Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ 193/17-09-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κέντρο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ 193/17-09-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κέντρο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ 193/17-09-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κέντρο Συμβουλευτικής & Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Χανίων Υπεύθυνοι ΣΕΠ Μαρτίκας Δημήτριος - Μπαουράκη Αντωνία

2 Τα Επαγγελματικά Λύκεια… 7/9/20142ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ιδρύονται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά  για μαθητές 16 ετών και άνω  διάρκεια φοίτησης τέσσερα (4) διδακτικά έτη  Φοιτούν α) εργαζόμενοι β) άνεργοι με κάρτα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. γ) άλλες κατηγορίες μαθητών οι οποίοι αδυνατούν να φοιτήσουν στο Ημερήσιο Επαγγελματικό Λύκειο.

3 Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών: 7/9/20143ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) α. «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» β. «Μεταδευτεροβάθμιο κύκλο σπουδών», την «Τάξη Μαθητείας».

4

5 Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. «Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών» 7/9/20145ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) λειτουργούν τρεις τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου Στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α΄ τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Στη Γ΄ τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β΄ τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου Οι προαγόμενοι από την Α΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β΄ Τάξη του Γενικού Λυκείου.

6 Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. «Τάξη Μαθητείας» 7/9/20146ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) είναι προαιρετική, εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ.. έχει διάρκεια ένα (1) έτος και περιλαμβάνει: Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα

7 Δι ά ρθρωση ΕΠΑ.Λ. 7/9/20147ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Τέσσερις (4) Ομάδες Προσανατολισμού 1.Τεχνολογικών Εφαρμογών ( 5 τομείς) 2.Διοίκησης και Οικονομίας (1 τομέας) 3.Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (1 τομέας) 4.Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων (2 τομείς)

8

9 1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών 7/9/20149ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α. Τομέας Πληροφορικής με 3 ειδικότητες 1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 2. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ 3. Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού Β. Τομέας Μηχανολογίας με 5 ειδικότητες 1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών 2. Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 3. Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού 4. Τεχνικός Οχημάτων 5. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

10 1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών 7/9/201410ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Γ. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού με 3 ειδικότητες 1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων 2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 3. Τεχνικός Αυτοματισμού 4. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Δ. Τομέας Δομικών Έργων με 1 ειδικότητα 1.Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής Ε. Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με 2 ειδικότητες 1. Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης 2. Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης

11 2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας 7/9/201411ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας Ειδικότητες του Τομέα 1. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 3. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης 4. Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

12 3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής 7/9/201412ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Ειδικότητες του Τομέα 1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής 2. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής 3. Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών 4. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 5. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 6. Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

13 4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 7/9/201413ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α. Τομέας Πλοιάρχων Ειδικότητα του Τομέα 1.Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού Β. Τομέας Μηχανικών Ειδικότητα του Τομέα 1. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

14 Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου 7/9/201414ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. Δέκα (10) μαθήματα Γενικής Παιδείας είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίως (κοινά για όλους τους μαθητές) Τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικοτήτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού δεκατριών(13) ωρών εβδομαδιαίως ΣΥΝΟΛΟ τριάντα πέντε (35) ώρες εβδομαδιαίως

15 Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας είναι τα εξής: 7/9/201415ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) 1.Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 3 ώρες και Λογοτεχνία 1ώρα), 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 3 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα), 3. Φυσική (2 ώρες), 4. Χημεία (2 ώρες), 5. Πολιτική Παιδεία, (2 ώρες), με διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία, 6. Ιστορία (1 ώρα), 7. Θρησκευτικά (1 ώρα), 8. Ερευνητική Εργασία (Project) (2 ώρες), 9. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (2 ώρες), 10. Φυσική Αγωγή (2 ώρες).

16 7/9/201416ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. 1. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών: 1.Αρχές Μηχανολογίας (4 ώρες), 2. Αρχές Ηλεκτρονικής και Ηλεκτρολογίας (3 ώρες), 3. Τεχνικό Σχέδιο (2 ώρες), 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός− Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες), 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

17 7/9/201417ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. 2. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας: 1.Οργάνωση και Διοίκηση (4 ώρες), 2. Αρχές Λογιστικής (3 ώρες), 3. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός− Περιβάλλον Εργασίας − Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες), 4. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες).

18 7/9/201418ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. 3. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής: 1.Αρχές Αγροτικής Παραγωγής (3 ώρες), 2. Αρχές Τεχνολογίας Τροφίμων (3 ώρες), 3. Αρχές Επιστήμης της Διατροφής (3 ώρες) 4. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός− Περιβάλλον Εργασίας − Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες), 5. Εφαρμογές Πληροφορικής (2 ώρες).

19 7/9/201419ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. 4. Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων: 1.Ναυτική Τέχνη (2 ώρες), 2. Ναυτιλιακές Γνώσεις (2 ώρες), 3. Στοιχεία Μηχανών Πλοίου (2 ώρες), 4. Τεχνικό Σχέδιο (1 ώρα), 5. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός– Περιβάλλον Εργασίας− Ασφάλεια και Υγιεινή (2 ώρες), 6. Εφαρμογές Πληροφορικής (4 ώρες)

20 Β΄ και Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά ωρών εβδομαδιαίως 7/9/201420ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) έξι (6) μαθήματα Γενικής Παιδείας (κοινό για όλους τους μαθητές) δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίως τέσσερα (4) έως και έξι (6) μαθήματα Ειδικότητας είκοσι τριών (23) ωρών εβδομαδιαίως Τα μαθήματα ειδικότητας αποτελούνται, κατά προσέγγιση, από 50% θεωρητικό μέρος και 50% εργαστηριακό.

21 Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 7/9/201421ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) 1.Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα), 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα), 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 1 ώρα και Χημεία 1 ώρα), 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1 ώρα), 5. Θρησκευτικά (1 ώρα), 6. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα) 7. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

22 7/9/201422ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ημερήσιο) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ 1.Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα2 3 Λογοτεχνία1 2.Μαθηματικά Άλγεβρα2 3 Γεωμετρία1 3.Φυσικές Επιστήμες Φυσική1 2 Χημεία1 4.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1 5.Θρησκευτικά1 6.Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1 7. Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο 1 Μαθήματα Ειδικότητας του Τομέα23 Σύνολο ωρών:35 Πηγή : άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)

23 Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας της Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ. 7/9/201423ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) 1. Ελληνική Γλώσσα (Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες και Λογοτεχνία 1 ώρα), 2. Μαθηματικά (Άλγεβρα 2 ώρες και Γεωμετρία 1 ώρα), 3. Θετικές Επιστήμες (Φυσική 2 ώρες και Χημεία 1 ώρα), 4. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ (1ώρα), 5. Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) (1 ώρα), 6. Φυσική Αγωγή (1 ώρα).

24 7/9/201424ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (Ημερήσιο) ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣΩΡΕΣ 1.Ελληνική ΓλώσσαΝέα Ελληνική Γλώσσα2 3 Λογοτεχνία1 2.Μαθηματικά Άλγεβρα2 3 Γεωμετρία1 3. Φυσικές Επιστήμες Φυσική2 2 Χημεία1 5.Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ1 6.Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά)1 7. Φυσική Αγωγή – μη γραπτώς εξεταζόμενο 1 Μαθήματα Ειδικότητας του Τομέα23 Σύνολο ωρών:35 Πηγή : άρθρο 9 παρ. 2 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)

25 Περιμένουμε … 7/9/201425ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Τα μαθήματα ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας Προσανατολισμού στη Β΄ και Γ΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι διδακτικές ώρες αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

26 Σημαντικές διευκρινίσεις… 7/9/201426ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Προαχθέντες μαθητές της Α΄ ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β΄ μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξαρτήτως των μαθημάτων προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ Τάξη.

27 Σημαντικές διευκρινίσεις… 7/9/201427ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Στους αποφοίτους του «Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών» χορηγείται: α. Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου) μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και β. Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑ.Λ..

28 Σημαντικές διευκρινίσεις… 7/9/201428ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) 2. Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4 από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τον Ο.Α.Ε.Δ. από κοινού, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους

29 Στην «Τάξη Μαθητείας» εφαρμόζεται πρόγραμμα: 7/9/201429ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Α. «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά (7) συνολικά ωρών (δύο ημέρες εβδομάδα διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις σχολικές μονάδες του Ο.Α.Ε.Δ από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 30ή Αυγούστου εκάστου έτους) Β. «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας − Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» (είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε πέντε (5) ημέρες για ένα σχολικό έτος).

30 Οι απόφοιτοι της «Τάξη Μαθητείας» μπορούν… 7/9/201430ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους

31 Οι απόφοιτοι των Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων 7/9/201431ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) δεν έχουν υποχρέωση πρόσβασης στην «Τάξη Μαθητείας» για την προσέλευσή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 600 ημερομίσθια στην ειδικότητα που αποφοιτούν από τη Γ΄ Τάξη του Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου.

32 Αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυση Μαθητών 7/9/201432ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλες τις Τάξεις του ΕΠΑ.Λ. διεξάγονται: ενδοσχολικά σε όλα τα μαθήματα γενικής παιδείας και των Ομάδων Προσανατολισμού, εκτός των μαθημάτων Ερευνητικής Εργασίας, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού − ΠεριβάλλονΕργασίας− Ασφάλεια και Υγιεινή Θέματα που είναι κοινά για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου

33 Στα μαθήματα Γενικής Παιδείας τα θέματα ορίζονται ως εξής: 7/9/201433ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) α) 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας β) 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Στα υπόλοιπα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα τα θέματα τίθενται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Σε κάθε περίπτωση τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

34 Γενικός βαθμός προαγωγής 7/9/201434ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Προϋποθέσεις προαγωγής και απόλυσης επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερο του 10.

35 Α. Βαθμοί προαγωγής – απόλυσης Βαθμός Προαγωγής Α΄ και Β΄ τάξης (Β.Π.) = Μ.Ο όλων των μαθημάτων (Γραπτών και Προφορικών) Βαθμός Απολυτηρίου και πτυχίου Γ΄ Τάξης (Β.Α & Π)= Μ.Ο όλων των μαθημάτων (Γραπτών και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής)

36 Β. Προαγωγή και απόλυση Γενικό βαθμό προαγωγής σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκο της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Όταν ο μαθητής δεν επιτυγχάνει το βασικό μέσο όρο και έχει βαθμολογία μέχρι και σε δύο μαθήματα κάτω του δέκα παραπέμπεται σε εξέταση το Σεπτέμβριο οπότε και αναλόγως με τα αποτελέσματα προάγεται ή απολύεται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10). Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση του ανωτέρου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση. Ο βαθμός του απολυτηρίου και πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου προκύπτει από το μέσο όρο της γενικής βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων γενικής παιδείας και ειδικότητας, καθώς και της προφορικής βαθμολογίας της Φυσικής Αγωγής του μαθητή.

37 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 ο Μάθημα Γενικής Παιδείας (1,5) 2 ο Μάθημα Γενικής Παιδείας (1,5) 1 ο Μάθημα Ειδικότητας (3,5) 2 ο Μάθημα Ειδικότητας (3,5) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΑΣΣΥ: ΑΜΥ – ΣΜΥΝ – ΣΤΥΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Οι απόφοιτοι του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, καθώς και όσοι έχουν ισότιμο τίτλο επαγγελματικού λυκείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και στα Τ.Ε.Ι., με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που ισχύουν για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου.

39 Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών ΣπουδώνΟικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Ε.Π.Ε. Ανθρωπιστικών, Νομικών Επιστημών Ε.Π.Ε. Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Ε.Π.Ε Επιστημών Υγείας Ε.Π.Ε Οικονομικών, Πολιτικών και Κοινωνικών Σπουδών Ε.Π.Ε. Παιδαγωγικών Επιστημών Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Αρχαία ΕλληνικάΦυσική Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής ΛατινικάΜαθηματικάΒιολογία Αρχές Οικονομικών Επιστημών Αρχές Φυσικών Επιστημών ΙστορίαΧημεία Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Ιστορία ΕΠΑΛ Ομάδα Β’

40 Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα Στους αποφοίτους του Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών, χορηγείται:  Απολυτήριο Λυκείου (ισότιμο με το απολυτήριο Γενικού Λυκείου), μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και  Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 3, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις από το ΕΠΑ.Λ. Στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας, χορηγείται:  Πτυχίο Ειδικότητας 4, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.  Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το προβλεπόμενο πτυχίο ειδικότητας αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια άσκησης επαγγέλματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Πηγή : άρθρο 12 του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013)

41 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Ταχ. Δ/νση: Τηλ: Fax: Πληροφορίες: Ε-mail: Ιστοσελίδα: Κροκιδά 32 73100, Χανιά 28210- 28135, 20235 28210- 28134 Μπαουράκη Αντωνία Μαρτίκας Δημήτριος kesyp@dide.chan.sch.gr http://dide.chan.sch.gr/kesyp


Κατέβασμα ppt "ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4186 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. ΦΕΚ 193/17-09-2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ Κέντρο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google