δx=2m. Πόσο έργο παράγει; W F =FΔx W F = 30N2m W F =60J F Δx

13  Δύναμη F κάθετη στη μετατόπιση.  Η δύναμη F δεν παράγει έργο. W F =0 F Δx

14 F  Η δύναμη και η μετατόπιση έχουν αντίθετη κατεύθυνση.  Η δύναμη αφαιρεί ενέργεια από το σώμα. W F =-FΔx W F <0 ΔxΔx

15 φ (συνφ=0,6) φ 1,5m F=10N υ Πόσο έργο παράγει η δύναμη F; Α. 15J B.10J Γ. 9J

16 φ (συνφ=0,6) φ 1,5m F=10N υ Πόσο έργο παράγει η δύναμη F; Α. 15J B.10J Γ. 9J

17 ΕΡΓΟ ΒΑΡΟΥΣ Όταν το σώμα κινείται προς τα κάτω: W w = wh W w = mgh Όταν το σώμα κινείται προς τα πάνω: W w =-wh W w =-mgh hh w w

18 Το μήλο έχει μάζα 0,2kg και πέφτει ελεύθερα διανύοντας απόσταση h=2m. Πόσο είναι το έργο του βάρους του; Δίνεται: g=10m/s 2 w w h

19 w w h W =mgh=0,2 10 2J=4J

20 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (Α) στο οριζόντιο επίπεδο (Β) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Πόσο είναι το έργο του βάρους του σε κάθε περίπτωση; (Α) (Β)

21 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (Α) στο οριζόντιο επίπεδο (Β) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Πόσο είναι το έργο του βάρους του σε κάθε περίπτωση;  Το έργο του βάρους και στις τρεις περιπτώσεις είναι W w =wh (Α) (Β)

22 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (B) στο οριζόντιο επίπεδο (A) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Πόσο είναι το έργο του βάρους του σε κάθε περίπτωση; (Α) (Β)

23 h  Το σώμα μεταβαίνει από το οριζόντιο επίπεδο (B) στο οριζόντιο επίπεδο (A) με τρεις διαφορετικούς τρόπους.  Πόσο είναι το έργο του βάρους του σε κάθε περίπτωση;  Το έργο του βάρους και στις τρεις περιπτώσεις είναι W w =-wh (Α) (Β)

24 Πόσο είναι το έργο του βάρους w όταν το σώμα μετατοπίζεται κατά Δx; ΔxΔx w

25 W w =0 γιατί το βάρος είναι κάθετο στη μετατόπιση. ΔxΔx w

26 F FNFN T w Στο αρχικά ακίνητο σώμα του σχήματος  η δύναμη F μέσω του έργου της προσφέρει ενέργεια στο σώμα  η τριβή Τ μέσω του έργου της αφαιρεί ενέργεια από το σώμα (η ενέργεια που αφαιρείται μετατρέπεται σε θερμότητα)  όταν το σώμα μετατοπίζεται κατά Δx αποκτά κινητική ενέργεια Κ=W F +W T =FΔx-TΔx ΔxΔx

27  Το έργο μιας δύναμης που μετακινεί το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή της μπορούμε να το υπολογίσουμε από το εμβαδόν Ε όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήματα. F ΔxΔx F ΔxΔx Ε=W F Έργο σταθερής δύναμης Έργο δύναμης μεταβλητού μέτρου

28


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΚΗ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ. Η έννοια του έργου στη Φυσική Έργο μιας σταθερής δύναμης που μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή της λέμε το γινόμενο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google