Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οι συγκεντρώσεις στην χημική ισορροπία είναι στους 74 0 C [CO] = 0.012 M, [Cl 2 ] = 0.054 M, και [COCl 2 ] = 0.14 M. Υπολογίστε τις σταθερές K c and K.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οι συγκεντρώσεις στην χημική ισορροπία είναι στους 74 0 C [CO] = 0.012 M, [Cl 2 ] = 0.054 M, και [COCl 2 ] = 0.14 M. Υπολογίστε τις σταθερές K c and K."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οι συγκεντρώσεις στην χημική ισορροπία είναι στους 74 0 C [CO] = 0.012 M, [Cl 2 ] = 0.054 M, και [COCl 2 ] = 0.14 M. Υπολογίστε τις σταθερές K c and K p. CO (g) + Cl 2 (g) COCl 2 (g) Kc =Kc = [COCl 2 ] [CO][Cl 2 ] = 0.14 0.012 x 0.054 = 220 K p = K c (RT)  n  n = 1 – 2 = -1 R = 0.082T = 273 + 74 = 347 K K p = 220 x (0.082 x 347) -1 = 7.7 14.2

2 Η σταθερά ισορροπίας για την αντίδραση Κρ=158 atm σε θερμοκρασία 1000K. Ποιες οι μερικές πιέσεις O 2 αν η P NO = 0.4 atm και P NO = 0.27atm? 2 2NO 2 (g) 2NO (g) + O 2 (g) 14.2 K p = 2 P NO P O 2 P NO 2 2 POPO 2 = K p P NO 2 2 2 POPO 2 = 158 x (0.400) 2 /(0.270) 2 = 347 atm

3 Στους 1280 0 C η σταθερά ισορροπίας (K c= 1.1 x 10 -3 ) για την αντίδραση Αν η αρχική συγκεντωση [Br 2 ] = 0.063 M και [Br] = 0.012M, υπολογίστε τις συγκεντρώσεις στην χημική ισορροπία Br 2 (g) 2Br (g) Υπολογίζομε το Qc=0.012 2 /0.063=2.3*10 -3 >Kc άρα θα γίνει αντίδραση προς τα αριστερά Γράφουμε χ την μεταβολή της συγκέντρωσης του Br 2 Αρχική (M) Μεταβολή (M) Ισορροπία (M) 0.0630.012 x-2x 0.063 + x0.012 - 2x [Br] 2 [Br 2 ] K c = (0.012 - 2x) 2 0.063 + x = 1.1 x 10 -3 Υπολογίζομε το x συνέχεια 

4 K c = (0.012 - 2x) 2 0.063 + x = 1.1 x 10 -3 4x 2 - 0.048x + 0.000144 = 0.0000693 + 0.0011x 4x 2 - 0.0491x + 0.0000747 = 0 ax 2 + bx + c =0 -b ± b 2 – 4ac  2a2a x = Br 2 (g) 2Br (g) Αρχική (M) Μεταβολή (M) Ισορροπία (M) 0.0630.012 x 2x 0.063 + x0.012 - 2x x = 0.00178x = 0.0105 Στην ισορροπία, [Br] = 0.012 - 2x = -0.009 Mή 0.00844 M [Br 2 ] = 0.062 + x = 0.06378 M 14.4

5 Πηλίκο αντίδρασης Qc ή Qp: Για την αντίδραση µε χηµική εξίσωση Α (g) +B (g)  Γ (g) +∆ (g) α. Αν Qc = Kc ή Qp = Kp, το σύστηµα βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. β. Αν Qc ≠ Kc ή Qp ≠ Kp, το σύστηµα δεν βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας. Στη περίπτωση αυτή διακρίνουµε δύο περιπτώσεις: Ι. Αν Qc < Kc ή Qp < Kp, η αντίδραση κατευθύνεται προς τα δεξιά. ΙΙ. Αν Qc > Kc ή Qp > Kp, η αντίδραση κατευθύνεται προς τα αριστερά.


Κατέβασμα ppt "Οι συγκεντρώσεις στην χημική ισορροπία είναι στους 74 0 C [CO] = 0.012 M, [Cl 2 ] = 0.054 M, και [COCl 2 ] = 0.14 M. Υπολογίστε τις σταθερές K c and K."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google