Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι ‘αποθήκες’ ενέργειας ονομάζονται ‘Πηγές Ενέργειας’ και διακρίνονται σε:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι ‘αποθήκες’ ενέργειας ονομάζονται ‘Πηγές Ενέργειας’ και διακρίνονται σε:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διαφορές Συμβατικών (μη ανανεώσιμων) & Εναλλακτικών (ανανεώσιμων) Πηγών Ενέργειας

2 Οι ‘αποθήκες’ ενέργειας ονομάζονται ‘Πηγές Ενέργειας’ και διακρίνονται σε:
‘Αυτογενείς’ (πυρήνες ατόμων, ήλιος, γαιάνθρακες ή πετρέλαιο) και ‘Τεχνητές’ (ταμιευτήρες, ηλεκτρικοί συσσωρευτές). Επίσης διακρίνονται σε: ‘Πρωτογενείς’ πηγές που περιλαμβάνουν τη δυναμική ενέργεια των πυρήνων και ‘Δευτερογενείς’ που είναι όλες οι άλλες μορφές/Πηγές ενέργειας. Όσον αφορά όμως τα αποθέματα ενέργειας (ενεργειακό δυναμικό), οι πηγές ενέργειας διακρίνονται σε: ‘Συμβατικές’ (μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) και ‘Εναλλακτικές’ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).

3 Οι Αυτογενείς ή Πρωταρχικές πηγές ενέργειας είναι αποθηκευμένες ή υπάρχουν στην φύση.
Ο ήλιος είναι η πρωταρχική και η βασική πηγή ενέργειας της γης. Η ενέργεια του είναι αποθηκευμένη και σε άλλες πρωταρχικές πηγές, όπως: το κάρβουνο, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, στη βιομάζα και προκαλεί τον υδρολογικό κύκλο και την ενέργεια του ανέμου. Άλλες πρωταρχικές πηγές ενέργειας που υπάρχουν στη γη είναι: η πυρηνική ενέργεια των ραδιενεργών στοιχείων, η θερμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό της γης και βέβαια η δυναμική ενέργεια.

4 Για να είναι χρήσιμη μια πηγή ενέργειας είναι αναγκαίες ορισμένες προϋποθέσεις: 1. Η ενέργεια αυτή να είναι άφθονη και η πρόσβαση στην ενεργειακή πηγή εύκολη. 2. Να μετατρέπεται χωρίς δυσκολία σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σύγχρονα μηχανήματα. 3. Να μεταφέρεται εύκολα και… 4. Να αποθηκεύεται εύκολα.

5 Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας!
Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποκαλούνται οι πηγές ενέργειας που δεν είναι δυνατό να ανανεώσουν σε εύλογο, για τον άνθρωπο, χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη τους ενέργεια. Η διαδικασία σχηματισμού τους διήρκεσε εκατομμύρια χρόνια. Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία σειράς προβλημάτων με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν: Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων (π.χ. Λιγνίτης, Ανθρακίτης, Τύρφη) Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με κατεργασία (π.χ. Μαζούτ, Πετρέλαιο, Βενζίνη κ.λ.π.) Τα αέρια καύσιμα (π.χ. Φυσικό αέριο, Υγραέριο κ.λ.π.) Την πυρηνική ενέργεια που παίρνουμε από την σχάση ραδιενεργών υλικών.

6 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) ορίζονται οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον και θα συνεχίζουν να μας παρέχουν ενέργεια σε βάθος χρόνου. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και η αξιοποίηση τους έγκειται μόνο στην ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα δεσμεύουν το δυναμικό τους, Επίσης είναι οι πηγές ενέργειας που τροφοδοτούνται συνεχώς με ενέργεια από τον ήλιο. Στις ανανεώσιμες πήγες ενέργειας ανήκουν: Η ηλιακή ενέργεια: Ήλιος. Η αιολική ενέργεια: Άνεμος. Η υδροηλεκτρική ενέργεια: Υδατοπτώσεις. Η ενέργεια της βιομάζας. Η γεωθερμική ενέργεια. Η ενέργεια από τις παλίρροιες:Ανύψωση στάθμης νερού από την βαρύτητα ήλιου-σελήνης. Η κυματική ενέργεια: Κύματα της θάλασσας. Η ενέργεια από τους ωκεανούς

7 Αιολική Ενέργεια. Ηλιακή Ενέργεια. Υδροηλεκτρική Ενέργεια. Βιομάζα
Αιολική Ενέργεια! Ηλιακή Ενέργεια! Υδροηλεκτρική Ενέργεια! Βιομάζα! Γεωθερμική Ενέργεια! Ενέργεια από παλίρροιες! Κυματική Ενέργεια! Ενέργεια από τους ωκεανούς!

8 Ηλιακή Ενέργεια! Η ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιείται περισσότερο για θερμικές εφαρμογές (ηλιακοί θερμοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την παραγωγή ηλεκτρισμού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, με την βοήθεια της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

9 Αιολική Ενέργεια! Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού από πηγάδια καθώς και για μηχανικές εφαρμογές (π.χ. την άλεση στους ανεμόμυλους.).Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται ευρέως για ηλεκτροπαραγωγή.

10 Υδροηλεκτρικη Ενεργεια!
Υδατοπτώσεις. Είναι τα γνωστά υδροηλεκτρικά έργα, που στο πεδίο των ήπιων μορφών ενέργειας εξειδικεύονται περισσότερο στα μικρά υδροηλεκτρικά. Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ανανεώσιμης ενέργειας.

11 Ενεργεια τησ βιομαζασ! Βιομάζα. Χρησιμοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως αποβλήτων της βιομηχανίας ξύλου, τροφίμων και ζωοτροφών και της βιομηχανίας ζάχαρης) με σκοπό την αποδέσμευση της ενέργειας που δεσμεύτηκε απ’ το φυτό με την φωτοσύνθεση. Ακόμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίμματα. Μπορεί να δώσει βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιμα πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι μια πηγή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί πλατιά στο μέλλον.

12 Γεωθερμικη Ενεργεια! Η γεωθερμική ενέργεια προέρχεται από τη θερμότητα που παράγεται απ’ τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε απευθείας για θερμικές εφαρμογές είτε για την παραγωγή ηλεκτρισμού.

13 Ενεργεια απο τισ παλιρροιεσ!
Ενέργεια από παλίρροιες. Εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα του Ήλιου και της Σελήνης, που προκαλεί ανύψωση της στάθμης του νερού. Το νερό αποθηκεύεται καθώς ανεβαίνει και για να ξανακατέβει αναγκάζεται να περάσει μέσα από μια τουρμπίνα, παράγοντας ηλεκτρισμό.

14 Κυματικη Ενεργεια! Ενέργεια από κύματα. Εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια των κυμάτων της θάλασσας.

15 Ενεργεια απο τουσ ωκεανουσ!
Ενέργεια από τους ωκεανούς. Εκμεταλλεύεται τη διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στα στρώματα του ωκεανού, κάνοντας χρήση θερμικών κύκλων.

16 Διαφορές Συμβατικών & Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας
1.Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας σε αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα. Διότι βασίζονται κατ’ ουσία στην ηλιακή ακτινοβολία, με εξαίρεση τη γεωθερμική ενέργεια και την παλιρροιακή ενέργεια. 2.Συμβάλουν στη μείωση της εξάρτησης από τους εξαντλήσιμους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. 3.Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο. 4.Είναι γεωγραφικά διεσπαρμένες και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας την δυνατότητα να καλύπτονται οι ενεργειακές ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας τα συστήματα υποδρομής και μειώνοντας τις απώλειες μεταφοράς ενέργειας. 5.Δίνουν την δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη ( π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών έως αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή), επιτυγχάνοντας ορθολογικότερη χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων.

17 6.Πρόκειται για «καθαρές» μορφές ενέργειας, πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά μηδέν κατάλοιπα και απόβλητα. 7. Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων. 8. Οι εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης των ΑΠΕ διατίθενται σε μικρά μεγέθη και έχουν μικρή διάρκεια. 9.Για την εκμετάλλευση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέμβαση, όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως με τις μέχρι τώρα χρησιμοποιούμενες πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής ενέργειας της φύσης. 10.Επιδοτούνται από τις περισσότερες κυβερνήσεις. 11.Έχουν μεγάλο συντελεστή απόδοσης, συνεπώς απαιτείται μικρό αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Ενώ οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας έχουν μικρό συντελεστή απόδοσης και συνεπώς απαιτείται μεγάλο αρχικό κόστος εφαρμογής σε μεγάλη επιφάνεια γης. Γι’ αυτό τον λόγο μέχρι τώρα χρησιμοποιούνται σαν συμπληρωματικές πηγές ενέργειας.

18 12.Για τον παραπάνω λόγο προς το παρόν οι εναλλακτικές πηγές ενέργειας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών μεγάλων αστικών κέντρων. Ενώ οι συμβατικές μπορούνε. 13.Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά 93% ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν μόνο 7% των ενεργειακών μας αναγκών και με βασικότερη την βιομάζα.

19 • Voices.gr/2009/01/13/ananeosimes-piges-energeias/
• kpe-kastor.kas.sch.gr/energy/alternative/rentwable_resources1.htm • 1gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/iliako/energy/iliaki/index.html • 1gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/liako/energy/aioliki/index.html • 1gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/iliako/energy/geoth/index.html • 1gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/iliako/energy/idr/index.html • 1gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/iliako/energy/viomaza/index.html • 1gym-ag-parask.att.sch.gr/environment/iliako/energy/piriniki/index.html


Κατέβασμα ppt "Οι ‘αποθήκες’ ενέργειας ονομάζονται ‘Πηγές Ενέργειας’ και διακρίνονται σε:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google